Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 27 stycznia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 27.01.2023 r., godz. 8:38 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 196.246 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
NUMER BIEŻĄCY 3 (1154) Z DNIA 20.01.2023
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 22 (993) z dnia 01.08.2018
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 22 (993) z dnia 01.08.2018
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Mechanizm podzielonej płatności - objaśnienia podatkowe MF
Jak już wielokrotnie informowaliśmy na łamach naszego czasopisma, od 1 lipca 2018 r. obowiązują przepisy regulujące mechanizm podzielonej płatności. Polega on na możliwości rozdzielenia płatności (...)
str. 4
2.
MF wyjaśnia, jak unikać błędów w JPK_VAT
W związku z błędami pojawiającymi się w JPK_VAT, Ministerstwo Finansów (dalej: MF) wskazało, jak należy go poprawnie wypełniać (patrz: komunikat zamieszczony na stronie internetowej www.mf.gov.pl). (...)
str. 7
3.
Przychody z praw majątkowych a źródło przychodów w CIT - wyjaśnienie MF
Jak wynika z art. 7b ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o PDOP (obowiązującego od 1 stycznia 2018 r.), do przychodów z zysków kapitałowych (...)
str. 8
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Zaniechano poboru PCC od sprzedaży/zamiany waluty wirtualnej
W Dzienniku Ustaw z 12 lipca 2018 r., pod poz. 1346, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zaniechania poboru (...)
str. 10
2.
Nowe wzory formularzy CIT w świetle wyjaśnienia MF
Jak informowaliśmy na łamach BI nr 21 z 20 lipca 2018 r., w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie określenia (...)
str. 10
3.
Planowane zmiany w VAT
Ministerstwo Finansów (dalej: MF) na swojej stronie internetowej (www.mf.gov.pl, patrz: serwisy MF - Dla mediów - Wywiady) zapowiedziało, że planuje szereg zmian w VAT, które (...)
str. 12
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Zapłata za towar/usługę dokonana on-line - podatki i ewidencja księgowa
Obecnie coraz częściej zapłata za towar (zwłaszcza kupowany przez internet) lub usługę realizowana jest za pośrednictwem systemu natychmiastowej płatności (PayU, PayPal, czy innego - dalej: (...)
str. 12
1.1.
Ustalenie momentu powstania przychodu dla celów CIT/PIT
W myśl przepisów ustaw o podatku dochodowym, za datę powstania przychodu uważa się generalnie dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego (...)
str. 12
1.2.
Rozliczenie VAT, gdy zapłaty dokonano za pomocą płatności on-line
Ustalenie terminu powstania obowiązku podatkowego w VAT Co do zasady, obowiązek podatkowy w VAT powstaje w dacie dokonania dostawy lub wykonania usługi, a jeżeli wcześniej (...)
str. 13
1.3.
Płatność on-line - ustalenie daty powstania przychodu dla celów bilansowych
Ustawa o rachunkowości nie określa momentu powstania przychodu bilansowego. W art. 6 ust. 1 ustawa ta wskazuje jedynie, że w księgach rachunkowych jednostki należy ująć (...)
str. 15
2.
Użyczenie spółce osobowej prywatnego składnika majątku przez wspólnika - wybrane zagadnienia
Niekiedy na potrzeby działalności gospodarczej prowadzonej przez spółkę cywilną, jawną, komandytową (dalej: spółkę osobową) wykorzystywane są - na podstawie umowy użyczenia - składniki prywatnego majątku (...)
str. 16
2.1.
Prywatny składnik majątku wspólnika/członka jego rodziny a podatek dochodowy
Przypomnijmy, że dla celów podatku dochodowego podatnikami są wspólnicy spółki cywilnej/jawnej/komandytowej, a nie sama spółka. Przychody z udziału w takiej spółce wspólnik określa proporcjonalnie do (...)
str. 16
2.2.
Wydatki związane z używaniem prywatnego składnika majątku wspólnika a VAT
Jak wynika z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, podatnicy mogą odliczać VAT od nabytych towarów i usług w takim zakresie, w jakim te (...)
str. 19
2.3.
Użyczenie prywatnego składnika majątku spółki osobowej a PCC
Opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają m.in. umowy zamiany spółki, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Za zmianę umowy uważa się (...)
str. 20
IV.
PODATEK VAT
1.
Zwolnienie podmiotowe z VAT
Drobni przedsiębiorcy (tj. uzyskujący obroty do 200.000 zł rocznie) mogą korzystać z tzw. zwolnienia podmiotowego z VAT. Szczegółowe regulacje dotyczące tego zwolnienia zawiera art. 113 (...)
str. 21
1.1.
Ustalenie limitu zwolnienia z VAT
Prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego z VAT ustala się uwzględniając obroty z poprzedniego roku (dotyczy to podatników kontynuujących działalność gospodarczą). Jeżeli nie przekraczają one (...)
str. 21
1.2.
Ewidencja VAT i obowiązki w zakresie JPK podatników zwolnionych z VAT
Generalnie podatnicy muszą prowadzić szczegółową ewidencję zakupów i sprzedaży towarów (usług). Wykazują w niej m.in. dane kontrahenta (podatnika), w tym jego NIP. Ewidencja prowadzona dla (...)
str. 22
1.3.
Wystawianie faktur przez podatników zwolnionych z VAT
Podatnicy, którzy korzystają ze zwolnienia podmiotowego z VAT, w obrocie krajowym nie mają obowiązku wystawiania faktur. Fakturę muszą jedynie wystawić, gdy nabywca wystąpi z takim (...)
str. 22
1.4.
Transakcje zawierane z kontrahentami z UE przez drobnych przedsiębiorców
Transakcje towarowe Nie ma przeszkód, aby podatnik zwolniony podmiotowo z VAT sprzedawał towary kontrahentom z innych krajów UE lub kupował towary od takich podmiotów. Generalnie (...)
str. 23
2.
Ustalenie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla celów VAT
Kwestia właściwego ustalenia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej ma istotne znaczenie dla rozliczenia VAT. Od tego zależeć bowiem może miejsce opodatkowania transakcji. Uregulowania unijne Zgodnie (...)
str. 24
3.
Wybrane odpowiedzi na interpelacje poselskie w sprawie VAT
3.1.
Właściwa stawka VAT dla usługi utrzymania dróg
W odpowiedzi na interpelację poselską nr 21518 podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów (dalej: MF) wskazał, że w zakresie ustalenia właściwej stawki podatku VAT przy opodatkowaniu (...)
str. 26
3.2.
Świadczenie bezpłatnych usług a zastosowanie prewspółczynnika do odliczania VAT
Kwestia stosowania prewspółczynnika do odliczania VAT została poruszona w interpelacjach poselskich nr 22403, 22396, 22230 i 22098. Dotyczyły one nieodpłatnych wydarzeń promujących działalność muzeów (np. (...)
str. 27
4.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
4.1.
Wystawianie faktur do paragonów zawierających NIP - jeszcze bez zmian
Czy od 1 lipca 2018 r. zmieniły się zasady wystawiania faktur dla podatników VAT w przypadku, gdy sprzedaż została najpierw udokumentowana paragonem? Nie. Zmiany w (...)
str. 28
4.2.
Stawka VAT na usługi zakwaterowania oraz usługi towarzyszące
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Zamierzam świadczyć usługi zakwaterowania na rzecz studentów w budynku zbiorowego zakwaterowania (tj. w domu studenckim) sklasyfikowane pod PKWiU 55. W ramach (...)
str. 28
4.3.
Zaliczka na poczet importu urządzenia, które wymaga montażu - rozliczenie VAT
Zamierzamy nabyć urządzenie od kontrahenta ze Szwajcarii. Urządzenie to wymaga specjalistycznego montażu, którego dokona sprzedawca (firma ze Szwajcarii). Na poczet zakupu zapłaciliśmy zaliczkę. Czy od (...)
str. 30
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Wydatki na usługi informatyczne a ograniczenie w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów - interpretacja KIS
Wydatki na usługi informatyczne, nabywane od podmiotów powiązanych, nie podlegają ograniczeniu w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów. (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 6 (...)
str. 32
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Wydatek w podróży służbowej udokumentowany paragonem - kurs waluty obcej
Spółka z o.o. wysyła swoich pracowników w zagraniczne podróże służbowe samochodami służbowymi. Niektóre wydatki, ponoszone w trakcie tych podróży, są dokumentowane paragonami (np. za przejazdy (...)
str. 34
2.2.
Zapłata przez dłużnika należności nieściągalnej a przychód podatkowy
Posiadaliśmy niezapłaconą (nieprzedawnioną) drobną należności z tytułu sprzedaży towarów, której nie mogliśmy wyegzekwować od dłużnika. Na koniec poprzedniego roku odpisaliśmy tę należność jako nieściągalną i (...)
str. 36
2.3.
Przychody i koszty wynikające z działalności badawczo-rozwojowej podatnika
Jak na gruncie przepisów o PDOP rozlicza się koszty działalności badawczo-rozwojowej oraz uzyskane z takiej działalności przychody (w trakcie roku podatkowego i w rozliczeniu rocznym)? (...)
str. 37
2.4.
Obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej
Przychody oraz koszty spółki z o.o., ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych, nie przekroczyły w 2016 r. ani w 2017 r. równowartości 2.000.000 euro. Czy (...)
str. 39
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Rozrachunki w walucie obcej wniesione aportem a różnice kursowe - interpretacja KIS
Płatności w walucie obcej związane z zobowiązaniami oraz należnościami wniesionymi w ramach aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie powodują obowiązku ustalania różnic kursowych po stronie przyjmującego (...)
str. 40
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Kontrowersje w zakresie opodatkowania świadczeń dla oddelegowanych pracowników
Spółka świadczy usługi za granicą. W związku z tym oddelegowuje pracowników do miejsca świadczenia tych usług, zapewniając im zakwaterowanie oraz transport (dowóz). Czy u tych (...)
str. 41
2.2.
Wypłaty dla wspólników w spółce cywilnej prowadzącej podatkową księgę przychodów i rozchodów
Spółka cywilna założona przez dwóch wspólników (udziały po 50%) prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów. Czy wspólnicy mogą przelewać pieniądze z konta firmowego na swoje (...)
str. 43
2.3.
Wyłączanie z kosztów uzyskania wydatków sfinansowanych dotacją wolną od podatku
Dotacja z urzędu marszałkowskiego do biletów podmiotom prowadzącym transport pasażerski jest zwolniona z podatku dochodowego. W związku z tym, w jaki sposób taki podmiot powinien (...)
str. 44
2.4.
Dobrowolne umorzenie udziałów a PIT i obowiązki płatnika
Wspólnik spółki z o.o., będący osobą fizyczną, swoje udziały przekazał tej spółce w celu dobrowolnego umorzenia za wynagrodzeniem. Czy u wspólnika powstanie przychód z tytułu (...)
str. 45
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Wydatki związane z pojazdem wykorzystywanym również do celów prywatnych - interpretacja KIS
Podatnik prowadzący działalność gospodarczą może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej nabytego pojazdu (bez względu na fakt, że jest on (...)
str. 47
2.
Rozliczenie wydatków na budowę środka trwałego
Rozpoczynamy działalność polegającą na wynajmie domków kempingowych. Obecnie zamierzamy wykopać studnię, z której woda będzie wykorzystywana w prowadzonej działalności. Będziemy budowali również domki. Czy wydatki (...)
str. 48
3.
Przedłużenie okresu trwania umowy leasingu operacyjnego
Jak rozliczyć przedłużenie umowy leasingu operacyjnego (podatkowo) stanowiącego dla celów bilansowych leasing finansowy? Przedłużenie następuje w związku z brakiem środków na wykup przedmiotu leasingu. Przedmiot (...)
str. 51
VIII.
PORADY DLA FIRM
1.
Obowiązki w zakresie JPK_FA w przypadku samofakturowania
Jestem zobowiązany do przekazywania całości lub części ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych w formie JPK. Czy faktury wystawiane w ramach samofakturowania powinny być ujęte w (...)
str. 53
2.
PCC przy sprzedaży akcji własnych
Spółka akcyjna podjęła decyzję o zakupie akcji własnych od akcjonariusza w celu zaoferowania ich pracownikom po preferencyjnej cenie. Akcje spółki nie są notowane na giełdzie. (...)
str. 54
IX.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Data zgłoszenia pracownika w ZUS, gdy umowę zawarto w niedzielę
Zawarłam z pracownikiem umowę o pracę w niedzielę. Jako dzień rozpoczęcia pracy wskazałam w niej następny dzień, tj. poniedziałek. Czy w tej sytuacji prawidłowo zgłosiłam (...)
str. 57
2.
ZUS od rekompensaty dla pracowników za likwidację ulgi w opłacie za energię elektryczną
Oferujemy sprzedaż energii elektrycznej. Pracownicy zatrudnieni w naszej firmie do niedawana korzystali z ulgi w opłacie za prąd. W kwietniu br. możliwość ta została jednak (...)
str. 58
3.
Nie wszystkie składniki wynagrodzenia są uwzględniane w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych
Pracownik otrzymuje wynagrodzenie stałe oraz zmienną premię miesięczną. Obowiązujące w firmie przepisy płacowe nie regulują szczegółowych zasad wypłaty premii. Wypłacamy ją co miesiąc obok wynagrodzenia (...)
str. 59
X.
PRAWO PRACY
1.
Zapewnienie odzieży i obuwia roboczego dla pracowników terenowych
1) Prowadzimy działalność w branży rolniczej. Prowadzimy uprawy szklarniowe, posiadamy też sady. W sezonie letnim zatrudniamy dużą liczbę pracowników w terenie, przy zbiorach owoców i (...)
str. 60
2.
Wczasy pod gruszą dla emeryta zatrudnionego w innej firmie
Zatrudnialiśmy pracownika, który osiągnął u nas powszechny wiek emerytalny i rozwiązał umowę o pracę w związku z przejściem na emeryturę. Później zatrudnił się u innego (...)
str. 62
3.
Przesunięcie terminu urlopu z inicjatywy pracodawcy
Pracownik ma zaplanowany urlop w dniach od 6 do 31 sierpnia 2018 r. Aktualnie uzyskaliśmy wstępną informację, że w tym okresie prawdopodobnie otrzymamy pilne zlecenie, (...)
str. 63
XI.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Sprzedaż wysyłkowa "za pobraniem", gdy paragon fiskalny wystawiono przed dostawą towaru
Spółka prowadzi sklep internetowy, sprzedaż ewidencjonuje w kasie fiskalnej. Jak ująć w księgach rachunkowych sprzedaż towaru "za pobraniem" zaewidencjonowaną w kasie fiskalnej ostatniego dnia miesiąca (...)
str. 65
2.
Parametry uwzględniane przy ustalaniu poziomu istotności
Kierownik jednostki zamierza wpisać do zakładowej polityki rachunkowości poziom istotności, jaki będzie uwzględniany przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych oraz sporządzaniu sprawozdań finansowych naszej jednostki. Czy przy (...)
str. 68
3.
Korekta błędów ujawnionych po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2017 r.
Sprawozdanie finansowe naszej spółki zostało zatwierdzone pod koniec kwietnia br. Mając na uwadze fakt, że ostateczny termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r. przypadał na (...)
str. 69
4.
Jednostka mikro w upadłości
Spółka z o.o. sporządziła na 31 grudnia 2017 r. roczne sprawozdanie finansowe według zasad właściwych dla jednostek mikro. W maju 2018 r., przed zatwierdzeniem sprawozdania (...)
str. 72
5.
Jednostka dominująca oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Spółka z o.o. posiada akcje w spółce akcyjnej. Czy sp. z o.o. jest jednostką dominującą i powinna sporządzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe określone w rozdziale 6 (...)
str. 73
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.