Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 27 stycznia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 27.01.2023 r., godz. 12:06 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 196.246 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
NUMER BIEŻĄCY 3 (1154) Z DNIA 20.01.2023
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 19 (954) z dnia 01.07.2017
Ustalanie różnic kursowych dla celów podatkowych i bilansowych
Dodatek nr 19
do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19
z dnia 01.07.2017
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
USTALANIE RÓŻNIC KURSOWYCH - ZAGADNIENIA OGÓLNE
1.
Regulacje ustawowe związane z ustalaniem różnic kursowych
Kwestie związane z ustalaniem różnic kursowych na potrzeby podatku dochodowego uregulowane zostały w art. 15a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1888 (...)
str. 3
2.
Różnice kursowe od własnych środków pieniężnych na rachunku walutowym
2.1.
Wycena wpływu i rozchodu waluty oraz ustalanie różnic kursowych na rachunku walutowym
Wycena waluty i ustalanie różnic kursowych dla celów podatkowych Zasady ustalania różnic kursowych od własnych środków pieniężnych określone zostały w art. 15a ust. 2 pkt 3 i ust. 3 pkt 3 ustawy o PDOP (...)
str. 5
2.2.
Sprzedaż waluty obcej w banku a podatkowe różnice kursowe na rachunku walutowym
Zgodnie z art. 15a ust. 2 pkt 3 i ust. 3 pkt 3 ustawy o PDOP (i odpowiednio art. 24c ust. 2 pkt 3 i ust. 3 pkt 3 ustawy o PDOF), podatkowe różnice kursowe powstają, gdy wartość otrzymanych lub (...)
str. 8
3.
Ustalanie różnic kursowych metodą bilansową dla celów podatkowych
Jak wynika z przepisów zawartych w art. 9b ustawy o PDOP oraz art. 14b ustawy o PDOF, podmioty prowadzące księgi rachunkowe mogą ustalać różnice kursowe dla celów podatku dochodowego na podstawie: (...)
str. 11
4.
Różnice kursowe z wyceny bilansowej
4.1.
Bilansowa wycena rozrachunków wyrażonych w walucie obcej
Należności i zobowiązania wyrażone w walucie obcej podlegają wycenie z zastosowaniem średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy. Powstałe w wyniku wyceny różnice kursowe zwiększają przychody lub koszty finansowe. (...)
str. 12
4.2.
Różnice kursowe z wyceny bilansowej w kolejnym roku obrotowym
Sposób rozliczenia w kolejnym roku obrotowym zwiększeń lub zmniejszeń stanu aktywów i pasywów wynikających z wyceny bilansowej zależy od zasad przyjętych do stosowania przez kierownika jednostki. Skutki wyceny (...)
str. 15
II.
RÓŻNICE KURSOWE W ODPOWIEDZIACH NA PYTANIA CZYTELNIKÓW
1.
Różnice kursowe w ryczałcie ewidencjonowanym
Prowadzę działalność gospodarczą (usługi budowlane) opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Zdarza się, że wykonuję również usługi dla kontrahenta zagranicznego (ze Szwecji), w związku z tym powstają różnice (...)
str. 18
2.
Różnice kursowe w PKPiR
Osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą w zakresie usług transportowych, prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów metodą kasową. W związku z rozliczeniami w euro powstają różnice kursowe (ok. 300 pozycji miesięcznie). (...)
str. 19
3.
Wydatki w zagranicznej podróży służbowej pracownika regulowane firmową kartą płatniczą a różnice kursowe
Wydatki w walucie obcej poniesione w trakcie zagranicznej podróży służbowej pracownika (udokumentowane fakturami/rachunkami) zostały przez niego opłacone z bieżącego rachunku (złotówkowego) spółki, firmową kartą płatniczą. Według jakiego kursu (...)
str. 20
4.
Różnice kursowe związane ze spłatą pożyczki zaciągniętej na wypłatę dywidendy
Spółka z o.o. zaciągnęła pożyczkę w walucie obcej na wypłatę dywidendy. Czy odsetki od tej pożyczki, a także różnice kursowe powstałe w związku z jej spłatą, stanowią odpowiednio przychody lub (...)
str. 21
5.
Różnice kursowe a wartość początkowa środka trwałego
Budujemy halę produkcyjną. Część prac finansowana jest ze środków pochodzących z zagranicznej pożyczki. Czy różnice kursowe powstałe przy wycenie bilansowej pożyczki powinny zwiększyć wartość początkową budynku, (...)
str. 23
6.
Rozliczenie założenia i likwidacji lokaty w walucie obcej
Spółka z o.o. posiada rachunek walutowy, z którego część środków zamierza przeznaczyć na założenie lokaty w walucie obcej. Jaki kurs waluty obcej spółka powinna zastosować do wyceny "przesunięcia" (...)
str. 25
7.
Zapłata z rachunku złotówkowego zobowiązania w walucie obcej
Jednostka zakupiła towary handlowe od kontrahenta zagranicznego. Faktura dokumentująca ich zakup została wystawiona w euro. Zapłata zobowiązania została uregulowana również w euro, lecz z rachunku prowadzonego w złotych (jednostka (...)
str. 27
8.
Zapłata w innej walucie obcej niż wystawiono fakturę - podatkowe różnice kursowe
Spółka z o.o. wystawiła fakturę w euro z tytułu sprzedaży towaru na rzecz kontrahenta krajowego. Strony uzgodniły, że zapłata za tę fakturę nastąpi w USD (w ustalonej kwocie). Zapłata wpłynęła (...)
str. 29
9.
Faktury wystawiane w PLN, a zapłacone w walucie obcej
Spółka z o.o. dla klienta z UE wystawia faktury w złotówkach. Natomiast wpłaty wpływają na jej rachunek walutowy w euro. Z tytułu tych zapłat, po przeliczeniu na złotówki, powstają różnice. (...)
str. 31
III.
RÓŻNICE KURSOWE W RACHUNKU PODATKOWYM - WYJAŚNIENIA ORGANÓW PODATKOWYCH
1.
Kurs waluty stosowany do wyceny kosztu poniesionego w walucie obcej
"(?) Wnioskodawca (dalej również: "Spółka") sprowadza spoza terytorium Unii Europejskiej (?) towar do Włoch (skóry). (?) Po dokonaniu odprawy celnej we Włoszech towar przewieziony zostaje (...)
str. 32
2.
Różnice kursowe ustalane dla celów podatkowych metodą rachunkową w ujęciu "per saldo"
"(...) Czy rozliczając różnice kursowe dla celów podatkowych na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości Spółka będzie uprawiona do wykazania w przychodach podatkowych lub w kosztach podatkowych odpowiednio nadwyżki (...)
str. 33
3.
Rozliczenie różnic kursowych powstałych w związku z nabyciem udziałów
"(...) Wnioskodawca (dalej: "Spółka z o.o.") jest Spółką, w której przedmiotem podstawowej działalności jest działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych. Spółka z o.o. jest spółką (...)
str. 34
4.
Różnice kursowe powstałe w wyniku płatności związanych z wytworzeniem środka trwałego a jego wartość początkowa
"(...) Spółka rozpoczyna budowę hali produkcyjnej (...). Z wykonawcą inwestycji podpisano umowę, na podstawie której część kontraktu rozliczana będzie w walucie EURO. Spółka będzie otrzymywać faktury w walucie (...)
str. 35
5.
Na kwocie VAT nie rozpoznaje się podatkowych różnic kursowych
"(...) Pomiędzy Wnioskodawcą a innymi podmiotami mającymi siedzibę w Polsce zostaną zawarte umowy sprzedaży, poprzez które Wnioskodawca nabędzie od Sprzedającego surowce lub środki trwałe. Wnioskodawca będzie dokonywać (...)
str. 37
6.
Rozpoznanie różnic kursowych w związku z transakcjami w systemie cash poolingu
"(...) Wnioskodawca rozważa przystąpienie do systemu wspólnego zarządzania płynnością finansową w ramach międzynarodowej Grupy, do której należy, poprzez zawarcie z podmiotem powiązanym tzw. umowy cash poolingu. (...) (...)
str. 39
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.