Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 27 stycznia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 27.01.2023 r., godz. 8:38 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 196.246 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
NUMER BIEŻĄCY 3 (1154) Z DNIA 20.01.2023
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI SERWISU PODATKOWEGO NUMER 9 (261) z dnia 10.09.2017
Podatek VAT w wyjaśnieniach i orzecznictwie
Serwis Podatkowy nr 9 (261) z dnia 10.09.2017
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
Do artykułu 5-8 ustawy - zakres opodatkowania
1.
Skutki w VAT przekazania wspólnikowi środków trwałych tytułem wypłaty z zysku
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 26 czerwca 2017 r., nr 0113-KDIPT1-1.4012.124.2017.3.ŻR) "(?) Spółka jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Wnioskodawca jest wspólnikiem Spółki jawnej (...)
str. 3
2.
Opłaty z tytułu wcześniejszego wypowiedzenia umowy franczyzowej a VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 lipca 2017 r., nr 0111-KDIB3-2.4012.180.2017.1.SR) "(?) Podatnik - zarejestrowany podatnik podatku od towarów usług - prowadzi działalność (...)
str. 5
3.
Wyrażenie zgody na ustanowienie hipoteki jako odpłatne świadczenie usług
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 lipca 2017 r., nr 0111-KDIB3-1.4012.79.2017.1.RSZ) "(...) Czy nieodpłatne ustanowienie przez Wnioskodawcę (Sp. z o.o. - przyp. red.) hipoteki umownej na wszystkich (...)
str. 7
II.
Do artykułu 9-13 ustawy - WNT i WDT
1.
Nabycie paliwa i poniesienie opłat drogowych poza terytorium Polski a VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 28 czerwca 2017 r., nr 0111-KDIB3-3.4012.21.2017.1.PK) "(?) Wnioskodawca (Spółka) jest czynnym podatnikiem VAT, zarejestrowanym dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych (...)
str. 9
III.
Do artykułu 15-18 ustawy - podatnicy i płatnicy
1.
Usługi budowlane a objęcie procedurą odwrotnego obciążenia VAT
1.1. Świadczenie usług na rzecz zleceniodawcy występującego w roli inwestora i generalnego wykonawcy (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 28 czerwca 2017 r., nr (...)
str. 11
2.
Prywatny najem lokali usługowych a VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 23 czerwca 2017 r., nr 0112-KDIL1-2.4012.120.2017.2.PG) "(?) Wnioskodawca z dniem 1 marca 2017 r. rozpoczął prywatny najem lokali (...)
str. 13
3.
Czy sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu na cele prywatne podlega opodatkowaniu VAT?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 23 czerwca 2017 r., nr 0111-KDIB3-2.4012.152.2017.1.SR) "(?) Wnioskodawca prowadzi indywidualną działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEiDG (?). (...)
str. 15
IV.
Do artykułu 19a-21 ustawy - obowiązek podatkowy
1.
Postanowienia zawarte w umowie a moment powstania obowiązku podatkowego w VAT
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 5 kwietnia 2017 r., sygn. akt I FSK 1684/15 "(?) Spółka jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym. W ramach prowadzonej działalności (...)
str. 17
2.
Moment powstania obowiązku podatkowego w odniesieniu do części kapitałowej i odsetkowej raty leasingowej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21 czerwca 2017 r., nr 0113-KDIPT1-3.4012.245.2017.1.MJ) "(?) Wnioskodawca planuje dokonać zgłoszenia i być czynnym podatnikiem podatku od towarów (...)
str. 21
V.
Do artykułu 29a-32 ustawy - podstawa opodatkowania
1.
Podstawa opodatkowania dostawy towarów sprzedawanych w ramach akcji marketingowych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 3 lipca 2017 r., nr 0111-KDIB3-1.4012.64.2017.2.KO) "(?) Wnioskodawca jest spółką kapitałową (spółką z ograniczoną odpowiedzialnością). Spółka jest czynnym (...)
str. 23
VI.
Do artykułu 41-42 ustawy - stawki podatku
1.
Stawka VAT na budowę budynku mieszkalno-usługowego
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 12 czerwca 2017 r., nr 0114-KDIP1-1.4012.135.2017.1.RR) "(?) Wnioskodawca podjął się budowy budynku, w którym część powierzchni będzie mieszkalna, (...)
str. 25
2.
Montaż towarów wraz z ich dostawą - stawka VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 28 czerwca 2017 r., nr 0111-KDIB3-2.4012.114.2017.2.EJU) "(?) Wnioskodawca jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku VAT. W ramach prowadzonej (...)
str. 26
VII.
Do artykułu 43 ustawy - zwolnienia od podatku
1.
Usługi związane z obsługą kart płatniczych
(interpretacja ogólna Ministra Rozwoju i Finansów z 30 czerwca 2017 r., nr PT6.8101.5.2017) "(?) Niniejsza interpretacja dotyczy traktowania na gruncie przepisów ustawy z dnia 11 (...)
str. 29
2.
Zwolnienie z VAT usług pośrednictwa ubezpieczeniowego i likwidacji szkód
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 23 czerwca 2017 r., nr 0114-KDIP4.4012.65.2017.2.KR) "(?) Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie działalności agenta ubezpieczeniowego (...). Obok (...)
str. 32
VIII.
Do artykułu 86-89 ustawy - odliczenie i zwrot VAT
1.
VAT od wydatków na samochody wykorzystywane do testowania instalacji gazowych
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 9 maja 2017 r., sygn. akt I FSK 1668/15 "(?) L. sp. z o.o. z siedzibą w J. (dalej: "spółka" (...)
str. 35
2.
Odpłatny wynajem samochodów pracownikom a prawo do pełnego odliczania VAT
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 11 kwietnia 2017 r., sygn. akt I FSK 1721/15 "(?) Wniosek o wydanie interpretacji złożyła Spółka z o.o. (?). Wskazała (...)
str. 37
3.
Prawo do odliczania VAT od zakupu paliwa przy użyciu kart paliwowych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 lipca 2017 r., nr 0114-KDIP4.4012.97.2017.2.BS) "(?) Wnioskodawca zamierza nabywać samochody osobowe oraz zamierza prowadzić działalność gospodarczą polegającą (...)
str. 39
4.
Odliczanie VAT z faktur wystawionych przez podmiot niezarejestrowany
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14 kwietnia 2017 r., nr 3063-ILPP1-2.4512.2.2017.2.AW) "(?) Z opisu sprawy wynika, że Spółka (czynny podatnik podatku VAT) prowadzi (...)
str. 41
5.
Prawo do odliczenia VAT z faktury wystawionej na małżonków
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 28 lipca 2017 r., nr 0115-KDIT1-2.4012.270.2017.1.DM) "(?) Prowadzi Pani działalność gospodarczą w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i (...)
str. 44
6.
Odliczenie podatku naliczonego z faktury niezawierającej NIP nabywcy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 sierpnia 2017 r., nr 0112-KDIL1-1.4012.189.2017.1.MJ) "(?) Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą (salon fryzjerski), jest podatnikiem VAT czynnym. (...)
str. 46
7.
Wypłata premii pieniężnej o charakterze "zachęty" dla przyszłego najemcy a prawo do odliczenia VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21 lipca 2017 r., nr 0114-KDIP1-2.4012.255.2017.1.MC) "(?) Wnioskodawca jest właścicielem nieruchomości gruntowej, na której zamierza wybudować budynek biurowy (...)
str. 48
8.
Korekta podatku naliczonego w związku z otrzymaniem rabatu pośredniego
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 1 sierpnia 2017 r., nr 0115-KDIT1-2.4012.294.2017.1.RS) "(?) D. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka lub Wnioskodawca) posiada siedzibę (...)
str. 50
9.
Odliczenie VAT od kwoty zakupionego paliwa zawartej w cenie sprzedawanych samochodów ciężarowych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 31 lipca 2017 r., nr 0111-KDIB3-1.4012.129.2017.2.ICz) "(?) Przedmiotem działalności Wnioskodawcy (?) jest sprzedaż samochodów ciężarowych. Wnioskodawca rozważa nawiązanie (...)
str. 52
10.
Ustalenie prawa do odliczenia VAT od wydatków na budowę hotelu dla pracowników
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO w Poznaniu z 30 maja 2017 r., sygn. akt I SA/Po 1604/16 - orzeczenie nieprawomocne "(?) wnioskodawca jest rolnikiem prowadzącym działalność (...)
str. 54
IX.
Do artykułu 89a-89b ustawy - nieściągalne wierzytelności
1.
Zwolnienie z długu nie stanowi uregulowania należności w świetle ulgi na złe długi
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 25 kwietnia 2017 r., sygn. akt I FSK 108/17 "(?) Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje. (?) spornym zagadnieniem jest, (...)
str. 57
2.
Termin dokonania korekty VAT z tytułu nieściągalnych wierzytelności
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 26 czerwca 2017 r., nr 0113-KDIPT1-1.4012.156.2017.2.MW) "(?) Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (?). Wnioskodawca jest również (...)
str. 59
X.
Do artykułu 105a-105d ustawy - odpowiedzialność podatkowa nabywcy
1.
Odpowiedzialność solidarna nabywcy za zaległości podatkowe dostawcy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 26 czerwca 2017 r., nr 0111-KDIB3-3.4012.55.2017.1.PK) "(?) Wnioskodawca (Podatnik) jest przedsiębiorcą, który zamierza prowadzić handel samochodami ciężarowymi (ciągnikami (...)
str. 61
XI.
Do artykułu 113-125 ustawy - procedury szczególne
1.
Odsprzedaż mediów przez wspólnotę mieszkaniową a limit zwolnienia z VAT
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO w Poznaniu z 6 czerwca 2017 r., sygn. akt I SA/Po 1549/16 - orzeczenie nieprawomocne "(?) W ramach opisu stanu faktycznego (...)
str. 63
2.
Podnajem lokalu użytkowego przez podatnika zwolnionego z VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 3 lipca 2017 r., nr 0113-KDIPT1-2.4012.224.2017.1.MC) "(?) Wnioskodawczyni, mąż Zainteresowanej oraz ojciec męża Wnioskodawczyni (teść Wnioskodawczyni) są współwłaścicielami (...)
str. 65
3.
Obciążenie klienta składką na TFG a rozliczenie VAT-marża od usług turystyki
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 23 czerwca 2017 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.86.2017.2.MT) "(?) W. Sp. z o.o. (zwana dalej: "W.", "Wnioskodawcą" lub "Spółką") to (...)
str. 66
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.