Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 27 stycznia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 27.01.2023 r., godz. 12:06 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 196.246 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
NUMER BIEŻĄCY 3 (1154) Z DNIA 20.01.2023
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 15 (950) z dnia 20.05.2017
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 15 (950) z dnia 20.05.2017
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Usługi podwykonawców w PKPiR - odpowiedź Ministerstwa Finansów na pytanie naszego Wydawnictwa
Przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2017 r. poz. 728) (...)
str. 4
2.
Wydatki na okulary dla pracowników a koszty podatkowe pracodawcy - interpretacja indywidualna
Wydatki na szkła korygujące (soczewki kontaktowe) dla pracowników, ponoszone przez pracodawcę zgodnie z odpowiednimi przepisami, to tzw. "koszty pracownicze", które mogą zostać zaliczone do kosztów (...)
str. 5
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Zwolnienie z PIT i zaniechanie poboru podatku od niektórych stypendiów
W Dzienniku Ustaw z 28 kwietnia 2017 r., pod poz. 859, opublikowano ustawę z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o stopniach naukowych (...)
str. 6
2.
Jednolity tekst ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników
W Dzienniku Ustaw z 28 kwietnia 2017 r., pod poz. 869, opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie (...)
str. 7
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Podróż służbowa przedsiębiorcy - podatki i ewidencja księgowa
Osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą często na potrzeby tej działalności odbywają podróże, w trakcie których ponoszą różnego rodzaju wydatki, np. na dojazdy samochodem własnym (...)
str. 7
1.1.
Wydatki ponoszone w trakcie podróży przedsiębiorcy a VAT
W ustawie o VAT nie określono regulacji, które w sposób szczególny odnosiłyby się do odliczania VAT od wydatków ponoszonych w trakcie podróży służbowej przedsiębiorcy. Należy (...)
str. 7
1.2.
Ujęcie w kosztach uzyskania przychodów wydatków na podróż przedsiębiorcy
Zasadą jest, że podatnicy mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów te wydatki, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów (...)
str. 9
1.3.
Ewidencja księgowa wydatków związanych z podróżą przedsiębiorcy
W sytuacji, gdy przedsiębiorca prowadzi księgi rachunkowe, to koszty swoich podróży służbowych ujmuje w tych księgach w kosztach działalności operacyjnej, np. na koncie 40-9 "Pozostałe (...)
str. 12
2.
Nagroda w sprzedaży premiowej - skutki w VAT, podatku dochodowym i ewidencja księgowa u otrzymującego
Powszechną praktyką stosowaną obecnie przez przedsiębiorców jest przekazywanie kontrahentom nagród w ramach różnych akcji marketingowych, np. w ramach sprzedaży premiowej. Działanie to polega na tym, (...)
str. 13
2.1.
Otrzymanie nagrody w ramach sprzedaży premiowej a VAT
Przekazanie nagrody w ramach sprzedaży premiowej nie wiąże się z wystawieniem przez kontrahenta faktury (nawet jeśli wykazał on z tego tytułu VAT należny). W związku (...)
str. 13
2.2.
Rozliczenie otrzymanej nagrody dla celów podatku dochodowego
Przychód z tytułu otrzymania nagrody Dla podatnika CIT otrzymanie nagrody (w ramach sprzedaży premiowej) wiąże się z koniecznością wykazania z tego tytułu przychodu podatkowego na (...)
str. 14
2.3.
Ewidencja księgowa otrzymanej nagrody
Jeśli otrzymana od kontrahenta nagroda (tu: w ramach sprzedaży premiowej) spełnia definicję aktywów (aktywa to kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe (...)
str. 17
IV.
PODATEK VAT
1.
Ulga na złe długi jest zgodna z dyrektywą unijną - wyrok NSA
Polskie regulacje dotyczące ulgi na złe długi są zgodne z prawem unijnym, gdyż państwa członkowskie mają swobodę w ustalaniu warunków pomniejszania podstawy opodatkowania. (wyrok NSA (...)
str. 18
2.
Interpelacje poselskie w sprawie VAT
2.1.
Wykreślanie firm z rejestru VAT
Rejestr VAT jest bazą przydatną dla przedsiębiorców, gdyż mogą oni na bieżąco zasięgać informacji o istnieniu konkretnego kontrahenta i o tym, czy jest on czynnym (...)
str. 20
2.2.
Odpowiedzialność pełnomocnika za zobowiązania podatnika
W dniu 1 stycznia 2017 r. weszła w życie zmiana ustawy o VAT dotycząca rozszerzenia odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe podatnika na jego pełnomocnika. Zgodnie z (...)
str. 21
3.
Stawka VAT na sprzedaż nieruchomości - wybrane problemy
Sprzedaż budynku, budowli lub ich części może być zwolniona z VAT na podstawie np. art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Przepis ten (...)
str. 22
3.1.
Nowe stanowisko organów podatkowych w sprawie pierwszego zasiedlenia
Jeszcze do niedawna organy podatkowe powszechnie przyjmowały (na podstawie literalnego brzmienia przepisu), że aby doszło do pierwszego zasiedlenia, musi wystąpić czynność opodatkowana, tj. sprzedaż lub (...)
str. 23
3.2.
Nieruchomość stanowiąca towar handlowy
Przy sprzedaży budynku (budowli, itp.) stanowiącego towar handlowy pojawiają się dwie wątpliwości, tj.: 1) czy data zakupu takiej nieruchomości może być uznana za datę pierwszego (...)
str. 25
3.3.
Uwagi końcowe
Rezygnacja ze zwolnienia z VAT Korzystanie przy sprzedaży nieruchomości ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT (tj. (...)
str. 26
4.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
4.1.
Odwrotne obciążenie VAT usług budowlanych, gdy inwestorem jest osoba prywatna
Od osoby prywatnej otrzymałem zlecenie wybudowania domu mieszkalnego. Zamierzam jednak zlecić wykonanie części prac kontrahentom. Moja firma oraz firmy kontrahentów mają status czynnych podatników VAT. (...)
str. 27
4.2.
Obciążenie leasingobiorcy opłatami za wykroczenie drogowe - faktura czy nota księgowa?
W przypadku, gdy leasingobiorca pojazdu samochodowego popełni wykroczenie drogowe (np. w związku z przekroczeniem prędkości), leasingodawca obciąża go kosztami mandatu drogowego oraz opłatą za udzielenie (...)
str. 29
4.3.
Zakup usług, które nie podlegają opodatkowaniu VAT w Polsce - wykazanie w ewidencji VAT i JPK_VAT
Kupujemy bilety lotnicze (i na prom) od kontrahentów zagranicznych, którzy w Polsce nie mają ani siedziby, ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Usługa (przelot) jest wykonywana (...)
str. 31
4.4.
Wykazanie WNT, gdy do transakcji nie doszło
Otrzymaliśmy fakturę od kontrahenta z UE dokumentującą sprzedaż towaru. Do transakcji jednak nie doszło. Kontrahent uznał swój błąd i wystawił fakturę korygującą. Czy w takim (...)
str. 32
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Najem samochodu za granicą od pośrednika krajowego a podatek u źródła - interpretacja indywidualna
W sytuacji, gdy płatność za najem samochodu za granicą jest dokonywana na rzecz polskiego podmiotu (pośrednika), który jest beneficjentem tej płatności, wówczas nie wystąpi obowiązek (...)
str. 32
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Próg istotności a ujmowanie w kosztach uzyskania przychodów tzw. kosztów pośrednich
Spółka z o.o. ponosi tzw. koszty pośrednie (np. składki na ubezpieczenia majątkowe, prenumeratę, itd.), które dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy. Jaki próg istotności należy przyjąć dla (...)
str. 34
2.2.
Przychody ze sprzedaży środka trwałego a limit małego podatnika dla celów CIT
W 2016 r. spółka z o.o., oprócz przychodów ze sprzedaży towarów, uzyskała także przychód ze sprzedaży środka trwałego (nieruchomości). Czy przychód ten należało wziąć pod (...)
str. 36
2.3.
Obowiązek dokumentacyjny w przypadku transakcji z podmiotami powiązanymi
Udziałowcy naszej spółki z o.o. są również udziałowcami innych spółek z o.o., z którymi spółka współpracuje i ma wzajemne należności i zobowiązania. Ponadto jeden z (...)
str. 38
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Wydatki na zajęcia relaksacyjne dla pracowników jako koszt podatkowy - interpretacje indywidualne
Wydatki na zajęcia antystresowe i relaksacyjne dla pracowników, w tym. m.in. na wyposażenie i utrzymanie sal (siłowni, gabinetu do masażu, pokoju relaksacyjnego) oraz koszty trenera, (...)
str. 40
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Szkolenie przyszłego pracownika - skutki w PIT, CIT i ZUS
Spółka podpisała z przyszłym pracownikiem umowę o pracę. Jeszcze przed rozpoczęciem pracy (co nastąpi w lipcu br.) firma sfinansuje przyszłemu pracownikowi szkolenie w zakresie obsługi (...)
str. 41
2.2.
Zamiana prywatnej nieruchomości a rozliczenie PIT
W 2014 r. otrzymaliśmy razem z mężem w formie darowizny działkę niezabudowaną. W 2016 r. zamieniliśmy z naszymi sąsiadami tę działkę na podobną. Wartość obu (...)
str. 43
2.3.
Obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej
Spółka cywilna świadczy usługi na rzecz spółki z o.o. spółki komandytowej. Wspólnicy spółki cywilnej są równocześnie komandytariuszami spółki komandytowej. Czy w takiej sytuacji wystąpi obowiązek (...)
str. 45
3.
Relacja z dyżuru telefonicznego
3.1.
Obowiązki spółki wypłacającej dywidendę wspólnikowi będącemu osobą fizyczną
Spółka z o.o. przeznaczyła część zysku za 2016 r. na wypłatę wspólnikom dywidendy. Wspólnikami tej spółki są osoby fizyczne. Jakie obowiązki ciążą na spółce w (...)
str. 46
3.2.
Zwrot kosztów wyżywienia w podróży służbowej
Czy zwrot kosztów wyżywienia w podróży służbowej w wysokości wynikającej z faktury przedłożonej przez pracownika jest wolny od podatku dochodowego? Tak, ale tylko do wysokości (...)
str. 47
3.3.
Wynajem lokalu od wspólnika spółki cywilnej
Spółka cywilna zamierza najmować na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej lokal od swojego wspólnika. Czy koszt najmu będzie kosztem uzyskania przychodów u wszystkich wspólników - także (...)
str. 47
3.4.
Rozszerzenie wspólności majątkowej a zbycie lokalu przed upływem 5 lat
Podatnik był właścicielem nieruchomości mieszkalnej (domu) jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego. W trakcie trwania małżeństwa małżonkowie zawarli w formie aktu notarialnego (w 2014 r.) umowę (...)
str. 48
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Wydatki na doradztwo w zakresie pozyskania środków na finansowanie inwestycji - interpretacja indywidualna
Wydatki związane z pozyskaniem środków z Funduszy Unijnych nie są wydatkami koniecznymi do wytworzenia środka trwałego. Tym samym ich poniesienie nie wpływa na wartość początkową budowanego obiektu. (...)
str. 49
2.
Ulepszenie środka trwałego amortyzowanego indywidualnie ustaloną stawką amortyzacyjną
Posiadamy budynek, który podlega amortyzacji indywidualnie ustaloną stawką amortyzacyjną w wysokości 10%. Czy nakłady poniesione na ulepszenie takiego budynku też będą podlegały amortyzacji taką stawką? (...)
str. 50
3.
Wydatki na remont budynku niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych
Osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą w budynku warsztatowym wybudowanym systemem gospodarczym w latach 90. Obiekt ten nie został wprowadzony do ewidencji środków trwałych. Czy poniesione (...)
str. 51
4.
Obniżenie stawek amortyzacyjnych a maksymalny okres amortyzacji
W 2016 r. kierownik naszej jednostki podjął decyzję o obniżeniu stawek amortyzacyjnych stosowanych przy amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych do 1% (podatkowo (...)
str. 52
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Zbliża się termin przekazania do KRUS informacji o wysokości podatku dochodowego z działalności za 2016 r.
Ubezpieczenie rolnicze będzie mogło być kontynuowane przez rolnika (lub domownika), który do 31 maja 2017 r. przekaże zaświadczenie (oświadczenie) z urzędu skarbowego i będzie z niego wynikało, iż kwota (...)
str. 55
2.
Brak raportu ZUS RSA za pracownika na urlopie bezpłatnym
Przez kilka miesięcy ubiegłego roku pracownik przebywał na urlopie bezpłatnym. W tym okresie był on wykazywany wyłącznie w imiennych raportach ZUS RCA z zerowymi podstawami (...)
str. 57
3.
Kilkugodzinna nieobecność w pracy wpływa na podstawę wymiaru wynagrodzenia za czas choroby
Pracownik w miesiącach poprzedzających niezdolność do pracy korzystał z niepłatnych kilkugodzinnych przepustek. Czy przy ustalaniu podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego należy uzupełnić wynagrodzenie za te miesiące? (...)
str. 58
IX.
PRAWO PRACY
1.
Wypłata i oskładkowanie wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę i o dzieło
Zamierzamy przejąć sklep razem z pracownikami. Są oni wynagradzani w ten sposób, że wynagrodzenie podstawowe, które jest podstawą odprowadzania składek do ZUS, wypłacane jest z (...)
str. 59
2.
Za pracę ponad limit godzin niepełnoetatowca przysługuje tylko dodatek
Zatrudniamy pracownika niepełnoetatowego, którego limit godzin pracy, powyżej którego należy mu się dodatek, ustalony jest na 6 godzin. W ostatnim miesiącu pracownik kilkakrotnie przekroczył ten (...)
str. 60
3.
Szczególna ochrona zatrudnienia po przejściu zakładu pracy na nowego pracodawcę
W maju br. przejęliśmy inny zakład pracy razem z jego pracownikami, na zasadzie art. 231 K.p. Wśród przejętych pracowników jest pracownica w ciąży, która już (...)
str. 62
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Usługa badania rocznego sprawozdania finansowego za 2016 r.
W grudniu 2016 r. spółka z o.o. zapłaciła zaliczkę na poczet badania sprawozdania finansowego za 2016 r., które zostanie zakończone w czerwcu 2017 r. Jak rozliczyć wydatki poniesione na takie badanie? (...)
str. 64
2.
Podpis sprawozdania finansowego przez osobę prowadzącą księgi rachunkowe
Czy przy składaniu podpisu pod sprawozdaniem finansowym (spółki z o.o.) osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, wystarczy samo "sporządziłam/em" i podpis, czy należałoby dopisać datę, imię i nazwisko? (...)
str. 68
3.
Czy rok obrotowy musi być taki sam jak rok podatkowy?
Umowa spółki z o.o. została zawarta w grudniu 2016 r. Określono w niej, że rokiem obrotowym spółki będzie okres 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych zaczynający się (...)
str. 69
4.
Czy osoby fizyczne mogą być w 2017 r. uznane za jednostki mikro?
Jestem osobą fizyczną prowadzącą księgi rachunkowe. Czy za 2017 r. będę miał możliwość sporządzenia sprawozdania finansowego przewidzianego dla jednostek mikro? Dotychczas miałem taką możliwość. W (...)
str. 71
5.
Ewidencja księgowa prowadzona przez wspólnotę mieszkaniową
W budynku wielorodzinnym powstała wspólnota mieszkaniowa. Jaką ewidencję księgową powinna ona prowadzić? Czy muszą to być księgi rachunkowe? Jeżeli tak, to czy opłaty wnoszone na (...)
str. 72
6.
Czy duża jednostka może odstąpić od ustalania odroczonego podatku dochodowego?
Czy w rachunku zysków i strat wynik netto może być większy niż wynik brutto? Czy można w tym przypadku nie stosować zapisów z KSR nr (...)
str. 73
7.
Wydatki strukturalne w samorządowej osobie prawnej
Czy wydatki poniesione przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego na: zakup samochodów egzaminacyjnych, wymianę systemu rejestrującego przebieg egzaminów w samochodach, wymianę mebli biurowych w sali egzaminacyjnej (...)
str. 74
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.