Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 27 stycznia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 27.01.2023 r., godz. 12:06 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 196.246 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
NUMER BIEŻĄCY 3 (1154) Z DNIA 20.01.2023
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI SERWISU PODATKOWEGO NUMER 7 (259) z dnia 10.07.2017
Podatek dochodowy od osób fizycznych w wyjaśnieniach i orzecznictwie
Serwis Podatkowy nr 7 (259) z dnia 10.07.2017
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
Do artykułu 10 ustawy - źródła przychodów
1.
Przychody z najmu znaku towarowego
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16 maja 2017 r., nr 3063-ILPB1-1.4511.100.2017.2.PP) "(?) Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej chce wynająć lub dzierżawić znak graficzny (...)
str. 5
2.
Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości otrzymane przez ryczałtowca
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16 maja 2017 r., nr 0114-KDIP3-1.4011.80.2017.1.EC) "(?) Wnioskodawca jest właścicielem nieruchomości, z której uzyskuje przychody jako osoba fizyczna (...)
str. 7
3.
Przychody ze sprzedaży niskocennych składników majątku
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27 kwietnia 2017 r., nr 1061-IPTPB1.4511.93.2017.2.DJD) "(?) Wnioskodawca od 2006 r. prowadził działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia szkoleń (...)
str. 8
4.
Sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu do majątku prywatnego
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 12 maja 2017 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.34.2017.1.RK) "(?) Wnioskodawca (...) prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem jest świadczenie usług budowlanych. (...)
str. 10
5.
Ustalenie źródła przychodów uzyskiwanych z tytułu udzielania korepetycji
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 maja 2017 r., nr 2461-IBPB-1-1.4511.81.2017.2.BS) "(?) Wnioskodawca udziela korepetycji, nie posiada wykształcenia pedagogicznego, jest zatrudniony na umowę (...)
str. 12
6.
Opodatkowanie przychodów z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 maja 2017 r., nr 0114-KDIP3-1.4011.39.2017.1.KS1) "(?) W 2005 roku Wnioskodawca założył jako osoba fizyczna działalność gospodarczą, której (...)
str. 14
7.
Przychody wspólnika z tytułu uczestnictwa w spółce cichej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 maja 2017 r., nr 2461-IBPB-2-2.4511.152.2017.2.MZA) "(?) Zainteresowani zamierzają zawrzeć umowę spółki cichej (dalej: Umowa). Zainteresowany 1, będący (...)
str. 16
8.
Moment nabycia nieruchomości dziedziczonej przez współmałżonka
UCHWAŁA NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO w składzie 7 sędziów z 15 maja 2017 r., sygn. akt II FPS 2/17 "(?) Naczelny Sąd Administracyjny (?) po rozpoznaniu (...)
str. 18
II.
Do artykułu 11-12 ustawy - przychody z nieodpłatnych świadczeń - przychody ze stosunku pracy
1.
Nieodpłatne świadczenie z tytułu wykorzystywania firmowego samochodu do celów prywatnych a koszty paliwa
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO w Gliwicach z 8 marca 2017 r., sygn. akt I SA/Gl 1550/16 - orzeczenie nieprawomocne "(?) Wojewódzki Sąd Administracyjny (?) zważył, (...)
str. 19
2.
Ubezpieczenie dla pracowników odbywających zagraniczne podróże służbowe
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO w Poznaniu z 9 marca 2017 r., sygn. akt I SA/Po 1221/16 - orzeczenie prawomocne "(?) Wnioskodawczyni będzie zatrudniała pracowników różnego (...)
str. 21
3.
Świadczenia dla zleceniobiorców w postaci zapewnienia zbiorowego zakwaterowania i transportu
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO we Wrocławiu z 17 maja 2017 r., sygn. akt I SA/Wr 44/17 - orzeczenie nieprawomocne "(?) Z opisanego we wniosku stanu (...)
str. 23
4.
Zorganizowanie wycieczki integracyjnej dla pracowników
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 15 maja 2017 r., nr 1061-IPTPB3.4511.114.2017.3.MS) "(?) Wnioskodawca planuje zorganizować wycieczkę integracyjną dla wszystkich uprawnionych pracowników. Wnioskodawca wskazał, (...)
str. 25
III.
Do artykułu 14 ustawy - przychody z działalności gospodarczej
1.
Moment korekty przychodów w związku z udzieleniem rabatów potransakcyjnych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 12 maja 2017 r., nr 1061-IPTPB3.4511.95.2017.2.GG) "(?) Wnioskodawczyni jest wspólnikiem - komandytariuszem spółki (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (...)
str. 27
2.
Korekta przychodów spowodowana wyłudzeniem towaru
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 12 maja 2017 r., nr 1061-IPTPB1.4511.104.2017.2.KU) "(?) W dniu 11 grudnia 2015 r. z firmy (?) został wyłudzony (...)
str. 28
3.
Przekazanie w darowiźnie nieruchomości będącej środkiem trwałym
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 12 maja 2017 r., nr 1061-IPTPB3.4511.128.2017.1.GG) "(?) Wnioskodawca zamierza przekazać jako darowiznę swojemu wnukowi budynek usługowo-administracyjny, który dotychczas (...)
str. 29
IV.
Do artykułu 21 ustawy - zwolnienia przedmiotowe
1.
Zwolnienie z opodatkowania nie obejmuje kosztów wyżywienia ponad limit diety
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 9 maja 2017 r., sygn. akt II FSK 945/15 "(?) Skarżąca wskazała, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wysyła swoich (...)
str. 31
2.
Prawo do ulgi odsetkowej a zwolnienie z PIT przy sprzedaży mieszkania
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 21 marca 2017 r., sygn. akt II FSK 358/15 "(?) Stan faktyczny tej sprawy jest niesporny. Podatniczka w 2006 r. (...)
str. 33
3.
Zwrot kosztów używania prywatnego samochodu do celów służbowych w jazdach lokalnych
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO w Gliwicach z 28 lutego 2017 r., sygn. akt I SA/Gl 1443/16 - orzeczenie prawomocne "(?) Wojewódzki Sąd Administracyjny (?) zważył, (...)
str. 34
4.
Świadczenia na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników przy przejściu z innej firmy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17 maja 2017 r., nr 0112-KDIL3-1.4011.24.2017.2.AA) "(?) Wnioskodawca to firma świadcząca usługi w zakresie komunikacji miejskiej. Ze względu (...)
str. 36
5.
Wypłata ekwiwalentu za odzież i obuwie robocze a zwolnienie z podatku
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14 czerwca 2017 r., nr 0115-KDIT2-2.4011.39.2017.1.RS) "(?) Dyrektor (?) zamierza wprowadzić zmiany do Regulaminu Pracy wprowadzając zapisy dotyczące (...)
str. 37
V.
Do artykułu 22 i 23 ustawy - koszty uzyskania przychodów
1.
Towary handlowe otrzymane w darowiźnie a koszty uzyskania przychodów
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21 kwietnia 2017 r., nr 0461-ITPB1.4511.118.2017.1.PSZ) "(?) Wnioskodawczyni otrzyma w drodze darowizny od matki zorganizowaną część przedsiębiorstwa, której (...)
str. 39
2.
Płatność na rzecz podmiotu trzeciego a ograniczenia w zakresie ujmowania w kosztach transakcji gotówkowych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 31 marca 2017 r., nr 1061-IPTPB1.4511.15.2017.1.KU) "(?) Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie handlu samochodami. (...)
str. 40
3.
Wydatki ze zbiorczych faktur opłaconych gotówkowo, których łączna wartość przekracza 15.000 zł
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 15 maja 2017 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.36.2017.2.DJD) "(?) Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą, polegającą na przewozie (...)
str. 42
4.
Rozliczenie kosztów dotyczących okresu przekształcenia jednoosobowej działalności w spółkę z o.o.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 maja 2017 r., nr 0111-KDIB1-1.4011.4.2017.1.BK) "(?) Z treści złożonego wniosku wynika m.in., że Wnioskodawca (osoba fizyczna) zamierza (...)
str. 43
5.
Rozliczenie kosztów w okresie zawieszenia działalności gospodarczej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 12 maja 2017 r., nr 1061-IPTPB1.4511.140.2017.1.AG) "(?) Wnioskodawczyni jest lekarzem stomatologiem, emerytką. Cały 2016 r. miała zawieszoną działalność (...)
str. 45
6.
Koszty wynajmu mieszkania przez przedsiębiorcę
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16 maja 2017 r., nr 0111-KDIB1-1.4011.36.2017.1.WRZ) "(?) Wnioskodawca prowadzi jednoosobowo działalność gospodarczą, której głównym przedmiotem jest pozostała usługowa (...)
str. 47
7.
Wynajem lokalu od małżonka a koszty uzyskania przychodów
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18 maja 2017 r., nr 0112-KDIL3-3.4011.47.2017.1.MC) "(?) Wnioskodawczyni prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie praktyki lekarskiej. Uzyskane dochody (...)
str. 48
8.
Wynagrodzenie za godziny pracy twórczej a 50% koszty uzyskania przychodów
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 15 maja 2017 r., nr 1061-IPTPB3.4511.102.2017.2.KJ) "(?) Wnioskodawca pracuje na podstawie umowy o pracę jako projektant instalacji przemysłowych (...)
str. 49
9.
Podatek u źródła zapłacony przez płatnika w kosztach uzyskania przychodów
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11 maja 2017 r., nr 0112-KDIL3-3.4011.50.2017.1.WS) "(?) Sp.k. (dalej: Spółka Komandytowa) jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT. Wnioskodawca jest (...)
str. 51
VI.
Do artykułu 22a-22o ustawy - środki trwałe
1.
Możliwość ustalenia wartości początkowej środka trwałego w oparciu o wycenę biegłego
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO w Rzeszowie z 2 lutego 2017 r., sygn. akt I SA/Rz 1016/16 - orzeczenie prawomocne "(?) M. P. (?) od marca (...)
str. 53
2.
Amortyzacja składników majątku rozliczanych uprzednio w ramach najmu prywatnego
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22 maja 2017 r., nr 2461-IBPB-1-1.4511.78.2017.1.WRZ) "(?) Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą (...)
str. 55
3.
Wydatek na ulepszenie leasingowanego samochodu osobowego a koszty podatkowe
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 13 marca 2017 r., nr 1061-IPTPB1.4511.993.2016.2.ISL) "(?) Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą na terytorium RP. (...)
str. 57
4.
Ustalenie wartości początkowej licencji na znak towarowy nabytej do nieodpłatnego korzystania
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 31 maja 2017 r., nr 0111-KDIB1-1.4011.14.2017.1.SG) "(?) Wnioskodawca wykonuje zawód adwokata w ramach indywidualnej działalności gospodarczej. Wnioskodawca rozlicza (...)
str. 59
VII.
Do artykułu 26-30e ustawy - podstawa obliczenia i wysokość podatku
1.
Podział ulgi na dzieci między rozwiedzionymi rodzicami
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 31 maja 2017 r., nr 0111-KDIB2-2.4011.30.2017.2.BF) "(?) W 2013 r. Wnioskodawca rozwiódł się i wychowuje samotnie dwoje dzieci (...)
str. 61
VIII.
Do artykułu 31-44 ustawy - pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników
1.
Złożenie zeznania bez wpłaty podatku nie zwalnia z obowiązku zapłaty zaliczki za ostatni miesiąc roku podatkowego
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 14 marca 2017 r., sygn. akt II FSK 461/15 "(?) Ze stanu faktycznego przyjętego przez Sąd pierwszej instancji wynikało, że (...)
str. 63
2.
Wpłata zaliczki za ostatni miesiąc/kwartał roku podatkowego po terminie
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO w Olsztynie z 11 maja 2017 r., sygn. akt I SA/Ol 227/17 - orzeczenie nieprawomocne "(?) Z akt sprawy wynika, że (...)
str. 65
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.