Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 27 stycznia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 27.01.2023 r., godz. 12:06 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 196.246 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
NUMER BIEŻĄCY 3 (1154) Z DNIA 20.01.2023
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 13 (948) z dnia 01.05.2017
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 13 (948) z dnia 01.05.2017
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Wykreślanie z rejestru VAT nie dotknie uczciwych podatników - odpowiedź na interpelację poselską
Od 1 stycznia 2017 r. zmianie uległy przepisy dotyczące m.in. zasady wykreślania podatników z rejestru VAT. Powyższe zasady regulują przepisy art. 96 ust. 9-9i ustawy (...)
str. 4
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Uruchomienie systemu monitorowania drogowego przewozu towarów
1.1.
Opublikowano rozporządzenia do ustawy o systemie monitorowania drogowego
W Dziennikach Ustaw z 13 oraz z 14 kwietnia 2017 r. opublikowano rozporządzenia do ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego (...)
str. 5
1.2.
Komunikat MF w sprawie zgłoszeń do rejestru SENT
W związku z wejściem w życie przepisów o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl) opublikowano komunikat o następującej treści: "(...) (...)
str. 5
2.
Projektowane zmiany dotyczące stawki VAT na publikacje elektroniczne
Na stronie internetowej Sejmu (www.sejm.gov.pl) zamieszczono poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druk nr 1430). Projekt ww. ustawy ma (...)
str. 6
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Zatrzymany zadatek - VAT, podatek dochodowy i ewidencja księgowa
Zadatek to, zgodnie z definicją zawartą w Słowniku języka polskiego (http://sjp.pwn.pl), część należności wpłacana z góry jako gwarancja dotrzymania umowy. Kwestie związane z zadatkiem reguluje (...)
str. 6
1.1.
Rozliczenie zadatku dla celów VAT
U otrzymującego zadatek Jak wynika z art. 19a ust. 8 ustawy o VAT, jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część (...)
str. 7
1.2.
Skutki otrzymania/zapłaty zadatku na gruncie podatku dochodowego
U otrzymującego zadatek W pierwszej kolejności należy wspomnieć, że samo otrzymanie zadatku, mającego na celu zabezpieczenie wykonania umowy, nie skutkuje powstaniem przychodu podatkowego u podmiotu (...)
str. 9
1.3.
Ewidencja księgowa zadatku
U otrzymującego zadatek Otrzymanie zadatku nie stanowi przychodu bilansowego w momencie jego otrzymania. Dopiero w momencie zatrzymania zadatku jego kwota będzie stanowiła taki przychód. Operacje (...)
str. 10
2.
Zakup biletów lotniczych - wybrane zagadnienia
Coraz częściej pracownicy odbywają podróże służbowe samolotami. Transport lotniczy może się odbywać wyłącznie na terytorium kraju, poza jego granicami albo może odbywać się na trasie (...)
str. 11
2.1.
Rozliczenie zakupu biletów lotniczych dla celów VAT
Ustalając sposób rozliczenia zakupu biletów lotniczych na potrzeby VAT, należy w pierwszej kolejności ustalić miejsce świadczenia takiej usługi. Zasadniczo w przypadku usług miejscem ich świadczenia (...)
str. 11
2.2.
Podatek u źródła od biletów lotniczych
Usługi w zakresie transportu lotniczego świadczą najczęściej osoby prawne. Z tego względu w artykule tym odnosimy się do skutków, jakie na gruncie podatku dochodowego wiążą (...)
str. 13
2.3.
Ujęcie w księgach rachunkowych transakcji nabycia biletów lotniczych
Wydatki na zakup biletów lotniczych, ponoszone na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, stanowią dla jednostki koszt działalności operacyjnej. Ewidencja zakupu biletu lotniczego może przebiegać następująco - (...)
str. 16
IV.
PODATEK VAT
1.
Odwrotne obciążenie VAT usług budowlanych - wybrane interpretacje indywidualne
Od 1 stycznia 2017 r. część usług budowlanych (patrz: poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy o VAT) została objęta mechanizmem odwrotnego obciążenia VAT. Usługi (...)
str. 17
1.1.
Kogo uznać za podwykonawcę usługi budowlanej?
W interpretacji indywidualnej z 28 lutego 2017 r., nr 3063-ILPP1-2.4512.9.2017.1.AW, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu podkreślił, że słownikowa definicja podwykonawcy, jaką należy posługiwać się przy (...)
str. 17
1.2.
Usługa budowlana wraz z dostawą materiału - świadczenie kompleksowe
W interpretacji indywidualnej z 10 marca 2017 r., nr 0461-ITPP3.4512.3.2017.1.AT, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej odniósł się do kwestii świadczenia usługi budowlanej z wykorzystaniem materiału nabytego (...)
str. 18
1.3.
Usługi budowlane jako niezbędne dla montażu towaru
Na temat zasad opodatkowania usług budowlanych zlecanych przez podmiot dokonujący na rzecz inwestora dostawy towaru wraz z montażem wypowiedział się Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w (...)
str. 19
1.4.
Konsorcjum a odwrotne obciążenie
Na temat rozliczenia VAT z tytułu usług budowlanych w ramach umowy konsorcjum wypowiedział się Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 17 marca 2017 (...)
str. 20
1.5.
Usługa udostępniania personelu na terenie budowy
W związku z wprowadzeniem mechanizmu odwrotnego obciążenia VAT dla usług budowlanych, podatnicy świadczący usługi udostępniania personelu mają wątpliwości, czy sposób opodatkowania świadczonej przez nich usługi (...)
str. 20
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Odliczanie VAT od zakupu posiłków dla pracowników
Czy mogę odliczyć VAT z tytułu zakupu obiadów dla pracowników? Zamierzam wydawać obiady wszystkim chętnym pracownikom w trakcie standardowych godzin ich pracy. Odliczenie VAT od (...)
str. 21
2.2.
Likwidacja działalności gospodarczej a wykazanie nieruchomości w spisie z natury
Zamierzam zlikwidować indywidualną działalność gospodarczą, w której wykorzystywałem lokal użytkowy. Od jego zakupu odliczyłem VAT. Czy ww. lokal należy wykazać w spisie z natury i (...)
str. 22
2.3.
Ulga na złe długi - prawo czy obowiązek sprzedawcy?
Czy korygowanie VAT należnego z uwagi na niezapłacenie przez kontrahenta przysługującej mi należności jest obowiązkowe? Nie. Ulga na złe długi to ustawowe prawo, z którego sprzedawca może, (...)
str. 24
2.4.
Opodatkowanie transakcji łańcuchowych, w których uczestniczą kontrahenci spoza UE
Jeżeli w transakcji bierze udział kilka podmiotów, ale towar jest przemieszczany tylko raz (od pierwszego sprzedawcy do ostatecznego nabywcy), mamy do czynienia z dostawą łańcuchową. (...)
str. 25
2.5.
Stawka VAT dla szkoleń przeciwpożarowych oraz naprawy sprzętu przeciwpożarowego
Prowadzę działalność gospodarczą polegającą na prowadzeniu szkoleń przeciwpożarowych oraz konserwacji i naprawy sprzętu przeciwpożarowego. Szkolenia w zakładach pracy to m.in. zapoznanie pracowników z obowiązującymi przepisami (...)
str. 28
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Czynsz za najem lokalu płatny gotówką a koszty uzyskania przychodów - interpretacja indywidualna
W przypadku umów najmu zawartych na czas nieokreślony, pojęcie jednorazowej wartości transakcji odnosi się do poszczególnych okresów rozliczeniowych, za które przysługuje wynagrodzenie. Natomiast w przypadku (...)
str. 29
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Moment ujęcia w kosztach podatkowych prowizji od kredytu obrotowego
Spółka z o.o. zaciągnęła w banku kredyt obrotowy na bieżącą działalność gospodarczą (środki pochodzące z kredytu nie zostaną wykorzystane na zakup/wytworzenie środka trwałego ani wartości (...)
str. 31
2.2.
Transakcje sprzedaży i zakupu z tym samym podmiotem powiązanym a dokumentacja podatkowa
W polskiej spółce z o.o. 100% udziałów mają polskie osoby fizyczne posiadające jednocześnie powyżej 5% udziałów w niemieckiej spółce Gmbh. Pomiędzy obiema spółkami były w (...)
str. 32
3.
Relacja z dyżuru telefonicznego
3.1.
Wydatki związane z używaniem samochodu niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych a limit "kilometrówki"
Spółka z o.o. kupiła używany samochód osobowy, którego nie wprowadziła do ewidencji środków trwałych, ze względu na jego niską wartość (wydatki na jego zakup zostały (...)
str. 35
3.2.
Moment dokonania korekty przychodu podatkowego w związku z udzielonym rabatem
Spółka z o.o. w kwietniu 2017 r. udzieliła nabywcy towarów rabatu dotyczącego sprzedaży w poprzednim miesiącu, dokumentując ten fakt wystawioną (w kwietniu br.) fakturą korygującą. (...)
str. 36
3.3.
Czy należność nieściągalna stanowi koszt podatkowy w kwocie netto, czy brutto?
Zamierzamy spisać w koszty należność nieściągalną, której nieściągalność została udokumentowana w tym roku. W jakiej kwocie wartość tej należności może być kosztem podatkowym - brutto, (...)
str. 37
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Polisa ubezpieczeniowa dla podróżujących pracowników a ich przychód - wyrok WSA
Świadczenie w postaci zakupu polisy ubezpieczeniowej z tytułu zagranicznego wyjazdu służbowego dla pracowników, które nie jest dla nich dobrowolne, nie jest przychodem u pracowników. (wyrok (...)
str. 38
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Wydatki na samochód osobowy używany na podstawie leasingu operacyjnego w PKPiR
Jak ewidencjonować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów pierwszą opłatę i opłaty miesięczne związane z leasingiem operacyjnym samochodu osobowego o wartości powyżej 200.000 zł? Czy (...)
str. 40
2.2.
Pomoc dla pracowników sfinansowana z ZFŚS a zwolnienie z PIT
Spółka z o.o. zamierza zasilić ZFŚS ze środków obrotowych albo z zysku netto po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego. Czy środki Funduszu pochodzące z tych źródeł, wydatkowane (...)
str. 43
2.3.
Wydatki przedsiębiorcy na własne kształcenie a koszty podatkowe
W ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczę usługi doradcze. Mam ukończone studia ekonomiczne z tytułem magistra. Obecnie rozpoczęłam studia zaoczne o kierunku zarządzanie (w umowie z (...)
str. 44
2.4.
Zwrot odprawy w kwocie netto - skutki w PIT
W 2016 r. pracownik został zwolniony z przyczyn ekonomicznych. Decyzją sądu został przywrócony do pracy i jednocześnie sąd orzekł, że pracownik ma zwrócić odprawę w (...)
str. 46
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Wydatki na doradztwo techniczne a wartość początkowa środka trwałego - interpretacja indywidualna
Wydatki na doradztwo techniczne, jako związane z prowadzoną inwestycją, mają charakter wydatków mieszczących się w kategorii kosztów wytworzenia. Zatem powinny zostać zaliczone do wartości początkowej (...)
str. 47
2.
Korekta wartości początkowej środka trwałego
W kwietniu 2016 r. spółka z o.o. nabyła w ramach WNT samochód osobowy, który został zakwalifikowany do środków trwałych. Wartość początkową ustalono w oparciu o (...)
str. 49
3.
Jaka jest różnica między remontem a modernizacją środka trwałego?
Wykonaliśmy renowację sieci kanalizacji sanitarnej polegającą na założeniu rękawa uszczelniającego kanał, a tym samym blokującego napływ wód gruntowych. Nasz ekspert twierdzi, że nie ma w (...)
str. 50
VIII.
PORADY DLA FIRM
1.
Regulowanie zobowiązań przez przedsiębiorcę
1.1.
Czy przedsiębiorca musi posiadać firmowy rachunek bankowy?
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Czy muszę posiadać firmowy rachunek bankowy? Pomimo braku przepisów zobowiązujących przedsiębiorcę wprost do posiadania rachunku bankowego, w niektórych przypadkach (wskazanych w (...)
str. 52
1.2.
Regulowanie zobowiązań wobec kontrahentów z rachunku bankowego małżonka
Czy mogę opłacać wynikające z faktur zakupu zobowiązania na rzecz kontrahentów z konta bankowego męża (firmowego lub prywatnego)? Zapłata zobowiązań na rzecz kontrahentów za pośrednictwem (...)
str. 54
2.
PCC od zagranicznej pożyczki - interpretacja indywidualna
Umowy pożyczki nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych w sytuacji, gdy zostaną zawarte poza terytorium Polski, a w momencie podpisania tych umów pożyczane pieniądze będą (...)
str. 55
IX.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Podstawa składek przy zbiegu zleceń nie jest ograniczona do kwoty wynagrodzenia minimalnego
Od 10 maja 2017 r. osoba będzie wykonywać w mojej firmie umowę zlecenia. Oświadczyła, że dodatkowo wykonuje też taką umowę w innej firmie (od 1 (...)
str. 57
2.
Zgłoszenie rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego przez pracownika
Pracownik złożył wniosek o zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego jego żony (z którą miesiąc temu rozwiązaliśmy umowę o pracę zawartą do dnia porodu) oraz nowo narodzonego (...)
str. 58
3.
Błędnie wystawione zaświadczenie ZUS ZLA nie jest dowodem do wypłaty świadczenia chorobowego
Pracownik otrzymał od lekarza zwolnienie na druku ZUS ZLA. Zostało ono wystawione na okres 30 dni, z tym że obejmowało więcej niż 3 dni poprzedzające (...)
str. 59
X.
PRAWO PRACY
1.
Ochrona przed potrąceniami przy umowie zlecenia
Zatrudniamy osobę na podstawie umowy zlecenia zawartej na jeden rok. Ostatnio otrzymaliśmy od komornika zajęcie wierzytelności z tej umowy. Czy po wprowadzeniu minimalnej stawki godzinowej (...)
str. 60
2.
Rozwiązanie umowy o pracę po upływie trzech miesięcy choroby
Zatrudniliśmy pracownika w dniu 6 września 2016 r. Wykonywał pracę do 24 lutego 2017 r., a od 25 lutego br. aż do dzisiaj przebywa na (...)
str. 62
3.
Po urlopie macierzyńskim pracownik powinien wrócić na swoje dotychczasowe stanowisko
Pracownica zgłosiła nam chęć powrotu do pracy z urlopu macierzyńskiego. Na stanowisku zajmowanym przez nią przed porodem zatrudniliśmy już inną osobę. Czy wspomnianej pracownicy możemy (...)
str. 63
XI.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Zmiana zasad wyceny rozchodu towarów z magazynu
Podstawowym przedmiotem naszej działalności jest handel towarami. W momencie sprzedaży towarów do kosztów zaliczamy ich wartość ustaloną na podstawie cen ważonych. Czy możliwe jest dokonanie (...)
str. 65
2.
Ewidencja wynagrodzenia chorobowego pracownika produkcyjnego
Pracownik pracuje w różnych działach produkcji. Jego wynagrodzenie jest rozliczane na poszczególne działy, na podstawie przepracowanych godzin. Problem pojawia się wtedy, gdy zachoruje. Jak w (...)
str. 69
3.
Wykazanie w rachunku zysków i strat sprzedaży środka trwałego
Czy sprzedaż środków trwałych wykazuje się w rachunku zysków i strat "per saldo" jako zysk lub stratę? Czy tak samo przebiega ewidencja takiej transakcji w (...)
str. 70
4.
Wynik spółki osobowej w księgach rachunkowych jej wspólników
W spółce komandytowej A 50% udziałów ma inna spółka komandytowa B. Czy na koniec roku 2016 r. spółka B powinna ująć w swoich przychodach finansowych (...)
str. 71
5.
Koszty utrzymania nieużywanych nieruchomości
Nasza firma jest właścicielem kilku nieruchomości, w których prowadzona jest działalność gospodarcza. W czerwcu zeszłego roku z powodu niskich dochodów jeden punk handlowy został zamknięty (...)
str. 72
6.
Koszty działalności deweloperskiej
Spółka rozpoczyna działalność deweloperską. Zakupiła w tym celu grunt, który wykazuje w towarach. W celu zapewnienia dojazdu do gruntu są ustanawiane przez sąsiednie nieruchomości służebności (...)
str. 74
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.