Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 27 stycznia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 27.01.2023 r., godz. 8:38 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 196.246 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
NUMER BIEŻĄCY 3 (1154) Z DNIA 20.01.2023
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI SERWISU PODATKOWEGO NUMER 12 (264) z dnia 10.12.2017
Podatek VAT w wyjaśnieniach i orzecznictwie
Serwis Podatkowy nr 12 (264) z dnia 10.12.2017
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
Do artykułu 5-8 ustawy - zakres opodatkowania
1.
Opłata za rezygnację z imprezy turystycznej a VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 października 2017 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.238.2017.1.MT) "(?) Spółka (...) będąca czynnym podatnikiem podatku VAT jest organizatorem odpłatnych wyjazdów turystycznych (imprezy turystyczne, wycieczki, (...)
str. 3
2.
Gratisy przekazywane w zestawach promocyjnych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 października 2017 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.314.2017.1.KC) "(?) Spółka SA (...) prowadzi działalność w zakresie produkcji i sprzedaży kosmetyków. Przedmiotem działalności Spółek jest także dystrybucja (...)
str. 5
3.
Aport przedsiębiorstwa spółki z o.o. do spółki jawnej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14 listopada 2017 r., nr 0115-KDIT1-2.4012.675.2017.1.AP) "(?) Spółka z o.o. (?) posiada siedzibę działalności na terenie Polski, jest czynnym podatnikiem podatku od towarów (...)
str. 7
4.
Sprzedaż kart rabatowych a VAT
(interpretacja indywidualna Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z 17 sierpnia 2017 r., nr DPP8.8101.35.2017, zmieniająca z urzędu interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 28 lutego 2014 r., nr IBPP2/443-118/14/KO) "(?) Wnioskodawca - Teatr (...)
str. 9
II.
Do artykułu 9-13 ustawy - WNT i WDT
1.
Rozliczenie WNT, w ramach którego były wpłacane zaliczki
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7 listopada 2017 r., nr 0115-KDIT1-3.4012.634.2017.1.MD) "(?) Spółka dokonuje wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów (dalej jako "WNT"), w tym urządzeń, maszyn, sprzętu. Mogą wystąpić (...)
str. 11
III.
Do artykułu 15-18 ustawy - podatnicy i płatnicy
1.
Usługi świadczone w ramach umów o zarządzanie/kontraktów menedżerskich
(interpretacja ogólna Ministra Rozwoju i Finansów z 6 października 2017 r., nr PT3.8101.11.2017) "(?) Niniejsza interpretacja dotyczy kwalifikacji na gruncie przepisów art. 15 ust. 1, 2 oraz ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia (...)
str. 13
2.
Świadczenie usług naprawczych a mechanizm odwrotnego obciążenia
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 25 października 2017 r., nr 0111-KDIB3-1.4012.410.2017.1.BW) "(?) Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, świadcząc usługi podwykonawcze dla głównego wykonawcy. (...) Wnioskodawca jest podatnikiem, u którego (...)
str. 16
3.
Montaż instalacji domofonowej na rzecz spółdzielni mieszkaniowej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 października 2017 r., nr 0111-KDIB3-1.4012.521.2017.2.BW) "(?) Wnioskodawca (Spółdzielnia Mieszkaniowa) w 2010 roku podpisał umowę, na podstawie której od 2010 r. do chwili obecnej (...)
str. 17
4.
Dostawa i montaż urządzeń parkingowych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18 października 2017 r., nr 0112-KDIL1-3.4012.351.2017.1.AP) "(?) Przedmiotem umowy jest dostawa urządzeń parkingowych, które po dostarczeniu na miejsce montażu są zakotwiczane i podłączane (...)
str. 19
IV.
Do artykułu 29a-32 ustawy - podstawa opodatkowania
1.
Moment korekty VAT w związku z ustaleniem "nowych" cen sprzedaży
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 października 2017 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.330.2017.1.JF) "(?) Z. Sp. z o.o. (dalej: "Z." lub "Spółka") jest producentem komponentów owocowych do wyrobów mleczarskich, wyrobów (...)
str. 21
2.
Forma potwierdzenia odbioru faktury korygującej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17 października 2017 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.337.2017.2.JG) "(?) Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT i składa miesięczne deklaracje VAT. Wnioskodawca dokumentuje swoją sprzedaż na (...)
str. 23
V.
Do artykułu 41-42 ustawy - stawki podatku
1.
Stawka VAT na usługi serwisowe i konserwacyjne urządzeń grzewczych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 października 2017 r., nr 0111-KDIB3-1.4012.411.2017.1.ICz) "(?) W ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca wykonuje usługi w zakresie instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, instalowania, przeglądu, serwisu (...)
str. 25
2.
Opodatkowanie kosztów wysyłki przy sprzedaży towarów przez internet
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18 października 2017 r., nr 0111-KDIB3-1.4012.338.2017.2.BW) "(?) Spółka jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży detalicznej wyrobów medycznych, w tym (...)
str. 27
3.
Sprzedaż tablic interaktywnych do placówek oświatowych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17 października 2017 r., nr 0114-KDIP1-2.4012.396.2017.2.MC) "(?) Spółka zamierza prowadzić sprzedaż urządzeń typu Multiboard (tablica interaktywna z komputerem) do placówek oświatowych. Spółka wysłała (...)
str. 29
VI.
Do artykułu 43 ustawy - zwolnienia od podatku
1.
Sprzedaż lokali mieszkalnych nabywanych na rynku wtórnym
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 października 2017 r., nr 0115-KDIT1-3.4012.585.2017.1.AT) "(?) Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości i robót remontowo-budowlanych, opodatkowaną na zasadach ogólnych. Jest (...)
str. 31
2.
Udzielenie pożyczki przez spółkę z o.o. prezesowi zarządu
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17 października 2017 r., nr 0115-KDIT1-1.4012.590.2017.1.AJ) "(?) Wnioskodawca (Spółka z o.o.) zawarł z osobą fizyczną, będącą jednocześnie Prezesem Zarządu Spółki, umowę pożyczki, na mocy (...)
str. 33
VII.
Do artykułu 86-89 ustawy - odliczenie i zwrot VAT
1.
Wykorzystywanie nabytych towarów i usług do wykonywania czynności opodatkowanych
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 6 lipca 2017 r., sygn. akt I FSK 2191/15 "(?) Istota sporu w niniejszej sprawie dotyczy tego, czy Skarżącemu w ramach działalności gospodarczej prowadzonej w formie (...)
str. 35
2.
VAT od wydatków na nabycie usług noclegowych i gastronomicznych
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 25 kwietnia 2017 r., sygn. akt I FSK 1637/15 "(?) W stanie faktycznym ustalono, że świadczone przez firmę (...) usługi na rzecz firmy Skarżącego (...)
str. 37
3.
Odliczanie VAT od wydatków poniesionych na samochody przeznaczone na wynajem
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 3 listopada 2017 r., nr 0114-KDIP4.4012.466.2017.1.KR) "(?) Wnioskodawca planuje utworzyć jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (...). (...) Spółka będzie prowadzić działalność w zakresie oddawania (...)
str. 40
4.
Prawo do odliczenia VAT od zakupów dokonanych przed rejestracją
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 23 października 2017 r., nr 0115-KDIT1-2.4012.507.2017.1.KK) "(?) Spółka (?) wykonuje działalność gospodarczą w zakresie wypożyczania sprzętu gastronomicznego, cateringu (?), obsługi kelnerskiej. Działalność swoją (...)
str. 42
5.
Brak prawa do odliczenia VAT, gdy na fakturze widnieje kilku sprzedawców
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30 sierpnia 2017 r., nr 0114-KDIP1-1.4012.370.2017.1.MAO) "(?) Wnioskodawczyni będąca czynnym podatnikiem podatku VAT prowadzi indywidualną działalność gospodarczą na terytorium RP w zakresie (...)
str. 44
6.
Wydatki na naprawę motocykla zakupionego w celach prywatnych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 15 listopada 2017 r., nr 0115-KDIT1-2.4012.686.2017.1.KK) "(?) W dniu (?) nabył Pan motocykl marki (?). W dniu (?) miał Pan wypadek i aktualnie motocykl jest (...)
str. 45
7.
Odliczenie VAT od importu towaru, gdy należności celno-podatkowe płaci kontrahent
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18 października 2017 r., nr 0112-KDIL1-3.4012.202.2017.4.KM) "(?) Wnioskodawca jest spółką kapitałową utworzoną zgodnie z prawem polskim oraz polskim rezydentem podatkowym. Wnioskodawca prowadzi działalność (...)
str. 46
8.
Prawo do odliczenia VAT z faktury wystawionej przez wykonawcę zastępczego
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 6 lipca 2017 r., sygn. akt I FSK 2173/15 "(?) Skarżąca (...) wskazała, iż prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wykonawstwa robót budowlanych i w tym zakresie (...)
str. 48
VIII.
Do artykułu 89a-89b ustawy - nieściągalne wierzytelności
1.
Brak prawa do skorzystania z ulgi na złe długi, gdy dłużnikiem jest osoba prywatna
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 7 czerwca 2017 r., sygn. akt I FSK 1962/15 "(?) Skarżąca złożyła wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od (...)
str. 51
IX.
Do artykułu 90-95 ustawy - odliczanie częściowe oraz korekta podatku naliczonego
1.
Wycofanie nieruchomości do majątku prywatnego w celu ich dalszego wynajmu
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 3 listopada 2017 r., nr 0115-KDIT1-2.4012.638.2017.1.AJ) "(?) Prowadzi Pan jako podatnik jednoosobową działalność gospodarczą w postaci przedsiębiorstwa. Jest Pan czynnym podatnikiem VAT. W prowadzonej (...)
str. 53
X.
Do artykułu 99 ustawy - deklaracje
1.
Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju - czy należy ją wykazać w deklaracji VAT?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 października 2017 r., nr 0114-KDIP1-2.4012.352.2017.1.SM) "(?) Wnioskodawca jest Spółką nieposiadającą siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium Polski, zarejestrowaną jako (...)
str. 55
XI.
Do artykułu 106-109 ustawy - faktury i ewidencje
1.
Faktury wystawiane do paragonów a ewidencja VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18 października 2017 r., nr 0112-KDIL2-2.4012.354.2017.1AKr) "(?) Wnioskodawca jako podatnik podatku od towarów i usług, z dniem 1 stycznia 2017 roku podjął wraz ze (...)
str. 57
2.
Czy wspólnota mieszkaniowa jest zobowiązana do wystawiania faktur na żądanie właścicieli lokali?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7 listopada 2017 r., nr 0111-KDIB3-2.4012.439.2017.1.MN) "(?) Wnioskodawca - Wspólnota mieszkaniowa jako jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej działa w oparciu o przepisy ustawy o własności (...)
str. 59
XII.
Do artykułu 111 ustawy - kasy rejestrujące
1.
Zwrot ulgi na zakup kasy fiskalnej - jak liczyć trzyletni okres jej używania?
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 25 lipca 2017 r., sygn. akt I FSK 2112/15 "(?) Przedstawiając stan faktyczny sprawy Sąd pierwszej instancji przypomniał, że decyzją z dnia (?) Naczelnik (...)
str. 61
2.
Brak obowiązku sporządzania "zerowych" dobowych raportów fiskalnych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 3 października 2017 r., nr 0111-KDIB3-2.4012.348.2017.1.MN) "(?) Podatnik świadczy usługi wykonywania i remontu instalacji systemów grzewczych oraz wodno-kanalizacyjnych i sanitarnych w budynkach i budowlach, sklasyfikowane symbolem (...)
str. 63
XIII.
Do artykułu 113-125 ustawy - procedury szczególne
1.
Zwolnienie z VAT usług świadczonych przez rzeczoznawcę majątkowego
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 23 października 2017 r., nr 0111-KDIB3-1.4012.392.2017.2.AB) "(?) W związku z uzyskaniem uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości Wnioskodawca zamierza wykonywać usługi polegające na wycenie nieruchomości (...)
str. 65
2.
Sprzedaż samochodu w systemie VAT marża
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30 października 2017 r., nr 0111-KDIB3-3.4012.99.2017.1.MAZ) "(?) Wnioskodawca (?) prowadzi osobistą działalność gospodarczą (?). Wnioskodawca jest w zakresie powyższej działalności czynnym podatnikiem VAT. (...)
str. 66
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.