Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 27 stycznia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 27.01.2023 r., godz. 8:38 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 196.246 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
NUMER BIEŻĄCY 3 (1154) Z DNIA 20.01.2023
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI SERWISU PODATKOWEGO NUMER 11 (263) z dnia 10.11.2017
Podatek dochodowy od osób prawnych w wyjaśnieniach i orzecznictwie
Serwis Podatkowy nr 11 (263) z dnia 10.11.2017
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
Do artykułu 1-11 ustawy - podmiot i przedmiot opodatkowania
1.
Różnice kursowe ustalane metodą bilansową w wyniku podatkowym "per saldo"
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 października 2017 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.91.2017.1.BK) "(?) Wnioskodawca (Sp. z o.o., dalej: "Spółka") prowadzi działalność produkcyjno-usługową (?). (?) W ramach całokształtu prowadzonej działalności (?) (...)
str. 3
II.
Do artykułu 12-14a ustawy - przychody
1.
Ustalenie przychodu ze świadczenia usług po promocyjnej cenie
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 6 października 2017 r., nr 0114-KDIP2-2.4010.116.2017.3.AG) "(?) Wnioskodawca jest przedsiębiorcą zarejestrowanym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą (...)
str. 5
2.
Środki pieniężne otrzymane na realizację wspólnego przedsięwzięcia w ramach umowy partnerskiej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 6 września 2017 r., nr 0115-KDIT2-3.4010.64.2017.2.JG) "(?) Sp. z o.o. (dalej: Wnioskodawca) jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzącą działalność gospodarczą (?). Wnioskodawca zawarł umowę (...)
str. 7
3.
Moment powstania przychodu ze sprzedaży bonów
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 6 października 2017 r., nr 0114-KDIP2-3.4010.214.2017.1.PS) "(?) Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży usług turystycznych na mocy umów agencyjnych z organizatorami turystyki, świadczy (...)
str. 8
4.
Pośrednictwo w dokonywaniu rozliczeń pieniężnych z tytułu sprzedaży towarów
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 13 października 2017 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.150.2017.3.MM) "(?) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: "Wnioskodawca") planuje zawrzeć z podmiotem powiązanym rodzinnie w rozumieniu art. 11 ust. 5 ustawy z dnia (...)
str. 10
5.
Wartość niespłaconych pożyczek na dzień likwidacji spółki
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17 października 2017 r., nr 0114-KDIP2-3.4010.248.2017.1.KK) "(?) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji (dalej: Spółka lub Wnioskodawca) jest podmiotem posiadającym siedzibę w Polsce (?) podlegającym (...)
str. 12
6.
Wydanie udziałowcom składników majątku spółki po zakończeniu postępowania likwidacyjnego
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 27 czerwca 2017 r., sygn. akt II FSK 658/17 "(?) Ze stanu sprawy przyjętego przez sąd I instancji wynika, że (...) spółka wskazała, (...)
str. 14
III.
Do artykułu 15 ustawy - koszty uzyskania przychodów
1.
Podatkowe rozliczenie kosztów pośrednich wynikających z faktur otrzymanych po zamknięciu roku
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 sierpnia 2017 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.137.2017.1.MS) "(?) Wnioskodawca (bank - przyp. red.) jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Po zamknięciu ksiąg (...)
str. 17
2.
Kwoty wypłacane przyszłym kontrahentom tytułem zachęty do nabywania produktów spółki
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 13 września 2017 r., nr 0111-KDIB1-3.4010.211.2017.2.BM) "(?) W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka zawiera umowy handlowe o współpracę z podatnikami podatku od wartości dodanej, posiadającymi (...)
str. 19
3.
Zwrot nakładów najemcom za wykonane prace adaptacyjne
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 września 2017 r., nr 0115-KDIT2-3.4010.136.2017.1.KP) "(?) Spółka prowadzi działalność, której głównym obszarem działania jest budowa galerii handlowych i dokonuje najmu powierzchni komercyjnych (...)
str. 21
4.
Zaliczenie wydatku do kosztów, gdy kontrahent nie zapłaci podatku
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 25 sierpnia 2017 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.132.2017.2.BJ) "(?) Wnioskodawca prowadzi działalność handlową i jest czynnym podatnikiem VAT. Spółka podnajmuje od innej spółki-najemcy (winno być: (...)
str. 23
5.
Rozpoznanie kosztu uzyskania przychodów w związku z otrzymaniem spłat nabytych wierzytelności
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 29 września 2017 r., nr 0114-KDIP2-3.4010.202.2017.1.JBB) "(?) Sp. z o.o. (dalej: "Wnioskodawca") prowadzi działalność w zakresie obsługi roszczeń odszkodowawczych dochodzonych od przedsiębiorców. W ramach powyższej (...)
str. 24
6.
Koszty związane z procesami sądowymi
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22 sierpnia 2017 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.200.2017.2.MM) "(?) Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie gromadzenia, przechowywania oraz udostępniania informacji i danych. W ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca (...)
str. 26
7.
Moment ujęcia w kosztach podatkowych wstępnej opłaty leasingowej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 10 października 2017 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.249.2017.1.ANK) "(?) Spółka (dalej także: "Wnioskodawca") prowadzi działalność naukowo-badawczą. Do celów prowadzonej działalności Spółka planuje wziąć w leasing (...)
str. 28
8.
Przyszłe płatności dokonywane na rzecz wierzycieli po umownym odpłatnym "zwolnieniu z długu"
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO w Krakowie z 22 sierpnia 2017 r., sygn. akt I SA/Kr 564/17 - orzeczenie nieprawomocne "(?) Spółka jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych podlegającym (...)
str. 30
9.
Wypłata "odsetek dodatkowych" zależnych od zysku z tytułu otrzymanej pożyczki
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO w Warszawie z 19 lipca 2017 r., sygn. akt III SA/Wa 2051/16 - orzeczenie nieprawomocne "(?) Skarżąca prowadzi projekty inwestycyjne w zakresie nieruchomości polegające na (...)
str. 32
10.
Wydatki na usługi medyczne skierowane do pracowników, ich rodzin i bliskich
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 października 2017 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.203.2017.1.AW) "(?) Głównym przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest wydobycie i przetwarzanie rud oraz sprzedaż wyprodukowanych (z tych rud) metali, (...)
str. 35
11.
Rozliczenie kosztów wynagrodzeń pracowników po przekształceniu spółki
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11 września 2017 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.148.2017.1.BJ) "(?) Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka), która ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Planowane (...)
str. 36
12.
Wynagrodzenia pracowników produkcyjnych - moment ujęcia w kosztach podatkowych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 8 sierpnia 2017 r., nr 0111-KDIB1-3.4010.180.2017.1.MST) "(?) Spółka realizuje liczne projekty na rynku nieruchomości, w tym w szczególności dotyczące lokali mieszkalnych, biurowych, a także sklepów (...)
str. 38
IV.
Do artykułu 16 ustawy - wydatki niestanowiące kosztów
1.
Wydatki na drobne upominki przekazywane kontrahentom, partnerom biznesowym
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14 września 2017 r., nr 0114-KDIP2-2.4010.125.2017.1.AZ) "(?) W ramach wykonywanej działalności Wnioskodawca zamierza przekazywać swoim kontrahentom, partnerom biznesowym, doradcom, itp. (dalej: "Partnerzy") drobne (...)
str. 41
2.
Koszty związane z zapewnieniem noclegu kontrahentom
(interpretacja indywidualna Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z 13 września 2017 r., nr DPP13.8221.3B.2017.MNX, zmieniająca z urzędu interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 10 grudnia 2009 r., nr ITPB3/423-605b/09/PS) "(?) W ramach prowadzonej działalności Spółka (...)
str. 43
3.
Wydatki związane z organizacją firmowych spotkań
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 1 września 2017 r., nr 0114-KDIP2-1.4010.127.2017.1) "(?) Sp. z o.o. (dalej Spółka) jest podmiotem świadczącym usługi logistyczne, w tym usługi transportowe, usługi pomocnicze do (...)
str. 45
4.
Koszty transportu i utylizacji wadliwego towaru
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27 września 2017 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.161.2017.1.AP) "(?) Wnioskodawca - Sp. z o.o. jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. (?) Przeważającym rodzajem działalności (...)
str. 47
5.
Wydatki opłacone środkami pozostałymi z dofinansowania projektu
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11 października 2017 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.281.2017.1.ANK) "(?) Spółka z o.o. (dalej: "Spółka" lub "Wnioskodawca") jest przedsiębiorcą wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. (...)
str. 49
6.
Koszty zbycia udziałów spółki z o.o. powstałej z przekształcenia spółki jawnej
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO w Poznaniu z 30 sierpnia 2017 r., sygn. akt I SA/Po 231/17 - orzeczenie nieprawomocne "(?) wnioskodawczyni jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (...). Wnioskodawczyni powstała z przekształcenia (...)
str. 50
V.
Do artykułu 16a-16m ustawy - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
1.
Wydatki na nasadzenie drzew a koszty wytworzenia środka trwałego
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11 września 2017 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.160.2017.1.ZK) "(?) Obecnie Spółdzielnia realizuje przedsięwzięcie polegające na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego. W związku z tym Spółdzielnia wystąpiła do (...)
str. 53
2.
Koszty rozbiórki budynków w związku z rozpoczęciem nowej inwestycji
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 26 września 2017 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.135.2017.1.BD) "(?) Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie budowy nowych budynków mieszkalnych i usługowych przeznaczonych na sprzedaż (działalność deweloperska) (...)
str. 55
3.
Podwyższenie uprzednio obniżonych stawek amortyzacyjnych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 6 września 2017 r., nr 0115-KDIT2-3.4010.119.2017.3.MK) "(?) Wnioskodawca - Spółka z o.o. posiada w ewidencji środków trwałych szereg składników majątkowych, stanowiących środki trwałe wykorzystywane (...)
str. 57
4.
Kontynuacja indywidualnej stawki amortyzacyjnej po zmodernizowaniu środka trwałego
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 6 września 2017 r., nr 0111-KDIB1-3.4010.195.2017.1.MST) "(?) Czy po zmodernizowaniu używanego środka trwałego (?), którego wartość początkowa po zmodernizowaniu wzrosła (?), Wnioskodawca (...)
str. 58
5.
Prawo pierwszeństwa do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy wniesione aportem
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO w Łodzi z 12 lipca 2017 r., sygn. akt I SA/Łd 368/17 - orzeczenie nieprawomocne "(?) W sierpniu 2016 r., w następstwie podwyższenia kapitału zakładowego, zostały wniesione do (...)
str. 60
VI.
Do artykułu 18-28a ustawy - podstawa opodatkowania i wysokość podatku - pobór podatku
1.
Warunki zwolnienia z opodatkowania dywidendy/zaliczki na poczet dywidendy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 15 września 2017 r., nr 0111-KDIB2-2.4010.5.2017.2.JW) "(?) Wnioskodawca jest osobą prawną, spółką akcyjną i posiada 100% udziałów w C.I. Spółka Akcyjna (dalej: "C.I.") (...). (...)
str. 63
2.
Forma uznania certyfikatu rezydencji
(interpretacja indywidualna Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z 26 czerwca 2017 r., nr DPP7.8221.33.2017.GFQV, zmieniająca z urzędu interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 25 sierpnia 2016 r., nr ILPB3/4510-1-281/16-4/ŁM) "(?) Sp. z o.o. (dalej Spółka) (...)
str. 65
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.