Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 27 stycznia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 27.01.2023 r., godz. 8:38 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 196.246 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
NUMER BIEŻĄCY 3 (1154) Z DNIA 20.01.2023
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 36 (971) z dnia 20.12.2017
Ustalanie dochodu za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Dodatek nr 35
do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36
z dnia 20.12.2017
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
USTALANIE DOCHODU PODATKOWEGO - WYBRANE ZAGADNIENIA OGÓLNE
1.
Obliczenie podstawy opodatkowania u podatników CIT
Przedmiot opodatkowania Zgodnie z zasadą ogólną przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty. Dochodem jest nadwyżka (...)
str. 3
2.
Ustalenie dochodu podatkowego na podstawie ksiąg rachunkowych
W myśl art. 9 ust. 1 ustawy o PDOP, podatnicy są zobowiązani do prowadzenia ewidencji rachunkowej (zgodnie z odrębnymi przepisami) w sposób zapewniający określenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku (...)
str. 4
3.
Bilansowo-podatkowe rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych
Koniec roku wiąże się na ogół z koniecznością przeprowadzenia inwentaryzacji posiadanych składników majątku. Szeroko na temat rocznej inwentaryzacji pisaliśmy w dodatku nr 32 do Biuletynu Informacyjnego z 20 listopada (...)
str. 5
3.1.
Ujęcie różnic inwentaryzacyjnych w księgach rachunkowych
Jak wspomnieliśmy, wynik inwentaryzacji za dany rok obrotowy należy rozliczyć w księgach rachunkowych roku, za który sporządzana jest inwentaryzacja. Tak jest także wtedy, gdy zakończenie inwentaryzacji (...)
str. 6
3.2.
Niedobory i nadwyżki towarów a koszty i przychody podatkowe
Ujęcie w kosztach uzyskania przychodów niedoborów towarów W ustawach o podatku dochodowym nie określono, w jaki sposób podatnicy prowadzący księgi rachunkowe powinni rozliczać niedobory towarów czy innych składników majątku (...)
str. 7
4.
Rozliczanie strat z lat ubiegłych przez podatników CIT i PIT
Straty u podatników CIT Zgodnie z art. 7 ust. 5 ustawy o PDOP (w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2017 r.), o wysokość straty poniesionej w roku podatkowym można obniżyć dochód w najbliższych kolejno po (...)
str. 9
5.1.
Darowizny w CIT
Niektóre darowizny mogą pomniejszać dochód stanowiący podstawę opodatkowania. Chodzi tu o darowizny (zob. art. 18 ust. 1 ustawy o PDOP): przekazane na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego (...)
str. 11
5.2.
Darowizny określone w ustawie o PIT
Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o PDOF, podatnicy mogą odliczać darowizny przekazane na cele: określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 (...)
str. 13
6.1.
Koszty kwalifikowane odliczane od podstawy opodatkowania
Podatnicy CIT i PIT mogą korzystać z ulgi na działalność badawczo-rozwojową (B + R), zgodnie z regulacjami zawartymi w art. 18d-18e ustawy o PDOP i odpowiednio art. 26e-26g ustawy o PDOF. W praktyce oznacza to, że (...)
str. 14
6.2.
Moment poniesienia kosztu na potrzeby ulgi B + R - odpowiedź Ministerstwa Finansów na pytanie naszego Wydawnictwa
W ramach ulgi na działalność badawczo-rozwojową (B + R) podatnicy mogą odliczać od podstawy opodatkowania tzw. koszty kwalifikowane. Pojawiły się wątpliwości, co należy uznać za moment poniesienia (...)
str. 16
6.3.
Zmiany w uldze B+R od 1 stycznia 2018 r.
Ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej (Dz. U. poz. 2201) wprowadza zmiany m.in. w ustawie o PDOP i w ustawie o PDOF w zakresie ulgi (...)
str. 17
7.
Jak ustalić dochód roczny u podatnika prowadzącego PKPiR?
Ustalenie dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej za dany rok podatkowy przez podatnika prowadzącego podatkową księgę przychodów i rozchodów wymaga wcześniejszego sporządzenia spisu z natury, dokonania wyceny składników objętych (...)
str. 17
7.1.
Sporządzenie spisu z natury, wycena i ujęcie w księdze podatkowej
Podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów na koniec każdego roku podatkowego (tj. na 31 grudnia) zobowiązani są do sporządzenia (i wpisania do księgi) spisu z natury (...)
str. 17
7.2.
Zamknięcie podatkowej księgi i ustalenie dochodu rocznego
Zamknięcie księgi przychodów i rozchodów Zamknięcie podatkowej księgi przychodów i rozchodów związane jest dokonaniem podsumowania (rocznego) jej zapisów w poszczególnych kolumnach. Sposób, w jaki zamyka się podatkową księgę, uzależniony (...)
str. 20
II.
USTALANIE DOCHODU W PRAKTYCE - ODPOWIEDZI NA PYTANIA CZYTELNIKÓW
1.
Niesprzedane usługi w spisie z natury na koniec roku
Nasza firma budowlana prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów. Czy w remanencie, który sporządzamy na koniec danego roku, powinniśmy ujmować materiały zużyte i zamontowane w inwestycji, na którą faktura (...)
str. 21
2.
Czy wspólnicy mogą w swoich zeznaniach odliczyć składki ZUS wpłacone z rachunku bankowego spółki komandytowej?
Spółka komandytowa podjęła decyzję, że będzie w imieniu komandytariuszy płacić do ZUS składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotną tych osób. Wpłaty tych składek spółka traktuje jako zaliczki (...)
str. 23
3.
Przystąpienie nowego wspólnika do spółki jawnej w trakcie roku a ustalenie dochodu wspólników
Prowadzimy działalność gospodarczą w formie spółki jawnej. Od 1 września 2017 r. do naszej spółki przystąpił nowy (czwarty) wspólnik, którym jest spółka z o.o. spółka komandytowo-akcyjna. Jak powinniśmy (...)
str. 25
4.
Korekta kosztów o stan zapasów towarów dokonana na dzień bilansowy oraz jej rozliczenie w roku następnym
Wydatki na zakup towarów odpisujemy w koszty na dzień ich zakupu. Ponieważ zaliczki na podatek opłacamy w formie uproszczonej, dotychczas nie dokonywaliśmy korekt kosztów. Jak powinno wyglądać (...)
str. 27
5.
Bilansowe i podatkowe rozliczenie strat poniesionych w latach ubiegłych
Spółka z o.o. w roku ubiegłym poniosła stratę podatkową oraz bilansową. W bieżącym roku osiąga zyski oraz wpłaca zaliczki na podatek dochodowy. W jaki sposób spółka może rozliczyć zeszłoroczną (...)
str. 29
III.
WYJAŚNIENIA ORGANÓW PODATKOWYCH I ORZECZNICTWO
1.
Wartość towarów otrzymanych w darowiźnie wpływa na dochód
"(...) Wnioskodawczyni otrzyma w drodze darowizny od matki zorganizowaną część przedsiębiorstwa, której aktywem jest m.in. prawo ochronne na znak towarowy. Prawo to stanowi wartość niematerialną i prawną, (...)
str. 33
2.
Ustalenie dochodu z działalności prowadzonej indywidualnie i w formie spółki
"(...) Wnioskodawca od wielu lat prowadzi działalność gospodarczą, na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. W bieżącym roku opodatkowany jest 19% "podatkiem liniowym", prowadzi podatkową księgę (...)
str. 34
3.
Proporcja udziału w kosztach spółki osobowej inna niż w przychodach
"(?) Stosownie (?) do treści art. 8 ust. 1 u.p.d.o.f. - przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania (...)
str. 35
4.
Od jakiej daty należy ustalić dochód wspólnika w związku z jego przystąpieniem do spółki jawnej?
"(...) Wnioskodawca na mocy uchwały podjętej przez wspólników spółki jawnej (?) w dniu 24 kwietnia 2015 r. przystąpił do spółki jako nowy wspólnik. (?) Zmiana wspólników w Krajowym (...)
str. 37
5.
Czy stratę z najmu prywatnego można rozliczyć w ramach działalności w zakresie wynajmu nieruchomości?
"(...) Wnioskodawczyni w latach 2014-2017 (do dnia 2 kwietnia 2017 r.) osiągała przychody z najmu lokali mieszkalnych w ramach tzw. najmu prywatnego. Najem ten był rozliczany na zasadach ogólnych, (...)
str. 37
6.
Strata z działalności statutowej nie może obniżać dochodów z działalności opodatkowanej
"(...) istota sporu sprowadza się do następującego zagadnienia materialnoprawnego: czy Strona ma prawo żądać, na podstawie art. 7 ust. 5. u.p.d.o.p., rozliczenia dochodu podlegającego opodatkowaniu ze stratą (...)
str. 39
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.