Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 27 stycznia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 27.01.2023 r., godz. 12:06 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 196.246 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
NUMER BIEŻĄCY 3 (1154) Z DNIA 20.01.2023
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 35 (970) z dnia 10.12.2017
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 35 (970) z dnia 10.12.2017
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Polskie przepisy w sprawie pierwszego zasiedlenia niezgodne z Dyrektywą
Uzależnienie zwolnienia z VAT dostawy budynków od spełnienia warunku, zgodnie z którym pierwsze zasiedlenie tych budynków następuje w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, jest niezgodne z dyrektywą unijną. (wyrok TSUE (...)
str. 4
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Najważniejsze zmiany w zakresie PIT w 2018 r.
O zmianach wprowadzonych do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych sygnalizowaliśmy w Biuletynie Informacyjnym - jeszcze na etapie prac legislacyjnych. Ustawa nowelizująca została opublikowana w Dz. U. z 2017 r. pod (...)
str. 6
2.
Zmiany w CIT w 2018 r. - odrębne źródła przychodów i ograniczenia w zaliczaniu wydatków do kosztów w podmiotach powiązanych
Ustawa nowelizująca z 27 października br. wprowadza także istotne zmiany do ustawy o PDOP. W artykule tym przedstawimy niektóre z nich, inne będziemy natomiast opisywać w kolejnych numerach Biuletynu Informacyjnego. (...)
str. 10
3.
Zaniechanie poboru PIT od umorzonych kredytów i odsetek
W Dzienniku Ustaw z 24 listopada 2017 r., pod poz. 2167, opublikowano rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) (...)
str. 12
4.
Zmiany w Ordynacji podatkowej - możliwość uzyskania szerszych informacji o kontrahencie
W Dzienniku Ustaw z 24 listopada 2017 r., pod poz. 2169, opublikowano ustawę z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa. Zmiany wprowadzone w ustawie dotyczą m.in.: wskazania, że (...)
str. 13
5.
Sprawozdania w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego - nowy obowiązek gmin
W Dzienniku Ustaw z 21 listopada 2017 r., pod poz. 2141, opublikowano ustawę z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Celem ww. ustawy jest wprowadzenie obowiązku corocznego (...)
str. 14
6.
Opublikowano jednolite teksty aktów prawnych
6.1. Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym W Dzienniku Ustaw z 23 listopada 2017 r., pod poz. 2157, opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego (...)
str. 14
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Świadczenia dla pracowników z okazji świąt Bożego Narodzenia - podatki, ZUS i ewidencja księgowa
Święta Bożego Narodzenia to okazja do obdarowania pracowników (lub członków ich rodzin) różnego rodzaju świadczeniami, np. paczkami, bonami, talonami, itp. Jak takie przekazanie rozliczyć na (...)
str. 15
1.1.
Otrzymanie świadczenia z okazji świąt - rozliczenie obdarowanego pracownika
Przychód pracownika Pracownik, który otrzymuje od pracodawcy świadczenie z okazji świąt, generalnie uzyskuje z tego tytułu przychód ze stosunku pracy. Przychód taki uzyskuje on także wtedy, gdy (...)
str. 15
1.2.
Świadczenia świąteczne dla pracowników a VAT i koszty podatkowe pracodawcy
Rozliczenie dla celów VAT Rozliczając przekazanie pracownikom (członkom ich rodzin, emerytom, rencistom) świadczeń z okazji świąt, należy wziąć pod uwagę źródło, z którego świadczenia te zostały sfinansowane, (...)
str. 19
1.3.
Wydatki świąteczne w ewidencji księgowej pracodawcy
Sposób ujęcia w księgach rachunkowych wydatków ponoszonych na świadczenia świąteczne dla pracowników uzależniony jest od źródła sfinansowania tych świadczeń. Ewidencję księgową zakupu i przekazania świadczeń świątecznych pracownikom (...)
str. 22
2.
Wydatki na usługi doradcze - wybrane zagadnienia
Podmioty gospodarcze w prowadzonej działalności gospodarczej korzystają niekiedy z usług doradczych, świadczonych przez wyspecjalizowane w tym zakresie podmioty. Czy VAT naliczony od usługi doradczej podlega odliczeniu? Czy wydatek (...)
str. 23
2.1.
Prawo do odliczenia VAT od usługi doradczej
W ustawie o VAT brak jest regulacji, które w sposób szczególny odnosiłyby się do prawa do odliczenia VAT od nabytych usług doradczych. Kierując się zatem zasadami ogólnymi, należy (...)
str. 23
2.2.
Usługi doradcze a koszty uzyskania przychodów
Zgodnie z zasadą ogólną, za koszty uzyskania przychodów uważa się takie wydatki, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów oraz nie (...)
str. 24
2.3.
Ujęcie wydatków na usługi doradcze w księgach rachunkowych
Faktura dokumentująca zakup usług doradczych może zostać ujęta w księgach rachunkowych jednostki np. zapisem:    a) wartość netto faktury:       - Wn konto 30 "Rozliczenie (...)
str. 26
IV.
PODATEK VAT
1.
Wybrane interpelacje poselskie w sprawie VAT
1.1.
Odliczanie VAT z faktur wystawionych przez przedsiębiorców oczekujących na wpis do rejestru podatników VAT
Od 1 stycznia 2017 r. znowelizowano przepisy ustawy o VAT dotyczące rejestracji podatników dla celów VAT (patrz: art. 96 ust. 4, 4a ww. ustawy). Wprowadzone zmiany wynikały z potrzeby podjęcia (...)
str. 26
1.2.
Czy stawka VAT na artykuły dziecięce zostanie obniżona?
W odpowiedzi na interpelację poselską nr 16456 podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów (dalej: MF) poinformował, że Polska korzysta z możliwości, jakie dają przepisy unijne dla stosowania obniżonych stawek VAT (...)
str. 27
2.
Stawka VAT na wyroby cukiernicze - wyrok TSUE
Polskie przepisy, które uzależniają stosowanie obniżonej stawki VAT do wyrobów ciastkarskich i ciastek świeżych jedynie od kryterium ich "daty minimalnej trwałości" lub "terminu przydatności do spożycia", (...)
str. 28
3.
Zgoda UE na stosowanie procedury odwrotnego obciążenia do dostawy dysków twardych
Dyski twarde SSD i HDD należą do kategorii tzw. towarów wrażliwych - patrz: załącznik nr 13 do ustawy o VAT. Skala wyłudzeń stwierdzonych w obrocie towarami wrażliwymi była przyczyną (...)
str. 30
4.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
4.1.
Przemieszczenie do innego kraju UE materiałów, które będą wykorzystane do świadczenia usługi budowlanej - skutki w VAT
Podatnik świadczy usługi budowlane w Niemczech (dla podatnika niemieckiego). Materiały budowlane kupowane są w Polsce, a następnie są przemieszczane na teren budowy do Niemiec. Czy przemieszczenie ww. materiałów (...)
str. 31
4.2.
Rozliczenie VAT od zakupu towaru, gdy w transakcji uczestniczy podmiot powiązany
Prezes zarządu sp. z o.o. prowadzi jednocześnie indywidualną działalność gospodarczą. Ze względu na to, że spółka nie ma limitów kredytowych w hurtowniach, prezes zarządu kupuje materiały na (...)
str. 33
4.3.
Rabat pośredni od podmiotu z UE - obowiązek zmniejszenia VAT naliczonego
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Towar nabywam od kontrahenta z Polski (hurtowni), a od podmiotu z UE (producenta tego towaru) otrzymuję rabat pośredni. Czy powinienem skorygować VAT naliczony? Tak. (...)
str. 34
4.4.
Dzierżawa gruntu wykorzystywanego na cele rolnicze i późniejsza jego sprzedaż - skutki w VAT
Podatnik posiada grunt niezabudowany, który zgodnie z planem miejscowym, przeznaczony jest pod zabudowę. Grunt ten jest wydzierżawiany na cele rolnicze. Czy prawidłowo do usługi dzierżawy stosujemy (...)
str. 36
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Strata środków pieniężnych w związku z nieuczciwością kontrahenta a koszty podatkowe - interpretacja KIS
Jeśli postępowanie prowadzone przez organy ścigania nie zostało jeszcze zakończone, strata w środkach obrotowych (będąca wynikiem oszustwa dokonanego przez kontrahenta) nie może stanowić kosztu uzyskania przychodów. (...)
str. 38
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Leasing samochodu osobowego od zagranicznej firmy a podatek u źródła
Spółka z o.o. zawarła umowę leasingu operacyjnego, której przedmiotem jest samochód osobowy. Leasingodawcą jest oddział niemieckiej spółki (zakład zagraniczny) znajdujący się w Polsce (nie jest to podmiot (...)
str. 40
2.2.
Spółka z o.o. oraz jej wspólnik jako podmioty powiązane dla celów podatku dochodowego
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą jest jednocześnie wspólnikiem polskiej spółki z o.o., posiadającym 26% udziałów w tej spółce. Czy w takim przypadku wspólnik oraz spółka z o.o. są podmiotami (...)
str. 41
2.3.
Zwrot akcyzy a przychód podatkowy
Otrzymaliśmy z urzędu skarbowego kwotę stanowiącą zwrot części zapłaconej akcyzy od energii elektrycznej zużytej w 2016 r. Czy kwota ta stanowi przychód podatkowy w dacie jej otrzymania? Zgodnie z regulacjami (...)
str. 43
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Wynajem urządzeń przemysłowych a podatek u źródła - interpretacja KIS
Termin urządzenie przemysłowe, handlowe oraz naukowe należy rozumieć szeroko jako wszelkie urządzenia wykorzystywane w prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej (komercyjnej), nastawionej na cele zarobkowe. W pojęciu tym (...)
str. 44
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Moment ujęcia opłat bankowych w PKPiR
Prowadzę podatkową księgę przychodów i rozchodów metodą uproszczoną. Co miesiąc sam pobieram wyciąg bankowy ze strony banku. Czy wszystkie opłaty wynikające z tego wyciągu mogę wpisać do (...)
str. 46
2.2.
Koszty związane z wniesieniem aportu
Osoba fizyczna prowadząca indywidualną działalność gospodarczą zamierza wnieść aport do nowo tworzonej spółki komandytowej. Aport został sfinansowany z kredytu. Czy odsetki od tego kredytu można zaliczyć (...)
str. 46
2.3.
Wydatki przedsiębiorcy na leczenie - koszty osobiste czy firmowe?
Podatnik prowadzi działalność gospodarczą związaną ze sportem (prowadzi treningi jako instruktor sportowy). W związku z wykonywanym zawodem doznał kontuzji kolana. Czy wydatki na usługę rehabilitacyjną może on (...)
str. 48
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Jednorazowy odpis amortyzacyjny oraz dalsza amortyzacja - interpretacja KIS
Jednorazowego odpisu amortyzacyjnego dokonuje się nie wcześniej niż w miesiącu, w którym środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych. Pozostała część wartości początkowej środka trwałego, od (...)
str. 49
2.
Zakup opon zimowych - ulepszenie czy bieżące koszty?
Dokonaliśmy zakupu opon sezonowych (zimowych) do naszych samochodów osobowych stanowiących środki trwałe. Czy wydatek za komplet przekraczający 3.500 zł (przy czym cena jednostkowa opony jest niższa (...)
str. 51
3.
Wartości niematerialne i prawne a jednorazowy odpis amortyzacyjny
Nabyliśmy i wdrożyliśmy oprogramowanie wspierające zarządzanie jednostką, które uznaliśmy za wartość niematerialną i prawną. Ponieważ jego wartość nie przekracza 100.000 zł, chcielibyśmy dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego na podstawie (...)
str. 52
4.
Zakup mebli i sprzętu AGD do pomieszczenia socjalnego firmy
Na potrzeby naszych pracowników w budynku biurowym wydzielone zostało pomieszczenie socjalne. Zainstalowano w nim meble oraz sprzęt AGD (tj. lodówkę, zmywarkę i serwis kawowy). Czy poniesione wydatki, potwierdzone (...)
str. 53
VIII.
PORADY DLA FIRM
1.
Jednolity Plik Kontrolny - wybrane zagadnienia
1.1.
JPK_VAT będzie podstawą do tworzenia Centralnego Rejestru Faktur
Trzecia wersja JPK_VAT - czyli JPK_VAT(3) - będzie stosowana od rozliczenia za styczeń 2018 r. Na temat nowej wersji tej struktury pisaliśmy w poprzednim numerze Biuletynu Informacyjnego. (...)
str. 54
1.2.
JPK_FA w przypadku stosowania kilku programów sprzedażowych
Jestem czynnym podatnikiem VAT (mikroprzedsiębiorcą). Dokonuję sprzedaży towarów w kilku punktach handlowych. W każdym z nich mam inny program sprzedażowy. Czy będę mógł przekazywać JPK_FA w osobnych plikach (z każdego (...)
str. 55
1.3.
Samofakturowanie a JPK_VAT
W jaki sposób w JPK_VAT należy ujmować faktury wystawiane w trybie samofakturowania? Zgodnie z art. 106d ust. 1 (w związku z art. 106b ust. 1 pkt 1) ustawy o VAT, wśród podmiotów uprawnionych do samofakturowania transakcji ustawodawca (...)
str. 56
2.
Rachunki bankowe lokat terminowych też trzeba zgłaszać urzędowi skarbowemu - interpretacja KIS
Podatnicy muszą podawać urzędowi skarbowemu wszystkie rachunki bankowe - dotyczy to również rachunków bankowych lokat terminowych. (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 9 października 2017 r., (...)
str. 56
IX.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Za pracownika z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności opłaca się składki ZUS
Od ponad dwóch lat prowadzę działalność gospodarczą. Opłacam za siebie z tego tytułu składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotną do ZUS na ogólnych zasadach. W połowie grudnia 2017 r. (...)
str. 58
2.
Czy ZUS może powiadomić telefonicznie o planowanej kontroli?
Pracownik ZUS poinformował telefonicznie, że w przyszłym tygodniu chce rozpocząć u nas kontrolę okresową (w zakresie zgłaszania do ubezpieczeń i rozliczania składek). Czy takie zawiadomienie jest zgodne z prawem? Obowiązujący (...)
str. 60
3.
Wypłata zasiłku chorobowego dla przedsiębiorcy
Przedsiębiorca od kilku miesięcy prowadzi działalność gospodarczą, podlegając z tego tytułu obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. We wrześniu 2017 r. przystąpił do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego i w październiku 2017 r. (...)
str. 61
X.
PRAWO PRACY
1.
Wymiar czasu pracy pracowników niepełnosprawnych w 2018 r.
Niewielką część załogi naszej firmy stanowią pracownicy posiadający umiarkowany stopień niepełnosprawności. Obowiązują ich niższe normy czasu pracy niż ogół zatrudnionych. Będziemy planować ich czas pracy (...)
str. 62
2.
Minimalne wynagrodzenie dla niektórych pracowników medycznych
Jesteśmy niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej i zatrudniamy protetyków słuchu, techników dentystycznych i asystentów stomatologa. Jakie powinno być najniższe wynagrodzenie tych pracowników, zgodnie z ustawą o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia (...)
str. 64
3.
Dodatkowa praca na zleceniu w czasie zwolnienia lekarskiego
1) Zatrudniamy pracownika na podstawie umowy o pracę, który dodatkowo pracuje u innego pracodawcy w ramach umowy zlecenia, od której odprowadzana jest tylko składka zdrowotna. Pracownik otrzymał zwolnienie (...)
str. 66
XI.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Główny księgowy a inwentaryzacja kasy
Jesteśmy niedużą spółką kapitałową (zatrudniamy poniżej 10 osób), w której prowadzona jest kasa. Czy w związku z małą ilością pracowników główny księgowy może być jednocześnie przewodniczącym zespołu spisowego (...)
str. 68
2.
Ewidencja księgowa kosztów podróży służbowej
Podróże służbowe naszych pracowników podlegają rozliczeniu z wykorzystaniem druku "Polecenia wyjazdu służbowego", do którego dołączane są paragony, bilety czy faktury. Czy udokumentowane fakturami koszty noclegu powinny (...)
str. 69
3.
Koszty związane z nabyciem przedsiębiorstwa
Czy dla celów bilansowych zakupione usługi prawne i doradcze, związane z nabywanym przedsiębiorstwem, zwiększają cenę nabycia przedsiębiorstwa, czy stanowią koszt okresu, w którym zostały poniesione? W naszej ocenie, koszty (...)
str. 72
4.
Zasady wyceny nabywanych materiałów
Jednostka kupuje materiały od dostawców krajowych oraz zagranicznych. Koszty transportu dostaw krajowych są niewielkie. Natomiast koszty zakupu od kontrahentów zagranicznych są istotne. Czy jednostka może (...)
str. 73
5.
Comiesięczne ustalanie zmiany stanu produktów
Prowadzimy pełną ewidencję kosztów i przyjęliśmy porównawczy rachunek zysków i strat. Czy zmianę stanu produktów powinniśmy ustalać co miesiąc, czy dopiero na dzień bilansowy? Czy comiesięczne ustalanie (...)
str. 75
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.