Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 27 stycznia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 27.01.2023 r., godz. 8:38 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 196.246 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
NUMER BIEŻĄCY 3 (1154) Z DNIA 20.01.2023
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 28 (963) z dnia 01.10.2017
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 28 (963) z dnia 01.10.2017
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Rozliczanie kosztów zagranicznych podróży służbowych - odpowiedź KIS na pytanie naszego Wydawnictwa
Koszty poniesione podczas zagranicznych podróży służbowych pracowników często wyrażone są w walucie obcej. Jak koszty te przeliczać na PLN i w którym momencie uwzględniać je w rachunku podatkowym? Poniżej (...)
str. 4
2.
Przesyłanie JPK_VAT - nowość w Programie Druki Gofin
Czynni podatnicy VAT, którzy prowadzą elektronicznie księgi podatkowe i kwalifikują się do dużych, średnich lub małych przedsiębiorców (zgodnie z uregulowaniami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej), mają obowiązek przesyłania (...)
str. 5
3.
MF rozpoczęło drugi etap konsultacji w sprawie przesłanek należytej staranności w VAT
Ministerstwo Finansów wielokrotnie wskazywało, że w ostatnich latach obserwuje się niepokojące zjawisko wykorzystywania mechanizmów konstrukcji podatku VAT do uzyskiwania niezgodnych z prawem korzyści. Dotyczy to przede wszystkim (...)
str. 6
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
W 2018 r. wzrośnie minimalne wynagrodzenie za pracę oraz minimalna stawka godzinowa
W Dzienniku Ustaw z 15 września 2017 r., pod poz. 1747, opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki (...)
str. 7
2.
Projektowane istotne zmiany w zakresie VAT
2.1. Faktury do sprzedaży paragonowej i nowy rodzaj kas fiskalnych Na stronie Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl) zamieszczono projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz (...)
str. 7
3.
Kontrahent uzyska więcej informacji o podatniku prowadzącym działalność gospodarczą
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa (druk RCL - nr UD259). Projekt ustawy zmieniającej ma na celu wzmocnienie ochrony podatników przed ponoszeniem konsekwencji (...)
str. 9
4.
Opublikowano rozporządzenia w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej
W Dzienniku Ustaw z 18 września 2017 r. opublikowano rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 września 2017 r.: pod poz. 1753 - w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego (...)
str. 10
5.
Nowe wzory deklaracji dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego
W Dzienniku Ustaw z 19 września 2017 r., pod poz. 1757, opublikowano rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wzorów deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia (...)
str. 10
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Wykup samochodu z leasingu - podatki i ewidencja księgowa
Regułą jest, że podmioty gospodarcze wykorzystują na potrzeby prowadzonej działalności obce składniki majątku, na podstawie zawartej umowy leasingu. Po zakończeniu takiej umowy leasingobiorca wykupuje ww. (...)
str. 11
1.1.
Prawo do odliczenia VAT od nabycia leasingowanego samochodu
W ustawie o VAT nie zawarto żadnych regulacji, które w sposób szczególny odnosiłyby się do odliczania VAT od nabycia (wykupu) samochodu (będącego przedmiotem leasingu), po upływie okresu, na (...)
str. 11
1.2.
Rozliczenie wydatków na wykup samochodu z leasingu operacyjnego - CIT i PIT
W ustawach o podatku dochodowym nie odniesiono się w sposób szczególny do rozliczania wydatków na wykup składnika majątku (tu: samochodu) z leasingu podatkowo - operacyjnego. Jeżeli więc leasingowany samochód (...)
str. 12
1.3.
Ewidencja księgowa wykupu samochodu z leasingu
Wykup samochodu po zakończeniu umowy leasingu jednostka (dotychczasowy leasingobiorca) ewidencjonuje w księgach rachunkowych w zależności od tego, czy dla celów bilansowych zawarta umowa stanowiła leasing operacyjny, czy (...)
str. 14
2.
Nieodpłatne świadczenia wspólników na rzecz spółki kapitałowej - wybrane zagadnienia
Wspólnicy spółek kapitałowych (tj. spółki z o.o. i spółki akcyjnej) wykonują często na rzecz spółki różnego rodzaju usługi, nie pobierając w zamian żadnego wynagrodzenia. Mowa tu m.in. o nieodpłatnym (...)
str. 16
2.1.
Świadczenia wspólników bez wynagrodzenia a przychód z nieodpłatnych świadczeń w spółce
Do przychodów podatkowych zalicza się m.in. wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń. Tak wynika z art. 12 (...)
str. 16
2.2.
Otrzymanie świadczenia od wspólnika bez wynagrodzenia - skutki w VAT
Na gruncie ustawy o VAT, otrzymanie nieodpłatnego świadczenia od wspólnika jest dla spółki otrzymującej takie świadczenie neutralne. Nie jest ona zobowiązana do wykazania z tego tytułu VAT (...)
str. 20
2.3.
Czy nieodpłatne świadczenia ujmuje się w księgach rachunkowych?
Na potrzeby ustawy o rachunkowości, przez przychody rozumie się uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów, albo zmniejszenia wartości zobowiązań, (...)
str. 20
IV.
PODATEK VAT
1.
Korygowanie sprzedaży paragonowej w przypadku zawyżenia stawki VAT - korzystny wyrok WSA
Podatnik może dokonać korekty obrotu i podatku należnego w przypadku zaewidencjonowania w kasie fiskalnej sprzedaży z zawyżoną stawką VAT, pod warunkiem zaprowadzenia odrębnej ewidencji oraz posiadania dowodów potwierdzających zdarzenie (...)
str. 21
2.
Pułap obrotów uprawniający sprzedawcę do TAX-FREE niezgodny z Dyrektywą - opinia rzecznika TSUE
Kwestię zwrotu VAT podróżnym (tzw. TAX-FREE) uregulowano w art. 126-130 ustawy o VAT. Zgodnie z przepisami ww. ustawy, zwrot podatku zapłaconego przez podróżnego przy nabyciu towarów na terytorium Polski (...)
str. 23
3.
Odwrotne obciążenie VAT usług budowlanych - wybrane zagadnienia
Od 1 stycznia br. mechanizmem odwrotnego obciążenia VAT została objęta znaczna część usług budowlanych (patrz: poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy o VAT). Usługi te podlegają rozliczeniu (...)
str. 24
3.1.
Dokumentowanie i rozliczanie VAT
W przypadku transakcji (tu: usług budowlanych) objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia VAT dokumentowanie i rozliczanie VAT odbywa się inaczej niż przy transakcjach opodatkowanych w tradycyjny sposób (tj. przez sprzedawcę). (...)
str. 25
3.2.
Czy podwykonawca odpowiada za VAT niezapłacony przez nabywcę usług budowlanych?
Autora interpelacji poselskiej nr 14330 zainteresowała kwestia odpowiedzialności usługodawcy (podwykonawcy budowlanego) w przypadku niezapłacenia VAT przez nabywcę usług budowlanych objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia. Zwrócił się on z pytaniem, (...)
str. 26
4.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
4.1.
Sprzedaż prywatnego samochodu, który przedsiębiorca wykorzystywał na potrzeby firmowe
W działalności gospodarczej przedsiębiorca wykorzystuje prywatny samochód, do którego prowadzona jest "kilometrówka". Czy sprzedaż ww. samochodu podlega opodatkowaniu VAT? Nie. Sprzedaż prywatnego samochodu przedsiębiorcy, którego koszty (...)
str. 27
4.2.
Dane adresowe sprzedawcy w ewidencji zakupu i JPK_VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT objętym obowiązkiem przesyłania JPK_VAT. Kupiłem paliwo do samochodu firmowego. Jaki adres sprzedawcy powinienem wskazać w ewidencji VAT zakupu, jeżeli na fakturze podano (...)
str. 27
4.3.
Czy otrzymana zaliczka na media powoduje obowiązek podatkowy w VAT?
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Świadczę usługi wynajmu nieruchomości. Najemcy opłacają czynsz najmu oraz ponoszą koszty mediów (energii elektrycznej, wody). Czy zaliczki otrzymane na poczet mediów (...)
str. 28
4.4.
Podmiotowe zwolnienie z VAT a obowiązek przesyłania JPK_VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Wynajmuję budynek użytkowy. Czy mogę wybrać zwolnienie z VAT z uwagi na niskie obroty? Czy jako podatnik zwolniony z VAT będę objęty obowiązkiem w zakresie (...)
str. 29
4.5.
Sprzedaż towaru używanego w systemie marży - rozliczenie VAT, gdy marża ma wartość ujemną
Kilka lat temu kupiliśmy w celu odsprzedaży urządzenie (zakup na fakturę VAT marża). Obecnie zamierzamy to urządzenie sprzedać, ale za cenę niższą, niż je kupiliśmy. Powstanie (...)
str. 31
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Forma certyfikatu rezydencji - zmiana interpretacji indywidualnej
Jeżeli zgodnie z prawem danego państwa, papierowa i elektroniczna forma certyfikatu rezydencji (wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca siedziby podatnika) mają status równorzędny w świetle prawa (...)
str. 32
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Limit transakcji gotówkowych przy umowach zawartych na kilka miesięcy a koszty podatkowe
Spółka z o.o., świadcząca usługi budowlane, korzysta z usług podwykonawców, z którymi zawiera umowy na okres kilku miesięcy. Wartość pojedynczych umów przekracza 15.000 zł. Podwykonawcy wystawiają na spółkę w danym (...)
str. 34
2.2.
Zapłata w walucie obcej za fakturę wystawioną w złotych a podatkowe różnice kursowe
Spółka otrzymała od kontrahenta krajowego fakturę za zakup towarów w złotówkach, jednakże uregulowała zobowiązanie w walucie obcej, za pośrednictwem rachunku walutowego (euro). Czy w tej sytuacji różnice powstałe (...)
str. 36
2.3.
Zakup biletów lotniczych nie wiąże się z koniecznością poboru podatku u źródła
Spółka wysyła swoich pracowników w zagraniczne podróże służbowe, które odbywają oni samolotami. Czy nabywając bilety lotnicze od zagranicznych przewoźników spółka jest zobowiązana do poboru podatku u źródła (...)
str. 38
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytania naszego Wydawnictwa w zakresie PIT
Przepisy podatkowe w praktyce przysparzają podatnikom wiele problemów. Staramy się je rozwiązywać na łamach naszego czasopisma m.in. wysyłając zapytania do Ministerstwa Finansów. W 2017 r. czyniliśmy to wielokrotnie. (...)
str. 39
2.
Wynajem nieruchomości na doby może być opodatkowany stawką ryczałtu 8,5% - interpretacja KIS
Przy kwalifikacji uzyskiwanych przychodów z najmu (najem prywatny czy działalność gospodarcza) decydujące znaczenie ma to, czy zostały spełnione przesłanki dla działalności gospodarczej - a więc profesjonalny, zarobkowy, (...)
str. 42
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Prowadzenie jednocześnie działalności indywidualnej oraz w spółkach osobowych a forma opodatkowania
Prowadzę działalność gospodarczą indywidualnie oraz w dwóch spółkach jawnych, których jestem wspólnikiem. Z tytułu każdej z tych działalności w 2016 r. płaciłem podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Ponieważ (...)
str. 44
3.2.
Szczepienia przeciw grypie a zwolnienie z PIT
Spółka cywilna zdecydowała się sfinansować pracownikom szczepienia przeciw grypie. Czy wartość tych szczepień należy zaliczyć do przychodów pracowników? Wartość szczepień przeciw grypie jest przychodem u pracownika (...)
str. 46
4.
Relacja z dyżuru telefonicznego
4.1.
Zwrot byłemu pracodawcy wydatków na studia a koszty podatkowe własnej działalności
Pracodawca w latach ubiegłych sfinansował moje studia podyplomowe z zakresu rachunkowości. W tym roku zwolniłam się z tej firmy i otworzyłam własną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia ksiąg. W związku z odejściem z firmy (...)
str. 46
4.2.
Odpisy aktualizujące w podatkowej księdze przychodów i rozchodów
Prowadzę działalność gospodarczą i rozliczam się na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. W roku ubiegłym wykonałem dla kontrahenta usługę, jednak do dnia dzisiejszego nie otrzymałem zapłaty. Obecnie (...)
str. 47
4.3.
Ekwiwalent za niewykorzystany urlop dla byłego pracownika
We wrześniu 2017 r. wypłaciliśmy byłemu pracownikowi, którego stosunek pracy ustał z końcem sierpnia br., ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Czy płatnik powinien stosować koszty uzyskania przychodu, ustalając (...)
str. 48
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Zastosowanie indywidualnej stawki amortyzacyjnej do zmodernizowanych środków trwałych - interpretacja KIS
Ustawa o PDOP (także ustawa o PDOF) nie przewiduje możliwości zmiany wysokości stawki amortyzacyjnej indywidualnie ustalonej w związku z poniesieniem nakładów modernizacyjnych zwiększających wartość początkową środka trwałego. (interpretacja indywidualna (...)
str. 48
2.
Jednorazowy odpis amortyzacyjny od 12 sierpnia br. - w praktyce
Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - Dz. U. poz. 1448 - dalej: ustawa (...)
str. 50
3.
Ustalenie wartości początkowej zakupionego środka trwałego
Zamierzamy nabyć środek trwały, którego uruchomienie będzie wymagało poniesienia dodatkowych nakładów. Czy możemy przyjąć, że jego wartość początkową będzie stanowiła cena zakupu, a nie cena nabycia? (...)
str. 54
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Składki ZUS po wzroście kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2018 r.
Od 1 stycznia 2018 r. minimalne wynagrodzenie za pracę dla pracowników zatrudnionych w pełnym, miesięcznym wymiarze czasu pracy wynosić będzie 2.100 zł. Tak wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia (...)
str. 55
2.
Nagroda jubileuszowa po przepracowaniu okresu krótszego niż 5 lat jest oskładkowana - interpretacja ZUS
Od wypłaty nagrody jubileuszowej, do której pracownik nabył prawo po przepracowaniu okresu 3 lat w firmie, należy opłacić składki ubezpieczeniowe do ZUS. Składki te będą również (...)
str. 57
3.
Podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego po urlopie rodzicielskim łączonym z pracą na część etatu
Pracownica 1 lipca 2017 r. wróciła do pracy po urlopie rodzicielskim, który łączyła z pracą na 1/2 etatu. We wrześniu 2017 r. stała się niezdolna do pracy z powodu (...)
str. 58
IX.
PRAWO PRACY
1.
Ustalanie urlopu proporcjonalnie do okresu pracy i wymiaru etatu
W dniu 10 października br. ulegnie rozwiązaniu umowa o pracę na 3/4 etatu, zawarta z pracownikiem w dniu 1 czerwca br. Pracownik posiada staż pracy uprawniający go do 26 (...)
str. 60
2.
Premia roczna w podstawie odprawy za zwolnienie z przyczyn niedotyczących pracownika
Rozwiązaliśmy z kilkoma pracownikami umowy o pracę w drodze wypowiedzenia (na koniec września br.). Musimy im wypłacić odprawę z ustawy o zwolnieniach grupowych. Pracownicy są wynagradzani stałą stawką miesięczną, ponadto (...)
str. 61
3.
Bezskuteczność rozwiązania umowy o pracę w razie przedłożenia zaświadczenia o stanie ciąży
Wypowiedzieliśmy umowę o pracę pracownicy zatrudnionej na czas nieokreślony z powodów leżących po stronie pracodawcy. Wypowiedzenie upłynęło na koniec sierpnia br. Pod koniec września br. była pracownica (...)
str. 63
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Rozpoczęcie inwentaryzacji za 2017 r.
Już 1 października 2017 r. jednostki mogą rozpocząć prace związane z inwentaryzacją określonych składników aktywów. Zakończenie prac inwentaryzacyjnych musi nastąpić do 15 stycznia 2018 r. Zgodnie z prawem bilansowym, roczne sprawozdanie (...)
str. 65
2.
Zawieranie umów o badanie sprawozdań finansowych za 2017 r.
Wybór firmy audytorskiej Jak wynika z art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości, wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki, chyba że (...)
str. 68
3.
Czy jednorazowy odpis amortyzacyjny dopuszczalny jest dla celów bilansowych?
Jesteśmy dużą jednostką. Czy uwzględniając poziom istotności można uznać za dopuszczalne przyjęcie w polityce rachunkowości zapisu umożliwiającego uznawanie jednorazowych odpisów amortyzacyjnych dokonywanych dla celów podatkowych (o (...)
str. 70
4.
Podział zysku spółki z o.o. a amortyzacja prac rozwojowych
Czy w spółce z o.o. uznanie prac rozwojowych za wartości niematerialne i prawne i ich trwająca amortyzacja może powodować ograniczenia w wysokości wypłaty dywidendy? W sytuacji, gdy koszty prac rozwojowych zakwalifikowanych (...)
str. 72
5.
Skutki przeceny towarów poniżej ceny ich nabycia
Zajmujemy się m.in. hurtową sprzedażą towarów, których ewidencję prowadzimy według cen zakupu. W celu zbycia towarów niechodliwych, dokonaliśmy ich przeceny poniżej ceny ewidencyjnej. Jak ująć taką (...)
str. 73
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.