Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 9 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 9.02.2023 r., godz. 9:34 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 184.099 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 5 (1156) Z DNIA 10.02.2023
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 1 (972) z dnia 01.01.2018
Jednolity Plik Kontrolny w 2018 r.
Dodatek nr 1
do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1
z dnia 01.01.2018
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
WPROWADZENIE
Jednolity Plik Kontrolny (dalej: JPK) to - wskazany w Ordynacji podatkowej - tryb przekazywania danych księgowych przez podatników prowadzących księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych. Podatnicy (...)
str. 3
I.
ZAGADNIENIA OGÓLNE
W rozdziale tym, w pkt 1-5, prezentujemy wybrane informacje ogólne zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.finanse.mf.gov.pl), dotyczące JPK.
str. 4
1.1.
Czym jest Jednolity Plik Kontrolny?
Jednolity Plik Kontrolny to zestaw informacji o operacjach gospodarczych przedsiębiorcy za dany okres. Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej. Dane są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa. (...)
str. 4
1.2.
Kto składa JPK?
Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy VAT wysyłają JPK_VAT, czyli ewidencję zakupu i sprzedaży VAT: od 1 stycznia 2018 r. mikroprzedsiębiorstwa,   od 1 stycznia 2017 r. małe (...)
str. 4
2.
JPK_VAT mikroprzedsiębiorców
Od 1 stycznia 2018 r. obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT (rejestr sprzedaży VAT i rejestr zakupów VAT) i przesyłania jej jako Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT (JPK_VAT) (...)
str. 4
3.
JPK_VAT małych, średnich i dużych przedsiębiorców
Duże przedsiębiorstwa wysyłają JPK_VAT od 1 lipca 2016 r., a małe i średnie od 1 stycznia 2017 r. Jak już wcześniej zaznaczono, od 1 stycznia 2018 r. JPK_VAT przekazują również (...)
str. 5
4.
Pozostałe struktury
Duże przedsiębiorstwa - oprócz obowiązku przekazywania miesięcznych JPK_VAT, na wezwanie organu podatkowego - w trakcie postępowania podatkowego, czynności sprawdzających lub kontroli podatkowej - od 1 lipca (...)
str. 6
5.
Korygowanie błędów w JPK_VAT
Co powoduje konieczność korygowania JPK_VAT? Podatnicy zobowiązani do przekazywania informacji o ewidencji VAT w formie JPK_VAT muszą korygować przesłany plik między innymi w przypadku zmiany pozycji dotyczących podatku (...)
str. 6
6.
Rozporządzenie dotyczące przesyłania ksiąg podatkowych w formie JPK
Sposób przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych, części tych ksiąg oraz dowodów księgowych w postaci elektronicznej został określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 czerwca (...)
str. 8
II.
WYJAŚNIENIA I ODPOWIEDZI MINISTERSTWA FINANSÓW DOTYCZĄCE JPK
1.
Nowa wersja JPK_VAT - od 1 stycznia 2018 r.
Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowa wersja struktury JPK_VAT (3). Nowy schemat JPK_VAT został opublikowany na stronie Ministerstwa Finansów. Z broszury informacyjnej MF dotyczącej tej struktury (...)
str. 9
2.
JPK_VAT będzie podstawą do tworzenia Centralnego Rejestru Faktur
Trzecią wersję JPK_VAT - czyli JPK_VAT(3) - należy stosować od rozliczenia za styczeń 2018 r. (patrz: pkt 1 tego rozdziału). Przypomnijmy tylko krótko, że zmiany wprowadzone w JPK_VAT (...)
str. 9
3.
Faktury wystawiane do paragonów a ewidencja VAT i JPK_VAT
Zgodnie z art. 109 ust. 3 ustawy o VAT (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2017 r.), w ewidencji prowadzonej dla celów VAT należy obowiązkowo podawać m.in. NIP nabywcy. W celu wypełnienia tego (...)
str. 10
4.
Obowiązki w zakresie JPK, gdy podatnik prowadzi PKPiR w formie papierowej
Jak już wielokrotnie informowaliśmy na łamach naszego czasopisma, obowiązki w zakresie JPK mają jedynie podatnicy, którzy prowadzą księgi podatkowe w formie elektronicznej. Przy czym: 1) informację o ewidencji (...)
str. 11
5.
JPK, gdy podatnik nie prowadzi ewidencji magazynowej
Jak już pisaliśmy, podatnicy, którzy prowadzą księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, mają obowiązek przekazywania - na żądanie organu podatkowego - całości lub części tych (...)
str. 12
6.
Dowody księgowe przekazywane na żądanie organów podatkowych
W piśmie z 30 maja 2016 r. na pytanie naszego Wydawnictwa, czy organ podatkowy będzie mógł zażądać przekazania w formie JPK danych dotyczących dowodów (faktur), które zostaną wystawione od (...)
str. 13
7.
Bezpieczeństwo danych przekazywanych w JPK
Na podstawie art. 193a § 1 Ordynacji podatkowej, w przypadku prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych, organ podatkowy może żądać przekazania całości lub części tych ksiąg oraz (...)
str. 14
III.
ODPOWIEDZI NA PYTANIA CZYTELNIKÓW
1.
Sprawdzanie statusu kontrahenta - na potrzeby JPK_VAT
Mam bardzo dużą ilość kontrahentów. Sporządzając JPK_VAT, chciałbym mieć pewność, czy wszyscy kontrahenci są czynnymi podatnikami VAT, aby nie ryzykować odliczenia VAT z wystawionych przez nich (...)
str. 14
2.
Podatnik zwolniony z VAT - obowiązki w zakresie JPK
Jestem podatnikiem zwolnionym z VAT. Czy mam obowiązek przesyłania JPK_VAT? Czy na żądanie organu podatkowego muszę przekazać JPK_FA (pomimo, że wystawiam rachunki, a nie faktury)? W sytuacji przedstawionej (...)
str. 16
3.
Mikroprzedsiębiorca a JPK_FA
Jestem mikroprzedsiębiorcą. Prowadzę księgi komputerowo. Czy organ podatkowy może żądać ode mnie przesłania struktury JPK_FA za okres sprzed 1 stycznia 2018 r.? Obowiązek przekazywania struktur JPK (...)
str. 17
4.
JPK_FA w przypadku stosowania kilku programów sprzedażowych
Jestem czynnym podatnikiem VAT (mikroprzedsiębiorcą). Dokonuję sprzedaży towarów w kilku punktach handlowych. W każdym z nich mam inny program sprzedażowy. Czy będę mógł przekazywać JPK_FA w osobnych plikach (z każdego (...)
str. 18
5.
JPK, gdy rozliczeń podatnika dokonuje biuro rachunkowe
Co powinien zawierać plik JPK_VAT za dwa pierwsze miesiące kwartału w sytuacji, gdy podatnik rozlicza VAT kwartalnie i w związku z tym dokumenty przekazuje do biura po zakończeniu danego (...)
str. 18
6.
Korekta plików JPK_VAT za wcześniejsze okresy rozliczeniowe
Od 1 stycznia 2018 r. mam obowiązek przesyłania JPK_VAT. Czy sporządzając korektę deklaracji VAT za okresy wcześniejsze (np. wrzesień 2017 r.) mam obowiązek przesłać JPK_VAT? Nie. Podatnik (...)
str. 20
7.
Czy na żądanie organu istnieje obowiązek przekazywania ewidencji VAT pomimo przesłania pliku JPK_VAT?
Jestem czynnym podatnikiem VAT i mam obowiązek przesyłania JPK_VAT. Czy w związku z tym muszę - na żądanie organu podatkowego - przedkładać ewidencję VAT w urzędzie skarbowym w ramach czynności (...)
str. 20
8.1.
Sprzedaż paragonowa w JPK_VAT
Jestem mikroprzedsiębiorcą i od 1 stycznia 2018 r. jestem zobowiązany do przesyłania JPK_VAT. W jaki sposób powinienem ująć w JPK_VAT sprzedaż na rzecz osób prywatnych, która została zaewidencjonowana w kasie (...)
str. 21
8.2.
Ewidencjonowanie sprzedaży na rzecz podatników i osób prywatnych w ewidencji VAT i JPK_VAT
Jak ujmować sprzedaż w ewidencji VAT i w konsekwencji w JPK_VAT na rzecz osób prowadzących działalność, a jak na rzecz osób prywatnych nieprowadzących działalności? Ewidencjonowanie sprzedaży na rzecz osób prowadzących (...)
str. 22
8.3.
Podatnik zwolniony z ewidencjonowania sprzedaży w kasie fiskalnej a JPK_VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT i korzystam ze zwolnienia z ewidencjonowania obrotu w kasie fiskalnej. Od 1 stycznia 2018 r. zostałem objęty obowiązkiem przesyłania JPK_VAT. W jaki sposób powinienem ująć w tej (...)
str. 23
8.4.
Dane adresowe sprzedawcy w ewidencji zakupu i JPK_VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT objętym obowiązkiem przesyłania JPK_VAT. Kupiłem paliwo do samochodu firmowego. Jaki adres sprzedawcy powinienem wskazać w ewidencji VAT zakupu, jeżeli na fakturze podano (...)
str. 24
8.5.
Zmiana daty sprzedaży a ewidencja VAT i JPK_VAT
Jestem czynnym podatnikiem, VAT rozliczam miesięcznie. Otrzymałem korektę faktury z tytułu zakupu towaru handlowego, w której kontrahent dokonał zmiany daty sprzedaży z 19 na 23 listopada 2017 r. Czy (...)
str. 24
8.6.
Sprzedaż usług gastronomicznych
Jestem czynnym podatnikiem VAT obowiązanym do składania JPK_VAT. Świadczę usługi gastronomiczne. Czy w rejestrze sprzedaży i w konsekwencji w JPK_VAT muszę uwzględniać faktury wystawione do paragonów, skoro nabywcy i tak (...)
str. 25
8.7.
Dane dotyczące nabyć w JPK_VAT
Jesteśmy firmą z branży spożywczej. W ewidencji VAT jako numer faktury wskazujemy zarówno numer faktury zakupu, jak i dowodu PZ. Czy takie ujęcie faktur zakupu w JPK_VAT będzie prawidłowe? (...)
str. 26
8.8.
Zakup usług zwolnionych z VAT
W jaki sposób powinienem wykazać w ewidencji VAT i w JPK_VAT faktury zakupu towarów/usług zwolnionych z VAT? W ewidencji VAT i strukturze JPK_VAT należy ujmować wyłącznie wartość netto i VAT z tytułu zakupu towarów (...)
str. 26
8.9.
Sposób ujęcia transakcji objętych odwrotnym obciążeniem w JPK_VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT i mam obowiązek przesyłania JPK_VAT. W jaki sposób powinienem ująć w niej transakcje objęte odwrotnym obciążeniem (dla których występuję jako nabywca - wykazuję więc (...)
str. 27
8.10.
Ograniczone prawo do odliczania VAT od zakupów dotyczących samochodu - ujęcie w JPK_VAT
W jaki sposób powinienem ująć w ewidencji VAT i strukturze JPK_VAT wydatki na samochód od których odliczam 50% VAT? Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl) zamieszczono "Pytania i odpowiedzi" (...)
str. 28
8.11.
Faktury, od których VAT odliczany jest częściowo na podstawie wskaźnika proporcji
W jaki sposób powinno się ujmować w ewidencji VAT faktury, od których VAT odliczany jest częściowo na podstawie wskaźnika proporcji? Podatnicy dokonujący sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej do odliczania (...)
str. 28
8.12.
WNT i import usług w JPK_VAT
Jak powinno się wykazywać w ewidencji VAT wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów oraz import usług? W przypadku transakcji wymienionych w pytaniu obowiązek rozliczenia podatku spoczywa na nabywcy. Podatek należny staje (...)
str. 28
8.13.
Zakup usług, które nie podlegają opodatkowaniu VAT w Polsce
Kupujemy bilety lotnicze (i na prom) od kontrahentów zagranicznych, którzy w Polsce nie mają ani siedziby, ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Usługa (przelot) jest wykonywana (...)
str. 29
8.14.
Brak obowiązku wystawienia faktury zaliczkowej a JPK_VAT
Otrzymałem od kontrahenta zaliczkę na dostawę towaru (w dniu 2 grudnia 2017 r.). Nie wystawiłem faktury zaliczkowej, gdyż przed upływem terminu na jej wystawienie dokonałem dostawy towaru (...)
str. 29
8.15.
Faktura zakupu dokumentująca czynności, które nie zostały dokonane
Otrzymałem od kontrahenta fakturę za usługę, której dla mnie nie wykonał. Faktura została wystawiona omyłkowo, ale nie otrzymałem jeszcze faktury korygującej. Zamierzam nie odliczać VAT (...)
str. 30
8.16.
Samofakturowanie a JPK
W jaki sposób w JPK_VAT należy ujmować faktury wystawiane w trybie samofakturowania? Zgodnie z art. 106d ust. 1 (w związku z art. 106b ust. 1 pkt 1) ustawy o VAT, wśród podmiotów uprawnionych do samofakturowania transakcji ustawodawca (...)
str. 31
9.
Odpowiedzi MF na pytania w zakresie JPK
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.finanse.mf.gov.pl) znajdują się odpowiedzi na pytania dotyczące struktury JPK_VAT. Poniżej prezentujemy niektóre z nich.
str. 32
9.1.
JPK_VAT a deklaracje VAT
Jeżeli podatnik rozlicza się w VAT kwartalnie i składa deklaracje VAT-7K, to czy może przesyłać JPK_VAT również kwartalnie? Nie. JPK_VAT musi być przesyłany za okresy miesięczne, w terminie (...)
str. 32
9.2.
Faktury
Czy w JPK_VAT powinny być wykazywane wszystkie wystawione faktury, czy też jedna kwota zbiorcza, obejmująca sumę wystawionych faktur? W JPK_VAT muszą być ujęte wszystkie wystawione faktury (faktura (...)
str. 33
9.3.
Obrót zagraniczny
Czy JPK_VAT dotyczy także podmiotów zarejestrowanych w VAT na terytorium Polski, które nie mają w Polsce stałego miejsca prowadzenia działalności? Tak, JPK_VAT dotyczy również podmiotów niemających w Polsce (...)
str. 34
9.4.
Korekty JPK_VAT
W jakich sytuacjach podatnik ma obowiązek przesłania korekty JPK_VAT? Korektę JPK_VAT należy złożyć między innymi: w przypadku zmiany pozycji dotyczących: podatku należnego, podatku naliczonego, błędów dotyczących dat, (...)
str. 35
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.