Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 27 stycznia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 27.01.2023 r., godz. 8:38 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 196.246 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
NUMER BIEŻĄCY 3 (1154) Z DNIA 20.01.2023
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 9 (944) z dnia 20.03.2017
Jednolity Plik Kontrolny - wyjaśnienie najbardziej problemowych kwestii
Dodatek nr 10
do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9
z dnia 20.03.2017
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
WPROWADZENIE
Jednolity Plik Kontrolny (dalej: JPK) to - wskazany w Ordynacji podatkowej - tryb przekazywania danych księgowych przez podatników prowadzących księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych. (...)
str. 3
I.
ZAGADNIENIA OGÓLNE
1.
Terminy stosowania i status przedsiębiorcy na potrzeby JPK
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 ze zm.), status przedsiębiorcy (...)
str. 4
2.
Informacje JPK_VAT - przedłużenie terminu złożenia i sankcje karne
Od 1 stycznia 2017 r. obowiązkiem przesyłania - bez wezwania organu podatkowego - informacji o ewidencji VAT w formie JPK (struktury JPK_VAT) zostali objęci mali (...)
str. 7
3.
Rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych
Sposób przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych, części tych ksiąg oraz dowodów księgowych w postaci elektronicznej został określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z (...)
str. 9
II.
KOMUNIKATY I WYJAŚNIENIA MINISTERSTWA FINANSÓW DOTYCZĄCE JPK
1.
Status przedsiębiorcy i średnioroczne zatrudnienie na potrzeby JPK
W celu wyjaśnienia niektórych kwestii budzących spore wątpliwości, związanych z obowiązkiem przekazywania JPK_VAT, nasze Wydawnictwo kilkakrotnie występowało do Ministerstwa Finansów (dalej: MF) z pytaniami w (...)
str. 10
2.
Kapitałowa grupa podatkowa a podmiot dla celów JPK
Na zadane w trakcie konsultacji społecznych pytanie, czy kapitałowa grupa podatkowa jest odrębnym podmiotem dla celów JPK i czy limity do obowiązku sporządzania JPK należy (...)
str. 11
3.
JPK_VAT przy ręcznym prowadzeniu ewidencji VAT i u podatników zwolnionych z VAT
Od 1 stycznia br. obowiązki w zakresie Jednolitego Pliku Kontrolnego (dalej: JPK) dotyczą małych i średnich przedsiębiorców, którzy są obowiązani do przekazywania informacji o ewidencji (...)
str. 12
4.
Faktur zakupu nie przekazuje się w formacie JPK
Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej (www.mf.gov.pl) wyjaśniło: "Podmioty, które prowadzą księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, nie mają obowiązku przesyłania faktur VAT dokumentujących zakup (...)
str. 13
5.
Dowody księgowe przekazywane na żądanie organów podatkowych
W piśmie z 30 maja 2016 r. na pytanie naszego Wydawnictwa, czy organ podatkowy będzie mógł zażądać przekazania w formie JPK danych dotyczących dowodów (faktur), (...)
str. 14
6.
Struktura JPK_VAT
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl) znajduje się broszura informacyjna dot. struktury JPK_VAT(2). W broszurze tej przypomniano najważniejsze kwestie związane z prowadzeniem ewidencji VAT i (...)
str. 15
7.
Błędne numery faktur w przesyłanych plikach JPK_VAT
Ministerstwo Finansów (dalej: MF) na swojej stronie internetowej (www.mf.gov.pl) zamieściło komunikat dotyczący JPK_VAT, w którym poinformowało, że w procesie analizy przesłanych przez przedsiębiorców plików JPK_VAT (...)
str. 16
8.
Składanie korekt plików JPK_VAT za rok 2016
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl) zamieszczono komunikat dotyczący korekt JPK_VAT. Ministerstwo Finansów (dalej: MF) poinformowało, że od 1 lutego 2017 r. aplikacja kliencka (do (...)
str. 16
9.
JPK a składanie deklaracji w formie elektronicznej
Deklaracje VAT nie są przesyłane w formie JPK. Ponadto wprowadzenie JPK nie ma żadnego wpływu na składanie deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. (odpowiedź podsekretarza (...)
str. 16
10.
Interpretacja ogólna dotycząca terminów stosowania JPK przez nieprzedsiębiorców
Minister Finansów w interpretacji ogólnej z 20 czerwca 2016 r., nr PK4.8012.55.2016, wyjaśnił, że także w przypadku podmiotów innych niż przedsiębiorcy, w rozumieniu ustawy o (...)
str. 17
III.
ODPOWIEDZI NA PYTANIA CZYTELNIKÓW - WYBRANE ZAGADNIENIA
1.
Ustalanie statusu przedsiębiorcy dla celów JPK
1.1.
Kogo uznać za pracownika na potrzeby JPK?
Czy przy ustalaniu średniorocznego zatrudnienia na potrzeby JPK należy brać pod uwagę wspólników spółki jawnej (którzy pracują na jej rzecz, lecz nie są w tej (...)
str. 17
1.2.
Ustalanie zatrudnienia w agencji pracy tymczasowej
Czy agencja pracy tymczasowej powinna wliczać pracowników tymczasowych do poziomu zatrudnienia w celu prawidłowego ustalenia statusu przedsiębiorcy na potrzeby JPK? Przypomnijmy, że terminy stosowania przepisów (...)
str. 18
1.3.
Status przedsiębiorcy w przypadku niskiego zatrudnienia i wysokich parametrów finansowych
Spółka zatrudniała 1 pracownika zarówno w 2015 r., jak i w 2016 r. Roczny obrót wyniósł w obu latach około 4 mln euro, a suma (...)
str. 19
1.4.
Szacowanie obrotu i zatrudnienia przez podmioty nowo powstałe
Przedsiębiorca rozpoczął działalność we wrześniu 2016 r. Dopiero w grudniu 2016 r. zatrudnił pracowników (20 osób na pełne etaty) i rozpoczął sprzedaż. Czy jest mikroprzedsiębiorcą? (...)
str. 20
1.5.
Przychód z operacji finansowych dla potrzeb definicji przedsiębiorcy
Czy klasyfikując przedsiębiorcę na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w celach JPK, do obrotu rocznego z operacji finansowych wlicza się bilansowe różnice kursowe z (...)
str. 21
1.6.
Wpływ przychodu ze zbycia udziałów na obowiązki w zakresie JPK
Dokonaliśmy zbycia posiadanych udziałów w innej jednostce. Czy określając status przedsiębiorcy dla potrzeb JPK, jako obrót finansowy należy wykazać wynik na zbyciu udziałów, czy cały (...)
str. 22
1.7.
Oddział osoby prawnej jako odrębny podmiot na potrzeby JPK
Jesteśmy oddziałem osoby prawnej. Czy obowiązki związane z JPK (np. przekazywanie informacji o ewidencji VAT) dotyczą nas jako oddziału, czy musi je wypełniać centrala, która (...)
str. 23
1.8.
Spółka z zagranicznym udziałem a status na potrzeby JPK
Czy zarejestrowana w Polsce spółka z o.o., której udziałowcem jest spółka zagraniczna, przy ustalaniu statusu na potrzeby JPK, ma brać pod uwagę zatrudnienie oraz parametry (...)
str. 24
2.
Forma prowadzenia ksiąg podatkowych a obowiązki w zakresie JPK
2.1.
JPK przy ręcznym prowadzeniu ksiąg podatkowych
W 2016 r. księgi podatkowe (w tym ewidencję VAT) prowadziłem ręcznie. Czy w 2017 r. mam obowiązek komputerowego prowadzenia ewidencji VAT i przesyłania jej w (...)
str. 24
2.2.
Ewidencja VAT prowadzona komputerowo a księgi rachunkowe - ręcznie
Prowadzimy księgi rachunkowe ręcznie. Tylko ewidencję sprzedaży VAT prowadzimy komputerowo (ale ewidencję zakupów prowadzimy ręcznie). Czy w takim przypadku musimy przekazywać JPK_VAT? Obowiązki w zakresie (...)
str. 25
2.3.
Komputerowe prowadzenie kont syntetycznych a JPK
Spółka z o.o. prowadzi księgowość częściowo przy użyciu programu komputerowego, bowiem konta syntetyczne prowadzi przy użyciu programu Microsoft Excel, natomiast konta analityczne - ręcznie metodą (...)
str. 26
2.4.
Sporządzanie JPK_VAT w przypadku prowadzenia rejestrów VAT w kilku programach
Rejestry sprzedaży VAT prowadzimy w kilku programach komputerowych. Czy dla celów JPK prawidłowym będzie przeksięgowanie podsumowania tych rejestrów notą do programu, z którego generowana jest (...)
str. 27
2.5.
Przedsiębiorcy prowadzący PKPiR a obowiązki w zakresie JPK
Czy mikroprzedsiębiorca, prowadzący komputerowo PKPiR, będzie musiał dla celów JPK przekazywać w postaci struktury JPK "Magazyn" szczegółowe informacje z systemu magazynowego (pomimo, iż ma tylko (...)
str. 27
3.
JPK_VAT, gdy księgi prowadzi biuro rachunkowe
Świadczę usługi księgowe. W ewidencji VAT ujmuję zbiorczo kwoty sprzedaży na podstawie otrzymanych od klientów rejestrów sprzedaży i miesięcznych raportów z kasy fiskalnej. Czy tak (...)
str. 28
4.
Kwartalne rozliczanie VAT a termin wysyłania JPK_VAT
Rozliczamy VAT kwartalnie. Czy w związku z tym JPK_VAT możemy także wysyłać za okresy kwartalne? Niestety nie. Bez względu na to, czy podatnik rozlicza VAT (...)
str. 29
5.
Ujmowanie dokumentów sprzedaży i zakupów w strukturach JPK
5.1.
Faktury wystawiane do paragonów a JPK_VAT
W broszurze informacyjnej Ministerstwa Finansów dotyczącej struktury JPK_VAT(2) poinformowano, że faktury wystawione do paragonów nie muszą być wprowadzane do JPK_VAT. Czy w JPK_VAT nie należy (...)
str. 29
5.2.
Ujmowanie zakupów w JPK_VAT
Czy w JPK_VAT należy ujmować wszystkie dokonywane zakupy, tzn. również te, z tytułu których nie jest odliczany VAT? Czy czynny podatnik VAT dokonujący sporadycznie sprzedaży (...)
str. 30
5.3.
Ujęcie w JPK_VAT zakupów, od których VAT odliczany jest częściowo
Jak należy ujmować w ewidencji VAT (i w konsekwencji w strukturze JPK_VAT) faktury zakupu z tytułu nabycia towarów/usług, od których przysługuje nam częściowe odliczenie VAT (...)
str. 31
5.4.
Nazwa towaru w informacji o ewidencji VAT
Klienci naszego biura rachunkowego wystawiają faktury ręcznie lub przy użyciu arkusza kalkulacyjnego Excel. Do ewidencji VAT wprowadzamy każdą fakturę, wpisując wszystkie dane, z wyjątkiem nazwy (...)
str. 32
5.5.
Sprzedaż zwolniona w strukturze JPK_VAT
Jesteśmy zobowiązani do przekazywania informacji z rejestrów zakupu i sprzedaży VAT w postaci JPK. Czy sprzedaż zwolnioną (prowizje, odsetki) możemy prezentować w jednej pozycji, jeżeli (...)
str. 33
5.6.
Transakcje zakupu objęte odwrotnym obciążeniem
W jaki sposób należy wykazywać w rejestrze VAT transakcje zakupu objęte odwrotnym obciążeniem, aby odpowiadało to wymogom JPK? W trakcie konsultacji społecznych dotyczących JPK, zadano (...)
str. 33
5.7.
Adres nabywcy na fakturze sprzedaży
W fakturze sprzedaży wskazujemy zarówno adres siedziby, jak i oddziału nabywcy. Który z tych adresów należy wpisywać do ewidencji VAT, aby uniknąć błędnych danych w (...)
str. 34
5.8.
Raporty z kasy fiskalnej w strukturze JPK
W jaki sposób należy ujmować w strukturze JPK "Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT" raporty z kasy fiskalnej i co umieszczać w danych nabywcy? Zgodnie z (...)
str. 34
5.9.
JPK w zakresie faktur i przychodów
Czy w strukturze JPK_faktury ujmuje się noty korygujące? W przypadku tego pytania możemy kierować się odpowiedzią udzieloną przez Ministerstwo Finansów w trakcie konsultacji dot. struktur (...)
str. 34
6.
Zakład budżetowy a obowiązki w zakresie JPK
Jesteśmy zakładem budżetowym. Czy dotyczą nas obowiązki w zakresie JPK_VAT? Obowiązki w zakresie JPK_VAT nie powinny dotyczyć zakładu budżetowego. Centralizacją rozliczeń VAT zostały objęte (najpóźniej (...)
str. 35
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.