Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 9 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 9.02.2023 r., godz. 9:34 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 184.099 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 5 (1156) Z DNIA 10.02.2023
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 2 (973) z dnia 10.01.2018
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 2 (973) z dnia 10.01.2018
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Komunikaty i wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
1.1.
Nowa aplikacja dla potrzeb JPK_VAT
Ministerstwo Finansów (dalej: MF) w komunikacie z 19 grudnia 2017 r. (www.finanse.mf.gov.pl) poinformowało, że na stronie www.jpk.mf.gov.pl zamieszczono do pobrania bezpłatną aplikację e-mikrofirma. Jest to prosta aplikacja dla (...)
str. 4
1.2.
Opłata za sprzedaż toreb foliowych opodatkowana VAT
Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszły w życie przepisy wprowadzające opłatę recyklingową, która będzie pobierana od lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego, oferowanych przy zakupach. Opłata ta (...)
str. 4
1.3.
VAT od sprzedaży nieruchomości w świetle wyroku TSUE
Dostawa nieruchomości, co do zasady, podlega opodatkowaniu VAT. W określonych przypadkach może jednak korzystać ze zwolnienia z VAT. Jedno ze zwolnień zostało określone w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy (...)
str. 5
1.4.
Zaniechanie poboru podatku dochodowego od umorzonych odsetek
Ministerstwo Finansów pracuje nad rozwiązaniem, dzięki któremu kredytobiorcy (spółdzielnie, osoby fizyczne) nie będą płacić podatku dochodowego od umorzonych im odsetek od kredytów z tzw. "starego portfela". (...)
str. 6
2.
Odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytania naszego Wydawnictwa
2.1.
Rozliczanie sprzedaży bonów podarunkowych dla celów podatku
Podmioty gospodarcze, w ramach prowadzonych działań marketingowych, sprzedają niekiedy bony podarunkowe (karty podarunkowe, vouchery, itp.) uprawniające do zakupu dowolnego towaru lub skorzystania z dowolnej usługi świadczonej przez (...)
str. 7
2.2.
Właściwość urzędu skarbowego po zmianie formy prawnej
Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 7 lit. a) rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika (...)
str. 8
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Mechanizm podzielonej płatności - dopiero od 1 lipca 2018 r.
Parlament zakończył prace nad ustawą wprowadzającą mechanizm podzielonej płatności (ustawa zmieniająca m.in. ustawę o VAT została uchwalona przez Sejm w dniu 15 grudnia 2017 r. Mechanizm ten będzie (...)
str. 10
2.
Zwolnienia z prowadzenia ewidencji przy pomocy kas fiskalnych w 2018 r.
W Dzienniku Ustaw z 28 grudnia 2017 r., pod poz. 2454, opublikowano rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. (...)
str. 10
3.
"Nowa" PKWiU - jednak dopiero od 1 stycznia 2019 r.
Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU), zwana "PKWiU 2015", została wprowadzona do stosowania w statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach (...)
str. 11
4.
Dane największych podatników CIT będą publikowane
W Dzienniku Ustaw z 19 grudnia 2017 r., pod poz. 2369, opublikowano ustawę z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Na mocy tej nowelizacji, dane (...)
str. 11
5.
Zmiany w VAT i Ordynacji podatkowej wprowadzone w celu przeciwdziałania oszustwom
Parlament zakończył prace nad ustawą z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych. Ustawa ta została opublikowana w Dzienniku (...)
str. 13
6.
Nowe wzory formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych
W Dzienniku Ustaw z 28 grudnia 2017 r., pod poz. 2452, opublikowano rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń (...)
str. 15
7.
Ogólna kwota odliczeń wydatków mieszkaniowych w 2018 r.
W Monitorze Polskim z 19 grudnia 2017 r., pod poz. 1188, opublikowano obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe. (...)
str. 16
8.
Zmiany w Polskiej Klasyfikacji Działalności
W Dzienniku Ustaw z 27 grudnia 2017 r., pod poz. 2440, opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Rozporządzenie zmieniające z dnia (...)
str. 16
9.
Określono wzór sprawozdania w zakresie m.in. podatku od nieruchomości
W Dzienniku Ustaw z 28 grudnia 2017 r., pod poz. 2455, opublikowano rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie sprawozdania podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego (...)
str. 16
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Wynagrodzenia pracowników za grudzień 2017 r. wypłacone w 2018 r. - podatki, składki ZUS i ewidencja księgowa
Podmioty gospodarcze wypłacają niekiedy swoim pracownikom wynagrodzenia za dany miesiąc do 10-go następnego miesiąca. Może się to odbywać także na przełomie lat, np. wynagrodzenie za (...)
str. 17
1.1.
Wynagrodzenie za grudzień płatne w styczniu a wartość minimalnego wynagrodzenia za pracę
Z art. 85 Kodeksu pracy wynika, że wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje się co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie. Wynagrodzenie płatne raz w miesiącu wypłaca się (...)
str. 17
1.2.
Opodatkowanie i oskładkowanie grudniowych wynagrodzeń
Kwota zmniejszająca podatek i koszty uzyskania przychodów stosowane do wynagrodzenia za grudzień wypłaconego w styczniu W przypadku, gdy pracownik otrzyma w styczniu 2018 r. wynagrodzenie za pracę za grudzień 2017 r., (...)
str. 17
1.3.
Wynagrodzenie pracownika w kosztach podatkowych i ewidencji księgowej pracodawcy
Koszty podatkowe pracodawcy Na podstawie art. 15 ust. 4g ustawy o PDOP (i odpowiednio art. 22 ust. 6ba ustawy o PDOF), należności ze stosunku pracy oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane (...)
str. 20
2.
Samochód wspólnika wykorzystywany na potrzeby spółki osobowej - wybrane zagadnienia
W praktyce wspólnicy spółki cywilnej, jawnej, komandytowej (dalej: spółki osobowej) wykorzystują na potrzeby działalności tej spółki swoje prywatne samochody osobowe, przy czym spółka nie ma żadnego (...)
str. 24
2.1.
Prawo do odliczenia VAT od wydatków związanych z używaniem samochodu wspólnika
Na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, podatnicy mogą odliczać VAT od nabytych towarów i usług w takim zakresie, w jakim te towary/usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. (...)
str. 24
2.2.
Prywatny samochód wspólnika używany do celów firmowych a podatek dochodowy
Przypomnijmy, że dla celów podatku dochodowego podatnikami są wspólnicy spółki osobowej, a nie sama spółka. Jak wynika z art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o PDOF, przychody z udziału w spółce niebędącej (...)
str. 25
2.3.
Używanie samochodu wspólnika na potrzeby spółki osobowej a PCC
Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają m.in. umowy spółki czy jej zmiany, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych (z nieistotnym tu zastrzeżeniem). W przypadku (...)
str. 28
IV.
PODATEK VAT
1.
Nie będzie trzeba zamieszczać NIP nabywcy (podatnika) na paragonie fiskalnym
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach przewidywał dotychczas zmianę dotyczącą m.in. wystawiania faktur do sprzedaży paragonowej. Planowana zmiana (...)
str. 29
2.
Nieodpłatne przekazanie towaru nie zawsze jest opodatkowane VAT - interpretacja KIS
Nieodpłatne przekazanie towarów może stanowić dostawę towarów opodatkowaną VAT tylko wtedy, gdy powoduje przeniesienie prawa do rozporządzania wydanymi towarami jak właściciel. (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej (...)
str. 30
3.
Odsprzedaż mediów a limit zwolnienia z VAT - wyrok WSA
Odsprzedaż mediów nie może być traktowana jako transakcja związana z nieruchomością i w konsekwencji nie uwzględnia się jej w wartości sprzedaży uprawniającej do korzystania ze zwolnienia z VAT. (wyrok WSA (...)
str. 32
4.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
4.1.
Czy wystawianie faktur zaliczkowych jest obowiązkowe?
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Czy mogę odstąpić od wystawienia faktury zaliczkowej, jeżeli w dniu 30 listopada 2017 r. otrzymałem zaliczkę na poczet dostawy towaru, do której doszło (...)
str. 34
4.2.
Brak dokumentów potwierdzających wywóz towarów do innego kraju UE a WDT
Jestem podatnikiem zarejestrowanym do transakcji w UE. Sprzedałem towar handlowy (buty) podatnikowi z Niemiec. Zastosowałem krajową stawkę VAT z uwagi na brak dokumentów potwierdzających dokonanie WDT. Czy transakcję (...)
str. 36
4.3.
Podmiot zwolniony z VAT a odwrotne obciążenie usług budowlanych
Jestem podatnikiem zwolnionym z VAT. W jaki sposób powinienem rozliczać VAT, świadcząc usługi budowlane jako podwykonawca i jak je udokumentować? Podatnik zwolniony z VAT jako podwykonawca usług budowlanych Jak (...)
str. 38
4.4.
Sprzedaż licencji dla kontrahenta z UE - miejsce opodatkowania VAT
Czynny podatnik VAT sprzedaje licencje na użytkowanie praw patentu podatnikowi z UE. W jakim kraju transakcja ta powinna być opodatkowana? Ustawa o VAT generalnie uzależnia miejsce świadczenia usług (...)
str. 38
5.
Zakup towarów/usług na rzecz rady rodziców - właściwy sposób udokumentowania transakcji dla celów VAT
W interpelacji poselskiej nr 16628 podniesiono kwestię sposobu udokumentowania transakcji nabycia towarów i usług przez rady rodziców. W odpowiedzi z 17 listopada 2017 r. udzielonej na ww. interpelację przez podsekretarza stanu (...)
str. 39
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Wydatki na studia pracownika a koszty uzyskania przychodów - interpretacja KIS
Wydatki na studia pracownika, jeśli spełniają warunki do uznania ich za koszt podatkowy, kwalifikowane są do tzw. kosztów pośrednich. Jeśli wydatki te dotyczą okresu przekraczającego (...)
str. 40
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Utracona zaliczka a koszty uzyskania przychodów
Spółka z o.o. wpłaciła kontrahentowi zaliczkę na poczet zakupu towaru. Kontrahent okazał się nieuczciwy i ani nie wywiązał się z zamówienia, ani też nie zwrócił wpłaconej mu zaliczki. (...)
str. 43
2.2.
Moment ujęcia w kosztach podatkowych dewelopera podatku od nieruchomości
Spółka z o.o. (deweloper) opłaca podatek do nieruchomości, dotyczący gruntu, na którym prowadzona jest inwestycja deweloperska. Czy podatek ten stanowi dla celów podatku dochodowego koszt bezpośrednio (...)
str. 44
2.3.
Dochody z najmu uzyskiwane przez podatnika realizującego cele statutowe a zwolnienie z CIT
Naszym celem statutowym jest działalność w zakresie ochrony zdrowia. Uzyskiwane przez nas dochody korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego (na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o PDOP). (...)
str. 46
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Wynagrodzenie małżonka wspólnika nie może stanowić kosztu podatkowego - interpretacja KIS
Wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów wartości pracy współmałżonka jednego ze wspólników dotyczy wszystkich wspólników spółki niebędącej osobą prawną. Jedynie składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem na (...)
str. 47
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Koszty na przełomie roku w PKPiR
Prowadzę działalność gospodarczą, rozliczając się na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. W grudniu i styczniu otrzymuję różne faktury, które dotyczą okresu na przełomie roku. Jak wpisywać koszty (...)
str. 48
2.2.
Ustalanie dochodu przez wspólnika spółki osobowej prowadzącego jednocześnie indywidualną działalność
Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą rozlicza się na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Czy gdy przystąpi on do spółki komandytowej, która prowadzi księgi rachunkowe, też (...)
str. 51
2.3.
Zbiorcze zestawienie dowodów w PKPiR
Podatnik prowadzi działalność gospodarczą (polegającą na demontażu pojazdów), rozliczając się na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Auta są skupowane od osób fizycznych na podstawie zaświadczenia (...)
str. 53
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Koszty eksploatacyjne i czynsz a wartość początkowa lokalu - interpretacja KIS
Wydatki ponoszone w trakcie prowadzonych prac dostosowujących najmowany lokal do potrzeb podatnika, takie jak czynsz najmu oraz koszty opłat eksploatacyjnych z tytułu funduszu remontowego, opłat zarządzania nieruchomością (...)
str. 54
2.
Co można zmienić w amortyzacji od początku 2018 r.?
Od początku roku podatkowego podatnicy mają prawo wprowadzenia zmian w amortyzacji środków trwałych w zakresie obniżenia bądź podwyższenia stawek amortyzacyjnych, a także zmiany częstotliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Obniżenie (...)
str. 55
3.
Jednorazowy odpis amortyzacyjny środka trwałego przewłaszczonego przez bank
Podatnik rozpoczął działalność w 2017 r. Pod koniec listopada 2017 r. nabył samochód ciężarowy, który został oddany do użytkowania w grudniu tegoż roku. Zakup pojazdu sfinansowano kredytem, w związku z czym (...)
str. 57
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Zmiany w zasadach rozliczania i finansowania składek ZUS
W stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2017 r. płatnicy składek mieli obowiązek opłacać składki ubezpieczeniowe na wskazane przez ZUS rachunki bankowe odrębnymi wpłatami, w podziale na: ubezpieczenia (...)
str. 59
2.
Składki ZUS od dopłat do zimowiska dzieci pracowników
Nasza firma zorganizowała dla dzieci pracowników zimowisko. Pracownikowi, którego dziecko weźmie w nim udział, pracodawca przekaże (ze środków ZFŚS) dofinansowanie. Jego wysokość uzależni od sytuacji materialno-bytowej (...)
str. 61
IX.
PRAWO PRACY
1.
Wymiar czasu pracy pracowników medycznych w 2018 r.
W zakładzie opieki zdrowotnej zatrudniamy pracowników na różnych stanowiskach, w tym pracowników medycznych. Obowiązują ich inne normy czasu pracy niż ogół zatrudnionych. Ile w związku z tym wynosi wymiar (...)
str. 62
2.
Rezygnacja z ZFŚS przez pracodawców niezobowiązanych do jego tworzenia
Jesteśmy spółką i zatrudniamy 45 pracowników. Posiadamy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ale chcielibyśmy z niego zrezygnować na rzecz wypłacania świadczenia urlopowego. W jaki sposób powinniśmy dokonać rezygnacji z ZFŚS? (...)
str. 64
3.
Ustalanie uprawnień przysługujących za poprzedni rok kalendarzowy
1) Z końcem stycznia 2018 r. pracownik rozwiąże umowę o pracę. Posiada zaległy urlop za 2017 r. i bieżący za styczeń 2018 r. Jaki współczynnik urlopowy (z 2017 r. czy z 2018 r.) należy przyjąć (...)
str. 65
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Termin inwentaryzacji przypadający na ostatni dzień roku obrotowego
W naszej jednostce towary i materiały odpisujemy w koszty momencie ich zakupu. Jak należało przeprowadzić ich inwentaryzację na dzień bilansowy, tj. 31 grudnia 2017 r. przypadający w niedzielę? Czy mógł (...)
str. 66
2.
Ogólny odpis aktualizujący należności
Jesteśmy spółką, której odbiorcami są w większości osoby fizyczne. Czy wykorzystując powtarzający się z roku na rok poziom należności nieściągalnych, powinniśmy utworzyć globalny odpis aktualizujący? Jak go (...)
str. 69
3.
Rozliczenie kosztów windykacji należności dokonanej przez obcy podmiot
W jaki sposób rozliczać w księgach rachunkowych koszt windykacji należności dokonanej przez specjalistyczny podmiot zakładając, że należność zostanie odzyskana, a zapłata za usługę zostanie potrącona ze zwracanej kwoty? (...)
str. 70
4.
Otrzymanie rabatu pośredniego - ujęcie w księgach rachunkowych
Od dostawcy naszego kontrahenta otrzymaliśmy rabat pośredni. Jak ująć w księgach rachunkowych otrzymaną w związku z takim rabatem notę uznaniową? W przypadku otrzymania noty uznaniowej dokumentującej rabat pośredni, w księgach (...)
str. 71
5.
Powrót do zawodu biegłego rewidenta po skreśleniu z listy jednak nie zawsze będzie prosty
W poprzednim numerze BI informowaliśmy, że w myśl obowiązującej od 21 czerwca 2017 r. znowelizowanej ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym biegli rewidenci, którzy zdecydują się (...)
str. 72
6.
Relacja z dyżuru telefonicznego
6.1.
Korekta roczna odpisu na ZFŚS w księgach rachunkowych
Tworzymy ZFŚS. Jak powinno przebiegać ujęcie korekty rocznej Funduszu w księgach rachunkowych zakładając, że ewidencja kosztów prowadzona jest na kontach zespołu 4 i 5? Podstawę naliczania rocznego (...)
str. 73
6.2.
Odsetki od kredytu naliczone na dzień bilansowy
Posiadamy kredyt obrotowy. Czy odsetki od kredytu powinny na koniec roku zostać zaksięgowane w koszty pomimo braku ich zapłaty? Jak odsetki takie powinny być rozliczone dla (...)
str. 74
6.3.
Zbycie udziałów pomiędzy wspólnikami spółki z o.o.
Jeden ze wspólników spółki z o.o. zbył część swoich udziałów innemu dotychczasowemu wspólnikowi. Czy taka transakcja podlega zaewidencjonowaniu w księgach rachunkowych spółki? Zmiana wspólników oraz zmiana liczby (...)
str. 75
6.4.
Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku
Ponieważ zatrudniamy pracowników i jako płatnik odprowadzamy za nich zaliczki na podatek dochodowy, przysługuje nam zryczałtowane wynagrodzenie za terminową ich zapłatę. W jaki sposób należy je ujmować (...)
str. 75
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.