Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 27 stycznia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 27.01.2023 r., godz. 12:06 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 196.246 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
NUMER BIEŻĄCY 3 (1154) Z DNIA 20.01.2023
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI SERWISU PODATKOWEGO NUMER 6 (270) z dnia 10.06.2018
Podatek VAT w wyjaśnieniach i orzecznictwie
Serwis Podatkowy nr 6 (270) z dnia 10.06.2018
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
Do artykułu 5-8 ustawy - zakres opodatkowania
1.
Sprzedaż/darowizna samochodu wycofanego z działalności na cele prywatne a VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18 kwietnia 2018 r., nr 0113-KDIPT1-3.4012.353.2018.1.OS) "(…) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca miał zawartą umowę leasingu operacyjnego (...)
str. 3
2.
Konwersja wierzytelności na udziały a VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18 kwietnia 2018 r., nr 0112-KDIL2-1.4012.76.2018.1.MK) "(…) Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowaną jako podatnik VAT czynny. (...)
str. 5
II.
Do artykułu 15-18 ustawy - podatnicy i płatnicy
1.
Świadczenie usług zarządzania spółką a VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 kwietnia 2018 r., nr 0115-KDIT1-1.4012.104.2018.2.EA) "(…) Wnioskodawca od 1 kwietnia 1992 r. pełnił nieprzerwanie, na podstawie powołania (...)
str. 7
2.
Dostawa i montaż rolet wewnętrznych a mechanizm odwrotnego obciążenia
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 kwietnia 2018 r., nr 0115-KDIT1-3.4012.106.2018.2.AP) "(…) Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT zgodnie z art. 15 ust. 1 (...)
str. 9
III.
Do artykułu 19a-21 ustawy - obowiązek podatkowy
1.
Świadczenia o charakterze ciągłym w świetle VAT
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 2 lutego 2018 r., sygn. akt I FSK 1906/15 "(…) Spółka podała, że dokonuje dostaw towarów (...) do nabywców prowadzących (...)
str. 11
2.
Dostawa maszyny wraz z montażem - moment powstania obowiązku podatkowego
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18 kwietnia 2018 r., nr 0115-KDIT1-2.4012.123.2018.1.AW) "(…) Spółka jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i zajmuje (...)
str. 13
3.
Moment powstania obowiązku podatkowego przy świadczeniu usług spedycyjnych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11 maja 2018 r., nr 0115-KDIT1-2.4012.201.2018.1.RS) "(…) Przeważający zakres działalności prowadzonej przez Spółkę obejmuje "Działalność pozostałych agencji transportowych" (...)
str. 15
IV.
Do artykułu 29a-32 ustawy - podstawa opodatkowania
1.
Podstawa opodatkowania VAT przy sprzedaży towarów w ramach akcji promocyjnych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 10 stycznia 2018 r., nr 0114-KDIP1-1.4012.646.2017.1.AO) "(…) Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie produkcji, dystrybucji oraz sprzedaży (...)
str. 17
2.
Udzielanie rabatów pośrednich - podstawa opodatkowania VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 kwietnia 2018 r., nr 0113-KDIPT1-3.4012.94.2018.2.OS) "(…) SA (dalej Spółka) jest producentem płytek ceramicznych i materiałów dekoracyjnych. Spółka (...)
str. 19
V.
Do artykułu 41-42 ustawy - stawki podatku
1.
Usługa nauki pływania i wstęp na basen - czy stanowi świadczenie kompleksowe?
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 5 stycznia 2018 r., sygn. akt I FSK 382/16 "(…) Spółka wskazała, że: - w ramach Szkoły Pływania świadczy usługi (...)
str. 21
2.
Stawka VAT na usługi noclegowe świadczone przy udziale pośrednika
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 1 lutego 2018 r., nr 0115-KDIT1-1.4012.849.2017.1.AJ) "(…) Posiada Pani dwa apartamenty przeznaczone na wynajem krótkoterminowy. Apartamenty te są (...)
str. 24
3.
Sprzedaż okularów korekcyjnych/przeciwsłonecznych - stawka VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30 kwietnia 2018 r., nr 0111-KDIB3-1.4012.116.2018.2.BW) "(…) Wnioskodawca jest częścią międzynarodowej grupy, będącej w światowej czołówce przedsiębiorstw zajmujących (...)
str. 26
VI.
Do artykułu 43 ustawy - zwolnienia od podatku
1.
Sprzedaż lokalu użytkowego a zwolnienie z VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20 kwietnia 2018 r., nr 0114-KDIP1-1.4012.160.2018.2.RR) "(…) Aktem notarialnym z dnia 2 lutego 2004 r. został nabyty lokal (...)
str. 29
2.
Udzielanie pożyczek jako czynność zwolniona z VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20 kwietnia 2018 r., nr 0111-KDIB3-1.4012.277.2018.1.IK) "(…) P. spółka akcyjna (dalej "Spółka" lub "Wnioskodawca") jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem (...)
str. 31
3.
Sprzedaż ciągnika rolniczego używanego do działalności zwolnionej z VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18 kwietnia 2018 r., nr 0111-KDIB3-2.4012.135.2018.1.MN) "(…) Od dnia 1 października 2017 r. Wnioskodawca jest rolnikiem, czynnym podatnikiem (...)
str. 32
4.
Usługi na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu świadczone przez stowarzyszenie
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO w Gliwicach z 5 kwietnia 2018 r., sygn. akt I SA/Gl 1019/17 - orzeczenie nieprawomocne "(…) Wnioskodawca jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym (...)
str. 34
VII.
Do artykułu 86-89 ustawy - odliczenie i zwrot VAT
1.
Odliczanie VAT z faktur wystawionych przez podmiot niezarejestrowany, gdy nabywca działał w dobrej wierze
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 7 marca 2018 r., sygn. akt I FSK 769/16 "(…) Spółka wskazała, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zawarła 6 (...)
str. 37
2.
Odliczenie VAT w części odpowiadającej wartości wykonanej usługi
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 15 lutego 2018 r., nr 0115-KDIT1-1.4012.41.2018.1.AJ) "(…) Spółka zawarła (…) umowę na roboty budowlane (…). (…) Spółka jako (...)
str. 40
3.
Zakup samochodów stanowiących towar handlowy - prawo do pełnego odliczania VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 maja 2018 r., nr 0111-KDIB3-1.4012.110.2018.1.ICz) "(…) Wnioskodawca jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem VAT. Prowadzi działalność gospodarczą, której (...)
str. 41
4.
Prawo do odliczenia VAT od wydatków związanych z organizacją jubileuszu firmy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18 kwietnia 2018 r., nr 0111-KDIB3-1.4012.83.2018.2.WN) "Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że w związku ze zbliżającymi się (...)
str. 43
5.
Odliczanie VAT od zakupów związanych z organizacją imprez integracyjnych dla pracowników i ich rodzin
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14 maja 2018 r., nr 0111-KDIB3-1.4012.65.2018.2.WN) "(…) Wnioskodawca (dalej również Spółka) jest spółką prawa handlowego oraz polskim rezydentem (...)
str. 46
6.
Zakup usług gastronomicznych a prawo do odliczenia VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18 kwietnia 2018 r., nr 0114-KDIP1-1.4012.124.2018.1.AM) "(…) Sp. z o.o. sp. k. (Wnioskodawca) prowadzi działalność gospodarczą w formie (...)
str. 48
7.
Prawo do odliczenia VAT od zakupów dokonanych przed rejestracją
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 9 maja 2018 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.197.2018.1) "(…) Wnioskodawczyni rozpoczęła wykonywanie działalności gospodarczej w październiku 2016 r. Począwszy od (...)
str. 50
8.
Odliczenie VAT z faktury wystawionej na oboje małżonków
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11 maja 2018 r., nr 0115-KDIT1-1.4012.177.2018.1.DM) "(…) Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca, wspólnie z małżonką, prowadzi gospodarstwo (...)
str. 53
9.
Odliczanie VAT od zakupu towarów wykorzystywanych do świadczenia usług za granicą
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18 kwietnia 2018 r., nr 0115-KDIT1-2.4012.99.2018.2.AJ) "(…) Pana firma świadczy kompleksowe usługi montażu podłóg w halach i obiektach (...)
str. 54
10.
Termin odliczenia VAT z tytułu importu usług, WNT i transakcji "odwróconej"
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 maja 2018 r., nr 0112-KDIL1-3.4012.149.2018.1.AP) "(…) Wnioskodawca (podatnik VAT czynny) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nabywa odpłatnie (...)
str. 56
VIII.
Do artykułu 106a-108 ustawy - faktury
1.
Żądanie wystawienia faktury do paragonu przez podmiot niebędący usługobiorcą
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 13 kwietnia 2018 r., nr 0115-KDIT1-3.4012.71.2018.2.AP) "(…) Wnioskodawca jest jednostką budżetową, która realizuje zadania z zakresu zdrowia publicznego (...)
str. 59
2.
Wystawienie faktury korygującej do faktury z błędną stawką VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11 maja 2018 r., nr 0115-KDIT1-1.4012.200.2018.1.JP) "(…) Wnioskodawca w 2015 r. i 2017 r. wykonał roboty budowlane pod (...)
str. 61
IX.
Do artykułu 109-110 ustawy - ewidencje
1.
Sposób prowadzenia ewidencji zakupów dla celów VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 12 kwietnia 2018 r., nr 0115-KDIT1-1.4012.132.2018.1.BS) "(…) Gmina Miasta (dalej również: "Wnioskodawca" lub "Gmina") jest jednostką samorządu terytorialnego (...)
str. 63
X.
Do artykułu 111 ustawy - kasy rejestrujące
1.
Sprzedaż wysyłkowa a zwolnienie z kasy rejestrującej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7 maja 2018 r., nr 0115-KDIT1-1.4012.159.2018.1.AJ) "(…) Spółka jest polską spółką kapitałową, zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym. Spółka prowadzi (...)
str. 65
2.
Pośrednictwo w sprzedaży kart przedpłaconych a obowiązek ewidencji w kasie fiskalnej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 9 maja 2018 r., nr 0112-KDIL2-2.4012.76.2018.2.JK) "(…) Wnioskodawca, jako podmiot pośredniczący w sprzedaży usług, na podstawie umowy zawartej (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.