Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 27 stycznia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 27.01.2023 r., godz. 8:38 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 196.246 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
NUMER BIEŻĄCY 3 (1154) Z DNIA 20.01.2023
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI SERWISU PODATKOWEGO NUMER 6 (258) z dnia 10.06.2017
Podatek VAT w wyjaśnieniach i orzecznictwie
Serwis Podatkowy nr 6 (258) z dnia 10.06.2017
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
Do artykułu 5-8 ustawy - zakres opodatkowania
1.
Wynagrodzenie za wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu a VAT
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 22 marca 2017 r., sygn. akt I FSK 1283/15 "(?) skarżący we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej podał, że w dniu 15 września 2008 r. zawarł (...)
str. 3
2.
Opodatkowanie VAT dywidendy rzeczowej
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 7 grudnia 2016 r., sygn. akt I FSK 1728/16 "(?) Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje: (?) W pierwszej kolejności należy wskazać, że istotę (...)
str. 5
3.
Nieodpłatne przekazanie kontrahentom materiałów reklamowo-informacyjnych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 27 lutego 2017 r., nr 1462-IPPP2.4512.993.2016.1.JO) "(?) Z wniosku wynika, że Wnioskodawca jest lokalnym dystrybutorem baterii na terenie Polski. Wnioskodawca kupuje Produkty (...)
str. 8
4.
Wydanie bonów podarunkowych a VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27 kwietnia 2017 r., nr 2461-IBPP2.4512.41.2017.2.BW) "(?) Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie portali internetowych i jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Wnioskodawca zamierza (...)
str. 9
II.
Do artykułu 15-18 ustawy - podatnicy i płatnicy
1.
Świadczenie usług budowlanych a stosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia
1.1. Czy koszty dojazdu zwiększają podstawę opodatkowania świadczonej usługi? (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 12 maja 2017 r., nr 2461-IBPP2.4512.67.2017.2.TK) "(?) Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT i świadczy (...)
str. 11
2.
Komornicy sądowi są podatnikami VAT
UCHWAŁA NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 6 marca 2017 r., sygn. akt I FPS 8/16 "(?) Postanowieniem z dnia 1 grudnia 2016 r., sygn. akt I FSK 1801/16, Naczelny Sąd Administracyjny, działając (...)
str. 16
III.
Do artykułu 19a-21 ustawy - obowiązek podatkowy
1.
Moment powstania obowiązku podatkowego przy refakturowaniu mediów
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 10 kwietnia 2017 r., nr 2461-IBPP2.4512.228.2017.1.MK) "(?) Wnioskodawca jest spółką akcyjną, podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (dalej: "Wnioskodawca"). Wnioskodawca jest zarejestrowanym, (...)
str. 19
2.
Ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu sprzedaży licencji
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 maja 2017 r., nr 2461-IBPP2.4512.203.2017.2.KM) "(?) Wnioskodawca od 2014 r. działa w Polsce zajmując się dystrybucją treści w formatach cyfrowych. Dystrybuuje na całym (...)
str. 21
IV.
Do artykułu 22-28o ustawy - miejsce świadczenia
1.
Określenie miejsca świadczenia usług pośrednictwa
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 10 maja 2017 r., nr 0113-KDIPT1-2.4012.74.2017.2.IR) "(?) Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w sprzedaży towarów poprzez internet (...) - usługi pośrednictwa (...)
str. 23
V.
Do artykułu 29a-32 ustawy - podstawa opodatkowania
1.
Podstawa opodatkowania w działalności polegającej na udostępnianiu portalu internetowego
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 26 kwietnia 2017 r., nr 1462-IPPP2.4512.145.2017.1.MT) "(?) Spółka z o.o. spółka komandytowa (dalej jako: "Spółka" lub "Wnioskodawca") planuje założenie platformy internetowej (dalej (...)
str. 25
2.
Określenie podstawy opodatkowania przy sprzedaży promocyjnej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20 kwietnia 2017 r., nr 1061-IPTPP3.4512.77.2017.2.ALN) "(?) Spółka prowadzi sprzedaż materiałów budowlanych. (?) W celu wsparcia prowadzonej sprzedaży, Spółka zamierza zorganizować w przyszłości (...)
str. 27
VI.
Do artykułu 41-42 ustawy - stawki podatku
1.
Przerwa w transporcie towaru na terytorium innego kraju UE a prawo do 0% stawki VAT z tytułu eksportu
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGOz 10 lutego 2017 r., sygn. akt I FSK 628/15 "(?) Spółka wskazała, że (...) otrzymała zamówienie od norweskiego przedsiębiorcy, który nie jest podatnikiem VAT (...)
str. 29
2.
Wynajem lokalu mieszkalnego wykorzystywanego przez najemcę w działalności gospodarczej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 maja 2017 r., nr 2461-IBPP3.4512.189.2017.2.SR) "(?) Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT. Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zajmuje się wynajmem nieruchomości (...)
str. 31
3.
Dokumentowanie WDT na potrzeby zastosowania 0% stawki VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 kwietnia 2017 r., nr 0113-KDIPT1-2.4012.28.2017.1.IR) "(?) Wnioskodawca zarejestrowany jako czynny podatnik podatku VAT oraz do transakcji wewnątrzwspólnotowych prowadzi dystrybucję Towarów (...)
str. 32
VII.
Do artykułu 43 ustawy - zwolnienia od podatku
1.
Sporadyczne udzielanie pożyczek a VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 10 maja 2017 r., nr 0111-KDIB3-2.4012.62.2017.1.SR) "(...) Spółka udzieliła osobie fizycznej oprocentowanej pożyczki. Środki pieniężne przeznaczone na ten cel zostały przelane (...)
str. 35
2.
Sprzedaż lokali mieszkalnych a zwolnienie z VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 28 kwietnia 2017 r., nr 0115-KDIT1-1.4012.53.2017.BS) "(?) Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu nieruchomościami, (...)
str. 36
3.
Dostawa produktów rolnych przez rolnika ryczałtowego będącego podatnikiem VAT czynnym
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 25 kwietnia 2017 r., nr 0113-KDIPT1-3.4012.21.2017.1.OS) "(?) Wnioskodawca od 28 marca 1994 roku prowadził działalność gospodarczą jako indywidualny przedsiębiorca (...) i czynny (...)
str. 37
VIII.
Do artykułu 86-89 ustawy - odliczenie i zwrot VAT
1.
Prawo do odliczania 100% VAT od wydatków na samochód parkowany pod domem pracownika
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGOz 21 lutego 2017 r., sygn. akt I FSK 1201/15 "(?) S. sp. z o.o. w L. (dalej: "wnioskodawca", "spółka") złożyła wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku (...)
str. 39
2.
Odliczanie VAT od wydatków na samochody zastępcze
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGOz 8 marca 2017 r., sygn. akt I FSK 1516/15 "(?) spółka zwróciła się z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji (?) w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego (...)
str. 41
3.
Wynajmowanie firmowych aut pracownikom a prawo do pełnego odliczania VAT
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGOw Poznaniu z 26 stycznia 2017 r., sygn. akt I SA/Po 954/16 - orzeczenie nieprawomocne "(?) Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W działalności opodatkowanej (...)
str. 43
4.
Prawo do odliczenia podatku od wydatków poniesionych przed rejestracją na potrzeby VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 25 kwietnia 2017 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.31.2017.1.MT) "(?) Jak wynika z opisu sprawy 1 lutego 2017 r. Wnioskodawczyni założyła działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług (...)
str. 46
5.
Realizacja inwestycji sfinansowanej projektem unijnym przez podatnika zwolnionego z VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 26 kwietnia 2017 r., nr 2461-IBPP3.4512.130.2016.1.MN) "(?) Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą (?) polegającą na produkcji serów. Podatnik korzysta ze zwolnienia podmiotowego (...)
str. 49
6.
Prawo do odliczenia VAT od wydatków na budowę drogi dojazdowej do miejsca prowadzenia działalności
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20 kwietnia 2017 r., nr 3063-ILPP1-2.4512.1.2017.2.EK) "(?) Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna. Działalność ta jest zarówno prowadzona, jak i zarejestrowana (...)
str. 50
7.
Zakup towarów w celu prowadzenia bloga internetowego a prawo do odliczenia VAT
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGOw Gliwicach z 4 kwietnia 2017 r., sygn. akt III SA/Gl 218/17 - orzeczenie nieprawomocne "(?) Skarżąca upatruje naruszenia przepisów prawa materialnego w błędnej wykładni przez (...)
str. 52
IX.
Do artykułu 89a-89b ustawy - nieściągalne wierzytelności
1.
Kompensata wierzytelności a obowiązek korekty VAT w związku z ulgą na złe długi
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGOz 3 lutego 2017 r., sygn. akt I FSK 1100/15 "(?) we wniosku o wydanie interpretacji skarżący wskazał, że prowadzi działalność gospodarczą pod firmą T., w ramach (...)
str. 55
X.
Do artykułu 106-112c ustawy - dokumentacja
1.
Dokumentowanie nabycia usług budowlanych w ramach mechanizmu odwrotnego obciążenia
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 28 kwietnia 2017 r., nr 0461-ITPP3.4512.141.2017.1.BJ) "(...) Spółka (zwana dalej: podatnikiem, stroną lub wnioskodawcą), prowadzi działalność gospodarczą. Strona jest podatnikiem czynnym VAT (...)
str. 57
2.
Możliwość posługiwania się skróconą nazwą spółki w obrocie gospodarczym
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 maja 2017 r., nr 0111-KDIB3-2.4012.18.2017.1.MN) "(?) Wnioskodawca od lat działa na rynku usług robót kamieniarskich i budowlanych pod firmą (nazwą) "Przedsiębiorstwo (...)
str. 58
3.
Anulowanie błędnie wystawionych faktur
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 24 lutego 2017 r., nr 3063-ILPP2-1.4512.14.2017.1.AWa) "(?) Spółdzielnia Mieszkaniowa, będąca czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, w ramach swojej działalności świadczy różne (...)
str. 60
4.
Prawidłowe określenie nazwy usługi na fakturze
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22 maja 2017 r., nr 2461-IBPP3.4512.200.2017.2.AW) "(?) Z przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, że wykonuje on usługi sklasyfikowane według PKWiU pod (...)
str. 62
XI.
Do artykułu 113-125 ustawy - procedury szczególne
1.
Sprzedaż samochodu w systemie VAT marża
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 26 kwietnia 2017 r., nr 0112-KDIL2-2.4012.31.2017.1.MR) "(?) W marcu 2012 r. Spółka na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej nabyła używany samochód osobowy. Zakup samochodu nastąpił (...)
str. 63
2.
Możliwość zastosowania procedury VAT marża dla odsprzedaży usług noclegowych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27 kwietnia 2017 r., nr 3063-ILPP2-2.4512.51.2017.1.AD) "(?) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka), będąca czynnym podatnikiem podatku VAT, jest tzw. konsolidatorem usług (...)
str. 64
3.
Zapłata należności rolnikowi po terminie a zwrot zryczałtowanego podatku
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 kwietnia 2017 r., nr 2461-IBPP3.4512.57.2017.1.AW) "(?) Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem VAT. Wnioskodawca dokonuje zakupu ziemniaków od rolników ryczałtowych, które to (...)
str. 66
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.