Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 9 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 9.02.2023 r., godz. 9:34 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 184.099 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 5 (1156) Z DNIA 10.02.2023
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 35 (1006) z dnia 10.12.2018
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 35 (1006) z dnia 10.12.2018
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Od 1 października 2018 r. sprawozdanie finansowe sporządza się wyłącznie w wersji elektronicznej - zmiana stanowiska Min. Fin.
W BI nr 31 z 1 listopada 2018 r. przedstawiliśmy wyjaśnienie Ministerstwa Sprawiedliwości, stanowiące odpowiedź na zapytanie naszego Wydawnictwa, z którego wynikało, że: "(…) Od (...)
str. 4
2.
Odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytania naszego Wydawnictwa
2.1.
Zwrot kwoty podatku na rachunek VAT, gdy podatnik nie wykonał żadnych czynności opodatkowanych
Od 1 lipca 2018 r. obowiązują przepisy regulujące mechanizm podzielonej płatności. Polega on na możliwości rozdzielenia płatności w ten sposób, że zapłata kwoty odpowiadającej całości/części (...)
str. 5
2.2.
Obowiązki informacyjne w zakresie powołania zarządcy sukcesyjnego
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz. U. poz. 1629) reguluje zasady tymczasowego zarządzania przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy, (...)
str. 6
3.
Odwrotne obciążenie - niejednolite stanowisko organów podatkowych w sprawie rozliczania faktur korygujących
Zgodnie z przepisami o VAT, niekiedy nabywcy zobowiązani są do wykazania VAT należnego od dokonanego zakupu (wykazują także VAT naliczony). Dotyczy to tzw. odwrotnego obciążenia (...)
str. 7
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Uproszczenia dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym
Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym wprowadza wiele uproszczeń (...)
str. 9
1.1.
Likwidacja wniosków o zwrot VAT i zmiany w uldze na złe długi
Zmiany w ustawie o VAT dotyczą ulgi na złe długi oraz obowiązku składania wniosku o zwrot VAT. Wniosek o zwrot VAT Zgodnie z obowiązującymi obecnie (...)
str. 9
1.2.
Zmiana w zakresie obowiązków informacyjnych dla celów CIT/PIT
Rachunkowa (bilansowa) metoda ustalania różnic kursowych - CIT/PIT Obecnie podatnicy, którzy wybrali dla celów podatku dochodowego rachunkową (bilansową) metodę ustalania różnic kursowych (tj. na podstawie (...)
str. 10
1.3.
Nowe zasady odliczania straty podatkowej
Z dniem 1 stycznia 2019 r. znowelizowany zostanie art. 7 ust. 5 ustawy o PDOP oraz art. 9 ust. 3 ustawy o PDOF. Zgodnie z (...)
str. 15
1.4.
Wartość pracy własnej podatnika i wspólników spółki osobowej oraz członków ich rodzin
Obecnie, na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 13c ustawy o PDOP, nie zalicza się do kosztów uzyskania przychodów - u podatnika będącego wspólnikiem spółki (...)
str. 15
1.5.
Uproszczenia w rachunkowości
O planowanych zmianach dotyczących uproszczeń w ustawie o rachunkowości pisaliśmy w BI nr 33 z 20 listopada br. Zmiany te zostały uchwalone przez Sejm i (...)
str. 16
2.
Deklarację VAT-7 i VAT-7K zastąpi nowa deklaracja w formie pliku JPK - proponowane zmiany
Na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (bip.kprm.gov.pl) zamieszczono informację na temat projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy (...)
str. 16
3.
Zmiany w VAT dotyczące powiązań pomiędzy nabywcą a sprzedawcą
Ustawą z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - (...)
str. 17
4.
Danina solidarnościowa - zmiany w CIT/PIT
W Dzienniku Ustaw z 23 listopada 2018 r., pod poz. 2192, opublikowano ustawę z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. (...)
str. 17
5.
Zwolnienie z podatku dla spadkobierców przedsiębiorstwa
Od 25 listopada 2018 r. obowiązuje nowe zwolnienie z podatku od spadków i darowizn. Dotyczy ono nabycia własności przedsiębiorstwa osoby fizycznej lub udziału w nim (...)
str. 19
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Niedobory towarów - podatki i ewidencja księgowa
Niejednokrotnie w wyniku przeprowadzenia inwentaryzacji w jednostkach ujawnione zostają niedobory towarów, w tym powstałe z winy pracownika, z którym zawarto umowę o odpowiedzialności materialnej. W (...)
str. 20
1.1.
Odpowiedzialność pracownika za powierzone mienie - w świetle Kodeksu pracy
Kwestię odpowiedzialności materialnej pracownika za powierzone mienie pracodawcy reguluje art. 124-127 Kodeksu pracy. Z przepisów tych wynika m.in., że pracownik, któremu powierzono z obowiązkiem zwrotu (...)
str. 20
1.2.
Rozliczenie niedoboru dla celów VAT
Obowiązek wykazania VAT należnego Zasadniczo opodatkowaniu VAT podlegają (na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy o VAT): 1) odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług (...)
str. 21
1.3.
Niedobory w towarach - CIT/PIT
Niedobory a koszty podatkowe W ustawach o podatku dochodowym brak jest regulacji, które wprost odnosiłyby się do możliwości ujęcia w kosztach uzyskania przychodów wartości powstałych (...)
str. 22
1.4.
Ewidencja księgowa powstałych niedoborów
Ujawniony niedobór towarów może zostać ujęty w księgach rachunkowych jednostki np. zapisem: - Wn konto 24 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: Rozliczenie niedoborów), - Ma konto (...)
str. 24
2.
Nagrody przekazane pracownikom w ramach konkursów - podatki, ZUS i ewidencja księgowa
Podmioty gospodarcze niekiedy organizują dla swoich pracowników konkursy wewnątrzzakładowe, w których nagrodami dla zwycięzcy mogą być różnego rodzaju świadczenia niepieniężne w postaci np. obiadu w (...)
str. 25
2.1.
Otrzymanie nagrody w ramach zorganizowanego przez pracodawcę konkursu a PIT pracownika i składki ZUS
Źródło przychodów Niewątpliwie pracownik, który otrzymuje od pracodawcy nagrodę, jako laureat/uczestnik konkursu zorganizowanego przez pracodawcę, uzyskuje z tego tytułu przysporzenie majątkowe, tj. uzyskuje przychód podatkowy. (...)
str. 25
2.2.
Przekazanie nagród pracownikom a obowiązek wykazania VAT należnego
W sytuacji, gdy pracodawca przekazuje swoim pracownikom nieodpłatnie świadczenia w postaci nabytych przez siebie usług, to skutki tego przekazania należy rozpatrywać przez pryzmat art. 8 (...)
str. 28
2.3.
Nagroda w kosztach uzyskania przychodów pracodawcy
Zgodnie z zasadą ogólną, podatnicy zaliczają do kosztów uzyskania przychodów takie koszty, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów (...)
str. 29
2.4.
Ewidencja księgowa wydatków na zakup nagród dla pracowników
Faktura za zakup usług "przekazywanych" pracownikom jako nagrody w konkursie, zorganizowanym podczas imprezy integracyjnej, może zostać zaksięgowana np. (gdy pracodawca nie odlicza VAT od zakupu (...)
str. 29
IV.
PODATEK VAT
1.
Zasady odliczania VAT od zakupu mediów - odpowiedź na interpelację poselską
Autora interpelacji poselskiej nr 26738 zainteresowała kwestia odliczania VAT od zakupu mediów. Zapytał on m.in., kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu dostawy mediów, czy faktury (...)
str. 30
2.
Archiwizowanie faktur wyłącznie w formacie cyfrowym a prawo do odliczenia VAT - interpretacja KIS
Podatnik ma prawo przechowywać faktury oraz inne dokumenty regulowane przepisami z zakresu VAT otrzymane/wystawione w formie papierowej tylko w postaci elektronicznej (w nieedytowalnym formacie cyfrowym (...)
str. 32
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Możliwość zmniejszenia zobowiązania VAT - wybrane zagadnienia
Od 1 lipca 2018 r. obowiązują przepisy regulujące mechanizm podzielonej płatności. Przypominamy, że polega on na możliwości rozdzielenia płatności w ten sposób, że zapłata kwoty (...)
str. 33
3.2.
Nieprawidłowa data dokonania dostawy towaru na fakturze a prawo do odliczenia VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Otrzymywane przez mnie faktury zakupu towarów handlowych zawierają niekiedy błędy w dacie dostarczenia towaru. Przykładowo, w październiku br. otrzymałem fakturę, w (...)
str. 36
3.3.
Usługa najmu i refakturowanie mediów na najemcę
Wynajmuję mieszkanie dla firmy, która przeznacza je na potrzeby mieszkaniowe swoich pracowników. Wystawiam co miesiąc faktury za wynajem, stosując stawkę 23%. Natomiast media rozliczam kwartalnie (...)
str. 37
3.4.
Wynajem sprzętu budowlanego a mechanizm odwrotnego obciążenia VAT
Spółka świadczy usługi naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego (sklasyfikowane w PKWiU 33.14). Oferuje ona także wykonywanie i remonty instalacji elektrycznych. Odbiorcą tych usług jest inwestor. (...)
str. 39
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Przychody z dywidend a "przypisywanie" kosztów pośrednich do źródeł przychodów - interpretacja KIS
Przychodów z tytułu otrzymanych dywidend nie należy uwzględniać przy ustalaniu proporcji, według której koszty pośrednie są przypisywane do określonego źródła przychodu (tj. do przychodów z (...)
str. 41
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Używanie samochodów osobowych w 2019 r. a kilometrówka
Od przyszłego roku zmienią się przepisy ustawy o PDOP w zakresie ujmowania w kosztach uzyskania przychodów wydatków dotyczących używania samochodów osobowych. Czy to oznacza, że (...)
str. 43
2.2.
Opłata za prowadzenie rachunku bankowego a koszty finansowania dłużnego
Czy do kosztów finansowania dłużnego zalicza się również opłatę za prowadzenie bieżącego rachunku bankowego? Naszym zdaniem, opłata za prowadzenie bieżącego rachunku bankowego nie stanowi kosztu (...)
str. 44
2.3.
Jednoczesna ulga w SSE w podatku dochodowym oraz w podatku od nieruchomości
Czy jest możliwe jednoczesne korzystanie przez podmiot prowadzący działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, z ulgi w CIT oraz w podatku od (...)
str. 45
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Umowa z deweloperem a prawo do ulgi mieszkaniowej - wyrok WSA
Kwoty płacone deweloperowi na podstawie umowy deweloperskiej stanowią wydatki na budowę własnego lokalu mieszkalnego w rozumieniu przepisów ustawy o PDOF. Mogą być zatem odliczone w (...)
str. 47
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Przeceny towaru handlowego nie wykazuje się w podatkowej księdze przychodów i rozchodów
Zamierzam przecenić część zalegającego w magazynie towaru handlowego. W niektórych przypadkach przecena zostanie dokonana poniżej ceny zakupu. Czy w tej sytuacji wykazany w podatkowej księdze (...)
str. 49
2.2.
Obiady dla pracowników sprzedawane po preferencyjnej cenie - PIT, ZUS i VAT
Prowadzimy własną restaurację. W regulaminie wynagradzania zamierzamy wprowadzić zapis, na podstawie którego nasi pracownicy będą mogli korzystać z obiadów serwowanych w naszej restauracji po cenie (...)
str. 50
2.3.
Dofinansowanie kosztów dzierżawy terminala płatniczego oraz jego użytkowania
W ramach Programu Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego Fundacji Polska Bezgotówkowa podpisałem umowę na dzierżawę terminali płatniczych oraz rozliczanie płatności kartą. Otrzymałem fakturę za udostępnienie terminali (kwota (...)
str. 53
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Przekazanie środków trwałych pomiędzy działalnościami gospodarczymi małżonków - interpretacja KIS
W przypadku przekazania nieruchomości (środków trwałych) wykorzystywanych w działalności gospodarczej męża do działalności gospodarczej żony nie dochodzi do ich zbycia, gdyż współwłaścicielami nadal pozostają te (...)
str. 55
2.
Środki trwałe przy najmie prywatnym
Proszę o omówienie zagadnienia dotyczącego amortyzacji środków trwałych w przypadku najmu prywatnego. Amortyzacja środków trwałych wykorzystywanych w najmie prywatnym możliwa jest wyłącznie w przypadku, gdy (...)
str. 56
3.
Rozliczenie zakupu dodatkowych elementów wyposażenia pojazdu
Zakupiliśmy ciągnik z przeznaczeniem do prac porządkowych wykonywanych wokół naszej siedziby. Ponadto, jako dodatkowe wyposażenie tego ciągnika, zakupiono: pług śnieżny, posypywarkę i zamiatarkę. Każde z (...)
str. 58
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Przystąpienie do ubezpieczenia chorobowego w trakcie miesiąca
W listopadzie 2018 r. zawarliśmy umowę zlecenia z osobą, którą zgłosiliśmy z tego tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego. Na początku grudnia br. zleceniobiorca (...)
str. 59
2.
Informacja od pracownika o kwocie przekroczenia podstawy wymiaru składek
Pracownik poinformował nas ustnie, że jego przychody w grudniu br. przekroczą roczny limit podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe. Czy na tej podstawie mamy zaprzestać (...)
str. 60
IX.
PRAWO PRACY
1.
Wypłata wynagrodzenia na konto pracownika i inne zmiany przepisów od 2019 r.
1) W naszym zakładzie wypłata wynagrodzenia w większości następuje na konto pracowników. Jednak w kilku przypadkach wypłatę realizujemy w kasie firmowej, do rąk pracowników. Czy (...)
str. 62
2.
Obliczanie wymiaru czasu pracy pracowników medycznych w 2019 r.
W samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej (SP ZOZ) zatrudniamy różnych pracowników (lekarzy, pielęgniarki, pracowników obsługi). Część z nich obowiązują niższe normy czasu pracy na podstawie (...)
str. 64
3.
Brak zaświadczenia z zakładu pracy żony pracownika a możliwość skorzystania ze zwolnienia na dziecko do lat 14
Pracownik wystąpił z wnioskiem o udzielenie 2 dni wolnych z tytułu opieki nad dzieckiem, przy czym odmówił złożenia zaświadczenia z zakładu pracy żony poświadczającego, że (...)
str. 66
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Dobrowolne prowadzenie ksiąg rachunkowych od 1 stycznia 2019 r. a obowiązek informacyjny wobec urzędu skarbowego
Pomimo, że nasza spółka cywilna nie przekracza limitów zobowiązujących do przejścia na pełną księgowość, od kilkunastu lat prowadzimy księgi rachunkowe. Czy nadal musimy o tym (...)
str. 68
2.
Refundacja kosztów wynagrodzeń oraz składek ZUS pracowników na przełomie roku
Zatrudniamy pracowników w celu przygotowania zawodowego i otrzymujemy od ochotniczego hufca pracy refundację ich wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne. Refundacja kosztów wynagrodzeń ma miejsce (...)
str. 69
3.
Uzyskanie pożyczki oraz jej spłata w księgach rachunkowych
Nasza spółka z o.o. uzyskała od innej spółki (niebędącej, w myśl ustawy o rachunkowości, podmiotem powiązanym) pożyczkę na cele inwestycyjne (budowę środka trwałego). W jaki (...)
str. 71
4.
Otrzymanie decyzji w sprawie podatku od nieruchomości dotyczącego lat ubiegłych
We wrześniu br. spółka otrzymała decyzję w sprawie podatku od nieruchomości za lata 2016-2018. Czy zgodnie z ustawą o rachunkowości, będzie to koszt 2018 r.? (...)
str. 72
5.
Fundusz nagród w związkach spółek wodnych
W związku spółek wodnych uchwalony został fundusz nagród na 2018 rok w wysokości 3% od zrealizowanych składek członkowskich za rok 2017. Na jakich kontach powinna (...)
str. 74
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.