Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 9 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 9.02.2023 r., godz. 9:34 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 184.099 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 5 (1156) Z DNIA 10.02.2023
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 10 (981) z dnia 01.04.2018
Amortyzacja środków trwałych - rozliczenie podatkowe i ujęcie bilansowe
Dodatek nr 12
do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10
z dnia 01.04.2018
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
INFORMACJE WSTĘPNE
1.
Co się zmieniło w środkach trwałych od 1 stycznia 2018 r.?
Od 1 stycznia 2018 r. wprowadzono w życie kilka zmian, o których należy pamiętać, rozliczając zakup środka trwałego, a także kontynuując jego amortyzację. • Wejście (...)
str. 3
2.
Definicja środków trwałych
Ujęcie podatkowe Dla celów podatku dochodowego (PIT i CIT), za środki trwałe uważa się podlegające amortyzacji, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we (...)
str. 7
II.
USTALANIE WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ ŚRODKÓW TRWAŁYCH
1.
Ogólne zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych
Zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych zależą od sposobu ich nabycia.
str. 8
1.1.
Środek trwały nabyty odpłatnie
Częstym sposobem nabycia składników majątkowych jest ich zakup. W przypadku środków trwałych nabytych odpłatnie (zakupionych) ich wartość początkową stanowi cena ich nabycia. Za cenę nabycia (...)
str. 8
1.2.
Wytworzenie środka trwałego
Za wartość początkową środków trwałych w razie wytworzenia we własnym zakresie uważa się koszt ich wytworzenia. Za koszt wytworzenia uważa się wartość, w cenie nabycia, (...)
str. 9
1.3.
Środek trwały otrzymany w spadku lub w darowiźnie
Za wartość początkową środka trwałego otrzymanego w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób uważa się wartość rynkową z dnia nabycia, chyba że umowa (...)
str. 10
1.4.
Środek trwały otrzymany aportem
Aport do spółki niebędącej osobą prawną Wartość początkową środka trwałego nabytego w postaci wkładu niepieniężnego wniesionego do spółki niebędącej osobą prawną stanowi: a) wartość początkowa, (...)
str. 10
1.5.
Otrzymanie środka trwałego w związku z likwidacją spółki lub wystąpieniem wspólnika ze spółki
Środek trwały otrzymany w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki W takim przypadku wartość początkową środka trwałego podatnik (...)
str. 11
1.6.
Inne sposoby nabycia środka trwałego
Środek trwały nabyty w ramach zakupu przedsiębiorstwa/zorganizowanej części przedsiębiorstwa W przypadku zakupu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, wartość początkową składników majątku wchodzących w skład tego (...)
str. 11
2.
Wartość początkowa środków trwałych w odpowiedziach na pytania Czytelników
2.1.
Wzrost cen rynkowych a wartość początkowa budynku
Amortyzuję na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej budynek biurowy. Jego wartość początkową stanowiącą podstawę amortyzacji ustalono na podstawie aktu notarialnego dokumentującego jego nabycie. Czy uwzględniając zmiany (...)
str. 13
2.2.
Ustalenie wartości początkowej zakupionego środka trwałego
Zamierzamy nabyć środek trwały, którego uruchomienie będzie wymagało poniesienia dodatkowych nakładów. Czy możemy przyjąć, że jego wartość początkową będzie stanowiła cena zakupu, a nie cena (...)
str. 14
2.3.
Środek trwały zakupiony w ramach importu
Zakupiliśmy środek trwały od kontrahenta spoza Unii Europejskiej, co zostało udokumentowane fakturą. Jak ustalić wartość początkową tego środka trwałego? Jak zaksięgować taką fakturę, mając na (...)
str. 15
2.4.
Ustalenie wartości początkowej składnika majątku nabytego na podstawie umowy leasingu finansowego
Na podstawie umowy leasingu finansowego nabyliśmy samochód osobowy z napędem spalinowym. Leasingodawca wystawił fakturę VAT marża. W umowie określono wartość przedmiotu umowy, odsetki, opłatę wstępną (...)
str. 17
2.5.
Nakłady na ulepszenie inwestycji w obcym środku trwałym
Dokonaliśmy ulepszenia inwestycji w obcym środku trwałym. Czy poniesione nakłady należy rozliczyć poprzez zwiększenie jej dotychczasowej wartości początkowej, czy może jako kolejną, odrębną inwestycję? Ponieważ (...)
str. 18
2.6.
Koszt prac poprawkowych dokonanych przed oddaniem środka trwałego do użytkowania
Jednostka (spółka z o.o.) realizuje inwestycję polegającą na wybudowaniu dwóch hal produkcyjnych. Główny wykonawca popełnił błąd, w wyniku czego koniecznym było przeprowadzenie prac poprawkowych przed (...)
str. 19
2.7.
Koszty finansowania wydatków inwestycyjnych
Spółka z o.o. zaciągnęła kredyt inwestycyjny na budowę hali produkcyjnej. Kredyt pokrywa wartość netto inwestycji. Na sfinansowanie podatku VAT będzie przyznany kredyt obrotowy. Czy koszt (...)
str. 20
2.8.
Roczna korekta VAT a wartość początkowa środka trwałego
W deklaracji VAT za styczeń 2018 r. dokonaliśmy korekty VAT naliczonego odliczanego w 2017 r. na podstawie ustalonego wskaźnika. W wyniku korekty zmniejszeniu uległa kwota (...)
str. 21
III.
AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH
1.
Metody amortyzacji podatkowej środków trwałych
1.1.
Metoda liniowa
Stosując metodę liniową amortyzacji środków trwałych odpisów amortyzacyjnych dokonuje się z wykorzystaniem stawek określonych Wykazie stawek amortyzacyjnych (stanowiącym załącznik nr 1 do ustaw o podatku (...)
str. 23
1.2.
Metoda degresywna
Podatnicy mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej maszyn i urządzeń zaliczonych do grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji oraz środków transportu, z wyłączeniem samochodów osobowych, (...)
str. 23
1.3.
Jednorazowa amortyzacja
Jednorazowa amortyzacja przewidziana dla małych podatników oraz rozpoczynających działalność Mali podatnicy oraz rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej (w roku jej rozpoczęcia) mają prawo do jednorazowej amortyzacji (...)
str. 25
1.4.
Indywidualne stawki amortyzacyjne
Podatnicy mogą indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla używanych lub ulepszonych środków trwałych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji danego podatnika, z tym że okres amortyzacji (...)
str. 28
1.5.
Amortyzacja sezonowa
Zasady amortyzacji sezonowej określają przepisy art. 16h ust. 1 pkt 3 ustawy o PDOP (oraz odpowiednio art. 22h ust. 1 pkt 3 ustawy o PDOF). (...)
str. 28
2.
Co można zmienić w amortyzacji z początkiem roku podatkowego?
Od początku roku podatkowego podatnicy mają prawo wprowadzenia zmian w amortyzacji środków trwałych w zakresie obniżenia bądź podwyższenia stawek amortyzacyjnych, a także zmiany częstotliwości dokonywania (...)
str. 29
3.
Amortyzacja środków trwałych w odpowiedziach na pytania Czytelników
3.1.
Od kiedy można rozpocząć naliczanie odpisów amortyzacyjnych?
W celu budowy hali produkcyjnej, w grudniu 2017 r. spółka z o.o. zakupiła działkę wraz z infrastrukturą w postaci oświetlenia, kanału deszczowego, ogrodzenia oraz wjazdu. (...)
str. 31
3.2.
Kolejny rok amortyzacji środka trwałego objętego niepełnym jednorazowym odpisem
W ubiegłym roku zakupiłem środek trwały i jako mały podatnik dokonałem jednorazowego odpisu amortyzacyjnego. Niestety odpis ten nie objął całości wartości początkowej. W 2018 r. (...)
str. 32
3.3.
Jednorazowa amortyzacja podatkowa i bilansowa
Pod koniec 2017 r. dokonałam jednorazowej amortyzacji środka trwałego w ramach limitu 100.000 zł. Czy również bilansowo można było dokonać takiego jednorazowego odpisu? Ustawa o (...)
str. 34
3.4.
Ulepszenie środka trwałego zamortyzowanego w 100%
Zamierzamy ulepszyć maszynę, która została już w 100% zamortyzowana. Czy w takim przypadku powinniśmy ustalić nową wartość początkową, czy podwyższyć starą? Czy odpisy amortyzacyjne naliczać (...)
str. 35
3.5.
Amortyzacja środków trwałych w okresie zawieszenia działalności
Od maja br. zamierzamy zawiesić prowadzenie działalności gospodarczej. Czy w tym okresie możemy zaprzestać naliczania odpisów amortyzacyjnych? Jeżeli tak, to od kiedy wznowić amortyzację? W (...)
str. 36
3.6.
Amortyzacja środka trwałego sfinansowanego ze środków uzyskanych z ZFRON
Zamierzamy sprzedać środek trwały, którego zakup częściowo sfinansowano z ZFRON utworzonego z zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników. Czy jeżeli z uzyskanych ze sprzedaży (...)
str. 38
3.7.
Przyjęcie niewłaściwej metody amortyzacji
W wyniku rocznej weryfikacji amortyzacji wykryto błąd polegający na przyjęciu metody degresywnej do samochodu osobowego. Czy w takim przypadku należy dokonać zmiany przyjętej metody pomimo, (...)
str. 39
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.