Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 27 stycznia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 27.01.2023 r., godz. 8:38 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 196.246 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
NUMER BIEŻĄCY 3 (1154) Z DNIA 20.01.2023
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI SERWISU PODATKOWEGO NUMER 8 (260) z dnia 10.08.2017
Podatek dochodowy od osób prawnych w wyjaśnieniach i orzecznictwie
Serwis Podatkowy nr 8 (260) z dnia 10.08.2017
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
Do artykułu 1-11 ustawy  Podmiot i przedmiot opodatkowania
1.
Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę komandytową a "niepodzielone zyski"
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 31 maja 2017 r., sygn. akt II FSK 1279/15 "(...) Spółka ma zostać przekształcona w spółkę komandytową zgodnie z przepisami (...)
str. 3
II.
Do artykułu 12-14a ustawy - przychody
1.
Czy uniknięcie prowizji bankowej może spowodować powstanie przychodu?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27 czerwca 2017 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.39.2017.3.AK) "(?) Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, w której Prezes Zarządu prowadzi bieżące sprawy Spółki. Prezes Zarządu jest (...)
str. 5
2.
Przychód ze sprzedaży towarów za symboliczną kwotę w ramach akcji promocyjnej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 maja 2017 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.36.2017.2.ANK) "(?) Wnioskodawca jest spółką kapitałową (spółką z ograniczoną odpowiedzialnością), podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Spółka prowadzi działalność (...)
str. 6
3.
Moment powstania przychodu w związku z otrzymaną wpłatą na poczet sprzedaży internetowej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27 czerwca 2017 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.68.2017.3.EN) "(?) Wnioskodawca prowadzi sprzedaż detaliczną w sklepie internetowym (?). Klientami Wnioskodawcy są głównie osoby fizyczne nieprowadzące działalności (...)
str. 8
4.
Moment korekty przychodów w związku z podpisaniem aneksu do umowy z mocą wsteczną
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20 czerwca 2017 r., nr 0111-KDIB1-3.4010-106.2017.2.AL) "(?) Spółka prowadzi działalność gospodarczą obejmującą m.in. oczyszczanie ścieków. W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Spółka zawarła z inną Spółką (...)
str. 9
5.
Kurs waluty obcej właściwy do przeliczenia korygowanej kwoty przychodu
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 12 maja 2017 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.11.2017.1.BKD) "(...) W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka dokonuje sprzedaży towarów kontrahentom z Polski (sprzedaż krajowa), kontrahentom z państw (...)
str. 11
6.
Otrzymanie środków pieniężnych w celu realizacji wspólnego przedsięwzięcia
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 lipca 2017 r., nr 0111-KDIB1-3.4010.102.2017.2.PC) "(?) Wnioskodawca zamierza w najbliższym czasie zawrzeć z firmą lub konsorcjum firm mającymi swoją siedzibę poza granicami (...)
str. 13
7.
Nieodpłatne pełnienie usług eksperckich na rzecz spółki zależnej
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO w Łodzi z 17 maja 2017 r., sygn. akt I SA/Łd 217/17 - orzeczenie nieprawomocne "(?) B. SA (dalej: "Wnioskodawca", "Spółka") jest podatnikiem podatku dochodowego (...)
str. 15
III.
Do artykułu 15 ustawy - koszty uzyskania przychodów
1.
Kurs waluty obcej do wyceny kosztów zagranicznej podróży służbowej pracownika
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21 kwietnia 2017 r., nr 2461-IBPB-1-2.4510.86.2017.1.MM) "(?) W ramach prowadzonej działalności gospodarczej pracownicy Spółki wysyłani są w zagraniczne podróże służbowe w celu wykonywania tam zadań (...)
str. 17
2.
Jednorazowa wartość transakcji w płatnościach gotówkowych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 12 czerwca 2017 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.7.2017.2.AT) "(?) Wnioskodawca - Sp. z o.o. prowadzi działalność usługową i handlową. Działalność handlowa polega między innymi na sprzedaży (...)
str. 18
3.
Korekta kosztów uzyskania przychodów spowodowana błędnie naliczonym VAT należnym od przekazanych gratisów
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 12 kwietnia 2017 r., nr 2461-IBPB-1-3.4510.91.2017.1.AB) "(?) Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w ramach działań promocyjnych Spółka przekazuje nieodpłatnie kontrahentom wyroby (...)
str. 20
4.
Moment korekty kosztów amortyzacji w związku z otrzymaniem dotacji
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 13 czerwca 2017 r., nr 1462-IPPB6.4510.37.2017.2.AG) "(?) W którym momencie Spółka powinna dokonać korekty kosztów uzyskania przychodów w związku z otrzymaną refundacją (dotacją) na zakup (...)
str. 22
5.
Zwrot kosztów badania sprawozdania finansowego
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 29 czerwca 2017 r., nr 0111-KDIB1-3.4010.160.2017.1.APO) "(?) Spółka jest częścią międzynarodowego koncernu A. (?) W 2015 r. w związku z fuzją grupy A (?), reorganizacją struktury grupy (...)
str. 24
6.
Podatek u źródła zapłacony za zagranicznego kontrahenta
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 26 maja 2017 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.10.2017.1.BS) "(?) Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, której siedziba znajduje się w Polsce. Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności kontraktuje (...)
str. 25
7.
Koszty noclegów podwykonawców
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 czerwca 2017 r., nr 0111-KDIB2-3.4010.10.2017.1.SK) "(?) Spółka prowadzi roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. Spółka w ramach prowadzonej działalności zawiera (...)
str. 26
8.
Wydatki na paliwo do samochodu wydzierżawianego przedstawicielowi handlowemu
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 10 maja 2017 r., nr 2461-IBPB-1-1.4510.29.2017.1.NL) "(?) Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych - wspólnikiem spółki (...)
str. 27
9.
Zakup karnetów na zajęcia sportowe dla pracowników
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 8 czerwca 2017 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.66.2017.1.BJ) "(?) Wnioskodawca - Sp. z o.o. (dalej także "Spółka") prowadzi działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług informatycznych. (?) (...)
str. 29
10.
Koszty świadczeń medycznych ponoszone na rzecz członków rodzin pracowników
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 8 maja 2017 r., nr 0112-KDIL5.4010.16.2017.2.KS) "(?) Sp. z o.o. (dalej: Spółka, Wnioskodawca) jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych rozliczającym się (...)
str. 30
11.
Wydatki na szkła korekcyjne/soczewki kontaktowe dla pracowników
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20 kwietnia 2017 r., nr 2461-IBPB-1-2.4510.33.2017.2.MS) "(?) Firma kieruje pracowników na badania lekarskie zgodnie z przepisami obowiązującego prawa pracy, które mają potwierdzić zdolność (...)
str. 32
12.
Dostawy niefakturowane a koszty uzyskania przychodów
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 kwietnia 2017 r., nr 2461-IBPB-1-2.4510.22.2017.2.BD) "(?) Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej ponosi koszty zakupu materiałów produkcyjnych oraz usług na podstawie umów (...)
str. 33
13.
Moment poniesienia kosztów pośrednio związanych z przychodami
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 14 czerwca 2017 r., sygn. akt II FSK 1468/15 "(?) Spółka w organizacji ponosi koszty pośrednie wynikające ze zdarzeń, których skutek rozłożony jest (...)
str. 36
14.
Kara umowna z tytułu odstąpienia od zawarcia przyrzeczonej umowy najmu nieruchomości
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO w Gliwicach z 8 lutego 2017 r., sygn. akt I SA/Gl 1384/16 - orzeczenie nieprawomocne "(?) Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zajmuje się produkcją, konfekcjonowaniem (...)
str. 38
15.
Koszty zakupu surowców (materiałów) do produkcji wyrobów
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 15 marca 2017 r., sygn. akt II FSK 346/15 "(?) strona Skarżąca wskazała, że jest komplementariuszem w spółce komandytowej, której przedmiotem działalności jest (...)
str. 41
IV.
Do artykułu 16 ustawy - wydatki niestanowiące kosztów
1.
Wydatki na najem mieszkania dla prezesa zarządu spółki
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 31 maja 2017 r., nr 0111-KDIB2-3.4010.12.2017.2.SK) "(?) Wnioskodawca posiada siedzibę w mieście X, jednakże w związku z okolicznością, że zdecydowana większość kontrahentów pochodzi z innego województwa, (...)
str. 43
2.
Opłaty za autostrady i parkingi w kosztach uzyskania przychodów
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 29 czerwca 2017 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.88.2017.1.ZK) "(?) Wnioskodawca - Sp. z o.o. (dalej również "Spółka") prowadzi działalność w zakresie produkcji płytek ceramicznych. W ramach wykonywania (...)
str. 45
3.
Świadczenia ponoszone na rzecz menedżera
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 26 czerwca 2017 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.69.2017.2.BJ) "(?) W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, (...)
str. 46
4.
Koszty z tytułu ubezpieczenia składników majątku firmy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14 czerwca 2017 r., nr 0114-KDIP2-3.4010.57.2017.1.MC) "(?) Sp. z o.o. (zwana w dalszej części Wnioskodawcą) jest osobą prawną prowadzącą działalność gospodarczą. Wnioskodawca jest właścicielem (...)
str. 48
5.
Strata z tytułu likwidacji nie w pełni umorzonej inwestycji w obcym środku trwałym
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 26 kwietnia 2017 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.7.2017.1.ANK) "(...) Czy (...) powstała po stronie Wnioskodawcy strata z tytułu likwidacji nie w pełni umorzonych nakładów na cudzą (...)
str. 49
6.
Wydatki na drobne prezenty przekazywane wybranym kontrahentom
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 25 kwietnia 2017 r., nr ILPB3/423-307/11/12/17-S/EK, uwzględniająca wyrok WSA we Wrocławiu z 5 maja 2016 r., sygn. akt I SA/Wr 321/16 oraz wyrok NSA z 9 (...)
str. 51
7.
Wartość skapitalizowanych odsetek od pożyczki w świetle przepisów o niedostatecznej kapitalizacji
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 26 czerwca 2017 r., nr 0114-KDIP2-2.4010.59.2017.1.AM) "(?) Spółka jest obecnie stroną umów pożyczek jako pożyczkobiorca, a kolejne umowy mogą zostać podpisane przez Spółkę (...)
str. 52
V.
Do artykułu 16a-16m ustawy - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
1.
Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych sfinansowanych z ZFRON a koszty uzyskania przychodów
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20 czerwca 2017 r., nr 0111-KDIB1-3.4010-126.2017.1.AL) "(?) Spółka jest zakładem pracy chronionej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dla potrzeb osób niepełnosprawnych tworzony jest zakładowy (...)
str. 55
2.
Rozliczenie kosztów poniesionych na zakup towarów przeznaczonych na ekspozycję
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21 kwietnia 2017 r., nr 2461-IBPB-1-1.4510.33.2017.1.ZK) "(?) Przedmiotem działalności Spółki jest handel materiałami budowlanymi, w tym oknami i drzwiami. W roku bieżącym Spółka planuje nawiązać (...)
str. 57
3.
Koszty wynagrodzeń w wartości początkowej wytworzonego środka trwałego
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 8 czerwca 2017 r., nr 0111-KDIB1-3.4010.83.2017.1.MST) "(?) Spółka prowadzi działalność leczniczą (...) w zakresie świadczenia usług leczniczych, sanatoryjnych i uzdrowiskowych (...). Spółka planuje budowę (...)
str. 58
4.
Wydatki na doradztwo w zakresie pozyskania środków unijnych w celu sfinansowania projektu inwestycyjnego
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 25 kwietnia 2017 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.19.2017.1.KP) "(?) Wnioskodawca na podstawie umowy (...) podjął współpracę z firmą Sp. z o.o. (?) świadczącą usługi doradztwa europejskiego w zakresie (...)
str. 60
5.
Przystosowanie wynajmowanego lokalu mieszkalnego do potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 26 czerwca 2017 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.65.2017.1.ZK) "(?) Wnioskodawca - Sp. z o.o., prowadząca działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (biuro rachunkowe), wynajmuje na (...)
str. 61
6.
Wartość początkowa i amortyzacja składników majątku otrzymanych w wyniku podziału spółki
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 kwietnia 2017 r., nr IBPB-1-3.4510.7.2017.2.MST) "(?) Wnioskodawca będzie wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: "Spółka 1"), którą planuje zawiązać. Z wniosku wynika, że (...)
str. 63
VI.
Do artykułu 18-28a ustawy - podstawa opodatkowania i wysokość podatku - pobór podatku
1.
Najem samochodu wykorzystywanego za granicą od krajowego pośrednika a podatek u źródła
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27 kwietnia 2017 r., nr 0111-KDIB1-3.4010.21.2017.1.MST) "(?) Wnioskodawca (dalej: "Spółka" lub "Wnioskodawca") jest spółką kapitałową z siedzibą w Polsce, prowadzącą działalność w sektorze automatyki przemysłowej. (...)
str. 65
2.
Ustalenie terminu właściwego do wpłaty zaliczek na podatek przy zmianie roku podatkowego
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11 maja 2017 r., nr 0115-KDIT2-3.4010.18.2017.1.KP) "(?) Wnioskodawca jest spółką komandytowo-akcyjną, podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, który podlega opodatkowaniu od całości (...)
str. 66
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.