Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 9 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 9.02.2023 r., godz. 9:34 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 184.099 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 5 (1156) Z DNIA 10.02.2023
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 9 (980) z dnia 20.03.2018
Używanie firmowych samochodów w 2018 r.
Dodatek nr 11
do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9
z dnia 20.03.2018
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
WSTĘP
W działalności gospodarczej podatnicy bardzo często wykorzystują różne samochody - tj. osobowe, ciężarowe, itd. W tym dodatku kompleksowo opisujemy, jak rozliczać VAT od wydatków na (...)
str. 4
I.
ZASADY ROZLICZANIA VAT OD WYDATKÓW NA SAMOCHODY
1.
Zasada ogólna - ograniczone prawo do odliczania VAT
Zasady odliczania VAT od wydatków na pojazdy samochodowe określone są głównie w art. 86a ustawy o VAT. Ogólnie mówiąc - od wydatków na pojazdy samochodowe (...)
str. 4
2.
Od wydatków na jakie samochody można odliczać 100% VAT?
Samochody, od wydatków na które przysługuje prawo do odliczenia całego VAT (pod pewnymi warunkami), w uproszczeniu można podzielić na dwie grupy: 1) samochody osobowe i (...)
str. 5
2.1.
Samochody osobowe
Podatnicy mogą odliczać cały VAT od wydatków na samochody osobowe, jeżeli pojazdy te wykorzystywane są wyłącznie do działalności gospodarczej. Co istotne - o tym, czy (...)
str. 6
2.2.
Pojazdy o szczególnej konstrukcji
a) Samochody z dodatkowym badaniem technicznym Niektóre pojazdy są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej. Konstrukcja tych pojazdów wyklucza bowiem ich użycie do celów (...)
str. 10
2.3.
Towary montowane w pojazdach samochodowych i związane z nimi usługi montażu
Podatnicy mogą odliczać także cały VAT od wydatków dotyczących nabycia towarów montowanych w pojazdach samochodowych i związanych z nimi usług montażu, naprawy i konserwacji, jeżeli (...)
str. 14
2.4.
Warunki odliczania 100% VAT od wydatków na samochody w ujęciu tabelarycznym
Warunki odliczania całego VAT od wydatków na poszczególne pojazdy samochodowe przeznaczone wyłącznie do opodatkowanej działalności gospodarczej przedstawiamy w tabeli. Rodzaj pojazdu Warunki odliczania 100% kwoty (...)
str. 14
3.
Rozliczanie VAT przez podatników użytkujących samochody na podstawie umowy najmu, leasingu, itp.
Prawo do odliczenia VAT Jeżeli wzięty przez podatnika w najem/leasing samochód będzie wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych, to (zgodnie z zasadą ogólną) podatnik będzie mógł (...)
str. 15
4.
Wynajem auta pracownikowi - skutki w VAT
4.1.
Prawo do odliczenia VAT
Kwestia odliczania VAT od wydatków na samochody wynajmowane (odpłatnie) pracownikom w praktyce nie jest unormowana. Istnieją bowiem spory, jak traktować jazdy prywatne pracowników wykonywane firmowym (...)
str. 19
4.2.
Opodatkowanie VAT odpłatnego udostępnienia pracownikowi samochodu firmowego
Ustalenie podstawy opodatkowania VAT Udostępnienie pracownikowi (lub innym osobom) pojazdu firmowego za wynagrodzeniem jest traktowane jak odpłatne świadczenie usług (analogicznie jak usługa wynajmu). Jest to (...)
str. 21
5.
Naprawa firmowego samochodu - rozliczenie VAT
Naprawa samochodu w kraju Podatnik, który ponosi wydatki na naprawę samochodu firmowego w kraju, może od tych wydatków odliczyć VAT naliczony na zasadach ogólnych. Jeśli (...)
str. 23
6.
Wykorzystywanie samochodu do celów innych niż firmowe a obowiązek wykazania VAT należnego
Na mocy art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu VAT podlega użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność (...)
str. 26
7.
Zmiana sposobu wykorzystywania samochodu
Zasady dokonywania korekty podatku naliczonego w przypadku zmiany celu wykorzystywania pojazdu samochodowego - tj. z wykorzystywania go do celów mieszanych (firmowych i prywatnych) na wykorzystywanie (...)
str. 27
8.
Samochody używane przez podatników wykonujących czynności opodatkowane i zwolnione z VAT
Wykonywanie czynności opodatkowanych i zwolnionych z VAT określane jest potocznie jako "wykonywanie czynności mieszanych" lub "prowadzenie działalności mieszanej". Nie należy tych określeń mylić z "wykorzystywaniem (...)
str. 29
9.
Sprzedaż firmowego samochodu - rozliczenie VAT
VAT należny z tytułu sprzedaży samochodu W ustawie o VAT brak jest regulacji, które w sposób szczególny odnosiłyby się do rozliczenia sprzedaży samochodów, stanowiących dotychczas (...)
str. 31
10.
Wybrane wyjaśnienia organów podatkowych i wyroki sądów
10.1.
Parkowanie samochodu pod domem pracownika a prawo do pełnego odliczania VAT
Parkowanie pojazdu samochodowego w miejscu zamieszkania tzw. pracownika mobilnego (np. przedstawiciela handlowego) w celu realizacji zadań służbowych - w tym m.in. przejazdów do klientów oraz (...)
str. 33
10.2.
Opodatkowanie VAT nieodpłatnego wykorzystywania samochodów służbowych do celów prywatnych
Jeżeli od zakupu (leasingu) samochodu podatnikowi przysługiwało (przysługuje) ograniczone prawo do odliczenia VAT, generalnie nieodpłatne wykorzystywanie tego pojazdu do celów prywatnych przez podatnika (jego pracowników (...)
str. 36
10.3.
Używanie przez przedsiębiorcę kilku samochodów a prawo do odliczania VAT
Nie da się uniknąć prywatnego użytku auta (uznanego przez przedsiębiorcę za wykorzystywane wyłącznie w działalności gospodarczej), w sytuacji, gdy drugie auto (przeznaczone do celów mieszanych) (...)
str. 37
10.4.
Obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu dla celów VAT
Podatnik może, co do zasady, odliczać 50% VAT od wydatków na pojazdy samochodowe (tj. pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony). Jeżeli jednak pojazdy (...)
str. 38
10.5.
Sprzedaż samochodu lub zmiana numeru rejestracyjnego a złożenie aktualizacji informacji VAT-26
Co do zasady, od wydatków na samochody osobowe i inne pojazdy podatnicy mogą odliczać 100% kwoty VAT, jeżeli pojazdy te służą wyłącznie celom firmowym. Rzeczywisty (...)
str. 40
10.6.
Odliczanie VAT od wydatków na garaż, w którym parkowany jest samochód wykorzystywany do celów mieszanych
Generalnie od wydatków na pojazdy samochodowe wykorzystywane do tzw. celów mieszanych (firmowych i prywatnych) można odliczać 50% kwoty VAT wykazanej w fakturze. Katalog wydatków, do (...)
str. 43
10.7.
Przeznaczenie części eksploatacyjnych (towarów handlowych) do naprawy samochodów firmowych
Jeżeli podatnik kupił materiały eksploatacyjne do samochodów w celu ich odsprzedaży i od zakupu odliczył cały VAT, to przeznaczając te materiały do naprawy samochodów firmowych (...)
str. 43
10.8.
Przekazanie samochodu wykupionego z leasingu na cele prywatne oraz późniejsza jego darowizna a VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 31 stycznia 2017 r., nr 3063-ILPP2-1.4512.211.2016.1.SS) "(...) Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i jest czynnym podatnikiem podatku (...)
str. 45
10.9.
Kradzież samochodu i wypłata odszkodowania przez ubezpieczyciela a VAT
Wypłata odszkodowania i przeniesienie prawa własności skradzionego samochodu na rzecz ubezpieczyciela nie podlega opodatkowaniu VAT. Podatnik nie ma też obowiązku korygowania VAT odliczonego od wydatków (...)
str. 47
II.
ROZLICZENIE WYDATKÓW NA SAMOCHODY SŁUŻBOWE DLA CELÓW PODATKU DOCHODOWEGO
1.
Definicja samochodu osobowego funkcjonująca dla celów podatku dochodowego
Jak wynika z definicji samochodu osobowego, zawartej w art. 4a pkt 9a ustawy o PDOP oraz art. 5a pkt 19a ustawy o PDOF, samochód osobowy (...)
str. 48
2.
Nabycie samochodów (środków trwałych) i ich amortyzacja
2.1.
Wartość początkowa samochodów
W myśl art. 16a ust. 1 ustawy o PDOP i odpowiednio art. 22a ust. 1 ustawy o PDOF, do podlegających amortyzacji środków trwałych zalicza się (...)
str. 49
2.2.
Metody amortyzacji samochodów
Odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środka trwałego (tu: samochodu) dokonuje się począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym został on wprowadzony do ewidencji (...)
str. 53
2.3.
Badanie techniczne pojazdu dla potrzeb jednorazowej amortyzacji - odpowiedź MF na pytanie naszego Wydawnictwa
Przypomnijmy, iż jednorazowej amortyzacji określonej w art. 22k ust. 7 ustawy o PDOF oraz art. 16k ust. 7 ustawy o PDOP (tj. w ramach limitu (...)
str. 57
2.4.
Amortyzacja samochodu osobowego o wartości przekraczającej 20.000 euro
Jak pisaliśmy w ppkt 2.2. tego rozdziału, samochody osobowe mogą być amortyzowane według: a) metody liniowej z zastosowaniem stawki amortyzacyjnej: z Wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych, (...)
str. 58
2.5.
Nowe zasady ograniczające amortyzację samochodów elektrycznych
W Dzienniku Ustaw z 7 lutego 2018 r., pod poz. 317, opublikowano ustawę z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Wprowadza (...)
str. 59
2.6.
Samochód osobowy wykorzystywany w działalności oraz sporadycznie do celów prywatnych może stanowić środek trwały
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 21 września 2017 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.157.2017.2.AG, uznał, że samochód osobowy wykorzystywany dla celów działalności gospodarczej oraz jednocześnie (...)
str. 60
2.7.
Koszty eksploatacji związane z używaniem samochodu osobowego (środka trwałego) do celów firmowych i prywatnych
Wydatki eksploatacyjne dotyczące samochodu osobowego spełniającego warunki do uznania go za środek trwały i wprowadzonego do ewidencji środków trwałych generalnie mogą być zaliczane do kosztów (...)
str. 61
3.
Samochód używany na podstawie umowy leasingu operacyjnego
3.1.
Wstępna opłata leasingowa w leasingu operacyjnym - moment ujęcia w kosztach podatkowych
W przypadku leasingu podatkowo - operacyjnego, opłaty ustalone w umowie leasingu, ponoszone przez korzystającego w podstawowym okresie umowy, stanowią koszt uzyskania przychodów korzystającego (zob. art. (...)
str. 62
3.2.
Raty leasingowe dotyczące samochodu osobowego o wartości powyżej 20.000 euro a koszty uzyskania przychodów
Gdy samochód osobowy jest używany w firmie na podstawie umowy leasingu operacyjnego, to nie mają do niego zastosowania regulacje zawarte w art. 16 ust. 1 (...)
str. 63
3.3.
Ubezpieczenie samochodu osobowego wliczone w ratę leasingową
Na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 49 ustawy o PDOP i art. 23 ust. 1 pkt 47 ustawy o PDOF, nie uważa się za (...)
str. 64
3.4.
Samochód osobowy w leasingu operacyjnym używany zarówno do celów firmowych, jak i prywatnych
Raty leasingowe W sytuacji, gdy samochód osobowy, będący przedmiotem leasingu operacyjnego, jest użytkowany nie tylko do celów służbowych, ale także prywatnych podatnika, jego pracowników i (...)
str. 65
4.
Najem samochodu a podatek dochodowy
Ujęcie w kosztach uzyskania przychodów Jeżeli samochód wzięty w najem jest wykorzystywany na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, to wydatki związane z używaniem takiego pojazdu są (...)
str. 68
5.
Samochód zastępczy wykorzystywany w firmie
Korzystanie z samochodów zastępczych a przychód z nieodpłatnych świadczeń W praktyce podatnicy mogą korzystać z samochodów zastępczych bez konieczności uiszczenia na rzecz użyczającego tego samochodu (...)
str. 70
6.
Udostępnianie pracownikowi samochodu firmowego do celów prywatnych
6.1.
Przychód pracownika z tytułu nieodpłatnego wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych
Co do zasady, każde świadczenie, jakie pracownik uzyskuje od pracodawcy w związku z łączącym go z nim stosunkiem pracy, stanowi dla tego pracownika przychód ze (...)
str. 72
6.2.
Wydatki na samochody firmowe używane do celów prywatnych pracowników a koszty pracodawcy
Paliwo do prywatnych jazd pracowników samochodem służbowym Wydatki na paliwo, zużywane przez pracownika wykorzystującego samochód służbowy dla celów prywatnych stanowią koszty uzyskania przychodów, jeżeli wartość (...)
str. 76
6.3.
Odpłatne udostępnianie samochodu pracownikowi a przychód pracodawcy
Gdy pracodawca udostępnia pracownikowi samochód służbowy do celów prywatnych, a pracownik płaci mu za to określoną sumę pieniędzy, to niewątpliwie pracodawca uzyskuje przysporzenie majątkowe, a (...)
str. 77
7.
Samochód udostępniony członkowi zarządu spółki kapitałowej
Przychód z tytułu świadczeń otrzymanych od spółki Generalnie przychody uzyskane przez członków zarządu z tytułu pełnionych funkcji kwalifikowane są do przychodów z działalności wykonywanej osobiście. (...)
str. 78
8.
Samochody firmowe używane przez wspólników spółek osobowych do celów prywatnych
Od 1 stycznia 2015 r., na podstawie art. 12 ust. 2a-2c ustawy o PDOF, wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego (...)
str. 82
9.
Firmowy samochód prowadzącego działalność gospodarczą używany także do celów prywatnych
Osoba prowadząca działalność gospodarczą przychody podatkowe i koszty ich uzyskania ustala według zasad wskazanych w przepisach ustawy o PDOF. Za przychody z działalności gospodarczej uważa (...)
str. 82
III.
SAMOCHODY PRYWATNE WYKORZYSTYWANE W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
1.
Podróż służbowa pracownika prywatnym samochodem
1.1.
Świadczenia z tytułu podróży służbowej a przychód pracownika
Pojęcie podróży służbowej wyjaśnia art. 77 5 Kodeksu pracy, w myśl którego jest nią wykonywanie na polecenie pracodawcy zadania służbowego poza miejscowością, w której znajduje (...)
str. 84
1.2.
Wydatki na samochód związane z podróżą służbową pracownika w kosztach pracodawcy
Generalnie wydatki związane z podróżami służbowymi pracowników należą do wydatków poniesionych w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów i nie ma przeszkód, (...)
str. 86
1.3.
Opłaty za przejazdy autostradą oraz za parkingi w podróży służbowej pracownika
Zwrot opłat za parkingi/przejazdy autostradą a przychód pracownika Zasadniczo wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne, jakie pracownik uzyskuje od pracodawcy, stanowią dla tego pracownika przychód ze stosunku (...)
str. 86
1.4.
Ujęcie w księgach rachunkowych kosztów podróży służbowej pracownika
Wydatki z tytułu podróży służbowych pracowników, zarówno krajowych, jak i zagranicznych, zaliczane są do kosztów działalności operacyjnej jednostki. Dla celów bilansowych ujmowanie w kosztach wydatków (...)
str. 88
2.
Prywatny samochód pracownika używany do celów służbowych w jazdach lokalnych
2.1.
Zasady zwrotu kosztów używania prywatnego samochodu do celów służbowych
Warunki ustalania oraz sposób dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia (...)
str. 90
2.2.
Świadczenia z tytułu jazd lokalnych prywatnym samochodem a podatek dochodowy
Kwota wypłacona pracownikowi z tytułu zwrotu kosztów używania prywatnego samochodu do celów służbowych stanowi przychód tej osoby ze stosunku pracy, w rozumieniu art. 12 ust. (...)
str. 91
2.3.
Jazdy lokalne pracownika a koszty uzyskania przychodów pracodawcy
Stosownie do postanowień art. 16 ust. 1 pkt 30 lit. b) ustawy o PDOP (odpowiednio art. 23 ust. 1 pkt 36 lit. b) ustawy o (...)
str. 91
3.
Samochód przedsiębiorcy używany w działalności gospodarczej a ewidencja przebiegu pojazdu
Przepisy podatkowe zobowiązują do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, odrębnie na potrzeby ustawy o VAT oraz odrębnie ustawy o PDOF. Ewidencja przebiegu pojazdu, o której mowa (...)
str. 92
4.
Prywatny samochód wspólnika spółki osobowej wykorzystywany na potrzeby spółki
Wspólnicy spółki osobowej (np. cywilnej, jawnej) wykorzystują często na potrzeby działalności tej spółki swoje prywatne samochody osobowe, przy czym spółka nie ma żadnego tytułu prawnego (...)
str. 93
5.
Sprzedaż samochodu rozliczanego "kilometrówką" - skutki w PIT
Wykorzystywane na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej samochody osobowe nie muszą być zaliczone do środków trwałych firmy. Wydatki związane z ich używaniem są wówczas rozliczane na (...)
str. 98
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.