Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 9 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 9.02.2023 r., godz. 9:34 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 184.099 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 5 (1156) Z DNIA 10.02.2023
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 17 (988) z dnia 10.06.2018
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 17 (988) z dnia 10.06.2018
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
1.1.
Zakup towarów przez internet spoza UE nie zawsze zwolniony z VAT
Obecnie coraz częstszą praktyką jest kupowanie towarów przez internet - także od sprzedawców spoza UE. Czy takie zakupy zobowiązują nabywcę do rozliczenia VAT w ramach (...)
str. 4
1.2.
STIR - nowe obowiązki informacyjne w zakresie rachunków bankowych firm
Działania ukierunkowane na uszczelnianie systemu podatkowego dotyczą m.in. przeciwdziałania wykorzystaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych. Kwestie te uregulowano w ustawie z dnia 24 listopada 2017 (...)
str. 6
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Ustawa o ochronie danych osobowych - opublikowana
W Dzienniku Ustaw z 24 maja 2018 r., pod poz. 1000, opublikowano ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Ustawa weszła (...)
str. 9
2.
Podatnicy nie będą musieli składać zeznań PIT - nowa usługa MF
Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej (www.mf.gov.pl) poinformowało, że resort finansów pracuje nad nową usługą "Twój e-PIT". Dzięki tej usłudze podatnik nie będzie już musiał (...)
str. 10
3.
Ustawa wspierająca rodziny osób niepełnosprawnych podpisana przez Prezydenta
W dniu 25 maja 2018 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu (...)
str. 11
4.
Projekt ustawy o planach kapitałowych przekazany do finalnych konsultacji
W dniu 25 maja br. Ministerstwo Finansów przekazało do finalnych konsultacji społecznych, uzgodnień międzyresortowych i Rady Dialogu Społecznego zaktualizowaną wersję projektu ustawy o Pracowniczych Planach (...)
str. 12
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Działalność nierejestrowa - zasady prowadzenia, VAT i podatek dochodowy
W obecnym stanie prawnym osoby fizyczne prowadzące działalność na niewielką skalę mogą prowadzić tzw. działalność nierejestrową (zwaną też działalnością nieewidencjonowaną, działalnością na próbę), zwalniającą z (...)
str. 13
1.1.
Podstawa prawna prowadzenia działalności nierejestrowej
Kto może prowadzić działalność nierejestrową? Prowadzenie działalności nierejestrowej umożliwił osobom fizycznym art. 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. (...)
str. 13
1.2.
Rozliczanie VAT przez osobę fizyczną prowadzącą działalność nierejestrową
Dla celów VAT osoba fizyczna prowadząca działalność nierejestrową będzie uważana za podatnika VAT, jeśli działalność ta będzie działalnością gospodarczą, o której mowa w art. 15 (...)
str. 14
1.3.
Działalność nierejestrowa a PIT
Przychody uzyskane z działalności nierejestrowej kwalifikowane są na potrzeby PIT do przychodów z innych źródeł (zob. art. 20 ust. 1ba ustawy o PDOF). Ministerstwo Finansów, (...)
str. 16
2.
Sprzedaż udziałów posiadanych w spółce z o.o. w świetle zmian przepisów - podatki i ewidencja księgowa
Niekiedy podmioty gospodarcze sprzedają udziały posiadane w spółce z o.o., nabyte uprzednio za gotówkę. Czy dokonując takiej sprzedaży należy wykazać VAT należny? Jak taką sprzedaż (...)
str. 17
2.1.
Odpłatne zbycie udziałów a obowiązek wykazania VAT należnego
Opodatkowaniu VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Podatnikami VAT są z kolei osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości (...)
str. 17
2.2.
Rozliczenie sprzedaży udziałów dla celów podatku dochodowego
Przychód ze sprzedaży udziałów Jak informowaliśmy już wielokrotnie na łamach naszego czasopisma, od 1 stycznia 2018 r. w ustawie o PDOP zostało wyodrębnione źródło przychodów (...)
str. 19
2.3.
Ewidencja księgowa sprzedaży udziałów
Jednostka, która posiada udziały w innych jednostkach, zalicza je (na potrzeby ustawy o rachunkowości) do aktywów finansowych, odpowiednio długoterminowych lub krótkoterminowych. Przychody ze sprzedaży tych (...)
str. 21
IV.
PODATEK VAT
1.
Prawo do odliczenia VAT od usług noclegowych/hotelowych nabywanych dla klienta - interpretacja KIS
Podatnik nie ma prawa odliczyć VAT z tytułu zakupu usług noclegowych/hotelowych także w przypadku, gdy usługi te nabył na potrzeby klienta. (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej (...)
str. 21
2.
Nieskładanie przez podatnika deklaracji VAT a odliczenie podatku - wyrok TSUE
Niedopełnienie niektórych warunków formalnych, przy spełnieniu warunków materialnych, nie powinno mieć wpływu na prawo podatnika do odliczenia VAT - pod warunkiem, że niewywiązywanie się ze (...)
str. 23
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Mechanizm podzielonej płatności - obowiązki informacyjne przedsiębiorców oraz zapłata zaliczki
Od 1 lipca 2018 r. zaczną obowiązywać przepisy regulujące mechanizm podzielonej płatności. Ma on polegać na rozdzieleniu płatności za nabyte towary/usługi w ten sposób, że (...)
str. 25
3.2.
Czy transakcje barterowe podlegają opodatkowaniu VAT?
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Zamierzam udostępnić lokal kontrahentowi (czynnemu podatnikowi VAT), który w zamian wykona dla mnie usługę budowlaną. Czy planowane między nami transakcje będą (...)
str. 26
3.3.
Kradzież towaru w transporcie dokonywanym przez przewoźnika (kuriera) a VAT
Spółka z o.o. wysłała towar do kontrahenta wraz z fakturą, za pośrednictwem firmy kurierskiej (kontrahent miał zapłacić za towar po otrzymaniu towaru). Spółka nie zawarła (...)
str. 28
3.4.
Zwrot ulgi na zakup kasy w przypadku likwidacji działalności
Jestem czynnym podatnikiem VAT, obrót ewidencjonuję w kasie fiskalnej. Zamierzam zlikwidować działalność gospodarczą. Czy muszę zwrócić do urzędu skarbowego ulgę na zakup kasy, jeżeli likwidacja (...)
str. 30
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Przychody ze sprzedaży autorskich praw majątkowych jako przychody z zysków kapitałowych - interpretacja KIS
Przychody ze sprzedaży wytworzonych we własnym zakresie autorskich praw majątkowych to przychody z zysków kapitałowych, a nie z innych źródeł. (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji (...)
str. 31
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Składki ZUS w części finansowanej przez pracowników w kosztach podatkowych pracodawcy
Spółka z o.o. wypłaca pracownikom (zgodnie z regulaminem pracy) wynagrodzenie za pracę za dany miesiąc 10-go dnia następnego miesiąca. Od wynagrodzenia za kwiecień br. (wypłaconego (...)
str. 32
2.2.
Skan certyfikatu rezydencji a podatek u źródła
Spółka wypłaca kontrahentom zagranicznym należności, z tytułu których jest zobowiązana pobrać zryczałtowany podatek. W celu zastosowania stawki wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (...)
str. 34
2.3.
Koszty sądowe ponoszone w związku z niewypłaceniem dywidendy a koszty uzyskania przychodów
Prezes spółdzielni skierował przeciwko niej pozew do sądu w sprawie o wypłatę dywidendy dotyczącej nadobowiązkowych udziałów. Udziały te zostały pominięte (decyzją walnego zgromadzenia) przy podziale (...)
str. 36
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Sprzedaż ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej - interpretacja KIS
Sprzedaż ogółu praw i obowiązków wspólnika w osobowej spółce handlowej nie jest przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej, lecz stanowi przychód z praw majątkowych. (interpretacja indywidualna (...)
str. 38
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Paragon jako dowód księgowy
Firma prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów. Czy na paragonie dokumentującym opłatę za parkowanie musi widnieć numer rejestracyjny samochodu, aby wydatek wpisać do PKPiR? Czy (...)
str. 40
2.2.
Odsetki od kredytu nie mogą być kosztem przy zbyciu prywatnej nieruchomości
Podatnik zaciągnął kredyt hipoteczny na sfinansowanie zakupu lokalu użytkowego (zakup prywatny). Kredyt został spłacony, a podatnik zamierza ten lokal zbyć przed upływem 5 lat od (...)
str. 41
2.3.
Pożyczka wniesiona aportem do spółki z o.o. na podwyższenie kapitału zakładowego a przychody i koszty u wnoszącego
Wspólnik spółki z o.o. (osoba fizyczna) udzielił tej spółce w 2016 r. pożyczki. Obecnie wspólnicy postanowili podwyższyć kapitał zakładowy. W związku z tym wspólnik na (...)
str. 42
2.4.
Wynagrodzenie za rezygnację ze służebności gruntowej
Osoba fizyczna wynajmuje budynek (najem prywatny). Jednocześnie posiada prawo do służebności gruntowej. Osoba ta, zawierając notarialnie umowę z właścicielem gruntu, zrezygnowała z tej służebności za (...)
str. 44
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Amortyzacja środka trwałego wycofanego z dotychczasowej działalności gospodarczej przedsiębiorcy - interpretacja KIS
Wprowadzając do nowej działalności gospodarczej (podjętej po przerwie trwającej nie dłużej niż 3 lata) środki trwałe wykorzystywane wcześniej w innej działalności gospodarczej podatnika należy stosować (...)
str. 46
2.
Wycena maszyn pod zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego
Rozpoczęliśmy inwestycję obejmującą budowę kilkunastu środków trwałych (w tym hali produkcyjnej, budowli oraz maszyn). Czy koszt wyceny maszyn dokonany przez rzeczoznawcę pod zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego (...)
str. 47
3.
Koszt zużycia mediów podczas budowy środka trwałego a jego wartość początkowa
Spółka buduje budynek magazynowo-produkcyjny. Po dokonaniu przyłączy otrzymujemy faktury za energię elektryczną, cieplną i wodę. Faktury te dotyczą wyłącznie budowanego budynku, gdyż siedziba jednostki mieści (...)
str. 50
VIII.
PORADY DLA FIRM
1.
Ochrona danych osobowych
1.1.
Kontrola przestrzegania RODO prowadzona przez Prezesa UODO
Obowiązująca od dnia 25 maja br. nowa ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000) reguluje tryb prowadzenia (...)
str. 51
1.2.
Jak długo można przetwarzać dane osobowe klientów sklepów internetowych?
W latach 2012-2016 prowadziliśmy sprzedaż wysyłkową na rzecz osób fizycznych. Dane takie jak imię, nazwisko i adres gromadzimy w wyciągach bankowych, potwierdzeniach przelewów oraz na (...)
str. 53
2.
Nieprawidłowości w JPK_VAT - jak postąpić?
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Od 1 stycznia br. mam obowiązek przesyłania JPK_VAT. Po wysłaniu JPK_VAT za kwiecień br. otrzymałem informację o zawartych w tej informacji (...)
str. 54
IX.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Ubezpieczenia przedsiębiorcy - osoby fizycznej - w ZUS w okresie zawieszenia działalności
Przepisy tworzące Konstytucję biznesu, które weszły w życie z dniem 30 kwietnia 2018 r., wprowadziły zmiany w zasadach zawieszania działalności gospodarczej. Od tego dnia kwestie (...)
str. 55
2.
Składki ZUS od wartości pakietu medycznego dla pracownika
Wartość sfinansowanego przez pracodawcę pakietu świadczeń medycznych, z którego pracownik korzysta w trakcie przebywania na urlopie bezpłatnym, podlega składkom ZUS. Takie świadczenie nie korzysta z (...)
str. 57
3.
Umowa zlecenia z przyszłym studentem
Nasz zakład pracy w okresie wakacyjnym zatrudnia studentów na umowę zlecenia. Już teraz zawarliśmy umowę zlecenia z 19-letnią osobą, która w tym roku ukończyła liceum. (...)
str. 58
4.
Obliczanie wynagrodzenia chorobowego w razie kolejnego zatrudnienia u tego samego pracodawcy
Pracownik był zatrudniony w naszej firmie na podstawie umowy o pracę zawartej na czas określony od 2 stycznia do 30 kwietnia 2018 r. Od 2 (...)
str. 59
X.
PRAWO PRACY
1.
Odszkodowanie w razie rozwiązania umowy o pracę z naruszeniem prawa
Pracodawca rozwiązał z pracownikiem zatrudnionym na czas nieokreślony stosunek pracy za wypowiedzeniem, od którego pracownik odwołał się do sądu pracy. Sąd uznał, że rozwiązanie umowy (...)
str. 60
2.
Świadczenie pracy w handlu w niedzielę przez właściciela i prokurenta
Jesteśmy spółką z o.o. zajmującą się handlem. Mamy czterech właścicieli i prokurenta. Spółka nie zatrudnia pracowników na podstawie umowy o pracę ani na podstawie umowy (...)
str. 62
3.
Brak umowy szkoleniowej a możliwość dochodzenia zwrotu kosztów szkolenia
1) Z uwagi na zakup nowego sprzętu chcemy skierować jednego z pracowników na szkolenie specjalistyczne. Czy możemy zastrzec, że osoba ta będzie musiała przepracować u (...)
str. 63
XI.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Ujęcie przychodu z tytułu dywidendy w księgach rachunkowych udziałowca
Jako spółka z o.o. posiadamy udziały w innych spółkach. W ubiegłym roku spółki te osiągnęły zysk. Czy przychód w naszej spółce powstanie w roku wypłaty (...)
str. 65
2.
VAT od zakupu usług kontrahentów mających siedzibę poza terytorium Polski - w księgach rachunkowych
Spółka otrzymuje faktury od niemieckich kontrahentów dotyczące zakupu usług doradczych. Faktury wystawiane są w języku niemieckim i obok pozycji netto występuje pozycja zawierająca 19% podatek (...)
str. 67
3.
Zmiana stanu produktów w jednostce prowadzącej tylko konta zespołu 4
Jesteśmy firmą handlową prowadzącą ewidencję kosztów tylko na kontach zespołu 4. Czy w takim przypadku zawsze trzeba ustalać zmianę stanu produktów? Nie. Zmianę stanu produktów (...)
str. 70
4.
Czy wydatki na elektroniczny podpis kwalifikowany należy rozliczać w czasie?
Spółka poniosła wydatek na zapewnienie dwuletniego okresu ważności elektronicznego podpisu kwalifikowanego. Czy wydatek taki należy księgować poprzez rozliczenia międzyokresowe kosztów, czy też można go odnieść (...)
str. 72
5.
Przekwalifikowanie gruntu do inwestycji w nieruchomości - wycena i ujęcie bilansowe
Spółka produkcyjna kilka lat temu zakupiła grunt w celu rozbudowy zakładu. Rozbudowa nastąpiła jednak w innej lokalizacji. W związku z tym po spłacie kredytu zaciągniętego (...)
str. 74
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.