Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 27 stycznia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 27.01.2023 r., godz. 12:06 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 196.246 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
NUMER BIEŻĄCY 3 (1154) Z DNIA 20.01.2023
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 4 (939) z dnia 01.02.2017
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 4 (939) z dnia 01.02.2017
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Najważniejsze zmiany w PIT, CIT, VAT i Ordynacji podatkowej od 1 stycznia 2017 r. - informacja MF
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl) zamieszczono informacje o najważniejszych zmianach m.in. w PIT, CIT, VAT i Ordynacji podatkowej, które weszły w życie z dniem (...)
str. 4
2.
Ustalenie zatrudnienia na potrzeby JPK - odpowiedź Ministerstwa Finansów na pytanie naszego Wydawnictwa
Jak już wielokrotnie informowaliśmy na łamach naszego czasopisma, od 1 stycznia 2017 r. mali i średni przedsiębiorcy zostali objęci obowiązkiem przekazywania informacji o ewidencji VAT (...)
str. 4
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Nowa ulga inwestycyjna dla firm jeszcze w 2017 r.
Na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju (www.mr.gov.pl) w dniu 9 stycznia 2017 r. przedstawiono projekty nowelizacji obu ustaw o podatku dochodowym (CIT i PIT) autorstwa Ministerstwa (...)
str. 5
2.
Opublikowano jednolite teksty rozporządzeń w sprawie informacji podatkowych i właściwości organów
W Dzienniku Ustaw z 12 stycznia 2017 r., pod poz. 68, opublikowano obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie (...)
str. 6
3.
Krajowa Administracja Skarbowa - od 1 marca 2017 r.
Od 1 marca 2017 r. zacznie działać Krajowa Administracja Skarbowa, tzw. KAS (patrz: ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej - (...)
str. 6
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Formy opłacania VAT oraz zaliczek na podatek dochodowy w 2017 r.
Podmioty gospodarcze są generalnie zobowiązane do opłacania w trakcie roku podatku VAT oraz zaliczek na podatek dochodowy. Ich zapłata może być dokonywana za okresy miesięczne, (...)
str. 7
1.1.
Rozliczanie VAT w okresach miesięcznych lub kwartalnych
Zasadniczo podatnicy VAT czynni są obowiązani do obliczania i wpłacania podatku VAT (na rachunek urzędu skarbowego) za okresy miesięczne, w terminie do 25. dnia miesiąca (...)
str. 7
1.2.
Sposoby wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zaliczki miesięczne wpłacane według zasad ogólnych Zgodnie z zasadą ogólną, podatnicy są zobowiązani (z zastrzeżeniem, które tu pomijamy) wpłacać na rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne (...)
str. 8
2.
Pakiety medyczne - podatki, składki ZUS i ewidencja księgowa
Niekiedy podmioty gospodarcze przekazują swoim pracownikom (zleceniobiorcom) pakiety dodatkowych usług medycznych (nieobowiązkowych), finansując ich zakup ze środków obrotowych w całości lub w części (pozostałą część (...)
str. 13
2.1.
Pakiety medyczne przekazywane nieodpłatnie
Rozliczenie dla celów VAT Opodatkowaniu VAT podlega generalnie m.in. odpłatne świadczenie usług. Za odpłatne świadczenie usług, skutkujące obowiązkiem wykazania VAT należnego, uznaje się również nieodpłatne (...)
str. 13
2.2.
Pakiety medyczne przekazane odpłatnie/częściowo odpłatnie
Rozliczenie dla celów VAT W przypadku, gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że (...)
str. 16
IV.
PODATEK VAT
1.
Faktura wystawiona przed dostawą towaru a obowiązek podatkowy z tytułu WNT - interpretacja organu podatkowego
Jeżeli kontrahent z UE wystawi fakturę przed dokonaniem dostawy towarów, to u polskiego podatnika VAT obowiązek podatkowy z tytułu WNT powstanie w momencie wystawienia tej (...)
str. 19
2.
Czy organy podatkowe zmieniły zdanie w sprawie rozliczania VAT od usług nieodpłatnych?
Opodatkowaniu VAT podlega generalnie m.in. odpłatne świadczenie usług. Za odpłatne świadczenie usług, skutkujące obowiązkiem rozliczenia VAT, uznaje się również (zob. art. 8 ust. 2 ustawy (...)
str. 20
3.
Centralizacja rozliczeń VAT
W związku z wyrokiem TSUE z 29 września 2015 r. w sprawie C-276/14 oraz uchwałą NSA z 26 października 2015 r., sygn. akt I FPS (...)
str. 23
3.1.
Broszury Ministerstwa Finansów
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.finanse.mf.gov.pl) umieszczono dwie broszury informacyjne dotyczące centralizacji jednostek samorządu terytorialnego (dalej: JST), pt.: "Centralizacja rozliczeń w podatku VAT jednostek samorządu (...)
str. 23
3.2.
Zmiany w ustawie o VAT - częściowe odliczanie oraz korekta VAT w JST
W ustawie o centralizacji zostały określone zasady wyliczania proporcji przy odliczaniu VAT w sytuacji, gdy jednostka samorządu terytorialnego rozpoczęła w roku 2016 lub 2017 rozliczanie (...)
str. 25
4.
Odpowiedzi na interpelacje poselskie w sprawie VAT
4.1.
Stawka VAT dla infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu
Infrastruktura towarzysząca budownictwu mieszkaniowemu podlega opodatkowaniu właściwą dla danej czynności stawką VAT. (odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów z 16 listopada 2016 r. na interpelację (...)
str. 26
4.2.
Wywłaszczenie nieruchomości a VAT
Przeniesienie własności nieruchomości w zamian za odszkodowanie podlega opodatkowaniu VAT wyłącznie w sytuacji, gdy jest dokonywane przez podmiot działający w charakterze podatnika VAT (z możliwością (...)
str. 27
5.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
5.1.
Faktura korygująca wystawiona do dostawy rozliczanej w ramach odwrotnego obciążenia - kiedy skorygować VAT?
W grudniu 2016 r. dokonaliśmy zakupu materiałów objętych odwrotnym obciążeniem i otrzymaliśmy fakturę. W tym samym miesiącu zwróciliśmy jednak część materiałów i kontrahent wystawił fakturę (...)
str. 28
5.2.
Eksport towaru - rozliczenie podatkowe, gdy towar wydawany jest przewoźnikowi
Sprzedajemy towary kontrahentom spoza UE na warunkach dostawy zgodnie z Incoterms 2010 CPT. Kiedy w takim przypadku powstaje obowiązek podatkowy w VAT i przychód podatkowy? (...)
str. 29
5.3.
Najem prywatny - zwolnienie z kasy rejestrującej w 2017 r.
Czy udokumentowanie fakturami najmu prywatnego na cele mieszkaniowe zwalnia w 2017 r. z ewidencjonowania w kasie rejestrującej? Tak. W sytuacji wskazanej w pytaniu nie ma (...)
str. 30
5.4.
Usługi wynagradzane prowizyjnie - rozliczenie podatkowe
Na mocy umowy agencyjnej rezerwujemy wyjazdy turystyczne dla klientów indywidualnych u touroperatora (organizatora wyjazdów). W imieniu i na rzecz organizatora pobieramy od klientów zaliczki i (...)
str. 31
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Wybrane interpretacje organów podatkowych
1.1.
Wydatki związane z imprezą okolicznościową a koszty uzyskania przychodów
Wydatki poniesione w związku z organizacją imprezy okolicznościowej, mające charakter wydatków promocyjno-reklamowych, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Podatnik musi jednak posiadać dowody wskazujące (...)
str. 33
1.2.
Nabycie udziałów własnych bez wynagrodzenia a przychód spółki
Nabycie udziałów własnych bez wynagrodzenia, w celu ich umorzenia (dobrowolnego), nie stanowi dla spółki nabywającej te udziały przychodu podatkowego. (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w (...)
str. 35
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Zakup towarów handlowych za kwotę przekraczającą 15.000 zł a koszty uzyskania przychodów
W 2017 r. spółka płaci gotówką za zakup towarów handlowych nabytych zarówno w poprzednim, jak i bieżącym roku podatkowym. Transakcje te przekraczają kwotę 15.000 zł. (...)
str. 36
2.2.
Niezapłacone należności a koszty uzyskania przychodów
Spółka z o.o. posiada niezapłacone należności sprzed sześciu lat, z tytułu sprzedaży towarów. Ze względu na niską wartość tych należności spółka ich nie dochodziła, prowadziła (...)
str. 37
2.3.
Moment korygowania kosztów uzyskania przychodów w związku z reklamacją
Rok podatkowy spółki jest inny niż kalendarzowy i trwa od 1 listopada do 31 października następnego roku. W grudniu 2016 r. spółka otrzymała fakturę korygującą (...)
str. 38
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Dzielenie się zyskiem z byłym wspólnikiem a koszty uzyskania przychodów - wyrok NSA
Dzielenie zysku i jego wypłata, czy to na rzecz wspólnika przejmującego, czy też na rzecz wspólnika występującego ze spółki osobowej, nie może służyć zabezpieczeniu źródła (...)
str. 40
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Faktura dokumentująca otrzymany rabat - ujęcie w PKPiR
Prowadzę podatkową księgę przychodów i rozchodów. W styczniu 2017 r. otrzymałam fakturę korygującą dokumentującą rabat dotyczący zakupu towarów. Faktura korygująca jest wystawiona z datą 31 grudnia 2016 r. Pod jaką (...)
str. 41
2.2.
VAT przy odwrotnym obciążeniu jako koszt uzyskania przychodów
Podatnik prowadzi działalność gospodarczą, świadcząc usługi budowlane. Będzie wystawiał faktury bez podatku - VAT będzie rozliczał nabywca. Podatnik zakupuje materiały budowlane potrzebne do wykonania usługi, (...)
str. 42
2.3.
Faktura na przełomie dwóch okresów - ujęcie podatkowe
Przedsiębiorca co miesiąc otrzymuje faktury za leasing operacyjny. Jak ujmować takie faktury w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, gdy przykładowo data wystawienia jest styczniowa, miesiąc (...)
str. 43
2.4.
Odliczanie straty ze sprzedaży papierów wartościowych
W 2015 r. poniosłem stratę na sprzedaży akcji spółki notowanej na giełdzie. Czy stratę tę mogę odliczyć od dochodu za 2016 r. z emerytury albo (...)
str. 45
2.5.
Opodatkowanie dywidendy wypłaconej zagranicznemu wspólnikowi przez spółkę z o.o. zarejestrowaną w Polsce
Dwoje udziałowców będących Słowakami założyło w Polsce spółkę z o.o. Czy od dywidendy wypłacanej słowackim udziałowcom należy pobrać w Polsce "u źródła" zryczałtowany podatek dochodowy (...)
str. 46
3.
Relacja z dyżuru telefonicznego
3.1.
Transakcje z podmiotami powiązanymi w 2017 r.
Jakich spółek jawnych będzie dotyczył w 2017 r. obowiązek sporządzania dokumentacji z podmiotami powiązanymi? Od 1 stycznia 2017 r. wprowadzono do ustawy o PDOF zmiany (...)
str. 48
3.2.
Zwrot towarów przez klienta - moment obniżenia przychodów
Towar sprzedaliśmy w grudniu 2016 r. W styczniu 2017 r. kupujący zwrócił część towaru i w tym momencie wystawiliśmy fakturę korygującą. Prowadzimy pełną księgowość. Do (...)
str. 49
3.3.
Odliczanie od dochodu składek ZUS za osobę współpracującą
W 2016 r. przy prowadzeniu działalności gospodarczej pomagała mi żona. Nie otrzymywała z tego tytułu wynagrodzenia. Czy mam prawo odliczyć w zeznaniu rocznym składki na (...)
str. 50
3.4.
Zakupy sfinansowane dotacją z urzędu pracy na podjęcie działalności
Czy w podatkowej księdze przychodów i rozchodów należy zaksięgować otrzymaną z urzędu pracy dotację na rozpoczęcie działalności? Czy zakupioną z tych pieniędzy maszynę oraz towary (...)
str. 50
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Amortyzacja nieruchomości nabytej przez małżonków
Środki trwałe objęte wspólnością ustawową małżeńską wykorzystywane na potrzeby prowadzonej przez jednego z małżonków działalności gospodarczej mogą zostać ujęte w jego ewidencji środków trwałych, a (...)
str. 51
2.
Nieodpłatne otrzymanie środka trwałego
Spółka z o.o. otrzymała w drodze darowizny od innego podmiotu majątek ruchomy (środek trwały). Jak powinno wyglądać podatkowe i rachunkowe rozliczenie otrzymanego majątku? Wartość nieodpłatnie (...)
str. 52
3.
Ulepszenie środka trwałego dofinansowane dotacją
Z funduszu prewencyjnego ubezpieczyciela otrzymamy dotację do rozbudowy monitoringu zakładowego. Jak rozliczyć tę dotację i ww. nakłady zarówno dla celów podatku dochodowego, jak i celów (...)
str. 53
4.
Likwidacja, przeniesienie i przeróbka inwestycji w obcym środku trwałym
Jak zaewidencjonować niezamortyzowaną część inwestycji w obcym środku trwałym (dwóch antresoli), jeżeli odzyskane materiały z rozbiórki zostały wykorzystane w innym lokalu i stanowią odrębny środek (...)
str. 55
VIII.
PORADY DLA FIRM
1.
Jednolity Plik Kontrolny
Od 1 stycznia br. obowiązki w zakresie Jednolitego Pliku Kontrolnego (dalej: JPK) dotyczą małych i średnich przedsiębiorców, którzy są obowiązani do przekazywania informacji o ewidencji (...)
str. 57
1.1.
Ewidencja VAT prowadzona komputerowo, a księgi rachunkowe - ręcznie
Jestem średnim przedsiębiorcą. Księgi rachunkowe prowadzę ręcznie, a ewidencję VAT - komputerowo. Czy muszę przesyłać JPK_VAT? Czy mam obowiązek komputerowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i przekazywania ich do (...)
str. 57
1.2.
Zakład budżetowy a obowiązki w zakresie JPK
Jesteśmy zakładem budżetowym. Czy dotyczą nas obowiązki w zakresie JPK_VAT? Naszym zdaniem, obowiązki w zakresie JPK_VAT nie powinny dotyczyć zakładu budżetowego. Centralizacją rozliczeń VAT zostały objęte (najpóźniej (...)
str. 58
1.3.
Kogo uznać za pracownika na potrzeby JPK?
Czy członków spółdzielni uwzględnia się w średniorocznym zatrudnieniu na potrzeby JPK? Przy obliczaniu średniorocznego zatrudnienia na potrzeby JPK należy uwzględniać m.in. członków spółdzielni zatrudnionych na (...)
str. 59
2.
Obiekty tymczasowe a podatek od nieruchomości
Firma posiada wiaty (blaszaki) oraz namioty, które nie są trwale związane z gruntem. Wykorzystuje je w działalności gospodarczej jako powierzchnię magazynową. Firma posiada też na działce kontener (...)
str. 60
IX.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Wysokość składki zdrowotnej dla przedsiębiorcy i osób z nim współpracujących w 2017 r.
W 2017 r. najniższa podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób współpracujących z przedsiębiorcami wynosi 3.303,13 zł. Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla (...)
str. 61
2.
Składki ZUS osoby wykonującej dwie umowy zlecenia
Z tytułu umowy zlecenia zawartej ze zleceniobiorcą opłacam za niego wszystkie składki ubezpieczeniowe (w tym dobrowolną chorobową) do ZUS. Dodatkowo od 1 marca 2017 r. (...)
str. 62
3.
Prawo do zasiłku chorobowego w przypadku skrócenia okresu wypowiedzenia
Z pracownikiem rozwiązaliśmy umowę o pracę, skracając 3-miesięczny okres wypowiedzenia do miesiąca. Po rozwiązaniu umowy pracownik dostarczył zwolnienie lekarskie na 30 dni. Czy należy je (...)
str. 63
X.
PRAWO PRACY
1.
Prowizja w wynagrodzeniu urlopowym
Pracownik zatrudniony od 1 sierpnia 2016 r. otrzymuje stałe miesięczne wynagrodzenie oraz prowizję od obrotów powyżej określonego progu. Wynagrodzenie za miesiąc poprzedni wypłacamy 10-go następnego (...)
str. 65
2.
Delegowanie pracownika do pracy w kraju UE a prawo do diet
Firma wysłała kilku pracowników do pracy na terenie Niemiec, w ramach umowy ramowej. Ich zakres obowiązków pozostał taki sam, jak wynikający z umowy o pracę. Do umów sporządzono (...)
str. 66
XI.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Bilansowa wycena rozrachunków z tytułu dostaw i usług
Wycena bilansowych pozycji aktywów i pasywów stanowi jedną z podstawowych czynności zaliczanych do prac bilansowych. Zakres i rzetelność wyceny przekłada się bezpośrednio na obraz jednostki przedstawiany w sprawozdaniu finansowym. (...)
str. 68
2.
Roczne sprawozdanie finansowe za 2016 r. w przypadku niepełnego roku obrotowego
W listopadzie 2016 r. spółka akcyjna rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej. Przyjęty rok obrotowy spółki jest zgodny z rokiem kalendarzowym. Czy mając na uwadze, że w (...)
str. 69
3.
Korekta sprzedaży wskutek otrzymania zwrotu towarów
W styczniu 2017 r. otrzymaliśmy zwroty towarów sprzedanych w roku ubiegłym. W związku z tym wystawiliśmy faktury korygujące. Jak ewidencjonować skutki takiej korekty w zakresie (...)
str. 70
4.
Pracownicze ekwiwalenty pieniężne w księgach rachunkowych
Od 2017 roku będziemy zobowiązani do wypłaty ekwiwalentów pracowniczych m.in. za pranie odzieży. Czy koszty takich wypłat obciążają koszty operacyjne, czy też pozostałe koszty? Wydatki (...)
str. 72
5.
Ewidencja zaliczki za badanie sprawozdania finansowego za 2016 r. jednostki małej
W grudniu 2016 r. zapłaciliśmy zaliczkę za badanie sprawozdania finansowego za 2016 r. Prace związane z audytem będą przeprowadzone w marcu 2017 r. Jak zaewidencjonować (...)
str. 73
6.
Ewidencja przyjęcia na magazyn oraz sprzedaży odpadów poprodukcyjnych
Jesteśmy jednostką produkcyjną. Rachunek zysków i strat sporządzamy w wersji porównawczej. Jak powinniśmy księgować przyjęcie na magazyn oraz późniejszą sprzedaż odpadów poprodukcyjnych? Jak rozliczać obroty (...)
str. 75
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.