Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 27 stycznia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 27.01.2023 r., godz. 12:06 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 196.246 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
NUMER BIEŻĄCY 3 (1154) Z DNIA 20.01.2023
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI SERWISU PODATKOWEGO NUMER 4 (256) z dnia 10.04.2017
Podatek dochodowy od osób fizycznych w wyjaśnieniach i orzecznictwie
Serwis Podatkowy nr 4 (256) z dnia 10.04.2017
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
Do artykułu 10 ustawy - źródła przychodów
1.
Kwalifikacja przychodów ze zlecenia zawartego przez przedsiębiorcę
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 16 lutego 2017 r., nr 3063-ILPB1-3.4511.18.2017.1.KP) "(?) Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem jest świadczenie usług prawnych (...). (...) Wnioskodawca zamierza (...)
str. 3
2.
Przychód ze sprzedaży firmowej nieruchomości, lecz niewykorzystywanej w działalności
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 20 lutego 2017 r., nr IBPB-1-1.4511.19.2017.1.PB) "(?) Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki cywilnej. W 2008 r. w trakcie prowadzonej działalności gospodarczej wspólnicy aktem notarialnym nabyli (...)
str. 5
3.
Sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu na cele prywatne
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 27 lutego 2017 r., nr 3063-ILPB1-3.4511.2.2017.1.DS) "(?) Wnioskodawca prowadzi indywidualną działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG (?). W lutym 2014 r. Wnioskodawca (...)
str. 6
4.
Opodatkowanie przychodów z najmu
4.1. Wynajem lokali mieszkalnych poza działalnością prowadzoną m.in. w zakresie najmu (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 13 lutego 2017 r., nr 1462-IPPB1.4511.1158.2016.2.KS1) "(?) Wnioskodawca rozpoczął prowadzenie działalności (...)
str. 8
II.
Do artykułu 11-12 ustawy - przychody z nieodpłatnych świadczeń - przychody ze stosunku pracy
1.
Sfinansowanie pracownikom szczepionek przeciw grypie
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 16 lutego 2017 r., nr 1462-IPPB2.4511.768.2016.1.MG) "(?) Na potrzeby swojej działalności Spółka zatrudnia pracowników dedykowanych do prowadzenia stacji paliw oraz obsługi klientów. (...)
str. 11
2.
Zapewnienie pracownikom świadczeń medycznych a przychód w PIT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 28 lutego 2017 r., nr 2461.IBPB-2-2.4511.1113.2016.1.MK) "(?) Wnioskodawca, zgodnie z Regulaminem Wynagradzania, zapewnia pracownikom pakiet medyczny. Wnioskodawca zawarł umowy o świadczenie usług medycznych (...)
str. 13
3.
Zwrot kosztów noclegów i innych wydatków związanych z wyjazdami pracowników mobilnych
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGOz 23 lutego 2017 r., sygn. akt II FSK 233/15 "(?) Spółka zatrudnia na podstawie umowy o pracę handlowców, którzy zobowiązani są do osobistych wyjazdów (...)
str. 14
4.
Ryczałt za używanie służbowego samochodu do celów prywatnych a koszty paliwa
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGOw Gliwicach z 7 lutego 2017 r., sygn. akt I SA/Gl 1071/16 - orzeczenie nieprawomocne "(?) W związku z udostępnianymi pracownikom samochodami służbowymi Spółka ponosi koszty, w szczególności w zależności (...)
str. 16
5.
Zwrot kosztów wykorzystywania prywatnych samochodów pracowników do celów służbowych
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGOw Gdańsku z 7 lutego 2017 r., sygn. akt I SA/Gd 1461/16 - orzeczenie nieprawomocne "(?) Wnioskodawca od kwot wypłacanych pracownikom, z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez (...)
str. 19
6.
Zapłata przez płatnika zaległych składek za ubezpieczonego
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGOwe Wrocławiu z 20 grudnia 2016 r., sygn. akt I SA/Wr 1092/16 - orzeczenie nieprawomocne "(?) w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą spółka zatrudnia osoby fizyczne w oparciu (...)
str. 20
III.
Do artykułu 14 ustawy - przychody z działalności gospodarczej
1.
Refundacja części wynagrodzeń ze środków Funduszu Pracy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 15 lutego 2017 r., nr 0461-ITPB1.4511.1056.2016.1.WM) "(?) Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna (...). W dniu 26 lutego 2016 r. Wnioskodawczyni zawarła (...)
str. 23
2.
Konfuzja długu i wierzytelności na gruncie PIT
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGOw Krakowie z 8 listopada 2016 r., sygn. akt I SA/Kr 1047/16 - orzeczenie nieprawomocne "(?) Skarżący jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, mającym miejsce (...)
str. 24
IV.
Do artykułu 21 ustawy - zwolnienia przedmiotowe
1.
Świadczenia związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 17 lutego 2017 r., nr 3063-ILPB1-1.4511.396.2016.2.AN) "(?) Spółka należy do międzynarodowej grupy przedsiębiorstw, działającej m.in. na terenie Europy (dalej Grupa). Komunikacja w ramach (...)
str. 27
2.
Opodatkowanie świadczeń wypłacanych pracownikom w związku z rozwiązywaniem umów o pracę
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 14 lutego 2017 r., nr 3063-ILPB1-2.4511.52.2017.1.DJ) "(?) Wnioskodawczyni była zatrudniona (?) na umowę o pracę na czas nieokreślony (?). Pracodawca rozwiązał umowę (...)
str. 28
3.
Świadczenia z tytułu podróży związanych z pełnieniem funkcji radnego
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 21 lutego 2017 r., nr 3063-ILPB1-1.4511.367.2016.2.PP) "(?) Urząd Gminy jako jednostka obsługująca Gminę jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych. (...) (...)
str. 30
4.
Dotacja na prowadzenie niepublicznej szkoły a zwolnienie z podatku
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 9 lutego 2017 r., nr 3063-ILPB1-3.4511.229.2016.1.BC) "(?) Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki cywilnej. Wspólnie z drugim wspólnikiem tejże spółki założył i prowadzi szkołę niepubliczną (...)
str. 31
5.
Prawo do ulgi mieszkaniowej przy nabyciu kilku lokali czasowo oddanych w najem
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGOz 29 listopada 2016 r., sygn. akt II FSK 3126/14 "(?) wnioskodawczyni w sierpniu 2010 r. nabyła w drodze spadku niezabudowaną nieruchomość gruntową. Dochód uzyskany z jej zbycia (...)
str. 33
V.
Do artykułu 22 i 23 ustawy - koszty uzyskania przychodów
1.
Koszty nieistotne w ujęciu bilansowym, dotyczące okresu przekraczającego rok podatkowy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 10 lutego 2017 r., nr 1061-IPTPB1.4511.948.2016.2.KO) "(?) W prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca ponosi wydatki na zakup różnego rodzaju dóbr i usług, które są (...)
str. 35
2.
Dokonywanie płatności za pobraniem a przepisy wyłączające z kosztów uzyskania przychodów
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 27 lutego 2017 r., nr 1061-IPTPB1.4511.1071.2016.1.AP) "(?) Wnioskodawca jest wspólnikiem Spółki jawnej. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca zamierza regulować część zobowiązań, (...)
str. 37
3.
Bilety jednokrotnego przejazdu a koszty w wysokości wydatków faktycznie poniesionych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 9 lutego 2017 r., nr 2461-IBPB-2-2.4511.1033.2016.2.AR) "(?) Wnioskodawca mieszka na stałe w K. i jest zatrudniony (?) w W. (?) Do pracy w W. Wnioskodawca (...)
str. 39
4.
Możliwość zastosowania 50% kosztów za pracę twórczą do premii uznaniowej
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGOz 10 lutego 2017 r., sygn. akt II FSK 8/15 "(?) Spółka zamierza zawierać umowy o pracę z osobami, które będą zobowiązane do wykonywania działań twórczych. (...)
str. 41
5.
Wynagrodzenie biegłego sądowego a 50% koszty uzyskania przychodów
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 27 lutego 2017 r., nr 0461-ITPB4.4511.806.2016.2.MK) "(?) Wnioskodawczyni jest osobą fizyczną zatrudnioną na umowę o pracę na pełen etat. Dodatkowo w 2015 roku została (...)
str. 42
6.
Wydatek na dojazdy do klientów w kosztach przedsiębiorcy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 25 stycznia 2017 r., nr 1061-IPTPB4.4511.258.2016.1.MH) "(?) Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, między (...)
str. 44
7.
Diety przedsiębiorcy a koszty uzyskania przychodów
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 13 lutego 2017 r., nr 3063-ILPB1-1.4511.9.2017.2.KS) "(?) Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Działalność (...)
str. 46
8.
Koszty związane z wynajęciem mieszkania przez przedsiębiorcę
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 16 lutego 2017 r., nr 2461-IBPB-1-1.4511.51.2017.1.PB) "(?) Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą w postaci kancelarii radcy prawnego, w ramach której świadczy usługi prawnicze. Siedziba (...)
str. 47
9.
Wydatki związane z użytkowaniem lokalu mieszkalnego w działalności gospodarczej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 27 lutego 2017 r., nr 1061-IPTPB1.4511.131.2017.1.MAP) "(?) Wnioskodawca od dnia 1 grudnia 2016 r. prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. (?) Przed założeniem działalności (...)
str. 49
10.
Wydatki na studia przedsiębiorcy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 13 lutego 2017 r., nr 0461-ITPB1.4511.1025.2016.1.AK) "(?) Wnioskodawczyni od 2000 r. prowadzi działalność gospodarczą (Kancelaria Notarialna). W październiku 2015 r. Wnioskodawczyni podjęła niestacjonarne studia (...)
str. 51
11.
Koszty usług świadczonych na rzecz spółki osobowej przez jej wspólnika
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 13 marca 2017 r., nr 2461-IBPB-1-1.4511.22.2017.1.ZK) "(?) Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, tj. wykonywanie usług związanych z tworzeniem oraz montażem konstrukcji stalowych dla (...)
str. 52
12.
Wydatki związane z wyceną spółki, poniesione przez jej wspólnika w celu odsprzedaży udziału
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 9 lutego 2017 r., nr 2461-IBPB-1-1.4511.650.2016.2.MJ) "(?) Wnioskodawca prowadził działalność gospodarczą jako wspólnik spółki jawnej (dalej: "Spółka"). Spółka składała się z trzech (...)
str. 54
13.
Wcześniejsze rozwiązanie umowy leasingu a korekta kosztów podatkowych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 9 lutego 2017 r., nr 0461-ITPB1.4511.998.2016.1.AK) "(?) Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zawarł w dniu 22 stycznia 2017 r. umowę leasingu operacyjnego na (...)
str. 55
14.
Straty w środkach obrotowych a koszty podatkowe
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGOz 11 października 2016 r., sygn. akt II FSK 2277/14 "Strata w środkach obrotowych będąca wynikiem powstawania odpadów stanowiących materiały do przerobu, może zostać uznana (...)
str. 57
VI.
Do artykułu 22a-22o ustawy - środki trwałe
1.
Rozliczenie kosztów poniesionych na dobudowany budynek
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 20 lutego 2017 r., nr 1061-IPTPB1.4511.983.2016.2.KO) "(?) Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie piekarstwa i ciastkarstwa. Prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów. W styczniu 2016 r. (...)
str. 59
VII.
Do artykułu 26-30e ustawy - podstawa obliczenia i wysokość podatku
1.
Odliczanie od dochodu wydatków na cele rehabilitacyjne
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 7 lutego 2017 r., nr 1061-IPTPB2.4511.888.2016.2.ACz) "(?) Wnioskodawczyni jest osobą niepełnosprawną i posiada I grupę inwalidzką (?). (?) Orzeczenie lekarza orzecznika ZUS brzmi: (...)
str. 61
2.
Prawo do ulgi na dziecko po rozwodzie małżonków
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 21 lutego 2017 r., nr 2461-IBPB-2-2.4511.1117.2016.1.MZA) "(?) W 2015 r. sąd orzekł rozwód małżeństwa Wnioskodawcy w wyniku czego miejsce zamieszkania małoletniej córki, która obecnie (...)
str. 62
3.
Ulga na dziecko osiągające dochody w roku ukończenia przez nie 18 lat
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 9 lutego 2017 r., nr 2461-IBPB-2-2.4511.1064.2016.2.MK) "(?) Z przedstawionego przez Wnioskodawczynię stanu faktycznego wynika, że wspólnie z małżonkiem, przy dochodach nieprzekraczających 112.000,00 zł skorzystali (...)
str. 64
4.
Dochody pełnoletniego dziecka uzyskane za granicą a prawo do ulgi prorodzinnej
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGOwe Wrocławiu z 10 lutego 2017 r., sygn. akt I SA/Wr 1171/16 - orzeczenie nieprawomocne "(?) Istota sporu w sprawie dotyczy kwestii przysługiwania stronie prawa do (...)
str. 65
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.