Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 27 stycznia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 27.01.2023 r., godz. 12:06 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 196.246 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
NUMER BIEŻĄCY 3 (1154) Z DNIA 20.01.2023
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI SERWISU PODATKOWEGO NUMER 1 (253) z dnia 10.01.2017
Podatek dochodowy od osób fizycznych w wyjaśnieniach i orzecznictwie
Serwis Podatkowy nr 1 (253) z dnia 10.01.2017
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
Do artykułu 1-9a ustawy - podmiot i przedmiot opodatkowania
1.
Osiąganie przychodu z tytułu udostępniania stron internetowych - skutki podatkowe
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 10 listopada 2016 r., nr 2461-IBPB-2-2.4511.776.2016.1.JG) "(?) Wnioskodawca jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Jest uczestnikiem internetowego (...)
str. 5
II.
Do artykułu 10 ustawy - źródła przychodów
1.
Ryczałt od przychodów z najmu nieruchomości wykorzystywanej uprzednio w działalności gospodarczej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 18 listopada 2016 r., nr 0461-ITPB1.4511.779.2016.1.HD) "(?) Wnioskodawca jest osobą fizyczną, która prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą polegającą (...)
str. 7
III.
Do artykułu 11-12 ustawy - przychody z nieodpłatnych świadczeń - przychody ze stosunku pracy
1.
Paliwo zakupione przez pracodawcę za prywatne przejazdy pracowników służbowymi autami
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 10 listopada 2016 r., nr IPPB4/4511-998/16-2/AK) "(?) Spółka SA (zwana dalej: "Wnioskodawcą") udostępnia swoim pracownikom nieodpłatnie samochody (...)
str. 9
2.
Polisa OC członków zarządu a przychód z nieodpłatnych świadczeń
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 30 września 2016 r., nr IPPB4/4511-918/16-2/MS2) "(?) Spółka z o.o. zamierza wykupić dla członków zarządu polisę w (...)
str. 11
3.
Koszty zakupu części korekcyjnej do okularów ochronnych pracownika
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 5 grudnia 2016 r., nr 3063-ILPB1-1.4511.199.2016.2.KS) "(?) Wnioskodawca - jako pracodawca (dalej X) jest płatnikiem podatku dochodowego (...)
str. 13
IV.
Do artykułu 14 ustawy - przychody z działalności gospodarczej
1.
Wypłata środków pieniężnych tytułem zmniejszenia udziału kapitałowego wspólnika spółki osobowej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 14 października 2016 r., nr IBPB-1-1/4511-436/16-1/ZK) "(?) Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że w (...)
str. 15
2.
Wystąpienie wspólnika ze spółki osobowej a zwrot wkładu w formie niepieniężnych składników majątku
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 28 listopada 2016 r., nr 2461-IBPB-1-1.4511.509.2016.2.EN) "(?) Wnioskodawczyni, tytułem wkładu do spółki jawnej, wniesie akcje spółki akcyjnej (...)
str. 17
V.
Do artykułu 21 ustawy - zwolnienia przedmiotowe
1.
Zapewnienie pracownikowi posiłku o wartości przekraczającej dietę a zwolnienie z podatku
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 5 października 2016 r., sygn. akt II FSK 2521/14 "(?) Ze stanu faktycznego ustalonego przez Sąd pierwszej instancji wynikało, że (...)
str. 19
2.
Sama umowa deweloperska bez realizacji nabycia prawa do lokalu nie uprawnia do ulgi mieszkaniowej
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 28 września 2016 r., sygn. akt II FSK 2320/14 "(?) Skarżąca wyjaśniła, że 14 grudnia 2011 r. zbyła udział w (...)
str. 21
3.
Wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa do spółki komandytowej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 8 listopada 2016 r., nr 2461-IBPB-1-1.4511.470.2016.3.MJ) "(?) Wnioskodawca planuje wnieść do spółki komandytowej (dalej: "SPK") wkład niepieniężny (...)
str. 23
VI.
Do artykułu 22 i 23 ustawy - koszty uzyskania przychodów
1.
Wydatki związane z wniesieniem jednoosobowego przedsiębiorstwa do spółki komandytowej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 15 listopada 2016 r., nr 3063-ILPB1-1.4511.247.2016.1.AA) "(?) Wnioskodawca jest osobą fizyczną (...) prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą na (...)
str. 25
2.
Koszty uzyskania przychodów ze sprzedaży nieruchomości wycofanej z działalności gospodarczej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 18 listopada 2016 r., nr 0461-ITPB1.4511.909.2016.1.HD) "(?) Wnioskodawca jest osobą fizyczną, która prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą (?). (...)
str. 27
3.
Moment zaliczenia do kosztów opłat wstępnych związanych z zawarciem umowy leasingu
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 9 grudnia 2016 r., nr 2461-IBPB-1-1.4511.585.2016.1.ZK) "(?) Wnioskodawca jest wspólnikiem (komandytariuszem) spółki komandytowej. Spółka zawarła umowę leasingu (...)
str. 28
4.
Koszty czynszu najmu nieruchomości będącej własnością wspólnika spółki
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 4 listopada 2016 r., nr 1462-IPPB1.4511.1041.2016.1.MJ) "(?) Wnioskodawca - w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej - jest (...)
str. 30
5.
Wydatki z tytułu wynagrodzeń wspólników spółki jawnej i ich małżonków, zatrudnionych w tej spółce
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 15 listopada 2016 r., nr ILPB1-1/4511-1-140/16-2/KF) "(?) Spółka jawna trzech wspólników, w tym Wnioskodawcy, zatrudniała od października (...)
str. 31
6.
Nieodpłatne przekazanie przedsiębiorstwa a korekta kosztów podatkowych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 8 grudnia 2016 r., nr 2461-IBPB-1-1.4511.554.2016.1.BK) "(?) Wnioskodawczyni prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą podlegającą wpisowi do centralnej ewidencji (...)
str. 33
7.
Korzystanie ze znaku towarowego na podstawie umowy leasingu finansowego a koszty podatkowe
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 7 listopada 2016 r., nr 2461-IBPB-1-1.4511.541.2016.1.MJ) "(?) Spółka Komandytowa, której Wnioskodawca jest wspólnikiem, zawrze w przyszłości umowę (...)
str. 35
8.
Koszty uzyskania przychodów w przypadku zmiany strony umowy leasingu
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 3 listopada 2016 r., nr 0461-ITPB1.4511.787.2016.1.PSZ) "(?) Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca od 2007 r. (...)
str. 37
9.
Prowadzenie szkoleń w ramach działalności a 50% koszty uzyskania przychodów
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 2 listopada 2016 r., nr 2461-IBPB-1-1.4511.505.2016.1.BK) "(?) Wnioskodawca prowadzi od niedawna jednoosobową działalność gospodarczą polegającą głównie na (...)
str. 38
10.
Miejsce wykonywania pracy inne niż siedziba pracodawcy a stosowanie podwyższonych kosztów uzyskania przychodów
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 11 października 2016 r., nr IPPB4/4511-986/16-2/JK2) "(?) "Z" sp. z o. o. (dalej: "Wnioskodawca" oraz "Spółka") jest (...)
str. 40
11.
Honoraria programistów wypłacane ryczałtowo a 50% koszty uzyskania przychodów
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 15 listopada 2016 r., nr ILPB1-1/4511-1-159/16-2/APR) "(?) Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, której głównym przedmiotem działalności (...)
str. 42
VII.
Do artykułu 22a-22o ustawy - środki trwałe
1.
Montaż nowej windy w budynku produkcyjnym
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 18 listopada 2016 r., nr ITPB1/4511-721/16-2/DR) "(?) Wnioskodawca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą (?) opodatkowaną podatkiem liniowym. Prowadzi (...)
str. 45
2.
Wymiana ogrodzenia i bramy jako wydatki remontowe
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 17 listopada 2016 r., nr 2461-IBPB-1-1.4511.488.2016.2.ZK) "(?) Wnioskodawca otrzymał od rodziców budynek magazynowy, który został wprowadzony do (...)
str. 46
3.
Amortyzacja samochodu wykorzystywanego sporadycznie do celów prywatnych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 27 września 2016 r., nr 2461-IBPB-1-1.4511.460.2016.1.WRz) "(?) Wnioskodawca prowadzi jednoosobowo działalność gospodarczą polegającą na wykonywaniu montażu oraz (...)
str. 48
4.
Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych po ustanowieniu rozdzielności majątkowej małżonków
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 26 sierpnia 2016 r., nr ITPB1/4511-486/16/DP) "(?) Wnioskodawca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych z (...)
str. 49
5.
Stawka amortyzacyjna lokalu mieszkalnego wynajmowanego w ramach najmu prywatnego
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 2 grudnia 2016 r., nr 2461-IBPB-1-1.4511.560.2016.1.ZK) "(?) Od września 2016 r. Wnioskodawca wynajmuje posiadane (...) mieszkanie studentom. (...)
str. 51
VIII.
Do artykułu 24-24b ustawy - szczególne zasady ustalania dochodu
1.
Ustalanie dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej przy zastosowaniu norm szacunkowych w 2017 r.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 14 listopada 2016 r., nr 0461-ITPB1.4511.756.2016.1.DP) "(?) Wnioskodawca posiada miejsce zamieszkania na terytorium Polski i prowadzi działalność (...)
str. 53
2.
Zysk wypracowany w indywidualnej działalności przekształconej w spółkę z o.o., a końcowo w spółkę komandytową
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 30 listopada 2016 r., nr 2461-IBPB-2-2.4511.818.2016.1.MM) "(?) Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym, prowadzącym w ramach jednoosobowej działalności (...)
str. 55
3.
Dochód ze sprzedaży środków trwałych w całości sfinansowanych z dotacji
(interpretacja indywidualna Ministra Finansów z 28 września 2016 r., nr DD9/033/493/KZU/SKT/2014/RD-70333, zmieniająca interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 21 czerwca 2013 r., nr (...)
str. 57
IX.
Do artykułu 26-30e ustawy - podstawa obliczenia i wysokość podatku
1.
Czy składki na ubezpieczenie zdrowotne wpłacone do KRUS można odliczyć od ryczałtu?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 10 listopada 2016 r., nr 0461-ITPB1.4511.817.2016.1.DR) "(?) Wnioskodawca jest rolnikiem opłacającym składki KRUS na ubezpieczenie społeczne rolników (...)
str. 59
X.
Do artykułu 31-44 ustawy - pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników
1.
Przejęcie pracowników a obowiązki płatnika w zakresie wystawienia PIT-4R/PIT-11
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 30 listopada 2016 r., nr 2461-IBPB-2-2.4511.849.2016.1.AK) "(?) Wnioskodawca - zakład pracy przejmujący - przejął z dniem 1 (...)
str. 61
2.
Zaliczka na podatek od świadczeń w naturze przekazanych byłemu pracownikowi
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 15 września 2016 r., nr IBPB-2-1/4511-324/16-1/BJ) "(?) Pracodawca błędnie ustalił przychód pracownika w danym miesiącu z powodu (...)
str. 63
3.
Obowiązki spółki w związku z wypłatą wspólnikowi wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 8 listopada 2016 r., nr 2461-IBPB-2-2.4511.770.2016.1.MMA) "(?) Wnioskodawca będący spółką komandytową zamierza zawrzeć z jednym z komandytariuszy, (...)
str. 65
4.
Zaniżenie kosztów uzyskania przychodów a korekta PIT-11/PIT-4R za rozliczone lata
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 2 grudnia 2016 r., nr 3063-ILPB1-1.4511.254.2016.1.AMN) "(?) Wnioskodawca wypłaca wynagrodzenia za pełnienie funkcji członka Komisji Egzaminacyjnej na (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.