Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 27 stycznia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 27.01.2023 r., godz. 12:06 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 196.246 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
NUMER BIEŻĄCY 3 (1154) Z DNIA 20.01.2023
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 9 (944) z dnia 20.03.2017
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 9 (944) z dnia 20.03.2017
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Kogo dotyczą sankcje w PIT/CIT za naruszanie obowiązku bezgotówkowego regulowania transakcji? - odpowiedź MF na pytanie naszego Wydawnictwa
Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 ze zm.), dokonywanie (...)
str. 4
2.
Kontrole podatkowe w ramach KAS - komunikat Ministerstwa Finansów
W ramach Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) zdecydowana większość kontroli będzie przeprowadzana na dotychczasowych zasadach. Standardowe kontrole podatkowe są przeprowadzane z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem (z zachowaniem (...)
str. 4
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Opublikowano jednolity tekst ustawy - Kodeks cywilny
W Dzienniku Ustaw z 2 marca 2017 r., pod poz. 459, opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie (...)
str. 6
2.
Opublikowano rozporządzenie w sprawie m.in. określenia terytorialnego zasięgu działania organów KAS
W Dzienniku Ustaw z 1 marca 2017 r., pod poz. 448, opublikowano rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie (...)
str. 6
3.
Opublikowano rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego
W Dzienniku Ustaw z 1 marca 2017 r., pod poz. 430, opublikowano rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie (...)
str. 6
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Zakup i sprzedaż towarów używanych - rozliczenie podatkowe i ujęcie bilansowe
W praktyce wiele firm trudni się zakupem i sprzedażą towarów używanych (samochodów lub innych towarów). W tym artykule omawiamy podatkowe rozliczenie i udokumentowanie takich transakcji (...)
str. 7
1.1.
Sprzedaż towarów używanych - sposób rozliczenia VAT
Sprzedaż towarów używanych może być opodatkowana na zasadach ogólnych lub według procedury szczególnej polegającej na opodatkowaniu jedynie marży. Na potrzeby zastosowania opodatkowania na zasadzie marży (...)
str. 7
1.2.
Rozliczenie sprzedaży towaru używanego dla celów podatku dochodowego
Przychody ze sprzedaży towarów używanych W ustawach o podatku dochodowym nie zawarto żadnych regulacji, które w sposób szczególny odnosiłyby się do rozliczania sprzedaży towarów używanych. (...)
str. 10
1.3.
Ewidencja księgowa sprzedaży towarów używanych
W ustawie o rachunkowości (podobnie jak w ustawach o podatku dochodowym) nie określono szczególnych zasad rozliczania sprzedaży towarów używanych. Stosuje się tu zatem zasady ogólne. (...)
str. 12
2.
Podział wyniku w spółce osobowej - wybrane zagadnienia
Spółki osobowe prawa handlowego, takie jak spółka jawna czy komandytowa, mogą z tytułu prowadzonej działalności uzyskiwać przychody lub mogą ponosić straty. W artykule tym odnosimy (...)
str. 12
2.1.
Zasady podziału wyniku finansowego w spółce osobowej
W spółkach osobowych prawa handlowego prowadzących księgi rachunkowe, takich jak spółka jawna czy spółka komandytowa, podział wyniku finansowego za dany rok może nastąpić dopiero po (...)
str. 12
2.2.
Przeznaczenie zysku na wypłaty dla wspólników
Jak wspomnieliśmy, wypracowany przez spółkę jawną/komandytową w 2016 r. zysk może zostać przeznaczony do podziału między wspólników. Dokonując podziału tego zysku, należy mieć na uwadze, (...)
str. 13
2.3.
Podwyższenie kapitału zakładowego (podstawowego) z wypracowanego zysku
Jeśli wypracowany przez spółkę jawną/komandytową zysk został przekazany na podwyższenie kapitału zakładowego (podstawowego) tych spółek, to przekazanie to skutkuje zwiększeniem wkładów wspólników. Wiąże się to (...)
str. 15
2.4.
Przekazanie zysku na utworzenie/podwyższenie kapitału zapasowego lub rezerwowego
Wprawdzie ani spółka jawna, ani komandytowa nie są zobowiązane do tworzenia kapitału zapasowego czy rezerwowego, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby spółki te tworzyły (...)
str. 16
2.5.
Nagrody dla pracowników wypłacone z zysku spółki osobowej przeznaczone na inne cele
Zysk spółki jawnej/komandytowej może zostać przeznaczony np. na wypłatę nagród dla pracowników. Odnosząc się do możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów nagród dla pracowników wypłacanych (...)
str. 17
2.6.
Sposób pokrycia straty spółki jawnej/komandytowej
Jeżeli wynik finansowy spółki jawnej/komandytowej za 2016 r. wykazał stratę, to stratę tę jednostka musi odpowiednio rozliczyć, co może zostać zaewidencjonowane np. w następujący sposób: (...)
str. 18
IV.
PODATEK VAT
1.
Materiały reklamowo-informacyjne przekazane nieodpłatnie a VAT - interpretacja indywidualna
Nieodpłatne przekazanie kontrahentom materiałów reklamowo-promocyjno-informacyjnych, dotyczących produktów z wizerunkiem lub/i logo podatnika, reklamujących jego produkty, nie podlega opodatkowaniu VAT, gdyż ww. materiały nie posiadają wartości (...)
str. 18
2.
Rozstrzygnięcia TSUE w sprawie VAT
2.1.
Stawka VAT na książki elektroniczne - wyrok TSUE
Stawka VAT na książki drukowane (w wersji papierowej), oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN, wytwarzane metodami poligraficznymi, opodatkowane są stawką VAT w wysokości (...)
str. 20
2.2.
Przeniesienie własności nieruchomości w zamian za długi podatkowe a VAT - opinia rzecznika TSUE
Przedmiotem sporów pomiędzy podatnikami a organami podatkowymi stała się kwestia opodatkowania VAT przeniesienia własności nieruchomości w zamian za długi podatkowe. Zgodnie z art. 66 § 1 Ordynacji podatkowej, szczególnym przypadkiem (...)
str. 20
3.
Komornik sądowy jest podatnikiem VAT - uchwała NSA
Na temat sporów, jak dla celów VAT traktować komorników wykonujących czynności egzekucyjne, pisaliśmy m.in. w Biuletynie Informacyjnym nr 5 z 10 lutego br. Pisaliśmy o (...)
str. 22
4.
Brak sprzedaży a sporządzenie raportu fiskalnego (pytanie z forum internetowego - www.forum.gofin.pl)
Czy jeżeli nie mieliśmy obrotów danego dnia (tzn. sprzedaży), to powinniśmy drukować raport dobowy "zerowy" (pytanie 1079541)? Jeśli w danym dniu nie było sprzedaży, to (...)
str. 23
5.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
5.1.
Dodatkowa sankcja w VAT w 2017 r.
W ewidencji i deklaracji VAT za styczeń br. spółka z o.o. nie wykazała jednej faktury sprzedaży i przez to zaniżyła kwotę VAT do wpłaty za (...)
str. 24
5.2.
Stawka VAT dla usługi montażu bramy wjazdowej
Jaką stawkę VAT spółka powinna zastosować do usługi montażu automatyki do bramy wjazdowej na posesję w sytuacji, gdy usługa ta wykonywana jest na rzecz osoby (...)
str. 25
5.3.
Opodatkowanie usługi transportowej świadczonej dla kontrahenta zagranicznego
Świadczę usługi transportu towarów. Transport przebiega wyłącznie na terytorium UE lub przewóz jest z kraju UE na terytorium kraju trzeciego. Jaką stawkę VAT zastosować do (...)
str. 27
5.4.
Transakcja łańcuchowa, w której uczestniczą podmioty z krajów UE - rozliczenie VAT
Sprzedałem towar kontrahentowi z Niemiec, a ten z kolei sprzedał ten towar kontrahentowi z Grecji. Towar został przewieziony bezpośrednio z Polski do Grecji. Transport organizował (...)
str. 28
5.5.
Nieodpłatne przekazanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej
Spółka prowadzi działalność gospodarczą w budynku wybudowanym na gruncie dzierżawionym od miasta. Spółka ponosi nakłady na budowę pompowni kanalizacyjnej, sieci oraz przyłączy wodno-kanalizacyjnych na potrzeby (...)
str. 31
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Moment powstania przychodu z tytułu nieodpłatnego poręczenia kredytu - interpretacja indywidualna
Spółka, która otrzymała nieodpłatnie od podmiotu z nią powiązanego poręczenie spłaty kredytu, uzyskała przychód z nieodpłatnych świadczeń. Przychód ten powstał w dacie otrzymania ww. poręczenia. (...)
str. 32
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Rozliczenie założenia i likwidacji lokaty w walucie obcej
Spółka z o.o. posiada rachunek walutowy, z którego część środków zamierza przeznaczyć na założenie lokaty w walucie obcej. Jaki kurs waluty obcej spółka powinna zastosować (...)
str. 34
2.2.
Wynagrodzenie pracowników/zleceniobiorców wypłacane w gotówce a limit płatności gotówkowych
Spółka wypłaca swoim pracownikom oraz zleceniobiorcom nieprowadzącym działalności gospodarczej wynagrodzenia za wykonywaną pracę w gotówce. Czy w odniesieniu do tego rodzaju wynagrodzeń stosuje się przepisy (...)
str. 36
2.3.
Czy składać sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej?
Jesteśmy spółką z o.o. i dokonujemy transakcji handlowych z kontrahentem (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą). Prezesem zarządu spółki z o.o. jest żona osoby fizycznej prowadzącej (...)
str. 38
2.4.
Stosowanie 15% stawki CIT przez spółkę należącą do międzynarodowej grupy kapitałowej
Polska spółka z o.o., funkcjonująca od kilkunastu lat, należy do międzynarodowej grupy kapitałowej, ale nie należy do podatkowej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o PDOP. (...)
str. 39
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Szczepienia przeciw grypie a PIT - interpretacja indywidualna
Wyłącznie w sytuacji, gdy przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, wynikające z ustawy Kodeks pracy oraz rozporządzeń wydanych na podstawie Kodeksu, zobowiązują pracodawcę do ponoszenia kosztów szczepień przeciw (...)
str. 40
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Zwrot towaru handlowego na przełomie roku w PKPiR
Prowadzę podatkową księgę przychodów i rozchodów. W grudniu 2016 r. dokonałam zwrotu towaru handlowego. Natomiast fakturę korygującą otrzymałam od sprzedającego 2 stycznia 2017 r. - (...)
str. 42
2.2.
Obowiązki podatkowe związane z likwidacją działalności gospodarczej (PIT, VAT)
Jako osoba fizyczna prowadzę działalność gospodarczą, którą zamierzam zlikwidować w 2017 r. Prowadzę podatkową księgę przychodów i rozchodów. Posiadam towary handlowe, środki trwałe i wyposażenie (komputer, laptop, meble). Czy (...)
str. 43
2.3.
Wybrane przychody i koszty - ewidencjonowanie w PKPiR
Refundacja wynagrodzenia z urzędu pracy w podatkowej księdze przychodów i rozchodów Otrzymujemy z urzędu pracy refundację części wynagrodzenia skierowanego bezrobotnego do 30. roku życia. Czy refundację tę należy księgować (...)
str. 45
2.4.
Opodatkowanie działalności podatkiem liniowym a prawo do preferencji podatkowych
Mąż prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym. W 2016 r. oprócz przychodów z działalności uzyskał wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji prezesa zarządu (otrzymał z tego tytułu PIT-11). Czy będzie on (...)
str. 47
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Dobudowanie części budynku - ulepszenie czy nowy obiekt - interpretacja indywidualna
Skoro dobudowane do istniejącego budynku pomieszczenia magazynowo-biurowe nie stanowią odrębnego obiektu budowlanego, nie posiadają własnego przyłącza centralnego ogrzewania, elektrycznego, sanitarnego i wodnego oraz pomiędzy dotychczasowym (...)
str. 48
2.
Ewidencja zakupu części peryferyjnej środka trwałego
Zakupiliśmy cztery koła międzyrzędowe do ciągnika rolniczego. Elementy te będą wykorzystywane do prac polowych typu opryski czy siew nawozu. Jak zaewidencjonować taki zakup w księgach (...)
str. 49
3.
Opłata wstępna oraz ograniczenie w wysokości 20.000 euro przy umowie leasingu operacyjnego
Podpisaliśmy umowę leasingu operacyjnego samochodu osobowego. W jaki sposób rozliczyć opłatę wstępną? Czy można w miesiącu otrzymania faktury zaksięgować jej wartość w koszty, czy też (...)
str. 51
4.
Zbiornik na gaz zainstalowany na dzierżawionym gruncie
Na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej na dzierżawionym gruncie zainstalowano zbiornik na gaz. Zbiornik nie został nabyty, lecz będzie dzierżawiony od firmy zajmującej się sprzedażą gazu. (...)
str. 53
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Czas na przekazanie do ZUS zgłoszenia ZUS ZSWA
W terminie do 31 marca 2017 r. płatnicy składek przekazują do ZUS formularz ZUS ZSWA. Druk ten jest składany w celu zgłoszenia okresów pracy, w (...)
str. 54
2.
Dłuższy okres obowiązywania karty EKUZ
Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) jest wydawana w związku z pobytem czasowym w innym (niż Polska) państwie członkowskim Unii Europejskiej lub EFTA, niezwiązanym z wykonywaniem (...)
str. 56
3.
Dokumentowanie związku choroby z wypadkiem w drodze do pracy
Pracownik przez kilka tygodni był niezdolny do pracy z powodu choroby spowodowanej wypadkiem w drodze do pracy. Za czas choroby wypłaciliśmy wynagrodzenie, a następnie zasiłek (...)
str. 57
IX.
PRAWO PRACY
1.
Nowy wiek emerytalny a ochrona przed zwolnieniem
Zatrudniamy pracownicę (ur. w marcu 1959 r.), która od kwietnia 2017 r. zostanie objęta ochroną przedemerytalną. Według aktualnych przepisów powinna przejść na emeryturę w kwietniu 2021 r., a zgodnie z przepisami, które (...)
str. 58
2.
Ochrona zatrudnienia pracownicy w ciąży
1) W grudniu 2016 r. pracownica zatrudniona na czas nieokreślony otrzymała 3-miesięczne wypowiedzenie umowy o pracę. Na jej miejsce przyjęliśmy nową osobę. W lutym 2017 (...)
str. 60
3.
Uchylenie limitów "33 i 3" wobec umów sezonowych
Od kilku lat zatrudniamy pracowników budowlanych (betoniarz, brukarz) na okres kilku miesięcy w roku, najczęściej od kwietnia do listopada. Teraz też chcielibyśmy ich zatrudnić na (...)
str. 61
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Uproszczenia w rachunkowości dla jednostek mikro, jednostek małych oraz jednostek pozostałych
Spełniamy kryteria do uznania nas za jednostkę mikro. Czy podjęcie decyzji w tym zakresie przez organ zatwierdzający spowoduje konieczność przyjęcia wszystkich uproszczeń przewidzianych dla tego (...)
str. 63
2.
Korekta kosztów o stan zapasów towarów dokonana na dzień bilansowy oraz jej rozliczenie w roku następnym
Wydatki na zakup towarów odpisujemy w koszty na dzień ich zakupu. Ponieważ zaliczki na podatek opłacamy w formie uproszczonej, dotychczas nie dokonywaliśmy korekt kosztów. Jak (...)
str. 66
3.
Czy dopuszczalne jest zaniechanie wyceny bilansowej pozycji wyrażonych w walucie obcej?
Jesteśmy małą spółką jawną osób fizycznych. Nasze roczne sprawozdania finansowe nie podlegają obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta. W polityce rachunkowości przyjęliśmy metodę podatkową rozliczania różnic kursowych. (...)
str. 68
4.
Zakup praw do emisji CO2
W 2017 r. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (PEC) kupiło prawa do emisji CO2. Część z nich dotyczy jeszcze 2016 r. Jak powinniśmy zaksięgować te prawa? W (...)
str. 69
5.
Relacja z dyżuru telefonicznego
5.1.
Realizacja obowiązku podpisania sprawozdania finansowego
Czy obowiązek podpisania sprawozdania finansowego dotyczy wszystkich sporządzanych przez daną jednostkę jego elementów? Kto powinien podpisać sprawozdanie w przypadku jego sporządzenia w biurze rachunkowym? Podpisanie sprawozdania finansowego (...)
str. 72
5.2.
Sposób ewidencjonowania niepodlegającego odliczeniu VAT dotyczącego rat leasingowych
Samochód używany na podstawie leasingu operacyjnego wykorzystujemy do celów mieszanych, w związku z czym odliczamy tylko 50% VAT. Czy w ewidencji księgowej niepodlegający odliczeniu VAT (...)
str. 72
5.3.
Odroczony podatek dochodowy za 2016 r. a wysokość stawki podatku w 2017 r.
Jesteśmy małą jednostką, która w br. będzie opodatkowana podatkiem dochodowym obliczanym według stawki 15%. Czy w związku z tym, ustalając aktywa i tworząc rezerwy z (...)
str. 73
5.4.
Rabat na zakupione towary otrzymany na przełomie roku
Jak należy ewidencjonować w księgach rachunkowych otrzymane w 2017 r. faktury potwierdzające rabaty na zakupione w 2016 r. towary? Od 1 stycznia 2016 r. moment (...)
str. 75
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.