Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 27 stycznia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 27.01.2023 r., godz. 8:38 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 196.246 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
NUMER BIEŻĄCY 3 (1154) Z DNIA 20.01.2023
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 11 (946) z dnia 10.04.2017
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 11 (946) z dnia 10.04.2017
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
JPK - wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
1.1.
Bezpieczeństwo danych przekazywanych w JPK - odpowiedź na interpelację poselską
Jednolity Plik Kontrolny (dalej: JPK) to wskazany w Ordynacji podatkowej tryb przekazywania danych księgowych przez podmioty prowadzące księgi podatkowe przy użyciu programu komputerowego. Zgodnie z (...)
str. 4
1.2.
Weryfikacja danych wykazanych w JPK_VAT - komunikat MF
W dniu 24 marca br. na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl) zamieszczono komunikat dotyczący JPK_VAT pt. "Od stycznia podatnicy VAT wykazali 160 mln transakcji". W (...)
str. 5
2.
Limit płatności gotówkowych - wyjaśnienia MF i organu podatkowego
Na podstawie art. 15d ustawy o PDOP i art. 22p ustawy o PDOF (obowiązujących od 1 stycznia 2017 r.), podatnicy nie mogą zaliczyć do kosztów (...)
str. 5
2.1.
Rozliczenie wydatku pierwotnie opłaconego gotówką - odpowiedź MF na pytanie naszego Wydawnictwa
W sytuacji, gdy przedsiębiorca finalnie dokonuje płatności całej kwoty transakcji za pomocą rachunku płatniczego, to nie zachodzi przesłanka do wyłączenia takiej płatności z kosztów uzyskania (...)
str. 6
2.2.
Zapłata za towar za pobraniem a koszty podatkowe - interpretacja indywidualna
Jeśli nabywca płaci za towar za pobraniem, tj. przekazuje firmie transportowej zapłatę w gotówce, a ta następnie przelewa pobrane pieniądze na właściwy rachunek bankowy sprzedawcy, (...)
str. 7
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Opublikowano rozporządzenie dotyczące przesyłania ksiąg podatkowych w formie JPK
W Dzienniku Ustaw z 24 marca 2017 r., pod poz. 632, opublikowano rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie (...)
str. 7
2.
Opublikowano ustawę o wymianie informacji podatkowych wprowadzającą zmiany m.in. w zakresie CIT i PIT
W Dzienniku Ustaw z 27 marca 2017 r., pod poz. 648, opublikowano ustawę z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi (...)
str. 8
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Poczęstunek dla kontrahenta - VAT, podatek dochodowy i ewidencja księgowa
Obecnie trudno sobie wyobrazić prowadzenie działalności gospodarczej bez spotkań z kontrahentami, podczas których omawiane są m.in. warunki obecnej lub przyszłej współpracy. W spotkaniach tych mogą (...)
str. 9
1.1.
Wydatki na usługi gastronomiczne nabywane w związku ze spotkaniami z kontrahentami a VAT
Prawo do odliczenia VAT naliczonego Generalnie podatnicy mogą odliczyć VAT od zakupu towarów i usług w takim zakresie, w jakim te towary lub usługi są (...)
str. 9
1.2.
Ujmowanie w kosztach podatkowych wydatków na poczęstunek dla kontrahentów
Ustalając, czy wydatki poniesione w związku z poczęstunkiem dla kontrahentów stanowią koszty uzyskania przychodów, należy w pierwszej kolejności rozstrzygnąć, czy nie są to wydatki na (...)
str. 11
1.3.
Ewidencja księgowa wydatków na zakup usług gastronomicznych
Na potrzeby ustawy o rachunkowości wydatki poniesione na zakup usługi gastronomicznej, w związku ze spotkaniem biznesowym z kontrahentem w restauracji (kawiarni), obciążają koszty działalności operacyjnej (...)
str. 13
2.
Podział zysku netto w spółce kapitałowej za 2016 r. - podstawa prawna, podatki i ewidencja księgowa
Po zakończeniu roku obrotowego jednostki ustalają, jaki osiągnęły wynik finansowy za dany rok, tj. czy uzyskały zysk, czy poniosły stratę. Jeśli jednostka osiągnęła zysk, wówczas (...)
str. 14
2.1.
Podstawa prawna podziału zysku netto
W spółkach kapitałowych (tj. w spółce z o.o. czy akcyjnej) zobowiązanych do badania rocznego sprawozdania finansowego podział wyniku finansowego netto (tj. zysku netto) może nastąpić (...)
str. 14
2.2.
Przeznaczenie zysku netto na dywidendę pieniężną dla wspólników
Wspólnicy spółki z o.o. mają prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników. Umowa spółki może (...)
str. 15
2.3.
Zasilenie kapitału zapasowego/rezerwowego z zysku netto
Spółka z o.o. nie ma obowiązku tworzenia kapitału zapasowego czy rezerwowego. Może jednak takie kapitały utworzyć na zasadzie dobrowolności. Nie ma przeszkód, aby na kapitały (...)
str. 17
2.4.
Nagrody dla pracowników wypłacone z zysku netto
Zysk netto spółki kapitałowej może być także przeznaczony na nagrody dla pracowników. Nagrody te podlegają opodatkowaniu i oskładkowaniu na zasadach ogólnych. Odnosząc się do możliwości (...)
str. 18
2.5.
Zysk netto przeznaczony na inne cele
Zysk netto spółki kapitałowej może być przeznaczony również na inne cele niż omówione we wcześniejszej części tego artykułu. Może on zostać przeznaczony np. na zasilenie (...)
str. 19
IV.
PODATEK VAT
1.
Przerwa w transporcie towaru a prawo do 0% VAT w eksporcie - wyrok NSA
Jeżeli transport towaru z Polski zostanie przerwany na terytorium innego kraju UE (np. w celu przerobu) i ponownie podjęty - w okolicznościach wskazujących, że miejscem (...)
str. 19
2.
Zasady wystawiania faktur przez nabywcę - samofakturowanie
Faktura jest jednym z podstawowych (obok paragonu) dowodów dokumentujących sprzedaż towarów/usług. Co do zasady, faktury wystawiają sprzedawcy towarów/usług. Przepisy ustawy o VAT umożliwiają wystawianie faktur (...)
str. 21
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Odwrotne obciążenie VAT usług budowlanych
Od 1 stycznia 2017 r. część usług budowlanych (patrz: poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy o VAT) została objęta mechanizmem odwrotnego obciążenia VAT. Usługi (...)
str. 25
3.2.
Wycofanie z działalności gospodarczej samochodu użytkowanego na podstawie umowy leasingu finansowego - skutki w VAT
Wykorzystywaliśmy w działalności gospodarczej i do celów prywatnych samochód osobowy na podstawie umowy leasingu finansowego. Po spłaceniu wszystkich rat samochód ten chcemy przekazać osobie fizycznej (...)
str. 27
3.3.
Czy w 2017 r. można wystawiać faktury wewnętrzne?
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Dokonuję nabycia towarów od kontrahentów z UE. Czy obecnie można wystawiać faktury wewnętrzne w celu rozliczenia VAT z tytułu WNT? Tak. Podatnik może dowolnie (...)
str. 29
3.4.
Wystawianie faktur przez podmioty zwolnione z VAT
Jesteśmy domem pomocy społecznej prowadzonym przez kościół. Usługi pomocy społecznej są zwolnione z VAT. Gminy, powołując się na wyrok TSUE w sprawie C-276/14 oraz uchwałę NSA o sygn. (...)
str. 30
3.5.
Korekta faktury po przejęciu firmy
Spółka A dokonała w styczniu br. sprzedaży towaru dla spółki B. Omyłkowo wystawiła fakturę bez VAT, podczas gdy prawidłowo transakcja podlegała opodatkowaniu VAT. W lutym (...)
str. 31
3.6.
Stawka VAT na sprzedaż budynku, na który najemca poniósł nakłady
Posiadamy budynek, który od wielu lat jest wynajmowany. Budynek ten najemca dostosowywał do swoich potrzeb (poniósł na niego nakłady). Budynek zamierzamy sprzedać, przy czym nie (...)
str. 32
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Wynagrodzenie pracownicze i składki ZUS wypłacone po przekształceniu spółki - interpretacja indywidualna
Wynagrodzenia pracownicze należne za miesiąc funkcjonowania spółki z o.o., wypłacone w miesiącu następnym (z dochowaniem terminu) przez spółkę komandytową powstałą z przekształcenia spółki z o.o., (...)
str. 33
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Czy w trakcie 2017 r. można utracić status małego podatnika i prawo do stosowania 15% stawki CIT?
Spółka w 2016 r. uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości pozwalającej na uznanie jej za małego podatnika w 2017 r. W związku z tym w (...)
str. 35
2.2.
Otrzymanie wpłaty przed wydaniem towaru - moment powstania przychodu podatkowego
Spółka zajmuje się sprzedażą towarów przez internet na rzecz klientów krajowych. Klienci, zamawiając towar, płacą za niego "z góry". W dniu 28 lutego 2017 r. (...)
str. 36
2.3.
Wynagrodzenie i delegacja prokurenta a koszty uzyskania przychodów w spółce
Spółka z o.o. powołała prokurenta (obywatela polskiego, niebędącego pracownikiem spółki), któremu wypłaca wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji na podstawie uchwały zarządu. Czy prokurent może odbywać (...)
str. 38
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Wykonywanie tych samych czynności na umowę zlecenia i w ramach działalności gospodarczej - interpretacja indywidualna
Przepisy prawa podatkowego, co do zasady, nie zabraniają, czy też nie ograniczają podatnikowi prowadzącemu działalność gospodarczą możliwości równoczesnego uzyskiwania przychodów z tytułu umów zlecenia, kwalifikowanych (...)
str. 41
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Nieodpłatne świadczenia pomiędzy rodzinnymi spółkami osobowymi
Spółka jawna przekazała spółce cywilnej do bezpłatnego użytkowania lokal na potrzeby działalności gospodarczej tej spółki. Wspólnikami spółki jawnej i cywilnej są osoby powiązane rodzinnie (w (...)
str. 43
2.2.
Różnice kursowe w ryczałcie ewidencjonowanym
Prowadzę działalność gospodarczą (usługi budowlane) opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Zdarza się, że wykonuję również usługi dla kontrahenta zagranicznego (ze Szwecji), w związku z tym (...)
str. 44
2.3.
Składki ZUS zapłacone za zleceniobiorców w wyniku kontroli ZUS
W wyniku kontroli ZUS przeprowadzonej w 2017 r., umowy o dzieło (za lata 2012-2016) zostały przekształcone w umowy zlecenia. W związku z tym spółka była (...)
str. 45
2.4.
Rozliczenie zaliczek otrzymanych na poczet zysku spółki komandytowej, gdy spółka wykazała stratę bilansową
Spółka komandytowa w trakcie 2016 r. wypłacała wspólnikom, będącym osobami fizycznymi (komandytariuszom), zaliczki na poczet przewidywanego zysku. Okazało się jednak, że wynik finansowy spółki komandytowej (...)
str. 47
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Amortyzacja środka trwałego wycofanego z innej działalności gospodarczej - interpretacja indywidualna
Wartość początkową środków trwałych wprowadzonych do nowej działalności gospodarczej (podjętej po przerwie trwającej nie dłużej niż 3 lata od daty zakończenia poprzedniej działalności gospodarczej) należy (...)
str. 50
2.
Wydatki związane z nabyciem i przystosowaniem pod wynajem lokalu mieszkalnego
Spółka z o.o. zawarła ze spółdzielnią umowę na wybudowanie lokalu mieszkalnego. W celu przystosowania lokalu do wynajmu zostały zakupione meble kuchenne, sprzęt AGD, wyposażenie kuchenne (...)
str. 51
3.
Czy dopuszczalna jest całoroczna amortyzacja środków trwałych użytkowanych sezonowo?
Prowadzę działalność sezonową. Środki trwałe używam jedynie w okresie wiosenno-letnim. W pozostałym okresie - choć nie zawieszam działalności - nie eksploatuję maszyn. Czy w związku z tym mogę dokonywać (...)
str. 52
4.
Wartość początkowa środków trwałych przy ujemnej wartości firmy
Spółka z o.o. nabyła przedsiębiorstwo osoby fizycznej. Cena jego nabycia była niższa niż wartość przejętych składników aktywów. W cenie nie uwzględniono przejętych długów. Z rozliczenia (...)
str. 54
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Stopa procentowa składki wypadkowej w nowym roku składkowym
1,8% - w roku składkowym 2017/2018 - taka wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe obowiązuje tzw. małych płatników. Stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe (...)
str. 55
2.
Ustalanie prawa do zasiłku chorobowego z dwóch tytułów ubezpieczenia chorobowego
Pracownica zatrudniona od kilku miesięcy na 1/2 etatu uzyskuje wynagrodzenie w wysokości 1.800 zł. W marcu 2017 r. przystąpiła do ubezpieczeń społecznych, w tym chorobowego, (...)
str. 60
IX.
PRAWO PRACY
1.
Przejęcie pracowników na mocy porozumienia zakładów
Zakłady pracy porozumiały się w sprawie przejęcia pracowników. Czy w takim przypadku niewykorzystany przez pracownika urlop wypoczynkowy przechodzi do nowego zakładu (dotychczasowy pracodawca nie wypłacił (...)
str. 61
2.
Nadgodziny w podróży służbowej pracownika zatrudnionego w systemie zadaniowym
Zatrudniamy kilku pracowników w systemie zadaniowym. Jako miejsce pracy mają wskazaną w umowie o pracę siedzibę pracodawcy. Czasami zdarzają się im niezaplanowane wyjazdy (zlecone przez (...)
str. 62
3.
Wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego musi być złożony w terminie
Pracownik wystąpił z wnioskiem o udzielenie pięciu dni urlopu ojcowskiego, przy czym wniosek ten otrzymaliśmy dwa dni przed planowaną datą rozpoczęcia urlopu. Czy w takiej sytuacji możemy odmówić (...)
str. 64
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Sprawozdania finansowe - wybrane problemy
1.1.
Pierwszy rok prowadzenia ksiąg rachunkowych a prawo do uproszczonego sprawozdania finansowego za 2016 r.
Osoba fizyczna w wyniku osiągnięcia w 2015 r. przychodów w wysokości przekraczającej 8 mln zł rozpoczęła od 2016 r. prowadzenie ksiąg rachunkowych. W 2016 r. (...)
str. 65
1.2.
Sprawozdanie finansowe "małej" spółki akcyjnej
Jednostka mała, której akcjonariusze podjęli uchwałę o sporządzaniu sprawozdania finansowego zgodnie z załącznikiem nr 5 do ustawy o rachunkowości, ze względu na formę prawną (spółka (...)
str. 67
1.3.
Sprawozdanie finansowe SP ZOZ
Według którego załącznika może sporządzać sprawozdanie finansowe SP ZOZ? Czy może to być sprawozdanie dla jednostek mikro, czy małych? Ostatnie zmiany ustawy o rachunkowości wprowadziły wśród (...)
str. 68
2.
Ustalenie obowiązku badania sprawozdania finansowego za 2016 r.
Pierwszy po przekształceniu rok obrotowy jednostki trwał 1 dzień (31 grudnia 2015 r.). Czy zakładając, że zatrudnienie w tym dniu wyniosło 213 osób oraz suma (...)
str. 69
3.
Bon otrzymany nieodpłatnie, wydany pracownikowi
Otrzymaliśmy nieodpłatnie bon towarowy (kartę podarunkową), który następnie został wydany pracownikowi. Jakie są skutki podatkowe otrzymania i wydania bonu? Jak ująć to w ewidencji księgowej? (...)
str. 71
4.
Rozrachunki ze wspólnikami spółki jawnej - środki przekazane spółce na zakup składnika majątku
Czy zasilenie konta spółki jawnej dokonane przez jej wspólników w celu zakupu maszyny można traktować jako zobowiązanie podlegające rozliczeniu w ciągu roku? Wspólnicy powinni określić, (...)
str. 71
5.
Zwrot składki za bezszkodowość z tytułu ubezpieczenia należności w 2016 r.
Spółka z o.o. otrzymała w lutym br. notę księgową oraz zwrot (bonus) części składki za bezszkodowość z tytułu ubezpieczenia należności w 2016 r. W którym (...)
str. 73
6.
Rok obrotowy oddziału zagranicznej spółki
Brytyjska spółka zarejestrowała w listopadzie 2016 r. w KRS oddział w Polsce. Pierwszy rok obrotowy zarejestrowanego oddziału zagranicznego przedsiębiorcy kończy się 31.12.2016 r. i tak (...)
str. 74
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.