Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 27 stycznia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 27.01.2023 r., godz. 8:38 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 196.246 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
NUMER BIEŻĄCY 3 (1154) Z DNIA 20.01.2023
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI SERWISU PODATKOWEGO NUMER 5 (257) z dnia 10.05.2017
Podatek dochodowy od osób prawnych w wyjaśnieniach i orzecznictwie
Serwis Podatkowy nr 5 (257) z dnia 10.05.2017
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
Do artykułu 1-11 ustawy - podmiot i przedmiot opodatkowania
1.
Przekształcenie spółki komandytowo-akcyjnej w inną spółkę osobową a zyski wypracowane przed 1 stycznia 2015 r.
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO w Białymstoku z 8 marca 2017 r., sygn. akt I SA/Bk 960/16 - orzeczenie nieprawomocne "(?) Spółka przedstawiła zdarzenie przyszłe, z (...)
str. 3
2.
Ustalenie statusu małego podatnika na potrzeby stosowania 15% stawki CIT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 29 marca 2017 r., nr 2461-IBPB-1-3.4510.19.2017.1.TS) "(?) Wnioskodawca (?) jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (?) jest podatnikiem podatku (...)
str. 5
3.
Wartość transakcji z podmiotami powiązanymi na potrzeby ustalenia obowiązku dokumentacyjnego
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO w Krakowie z 23 lutego 2017 r., sygn. akt I SA/Kr 1290/16 - orzeczenie nieprawomocne "(?) Spółka jest podatnikiem, o którym (...)
str. 6
II.
Do artykułu 12-14a ustawy - przychody
1.
Zaciągnięcie nieoprocentowanej pożyczki u udziałowca a przychód z nieodpłatnych świadczeń
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO w Warszawie z 22 lutego 2017 r., sygn. akt VIII SA/Wa 813/16 - orzeczenie nieprawomocne "(?) Spółka działa jako organizacja producentów (...)
str. 9
2.
Pełnienie funkcji członka zarządu spółki bez wynagrodzenia
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 14 lutego 2017 r., nr 1462-IPPB6.4510.574.2016.3.AG) "(?) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka lub Wnioskodawca) ma czterech (...)
str. 11
3.
Kwota VAT należnego "zwrócona" spółce przez podmiot otrzymujący nieruchomość a przychód podatkowy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7 marca 2017 r., nr 2461-IBPB-1-3.4510.48.2017.1.TS) "(?) Wnioskodawca (?) jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, rezydentem Rzeczypospolitej Polskiej dla (...)
str. 12
4.
Data powstania przychodu z tytułu poręczenia spłaty kredytu
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 24 lutego 2017 r., nr 2461-IBPB-1-3.4510.1177.2016.1.APO) "(?) Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że na (...)
str. 14
5.
Wydanie nieruchomości jako wynagrodzenie za umarzane udziały a przychód podatkowy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7 kwietnia 2017 r., nr 2461-IBPB-1-3.4510.26.2017.1.APO) "(?) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako: "Wnioskodawca" lub "Spółka") jest podatnikiem (...)
str. 15
III.
Do artykułu 15 ustawy - koszty uzyskania przychodów
1.
Jednorazowa wartość transakcji w umowie najmu i umowach ramowych
umowa najmu (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30 marca 2017 r., nr 2461-IBPB-1-2.4510.12.2017.2.MM) "(?) Spółka rozważa możliwość zawarcia umowy najmu lokalu, który stanowiłby (...)
str. 17
2.
Uregulowanie zobowiązania przez wydanie weksla własnego a przepisy wyłączające z kosztów transakcje gotówkowe
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 1 lutego 2017 r., nr 2461-IBPB-1-1.4510.375.2016.1.BS) "(?) Wnioskodawca - Sp. z o.o. prowadzi działalność gospodarczą na terytorium (...)
str. 20
3.
Opłaty za autostrady i parkingi a koszty uzyskania przychodów
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 27 stycznia 2017 r., nr 1462-IPPB6.4510.609.2016.1.AG) "(?) W ramach prowadzonej działalności Spółka wysyła swoich pracowników w podróże (...)
str. 22
4.
Koszty związane z poprawą stanu bezpieczeństwa zakładu/obiektu
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 28 lutego 2017 r., nr 2461-IBPB-1-2.4510.6.2017.1.KP) "(?) Wnioskodawca chce ponieść koszty związane z poprawą stanu bezpieczeństwa. W (...)
str. 24
5.
Wydatki na spłatę zobowiązań wobec leasingodawcy po utracie (kradzieży) przedmiotu leasingu
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 6 marca 2017 r., nr 2641-IBPB-1-2.4510.4.2017.1.BKD) "(?) W ramach prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa Wnioskodawca zawarł w dniu 20 (...)
str. 25
6.
Ujęcie w kosztach podatkowych całkowitego wydatku na zakup towaru, sprzedawanego w promocyjnej cenie
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 15 marca 2017 r., nr 2461-IBPB-1-2.4510.106.2017.1.ANK) "(?) Spółka SA (dalej: "Wnioskodawca") jest producentem wyrobów papierowych. Spółka sprzedaje swoje (...)
str. 27
7.
Koszty poniesione w związku z przeprowadzeniem przymusowego wykupu akcji
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO w Białymstoku z 15 marca 2017 r., sygn. akt I SA/Bk 1031/16 - orzeczenie nieprawomocne "(?) Walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki zamierza (...)
str. 29
8.
Kursy walut stosowane do wyceny kosztów z tytułu podróży służbowych pracowników
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 15 lutego 2017 r., nr 2461-IBPB-1-3.4510.1006.2016.2.SK) "(?) W ramach prowadzonej przez Spółkę działalności, Wnioskodawca wysyła swoich pracowników (...)
str. 31
9.
Ryczałty za noclegi wypłacane kierowcom w kosztach pracodawcy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 13 marca 2017 r., nr 2461-IBPB-1-2.4510.13.2017.1.BG) "(?) Wnioskodawca jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie wpisu w Krajowym (...)
str. 33
10.
Wydatki na zakup pakietów medycznych dla członków rodzin pracowników
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 11 stycznia 2017 r., nr 2461-IBPB-1-1.4510.359.2016.1.AT) "(?) Wnioskodawca będący spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (...) jest częścią międzynarodowego (...)
str. 34
11.
Moment ujęcia wynagrodzeń i składek ZUS w kosztach podatkowych po przekształceniu spółki
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7 marca 2017 r., nr 2461-IBPB-1-3.4510.43.2017.1.IZ) "(?) Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: "Spółka"), która ma siedzibę (...)
str. 35
12.
Data zaliczenia do kosztów podatkowych premii rocznych pracowników
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 8 lutego 2017 r., nr 2461-IBPB-1-2.4510.1082.2016.1.MS) "(?) Spółka wypłaca swoim pracownikom premie roczne na podstawie systemu premiowania (...)
str. 38
13.
Moment zaliczenia do kosztów podatkowych odpisów na ZFŚS
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7 kwietnia 2017 r., nr 1462-IPPB6.4510.34.2017.1.AG) "(?) Spółka akcyjna (?) posiada siedzibę i zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (...)
str. 39
IV.
Do artykułu 15a ustawy - różnice kursowe
1.
Rozliczenie różnic kursowych powstałych w związku z nabyciem udziałów
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 28 grudnia 2016 r., nr 2461-IBPB-1-3.4510.1054.2016.1.AB) "(?) Wnioskodawca (dalej: "Spółka z o.o.") jest Spółką, w której przedmiotem (...)
str. 41
2.
Rozpoznanie różnic kursowych w związku z transakcjami w systemie cash poolingu
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21 marca 2017 r., nr 2461-IBPB-1-3.4510.49.2017.1.AB) "(?) Wnioskodawca rozważa przystąpienie do systemu wspólnego zarządzania płynnością finansową w ramach (...)
str. 42
V.
Do artykułu 16 ustawy - wydatki niestanowiące kosztów
1.
Wydatki na drobne prezenty opatrzone logo, wydawane określonej grupie odbiorców
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 9 listopada 2016 r., sygn. akt II FSK 2293/16 "(?) Spółka jest producentem maszyn i urządzeń dla sektora górniczego, odlewów (...)
str. 43
2.
Organizacja bankietu a koszty reprezentacji
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 1 lutego 2017 r., nr 2461-IBPB-1-2.4510.1012.2016.1.MS) "(?) Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka zleciła (...)
str. 45
3.
Wydatki ponoszone podczas spotkań biznesowych z przedstawicielami centrali
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 10 lutego 2017 r., nr 1462-IPPB5.4510.1053.2016.3.BC) "(?) X GMBH (dalej jako Wnioskodawca albo Spółka) prowadzi w Polsce (...)
str. 46
4.
Koszty organizacji imprezy integracyjnej w części ponoszone na podwykonawców
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 11 stycznia 2017 r., nr 2461-IBPB-1-3.4510.1049.2016.1.PC) "(?) W toku prowadzonej działalności Spółka organizuje różnego rodzaju imprezy o (...)
str. 48
5.
Koszty usług świadczonych przez członków zarządu na rzecz spółki
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 21 lutego 2017 r., nr 1462-IPPB6.4510.589.2016.3.AG) "(?) Spółka zamierza przeorganizować system wynagradzania członków zarządu, będących jednocześnie jej (...)
str. 49
6.
Odsetki umowne od pożyczek zaciąganych w celu finansowania działalności gospodarczej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 14 lutego 2017 r., nr 2461-IBPB-1-3.4510.940.2016.2.JKT) "(?) Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. (...)
str. 51
7.
Kary umowne z tytułu opóźnień w dostawach towarów
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 30 stycznia 2017 r., nr 2461-IBPB-1-1.4510.373.2016.1.BK) "(?) Spółka z o.o. (?) jest dostawcą lotniczych części zamiennych (dalej: (...)
str. 53
VI.
Do artykułu 16a-16m ustawy - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
1.
Kwalifikacja kosztów poniesionych na ubezpieczenie i ochronę inwestycji (budowy)
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 18 stycznia 2017 r., nr 2461-IBPB-1-3.4510.1119.2016.1.SK) "(?) Wnioskodawca jest spółką celową, której gospodarczym celem jest przeprowadzenie inwestycji (...)
str. 55
2.
Ustalenie wartości początkowej środka trwałego ujawnionego podczas inwentaryzacji
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 17 stycznia 2017 r., nr 2461-IBPB-1-2.4510.1031.2016.1.AK) Spółka prowadzi działalność głównie w zakresie produkcji i dystrybucji ciepła, wytwarzania (...)
str. 56
3.
Obniżanie stawek amortyzacyjnych (w tym do 0%)
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 6 marca 2017 r., nr 2461-IBPB-1-3.4510.83.2017.1.KB) "(?) Wnioskodawca "X" Sp. z o.o. prowadzi działalność na terenie specjalnej strefy (...)
str. 58
4.
Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych udostępnianych kontrahentom do używania
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 7 lutego 2017 r., nr 1462-IPPB3.4510.1105.2016.1.MC) "(?) Na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą Spółka nabywa maszyny (...)
str. 59
5.
Rozliczenie kosztów z tytułu nakładów poniesionych na dzierżawiony grunt
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 10 kwietnia 2017 r., nr 2461-IBPB-1-2.4510.107.2017.1.MS) "(?) Wnioskodawca (dalej także jako: "Spółka") planuje na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej (...)
str. 61
VII.
Do artykułu 18-24a ustawy - podstawa opodatkowania i wysokość podatku
1.
Koszty pracy osób zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20 marca 2017 r., nr 2461-IBPB-1-3.4510.1184.2016.1.TS) "(?) Wnioskodawca w ramach dwóch placówek zlokalizowanych w Polsce prowadzi prace badawczo-rozwojowe (...)
str. 63
2.
Zakup biletów lotniczych u polskiego pośrednika a podatek u źródła
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30 marca 2017 r., nr 2461-IBPB-1-3.4510.15.2017.2.AB) "(?) Spółka z o.o. (dalej: "Spółka") jest spółką prawa handlowego mającą siedzibę (...)
str. 65
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.