Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 27 stycznia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 27.01.2023 r., godz. 8:38 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 196.246 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
NUMER BIEŻĄCY 3 (1154) Z DNIA 20.01.2023
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 8 (979) z dnia 10.03.2018
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 8 (979) z dnia 10.03.2018
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytania naszego Wydawnictwa
1.1.
Ulga rehabilitacyjna z tytułu używania samochodu osobowego przez osobę niepełnosprawną
Zgodnie z art. 26 ust. 7a pkt 14 ustawy o PDOF, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 r., osoba niepełnosprawna (lub podatnik mający na (...)
str. 4
1.2.
Faktura wystawiona przedwcześnie - skutki w VAT
Zasadniczo faktura nie może być wystawiona wcześniej niż 30. dnia przed dokonaniem dostawy towaru/wykonaniem usługi lub otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, całości (...)
str. 5
1.3.
Prywatny samochód wspólnika spółki osobowej wykorzystywany na potrzeby spółki
Wspólnicy spółki osobowej (np. cywilnej, jawnej) wykorzystują często na potrzeby działalności tej spółki swoje prywatne samochody osobowe, przy czym spółka nie ma żadnego tytułu prawnego (...)
str. 6
1.4.
Część odsetkowa raty leasingowej - moment ujęcia w kosztach podatkowych
Podatnicy mogą zawierać umowy, które dla celów podatkowych kwalifikowane są jako leasing finansowy. W takim przypadku tylko część odsetkowa raty leasingowej jest ujmowana w kosztach (...)
str. 8
2.
Kantory nie będą musiały stosować kas rejestrujących od kwietnia 2018 r. - komunikat Ministerstwa Finansów
Jak informowaliśmy w poprzednim numerze naszego czasopisma, zgodnie z regulacjami "nowego" rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z (...)
str. 9
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Nowe rozwiązania prawne dla podmiotów z KRS
W Dzienniku Ustaw z 21 lutego 2018 r., pod poz. 398, opublikowano ustawę z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze (...)
str. 9
2.
Projektowane zmiany w ustawie o VAT
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl) zamieszczono projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z 13 (...)
str. 16
3.
Opublikowano jednolity tekst ustawy o rachunkowości
W Dzienniku Ustaw z dnia 20 lutego 2018 r., pod poz. 395, opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2018 r. w (...)
str. 17
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Opłaty leasingowe w leasingu operacyjnym - VAT, podatek dochodowy i ewidencja księgowa
Podmioty gospodarcze wykorzystują na potrzeby prowadzonej działalności samochody, na podstawie zawartej umowy leasingu. Jak wynika z art. 709 1 Kodeksu cywilnego, przez umowę leasingu finansujący (...)
str. 17
1.1.
Rozliczenie opłaty leasingowej dla celów VAT
W ustawie o VAT nie odniesiono się w sposób szczególny do odliczania VAT z faktury dokumentującej opłaty leasingowe, w tym wstępną opłatę leasingową. W związku (...)
str. 18
1.2.
Moment ujęcia opłat leasingowych w kosztach podatkowych
W przypadku leasingu podatkowo - operacyjnego, opłaty ustalone w umowie leasingu, ponoszone przez korzystającego w podstawowym okresie umowy, stanowią koszt uzyskania przychodów korzystającego (zob. art. (...)
str. 19
1.3.
Ujęcie opłat leasingowych w księgach rachunkowych
W sytuacji, gdy umowa leasingu jest dla celów bilansowych kwalifikowana jako umowa leasingu operacyjnego (podobnie jak dla celów podatkowych), wówczas wstępna opłata leasingowa zaliczana jest (...)
str. 20
2.
Nadwyżki w dostawie towaru - rozliczenie VAT, podatku dochodowego i ujęcie bilansowe
W przypadku sprzedaży towarów handlowych zdarza się, że klientowi wydawana jest większa ilość towarów, niż wykazano na fakturze. Może to być spowodowane pomyłką sprzedawcy przy (...)
str. 21
2.1.
Rozliczenie nadwyżek towarów dla celów VAT
Rozliczenie u sprzedawcy Jeżeli kontrahent otrzymał większą ilość towaru, niż wykazana w fakturze (np. gdy na fakturze wykazano 8 szt. danego towaru, a faktycznie dostarczono (...)
str. 21
2.2.
Nadwyżki towarów a przychody/koszty podatkowe
Rozliczenie u sprzedawcy Jeśli sprzedawca pomylił się przy wydawaniu towarów (wydając klientowi większą ilość towaru niż zafakturował), a nabywca zwraca mu "nadwyżkę" towarów, to ww. (...)
str. 22
2.3.
Ewidencja księgowa nadwyżek w dostawach towarów
Ewidencja u sprzedawcy Jeżeli sprzedawca wyda nabywcy więcej towarów niż zafakturował i otrzyma od niego zwrot "nadwyżki" towarów, to zwrot ten może zaksięgować (jeśli towary (...)
str. 24
IV.
PODATEK VAT
1.
Dokumenty potwierdzające eksport towarów - wyjaśnienie MF
Eksport towarów opodatkowany jest stawką VAT w wysokości 0% pod warunkiem, że przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy podatnik otrzymał (...)
str. 25
2.
Wynajmowanie domu przeznaczonego na sprzedaż a korekta odliczonego VAT - wyrok NSA
Wynajęcie domu (czynność zwolniona z VAT) zobowiązuje do dokonania korekty odliczonego VAT od jego budowy. Przy dokonywaniu tej korekty nie ma znaczenia, jakie są przyszłe (...)
str. 26
3.
Usługi licencyjne - termin powstania obowiązku podatkowego w VAT
Ustawodawca nie wprowadził szczególnych regulacji co do terminu powstania obowiązku podatkowego od usług licencyjnych. Należy więc tu stosować zasady ogólne. Obowiązek podatkowy powstaje więc z (...)
str. 28
4.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
4.1.
Prawo do odliczenia VAT od zakupu wyposażenia do samochodu
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Dla potrzeb prowadzonej działalności oraz celów prywatnych wykorzystuję samochód osobowy. Odliczam 50% VAT od zakupów z nim związanych. Czy mam jednak (...)
str. 32
4.2.
Odliczanie VAT od zakupów dokonanych przed rejestracją na potrzeby VAT
Zakupiłem lokal użytkowy. Transakcja została udokumentowana fakturą (z wykazanym VAT) - otrzymałem ją w styczniu br. W dniu zakupu nie byłem zarejestrowany na potrzeby VAT, (...)
str. 33
4.3.
Rozliczenie kosztów ubezpieczenia związanego z leasingiem samochodu osobowego
Użytkujemy samochód osobowy na podstawie umowy leasingu operacyjnego. Leasingodawca obciąża nas ratą leasingową, w którą wliczone są koszty ubezpieczenia przedmiotu leasingu. Czy takie postępowanie jest (...)
str. 34
4.4.
Dopłaty do biletów ulgowych - rozliczenie VAT i PIT
Prowadzę sprzedaż biletów (normalnych i ulgowych). Proszę o wskazówki, jak należy rozliczyć otrzymane z urzędu marszałkowskiego dopłaty do przejazdów ulgowych. Dopłaty do biletów powinny być (...)
str. 35
4.5.
Wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych a VAT
Jesteśmy jednostką budżetową (szkołą). Wystawiamy duplikaty świadectw oraz legitymacji szkolnych, za co pobieramy opłaty. Czy czynności te podlegają opodatkowaniu VAT? Tak. Czynność wydawania duplikatów legitymacji (...)
str. 37
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Koszty uczestnictwa w szkoleniach pracowników wykonujących prace badawczo-rozwojowe - interpretacja KIS
Koszty uczestnictwa w szkoleniach i konferencjach, tj. koszty dojazdu, noclegów i wyżywienia, delegacji, dotyczące pracowników wykonujących prace badawczo-rozwojowe, są kosztami kwalifikowanymi. (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej (...)
str. 38
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Kwota VAT na fakturze a podatkowe różnice kursowe
Spółka otrzymuje od kontrahentów krajowych faktury w walucie obcej, z kwotą VAT wykazaną w złotych. Zapłata za całą fakturę następuje w walucie obcej. Czy różnice (...)
str. 40
2.2.
Korzystanie z programu komputerowego należącego do zagranicznego podmiotu powiązanego
W 2017 r. spółka podpisała umowę z podmiotem powiązanym (firmą z Wielkiej Brytanii, będącą naszym 100% udziałowcem) na korzystanie z komputerowego programu produkcyjno-magazynowego. Opłaty za (...)
str. 41
3.
Relacja z dyżuru telefonicznego
3.1.
Upominki dla pracowników a koszty podatkowe pracodawcy
Spółka z o.o. przekazała swoim pracownikom z okazji jubileuszu firmy drobne upominki z logo firmy. Czy poniesione na ten cel wydatki spółka może zaliczyć do (...)
str. 43
3.2.
"Niska" wartość nieruchomości a tzw. minimalny podatek
Posiadamy budynek biurowy, częściowo wykorzystywany na własne potrzeby, a w części wynajmowany. Wartość początkowa tego budynku jest niższa niż 10.000.000 zł. Czy w tej sytuacji (...)
str. 44
3.3.
Podatek u źródła zapłacony za kontrahenta zagranicznego a koszty podatkowe
Czy podatek u źródła zapłacony za kontrahenta zagranicznego stanowi koszty uzyskania przychodów? Podmioty krajowe, dokonujące wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 (...)
str. 45
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Umowa deweloperska a prawo do ulgi mieszkaniowej - interpretacja KIS
Zarówno zawarcie umowy deweloperskiej, jak też dokonanie, stosownie do tej umowy, wpłat na poczet ceny, bez wątpienia może prowadzić do nabycia własności nieruchomości, ale nie (...)
str. 46
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Bony i talony z ZFŚS a podatek dochodowy
Firma uruchomiła program, który pomaga pracodawcy w administrowaniu środkami ZFŚS. Pracownicy mają możliwość wyboru konkretnych świadczeń według swoich indywidualnych potrzeb, zgodnie z regulaminem. Czy zakup (...)
str. 47
2.2.
Odszkodowanie za przedterminowe rozwiązanie umowy leasingu
Spółka wypowiedziała umowę leasingu programu komputerowego (o znacznej wartości) ze względu na brak potrzeby jego dalszego wykorzystywania. W związku z tym spółka podpisała ugodę z (...)
str. 49
2.3.
Spotkanie służbowo-rozrywkowe z kontrahentami a reprezentacja
Osoba prowadząca działalność gospodarczą (zakład fryzjerski) zorganizowała dla swoich najlepszych klientów i osób im towarzyszących spotkanie, na którym odbyła się prezentacja produktów, konferencja oraz zabawa (...)
str. 51
2.4.
Zasiłek chorobowy dla zleceniobiorcy - rozliczenie PIT
Spółka zatrudnia osoby na podstawie umowy zlecenia. Zleceniobiorcom za okres choroby spółka wypłaca zasiłki chorobowe z ubezpieczenia społecznego. Czy od zasiłku chorobowego, tak jak od (...)
str. 52
2.5.
Rozliczenie podatku dochodowego przez polskiego naukowca zatrudnionego w USA
Naukowiec, który ma miejsce zamieszkania w Polsce, w 2017 r. wyjechał do USA na dwuletni kontrakt realizowany w strefie publicznej. Został tam zatrudniony na podstawie (...)
str. 53
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Zaliczka na środek trwały wpłacona w 2017 r. a jednorazowy odpis amortyzacyjny w 2018 r. - interpretacja KIS
Zaliczkę na poczet nabycia środka trwałego, zapłaconą i zaliczoną do kosztów uzyskania przychodów w 2017 r., należy uwzględnić w limicie jednorazowego odpisu amortyzacyjnego (100.000 zł) (...)
str. 56
2.
Wykup samochodu osobowego z leasingu i jego amortyzacja
W grudniu 2017 r. dokonaliśmy wykupu samochodu osobowego z leasingu operacyjnego za cenę 2.000 zł. Czy dla celów podatkowych możemy dokonać jednorazowej amortyzacji takiego niskocennego (...)
str. 57
3.
Faktura dotycząca środka trwałego zakupionego w ramach importu
Zakupiliśmy środek trwały od kontrahenta spoza Unii Europejskiej, co zostało udokumentowane fakturą. Jak zaksięgować taką fakturę, mając na uwadze, że wystawiono ją w walucie obcej? (...)
str. 58
4.
Programy komputerowe nabyte na potrzeby zewnętrznego korzystania z firmowego serwera
Zakupiliśmy licencje do programów komputerowych umożliwiających dostęp do informacji zawartych na serwerze firmowym pracownikom pracującym poza siedzibą naszej jednostki. Poniesione koszty dotyczą ceny zakupu oraz (...)
str. 60
VIII.
PORADY DLA FIRM
1.
Ochrona danych osobowych
1.1.
Obowiązki firm po wejściu w życie RODO
Firma zatrudnia 40 pracowników i zajmuje się głównie produkcją betonów i sprzedażą hurtową materiałów budowlanych. Prowadzimy dwa zbiory danych, tj.: zbiór danych osobowych zatrudnionych pracowników, (...)
str. 61
1.2.
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych od 25 maja 2018 r.
Prowadzę własną firmę. Przetwarzam dane osobowe moich pracowników, kontrahentów i klientów, również w celach marketingowych. Na jakiej podstawie prawnej będzie można przetwarzać dane osobowe po (...)
str. 63
2.
Torby z tworzywa sztucznego a opłata recyklingowa - wybrane wyjaśnienia Ministerstwa Środowiska
Przedsiębiorcy prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego, przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej (...)
str. 63
IX.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Obowiązek przekazania do ZUS druku ZUS ZSWA
W terminie do 31 marca 2018 r. płatnicy składek, opłacający za zatrudnionych pracowników składki na FEP, przekazują do ZUS druk ZUS ZSWA. Z uwagi jednak (...)
str. 65
2.
Odszkodowanie wypłacone z tytułu umowy o zakazie konkurencji a składki ZUS
Spółka od kwoty miesięcznego wynagrodzenia wypłacanego menedżerowi opłacała za niego wszystkie składki ubezpieczeniowe do ZUS. W marcu 2018 r. z osobą tą rozwiązany został kontrakt (...)
str. 67
3.
Składki ZUS po podjęciu kolejnej działalności, gdy wcześniejsza działalność była prowadzona za granicą
W kwietniu 2018 r. zamierzam rozpocząć prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej na podstawie wpisu do CEIDG. Wcześniej, tj. w latach 2014-2016 prowadziłem działalność w Niemczech i (...)
str. 68
4.
Zasiłek dla zleceniobiorcy, który zachorował przed upływem pełnego kalendarzowego miesiąca ubezpieczenia
Od połowy stycznia 2018 r. zatrudniamy osobę na podstawie umowy zlecenia. Z tego tytułu podlega ona ubezpieczeniom społecznym, w tym chorobowemu. Ostatniego dnia stycznia 2018 (...)
str. 69
X.
PRAWO PRACY
1.
Wynagrodzenie za urlop po podwyżce stawki godzinowej
W naszej firmie (gospodarstwo rolne) do ustalenia wynagrodzenia urlopowego składniki zmienne przyjmowane są z 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. W lutym br. pracownicy (...)
str. 70
2.
Jak ustalić wynagrodzenie za okres zwolnienia dla pracownika wezwanego do sądu?
Pracownik otrzymał wezwanie do sądu, gdzie ma zeznawać jako świadek, w związku z czym musimy wystawić zaświadczenie o wysokości utraconego wynagrodzenia. Jak obliczyć wspomniane wynagrodzenie? (...)
str. 72
3.
Przekazanie pracownikowi terenowemu służbowego telefonu i netbooka
Pracownikom terenowym chcemy zakupić telefony komórkowe oraz netbooki. W jaki sposób je przekazać, żeby było to dla nas najbezpieczniejsze? Chodzi o odpowiedzialność za ewentualne zniszczenia, (...)
str. 74
XI.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Kto powinien podpisać roczne sprawozdanie finansowe jednostki?
Obowiązek złożenia podpisów pod sprawozdaniem finansowym dotyczy osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz kierownika jednostki. Podpisanie sprawozdania stanowi czynność potwierdzająca, że jest ono kompletne (...)
str. 75
2.
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2017 r. w przypadku przekroczenia ustawowych progów
Ustawa o rachunkowości przy określaniu prawa do sporządzania uproszczonych sprawozdań przewidzianych dla jednostek mikro i jednostek małych przewiduje możliwość ich sporządzenia pomimo przekroczenia ustawowych progów (...)
str. 76
3.
Zaliczka otrzymana w grudniu 2017 r. dotycząca dostaw realizowanych w 2018 r.
W celu realizacji zamówienia sprzedaży towarów przyjmujemy zaliczki. Jak ujmować w księgach rachunkowych oraz wykazywać w bilansie zaliczki otrzymane w grudniu 2017 r. na dostawy, (...)
str. 79
4.
Opłata za wieczyste użytkowanie gruntu za lata ubiegłe - ujęcie w księgach rachunkowych i w kosztach podatkowych
Spółka posiadała (do końca 2015 r.) prawo wieczystego użytkowania gruntów. Z uwagi na wielokrotny wzrost opłaty za wieczyste użytkowanie tego gruntu spółka odwołała się do (...)
str. 81
5.
Ewidencja środków trwałych (sprzętu medycznego) w księgach rachunkowych SP ZOZ
Jesteśmy podmiotem leczniczym działającym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (SP ZOZ). Prosimy o wskazanie sposobu ewidencji środków trwałych (sprzętu medycznego) otrzymanego na podstawie (...)
str. 82
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.