Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 27 stycznia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 27.01.2023 r., godz. 8:38 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 196.246 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
NUMER BIEŻĄCY 3 (1154) Z DNIA 20.01.2023
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 22 (957) z dnia 01.08.2017
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 22 (957) z dnia 01.08.2017
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Komunikaty Ministerstwa Finansów
1.1.
Konsultacje podatkowe dotyczące JPK_VAT
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl) w dniu 12 lipca br. zamieszczono komunikat pt. "Konsultacje podatkowe dotyczące JPK_VAT". Ministerstwo Finansów (dalej: MF) poinformowało w nim, że rozpoczęły (...)
str. 4
1.2.
Korekta podatku naliczonego przez dłużników
Ministerstwo Finansów w komunikacie zamieszczonym na swojej stronie internetowej (www.mf.gov.pl) przestrzegło przed skutkami podatkowymi, jakie mogą wyniknąć z nieregulowania należności. Przepisy ustawy o VAT zawierają regulacje dotyczące rozliczeń (...)
str. 4
1.3.
Ostrzeżenie MF przed konsekwencjami niewydania paragonu fiskalnego za usługę gastronomiczną
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl) zamieszczono komunikat pt. "Ostrzeżenie przed konsekwencjami wydawania tzw. rachunku lub paragonu kelnerskiego zamiast paragonu fiskalnego". W tym komunikacie MF przypomniało, (...)
str. 5
2.
Rozliczanie VAT od sprzedaży czasopism - odpowiedź Ministerstwa Finansów na pytanie naszego Wydawnictwa
Zgodnie z art. 41 ust. 2a ustawy o VAT i poz. 34 załącznika nr 10 do tej ustawy, stawka VAT na czasopisma specjalistyczne wynosi 5%. Jednym z warunków uznania czasopisma dla celów VAT (...)
str. 6
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Czy od 1 września 2017 r. będzie trzeba przekazywać dzienne wyciągi z rachunków bankowych w formie JPK?
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl) zamieszczono projekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa (projekt z 19 maja 2017 r.). Projekt ww. ustawy (...)
str. 8
2.
Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt nowelizacji ustaw o podatku dochodowym (CIT i PIT)
Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej (www.mf.gov.pl) poinformowało o projekcie nowelizacji ustaw o CIT i PIT. Jak wskazano w uzasadnieniu do ww. projektu, zasadniczym celem (...)
str. 9
3.
Nowe Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie ujęcia transakcji zamiany składnika aktywów
W Dzienniku Urzędowym Ministra Rozwoju i Finansów z 5 lipca 2017 r., pod poz. 127, opublikowano Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie ujęcia transakcji zamiany (...)
str. 11
4.
Nowe rozporządzenie w sprawie refundacji kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy
W Dzienniku Ustaw z 14 lipca 2017 r., pod poz. 1380, opublikowano rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. (...)
str. 11
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Działalność sezonowa - wybrane zagadnienia podatkowe
Niektóre podmioty gospodarcze, ze względu na specyfikę branży, w której działają, prowadzą działalność gospodarczą tylko przez część roku, tj. przez sezon, a poza sezonem ją (...)
str. 12
1.1.
Rozliczenie działalności sezonowej dla celów VAT
W ustawie o VAT brak jest szczególnych regulacji odnoszących się do rozliczania działalności prowadzonej sezonowo. Obowiązują tu zatem zasady ogólne. Wynika z nich m.in., że (...)
str. 12
1.2.
Działalność sezonowa a podatek dochodowy
Forma opodatkowania W ustawach o podatku dochodowym nie zawarto żadnych regulacji, które w sposób szczególny nakazywałyby rozliczać działalność sezonową. Stosuje się tu zatem zasady ogólne. (...)
str. 16
2.
Mieszkanie udostępnione członkowi zarządu spółki z o.o. - podatki, składki ZUS i ewidencja księgowa
Niekiedy spółki z o.o. nieodpłatnie udostępniają "zamiejscowym" członkom zarządu mieszkanie w miejscowości, w której wypełniają oni swoje obowiązki w ramach pełnionej funkcji, w celu uniknięcia (...)
str. 17
2.1.
Nieodpłatne udostępnienie mieszkania członkowi zarządu - przychód i składki ZUS
Generalnie przychody uzyskane przez członków zarządu z tytułu pełnionych funkcji kwalifikowane są do przychodów z działalności wykonywanej osobiście. Za przychody takie uważa się bowiem m.in. (...)
str. 18
2.2.
Rozliczanie VAT od świadczeń na rzecz członka zarządu
Podatnicy mogą odliczyć VAT od nabytych towarów i usług w takim zakresie, w jakim te towary/usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych (art. 86 ust. (...)
str. 20
2.3.
Wydatki na mieszkanie udostępnione członkowi zarządu a koszty podatkowe spółki
Zasadą jest, że do kosztów uzyskania przychodów podatnicy mogą zaliczyć takie wydatki, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów (...)
str. 22
2.4.
Ewidencja księgowa wydatków ponoszonych na rzecz członków zarządu
Wydatki związane najmem mieszkania, w celu udostępnienia go członkowi zarządu w celu realizacji powierzonych mu obowiązków w ramach pełnionej funkcji, kwalifikuje się do kosztów działalności (...)
str. 23
IV.
PODATEK VAT
1.
Wpływ zapisów umowy na wykonanie usługi i powstanie obowiązku podatkowego - wyrok NSA
Na potrzeby określenia obowiązku podatkowego strony umowy cywilnoprawnej nie mogą dowolnie ustalać momentu wykonania usługi. (wyrok NSA z 5 kwietnia 2017 r., sygn. akt I FSK 1684/15) Stan (...)
str. 23
2.
Zwolnienie z VAT transakcji płatniczych od 1 lipca 2017 r. - interpretacja ogólna MF
Ze zwolnienia z VAT korzystają czynności wykonywane w celu realizacji transakcji płatniczych, które łącznie składają się na zwolnioną z VAT usługę złożoną. Nie korzystają z niego natomiast czynności o charakterze (...)
str. 25
3.
Odpowiedzi na wybrane interpelacje poselskie w sprawie VAT
3.1.
Czy będą zmiany w przepisach o wykreślaniu podatników z rejestru VAT?
Wykreślanie podatników z rejestru VAT jest tematem budzącym duże zainteresowanie, o czym już wielokrotnie pisaliśmy na łamach naszego czasopisma. Wynika to z faktu, że zakup od kontrahenta niewidniejącego (...)
str. 27
3.2.
Skutki nowelizacji ustawy o VAT dla branży budowlanej
Wprowadzenie mechanizmu odwrotnego obciążenia VAT wywołało negatywne skutki dla firm z branży budowlanej. Podwykonawcy, którzy nie rozliczają VAT od świadczonych usług, kupują towary w cenie brutto (z VAT), (...)
str. 29
4.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
4.1.
Kiedy podatnik musi zarejestrować się na potrzeby VAT UE?
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Dotychczas dokonywałem dostaw towarów wyłącznie na terytorium kraju, ale zamierzam rozpocząć współpracę z kontrahentem unijnym - będę dokonywał dostaw wewnątrzwspólnotowych i kupował usługi (...)
str. 29
4.2.
Prowizja od uiszczenia opłaty drogowej kartą paliwową a VAT
Od kontrahenta z UE otrzymaliśmy fakturę z tytułu prowizji naliczonej przez niego - jako operatora karty paliwowej - z tytułu zapłaty za przejazd autostradą na terenie Polski. Czy (...)
str. 30
4.3.
Szacunkowe ustalenie VAT od zaliczek otrzymanych na poczet usługi turystyki
Jak rozliczać VAT od zaliczek otrzymanych na poczet usługi turystyki opodatkowanej na zasadzie marży? Opodatkowanie zaliczek otrzymanych na poczet usługi turystyki, która rozliczana jest na (...)
str. 32
4.4.
Korekta wartości transakcji dokonanej między podmiotami powiązanymi
Jesteśmy spółką z o.o. Naszym udziałowcem jest duńska spółka produkcyjna. Jesteśmy podmiotami powiązanymi. Między naszymi podmiotami dochodzi m.in. do sprzedaży wyrobów gotowych (wykazujemy WDT). Ustaliliśmy politykę (...)
str. 35
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Dofinansowanie od podmiotu prywatnego na zakup środka trwałego a zwolnienie z CIT - interpretacja KIS
Dofinansowanie do zakupu środka trwałego, otrzymane od podmiotu prywatnego, nie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego. (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 czerwca 2017 r., (...)
str. 37
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Czy pełnienie funkcji członka zarządu bez wynagrodzenia stanowi dla spółki przychód z nieodpłatnych świadczeń?
Członkowie zarządu spółki z o.o., będący jednocześnie jej wspólnikami, pełnią swoje funkcje w zarządzie bez wynagrodzenia. Czy w związku z tym spółka uzyskuje przychód z nieodpłatnych świadczeń? Według organów podatkowych, (...)
str. 38
2.2.
Wynagrodzenie komplementariusza za prowadzenie spraw spółki komandytowej
Spółka z o.o. posiada w spółce komandytowej, w której jest komplementariuszem, 1% udziału w zyskach. Uzyskuje przychody z tytułu prowadzenia spraw spółki komandytowej. Wynagrodzenie za prowadzenie przez komplementariusza spraw spółki (...)
str. 40
3.
Relacja z dyżuru telefonicznego
3.1.
Poczęstunek na naradach pracowniczych a koszty uzyskania przychodów
W trakcie roboczych spotkań spółka zapewnia pracownikom drobny poczęstunek, np. przekąski, ciastka, napoje zimne i ciepłe, itd. Czy poniesione na ten cel wydatki spółka może zaliczyć do (...)
str. 42
3.2.
Podatkowe rozliczenie otrzymanego rabatu pośredniego
Spółka z o.o. otrzymała od producenta nabywanych przez nią towarów tzw. rabat pośredni. Czy o wartość otrzymanego towaru spółka powinna skorygować koszty uzyskania przychodów, czy rabat ten (...)
str. 43
3.3.
Ujęcie w kosztach podatkowych niedoboru towarów handlowych
W trakcie comiesięcznej inwentaryzacji spółka stwierdziła braki w towarach handlowych. Nie jesteśmy w stanie ustalić przyczyn powstania tych braków. Czy w tej sytuacji wartość niedoborów spółka może zaliczyć do (...)
str. 44
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Zyski niepodzielone w spółce osobowej - interpretacja KIS
Zyski wypracowane także przed dniem 1 stycznia 2015 r. i zgromadzone na kapitale innym niż zakładowy, w momencie przekształcenia spółki z o.o. w spółkę osobową, podlegają opodatkowaniu na podstawie art. 24 (...)
str. 45
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Wycofanie składnika majątku ze spółki cywilnej do majątku osobistego wspólnika
W latach ubiegłych do spółki cywilnej (prowadzonej przez 4 wspólników) dwóch wspólników, na podstawie aktu notarialnego, wniosło nieruchomość gruntową. Wskutek tego nastąpiło podwyższenie kapitału spółki. Obecnie (...)
str. 47
2.2.
Krótkotrwały wynajem w czasie wakacji a PIT
Wynajmuję niewielkie mieszkanie studentom, opłacając od przychodów ryczałt w wysokości 8,5%. W czasie wakacji wynajmuję to mieszkanie turystom. Czy w związku z tym utracę prawo do ryczałtu w wysokości 8,5%? (...)
str. 49
2.3.
Różnice kursowe od wymiany euro na złote
Spółka jawna posiada rachunek walutowy w euro. Często dokonujemy wymiany walut z euro na złote, tj. sprzedaży waluty dla banku lub jej zakupu. Czy w związku z tym powstają (...)
str. 51
2.4.
Szkolenie sfinansowane zleceniobiorcy - skutki w PIT
Spółka z o.o. zawarła umowę zlecenia z osobą fizyczną. Jednocześnie zobowiązała się do pokrycia kosztów jego szkoleń. Czy wartość tych szkoleń jest u zleceniobiorcy przychodem? Wartość szkolenia sfinansowanego (...)
str. 51
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Rozliczenie sprzedaży niezamortyzowanego środka trwałego sfinansowanego dotacją - interpretacja KIS
Niezamortyzowana wartość początkowa środka trwałego zakupionego ze środków uzyskanych z urzędu pracy, w momencie jego sprzedaży, stanowi koszt uzyskania przychodów. (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18 (...)
str. 53
2.
Koszty prowizji oraz odsetki od kredytu zaciągniętego na VAT dotyczący wydatków inwestycyjnych
Spółka z o.o. zaciągnęła kredyt inwestycyjny na budowę hali produkcyjnej. Kredyt pokrywa wartość netto inwestycji. Na sfinansowanie podatku VAT będzie przyznany kredyt obrotowy. Czy koszt prowizji (...)
str. 54
3.
Amortyzacja urządzenia wykorzystywanego w kilku podmiotach
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą przystąpiła dodatkowo do spółki cywilnej. W nowo powstałej spółce zamierza użytkować środek trwały, który będzie również nadal wykorzystywany w działalności gospodarczej. Czy (...)
str. 55
4.
Wkłady niepieniężne wniesione do spółki jawnej
Wspólnicy wnieśli do spółki jawnej wkłady w postaci komputerów, licencji oraz programów komputerowych utworzonych przez wspólników. Czy wymienione składniki majątku będą podlegały amortyzacji? Jak ustalić ich (...)
str. 57
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Nieobecność pracownika w pracy spowodowana urlopem okolicznościowym
Jeden z zatrudnionych w firmie pracowników wystąpił z wnioskiem o udzielenie mu w tym miesiącu dwóch dni urlopu okolicznościowego (śmierć matki). W jaki sposób okres tej nieobecności mamy wykazać w sporządzanym za (...)
str. 58
2.
Ubezpieczenia w ZUS dla członka rodziny z tytułu zawarcia nieodpłatnej umowy zlecenia
Od kilku lat samodzielnie prowadzę działalność gospodarczą. Od przyszłego miesiąca zamierzam zawrzeć z żoną (z którą prowadzę wspólne gospodarstwo domowe) nieodpłatną umowę zlecenia. Czy zawarcie takiej umowy (...)
str. 59
IX.
PRAWO PRACY
1.
Zatrudnienie młodocianego po ukończeniu nauki zawodu
W lipcu tego roku młodociany, którego zatrudniliśmy na podstawie umowy w celu przygotowania zawodowego, zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Umowa była zawarta na okres przygotowania zawodowego. Czy (...)
str. 61
2.
Skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę
1) Jednemu z naszych pracowników wypowiedzieliśmy umowę o pracę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia. Pracownik twierdzi, że przy ustaniu zatrudnienia powinniśmy mu wypłacić ekwiwalent za niewykorzystany urlop również (...)
str. 62
3.
Konsekwencje odmowy przerwania urlopu przez pracownika
Pracownik odmówił przerwania pobytu na urlopie wypoczynkowym i powrotu do zakładu. Czy takie zachowanie może stanowić podstawę do nałożenia kary finansowej i ewentualnie rozwiązania umowy o pracę w trybie (...)
str. 63
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Na jaki okres należy zawierać umowy o badanie sprawozdań finansowych? - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, w zakładce Działalność/Rewizja Finansowa/Najczęściej zadawane pytania, zamieszczono odpowiedź na pytanie dotyczące interpretacji przepisów wprowadzonych ustawą z dnia 11 maja 2017 (...)
str. 65
2.
Dopłaty wnoszone w celu sfinansowania działań inwestycyjnych spółki z o.o.
W związku z rozwojem spółki z o.o. wspólnicy podjęli uchwałę o wniesieniu dopłat. Pozyskane w ten sposób środki zostaną wykorzystane przez spółkę na finansowanie działań inwestycyjnych. Jak zaksięgować otrzymane dopłaty? (...)
str. 66
3.
Przewalutowanie oraz konsolidacja kredytu
Spółka kilka lat temu zaciągnęła dwa kredyty inwestycyjne (jeden w złotych, a drugi w euro). Obecnie dokonano ich konsolidacji na jeden kredyt w innym banku, wyrażony w euro. Jak wycenić (...)
str. 68
4.
Składki na ubezpieczenie urlopowe płacone za oddelegowanych pracowników
Nasza firma świadczy usługi budowlane na terenie Niemiec. Za oddelegowanych pracowników zobowiązana jest odprowadzać składki do niemieckiej kasy urlopowej (SOKA-BAU). Na jakich kontach księgować fakt (...)
str. 71
5.
Prowadzenie ewidencji księgowej przez spółkę cywilną osób prawnych
Jak powinna wyglądać księgowość w spółce cywilnej, w której wspólnikami są dwie osoby prawne? Każdy ze wspólników jest podatnikiem CIT i prowadzi księgi rachunkowe. Czy dla spółki cywilnej (...)
str. 71
6.
Wydatki na odzież i obuwie robocze w księgach rachunkowych pracodawcy
Jako pracodawca jesteśmy zobowiązani do zapewnienia pracownikom odzieży roboczej i obuwia. Czy w takim przypadku w zamian możemy wypłacać ekwiwalent? Jak zaewidencjonować wydanie odzieży oraz ewentualny ekwiwalent w księgach (...)
str. 72
7.
Dokumentacja wynagrodzeń w księgach rachunkowych stowarzyszenia
Jesteśmy stowarzyszeniem prowadzącym księgi rachunkowe. Zatrudniliśmy pracowników na podstawie umowy o pracę. Podstawą wypłaty wynagrodzeń dla pracowników jest, sporządzana przez osobę zajmującą się sprawami kadrowymi, lista (...)
str. 74
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.