Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 27 stycznia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 27.01.2023 r., godz. 12:06 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 196.246 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
NUMER BIEŻĄCY 3 (1154) Z DNIA 20.01.2023
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 34 (969) z dnia 01.12.2017
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 34 (969) z dnia 01.12.2017
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytania naszego Wydawnictwa
1.1.
MF zmienia zdanie w sprawie opodatkowania zwrotu kosztów dojazdu na posiedzenia organów spółki
Wolne od podatku dochodowego są diety i inne należności za czas podróży osoby niebędącej pracownikiem (art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o PDOF). Na łamach Biuletynu Informacyjnego podawaliśmy (...)
str. 4
1.2.
Wartość początkowa nieruchomości otrzymanej w drodze darowizny, ulepszonej, a następnie wprowadzonej do ewidencji
Przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi często wykorzystują w swoich firmach składniki prywatnego majątku, w tym głównie nieruchomości, w posiadanie których weszli w drodze darowizny. Zazwyczaj w momencie ich nabycia w drodze darowizny (...)
str. 4
1.3.
Różnice kursowe od własnych środków pieniężnych
Zgodnie z art. 15a ust. 2 pkt 3 i ust. 3 pkt 3 ustawy o PDOP (oraz art. 24c ust. 2 pkt 3 i ust. 3 pkt 3 ustawy o PDOF), podatkowe różnice kursowe powstają, gdy wartość otrzymanych lub nabytych (...)
str. 6
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Nowa wersja JPK_VAT - od 1 stycznia 2018 r.
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.finanse.mf.gov.pl) opublikowano nową wersję struktury JPK_VAT (3) oraz dotyczącą jej broszurę informacyjną. UWAGA! Nowa wersja JPK_VAT (3) zacznie obowiązywać od (...)
str. 7
2.
"Duża" nowelizacja CIT/PIT uchwalona
Na łamach naszego czasopisma informowaliśmy o projekcie Ministerstwa Finansów w zakresie "dużej" nowelizacji ustaw o PDOP i PDOF (tj. ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od (...)
str. 7
3.
Nowe regulacje ułatwiające prowadzenie działalności gospodarczej
W dniu 14 listopada 2017 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy Prawo przedsiębiorców, przedłożony przez Ministra Rozwoju i Finansów. Jak czytamy w informacji na ten temat (umieszczonej na stronie (...)
str. 9
4.
Planowane zmiany w CEiDG w 2018 r.
W dniu 14 listopada 2017 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, przedłożony przez Ministra Rozwoju i Finansów. Projekt ww. (...)
str. 10
5.
Zasady uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Polski w 2018 r.
W dniu 14 listopada 2017 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedłożony przez Ministra (...)
str. 11
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Przyznanie pracownikowi zapomogi losowej - rozliczenie podatkowe i ujęcie bilansowe
Zapomogi są w jednostkach jedną z wielu form pomocy dla pracowników znajdujących się w trudnej sytuacji. Najczęściej są one udzielane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, ale czasem także ze (...)
str. 12
1.1.
Zapomogi jako działalność socjalna
Na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 800 ze zm.), działalność socjalna obejmuje m.in. udzielanie pomocy materialnej (...)
str. 12
1.2.
Warunki zastosowania zwolnienia z PIT dla zapomóg
? Zapomogi finansowane z różnych źródeł Otrzymana przez pracownika zapomoga stanowi przychód ze stosunku pracy, który jednak może korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 (...)
str. 13
1.3.
Zapomoga a koszt firmy
Zapomoga, jako jedna z form pomocy pracownikom, mieszcząca się w pojęciu działalności socjalnej, niestety nie może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów pracodawcy i to zarówno sfinansowana z Funduszu, (...)
str. 15
1.4.
Zapomoga w ewidencji księgowej
W ewidencji księgowej zapomogę wypłaconą z ZFŚS można ująć:    ? przyznana zapomoga:       - Wn konto 85-0 "Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych",       (...)
str. 15
2.
Koszty procesowe - podatki i ewidencja księgowa
Podmioty gospodarcze ponoszą niekiedy wydatki związane z postępowaniem sądowym, tj. koszty sądowe i koszty zastępstwa procesowego. Należy mieć przy tym na uwadze, że zgodnie z art. 98 § 1 Kodeksu (...)
str. 15
2.1.
Odliczanie VAT od usługi świadczonej przez kancelarię prawną
Podatnicy, którzy ponoszą wydatki na usługi prawne, w związku z dochodzeniem swoich należności w sądzie, mogą odliczyć VAT z faktur dokumentujących takie usługi na zasadach ogólnych. Jak wynika z art. 86 (...)
str. 16
2.2.
Koszty procesowe a koszty uzyskania przychodów
W ustawach o podatku dochodowym brak jest regulacji, które w sposób szczególny odnosiłyby się do możliwości ujęcia w kosztach uzyskania przychodów kosztów: sądowych czy zastępstwa procesowego. Tego rodzaju wydatki (...)
str. 17
2.3.
Ewidencja księgowa kosztów procesu
Koszty procesowe, ponoszone w związku z dochodzeniem swoich roszczeń w sądzie, wiążą się w sposób pośredni z prowadzoną przez jednostkę działalnością gospodarczą. Są one zatem kwalifikowane do pozostałych kosztów operacyjnych (...)
str. 18
IV.
PODATEK VAT
1.
Ustawowe terminy odliczania VAT od niektórych transakcji niezgodne z Dyrektywą - wyrok WSA
Przepisy ustawy o VAT zakazujące odliczenia VAT od WNT, importu usług czy transakcji objętych odwrotnym obciążeniem w rozliczeniu za okres, w którym wykazano VAT należny od ww. transakcji (...)
str. 20
2.
Ulga na złe długi jako regulacja likwidująca zatory płatnicze - odpowiedź na interpelację poselską
W interpelacji poselskiej nr 15838 poruszono problem zatorów płatniczych. Autor tej interpelacji zauważył, że na rynku funkcjonuje bardzo dużo małych i średnich firm generujących niewielki przychód. Firmy te (...)
str. 22
3.
Kontrowersyjne stosowanie indywidualnego prewspółczynnika przez gminy
Na temat stosowania indywidualnego prewspółczynnika przez gminy pisaliśmy na łamach naszego czasopisma niejednokrotnie. W niniejszym artykule odniesiemy się do tej kwestii przez pryzmat korzystnych dla gmin (...)
str. 23
4.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
4.1.
Odliczenie VAT z faktur za naprawę samochodu, gdy koszty naprawy w kwocie brutto sfinansował ubezpieczyciel
Spółka (czynny podatnik VAT) wykorzystuje w prowadzonej działalności samochód osobowy. Został on ubezpieczony w wartości brutto. Czy spółka ma prawo odliczyć 50% VAT z faktur dokumentujących powypadkową naprawę (...)
str. 24
4.2.
Rezygnacja z kasy fiskalnej przez biuro rachunkowe
Prowadzę biuro rachunkowe. Czy mogę zrezygnować z kasy fiskalnej z uwagi na fakt, że zainstalowałam ją kierując się błędną interpretacją przepisów, że świadczone przez biuro usługi mieszczą (...)
str. 26
4.3.
Przejazd taksówką - dokument uprawniający do odliczenia VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Czy mam prawo odliczyć VAT z paragonu fiskalnego dokumentującego przejazd taksówką? Nie. Paragon fiskalny za przejazd taksówką nie uprawnia do odliczenia VAT. (...)
str. 28
4.4.
Opodatkowanie VAT materiałów reklamowych a nośnik, na którym zostaną przekazane
Spółka jest czynnym podatnikiem VAT. Zamierza nagrać materiały reklamowo-informacyjne na pendrive i w tej formie przekazać je nieodpłatnie kontrahentowi. Czy w związku z tym zobowiązana jest odprowadzić VAT? Zaznaczamy, (...)
str. 29
4.5.
Zakup produktów żywnościowych na potrzeby pracowników
Działalność spółki (czynnego podatnika VAT) polega na uprawie zbóż. W czasie żniw pracownicy pracują długo na polach gospodarstwa i w tym czasie spółka dowozi im obiady. Na fakturze (...)
str. 31
4.6.
Odwołanie darowizny samochodu
Przedsiębiorca wykupił samochód osobowy po zakończonej umowie leasingu; z faktury zakupowej odliczył 50% VAT. Samochód użytkował 6 miesięcy, a następnie przekazał w darowiźnie synowi (w lutym 2017 r.). W tym samym (...)
str. 32
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Wzajemne poręczenia o różnej wartości a przychód podatkowy - wyrok WSA
W przypadku, gdy wzajemne poręczenia kredytów (pomiędzy spółkami powiązanymi) nie są równowartościowe, wówczas podmiot, który udzielił poręczenia o wartości niższej niż sam otrzymał, uzyskuje przychód z tytułu świadczeń (...)
str. 34
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Dokument zakupu bez danych nabywcy a koszty podatkowe pracodawcy
Pracownicy spółki z o.o. odbywają zagraniczne podróże służbowe, w trakcie których korzystają z noclegów w hotelach. Spółka opłaca te noclegi przelewem, z rachunku firmowego. Spółka uzyskuje od kontrahenta zagranicznego (hotelu) (...)
str. 35
2.2.
Możliwość ujęcia w kosztach podatkowych wydatku opłaconego gotówką na rzecz podmiotu zagranicznego
Spółka z o.o. kupiła towary od kontrahenta zagranicznego; jednorazowa wartość transakcji przekroczyła 15.000 zł. Czy regulując zobowiązanie na rzecz podmiotu zagranicznego gotówką, wartość nabytych towarów spółka będzie (...)
str. 37
2.3.
Sposób wykazywania dochodów i strat uzyskiwanych ze zbycia certyfikatów inwestycyjnych
Jesteśmy spółką z o.o., która nie ma obowiązku badania sprawozdania przez biegłego rewidenta. Planujemy inwestować w Fundusze Inwestycyjne Zamknięte. Będziemy nabywać i zbywać certyfikaty inwestycyjne. Czy zysk/stratę ze (...)
str. 38
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Udział wszystkich pracowników w wycieczce sfinansowanej z ZFŚS bez PIT - interpretacja KIS
Udział pracowników w wycieczce sfinansowanej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, która będzie miała na celu zintegrowanie pracowników oraz umożliwienie aktywnego wypoczynku, co pozytywnie wpłynie na wzajemne relacje (...)
str. 40
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Ratalna zapłata składek ZUS za lata ubiegłe - skutki podatkowe
W jednostce została przeprowadzona kontrola ZUS, w wyniku której została ona zobowiązana do zapłaty składek ZUS za zleceniobiorców (za lata 2013-2015). Jednostka zdecydowała, że także składki w części (...)
str. 41
2.2.
Kontynuowanie działalności gospodarczej po śmierci ojca a rozliczenie podatku dochodowego
Po ojcu, który zmarł w maju br., odziedziczyłam szkoły niepubliczne. Postanowiłam kontynuować tę działalność (jako organ prowadzący). Czy bieżące dokumenty powinnam do końca 2017 r. księgować w prowadzonej (...)
str. 43
2.3.
Koszty uzyskania przychodów od wynagrodzeń otrzymywanych przez członka rady nadzorczej od kilku spółek
Członek rady nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie za udział w posiedzeniach rady nadzorczej w dwóch różnych spółkach z o.o. Czy do wynagrodzenia w obu spółkach powinny być stosowane koszty uzyskania przychodu, (...)
str. 46
2.4.
Czy rodzic może odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatki na okulary dla niepełnosprawnego dziecka?
W tym roku okazało się, że moje niepełnosprawne dziecko (4 lata) musi nosić okulary ze względu na wadę wzroku. Czy wydatki na te okulary mogę jako (...)
str. 47
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Niezamortyzowana wartość inwestycji w obcym środku trwałym - interpretacja KIS
Straty powstałe w związku z likwidacją nie w pełni zamortyzowanych środków trwałych, o ile ich likwidacja nie została dokonana na skutek zmiany rodzaju działalności, mogą podlegać zaliczeniu do kosztów (...)
str. 48
2.
Amortyzacja maszyny o wartości początkowej niższej niż 3.500 zł
Zamierzamy zakupić maszynę, która będzie przez nas użytkowana w okresie przekraczającym 12 miesięcy. Jak można taki wydatek rozliczyć dla celów podatku dochodowego zakładając, że jej wartość (...)
str. 49
3.
Najem maszyny na potrzeby budowy środka trwałego
Na potrzeby prowadzonej budowy hali produkcyjnej wynajmujemy sprzęt budowlany, rusztowania, betoniarkę czy dźwig. Czy ponoszone koszty zwiększą wartość początkową budowanego obiektu, czy można rozliczyć je (...)
str. 50
4.
Motocykl a jednorazowy odpis amortyzacyjny
Na potrzeby zleceń na terenie miasta zamierzamy zakupić motocykl. Czy mając na uwadze fakt, że jesteśmy małym podatnikiem, możemy objąć go jednorazowym odpisem amortyzacyjnym? Motocykl (...)
str. 51
VIII.
PORADY DLA FIRM
1.
Jednolity Plik Kontrolny - wybrane problemy
1.1.
Korygowanie błędów w JPK_VAT
Czynni podatnicy VAT prowadzący księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych zostali zobligowani do przekazywania informacji o ewidencji VAT w postaci JPK_VAT - co miesiąc i bez wezwania organu (...)
str. 52
1.2.
JPK, gdy rozliczeń podatnika dokonuje biuro rachunkowe
Przedsiębiorcy objęci obowiązkami w zakresie JPK - dotyczącymi obligatoryjnego, comiesięcznego przesyłania JPK_VAT oraz przekazywania na wezwanie organu podatkowego pozostałych struktur JPK - niejednokrotnie korzystają z usług biur (...)
str. 54
1.3.
Sprawdzanie statusu kontrahenta - na potrzeby JPK_VAT
Mam bardzo dużą ilość kontrahentów. Sporządzając JPK_VAT, chciałbym mieć pewność, czy wszyscy kontrahenci są czynnymi podatnikami VAT, aby nie ryzykować odliczenia VAT z wystawionych przez nich (...)
str. 56
2.
Wyspecjalizowane urzędy skarbowe w ramach KAS
Niektóre kategorie podatników i płatników o istotnym znaczeniu gospodarczym lub społecznym obsługiwane są przez naczelnika wyspecjalizowanego urzędu skarbowego (tj. naczelnika innego urzędu skarbowego niż właściwy miejscowo). Tak (...)
str. 57
IX.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Właściwa data zgłoszenia członka rodziny pracownika do ubezpieczenia zdrowotnego
W dniu 28 listopada 2017 r. jedna z zatrudnionych w naszej firmie pracownic zwróciła się do nas z wnioskiem o zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego - jako członka rodziny - jej niepełnoletniej (...)
str. 60
2.
Objęcie zleceniobiorcy ubezpieczeniem chorobowym w trakcie miesiąca
W październiku 2017 r. zawarliśmy umowę zlecenia z osobą, którą zgłosiliśmy z tego tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego w organie rentowym. Osoba ta pod koniec listopada br. złożyła wniosek (...)
str. 62
X.
PRAWO PRACY
1.
Czas pracy pracowników zatrudnionych na część etatu w 2018 r.
Niedawno przyjęliśmy do pracy w naszej firmie kilku pracowników na część etatu. Wykonują oni pracę w systemie podstawowym i równoważnym. Czy ich wymiar czasu pracy ustala się tak (...)
str. 63
2.
Zmiana zakładowych i indywidualnych warunków płacowych
W naszej spółce obowiązuje regulamin wynagradzania przewidujący nagrody jubileuszowe uzależnione od stażu zakładowego. Rok temu dokonaliśmy w nim zmiany poprzez zniesienie prawa do jubileuszówki za 10 lat (...)
str. 65
3.
Czasowa zmiana miejsca pracy a prawo do świadczeń delegacyjnych
Z uwagi na utworzenie filii w innym mieście chcemy skierować tam kilku naszych pracowników na zasadzie polecenia służbowego na okres 2-3 miesięcy (potem planujemy ich zastąpić miejscowymi (...)
str. 66
XI.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Różnice powstałe podczas inwentaryzacji metodą szacowania
Posiadamy zapasy materiałów sypkich, takie jak piasek i żwir, których inwentaryzacja jest bardzo skomplikowana pod względem prawidłowego ustalenia rzeczywistych ilości. Jak rozliczać powstałe różnice, mając na (...)
str. 68
2.
Koszty transportu sprzedanych towarów (pytanie z forum internetowego - www.gofin.forum.pl)
Sprzedaliśmy towar i ponieśliśmy niewielkie koszty jego transportu do odbiorcy (otrzymaliśmy z tego tytułu fakturę). W jakie koszty zaksięgować tę fakturę? Czy od razu na koszt sprzedanych towarów, (...)
str. 69
3.
Rozliczenie kosztów produkcji w jednostce ewidencjonującej koszty wyłącznie na kontach zespołu 4
Obok dotychczasowej działalności handlowej zamierzamy dodatkowo uruchomić produkcję. Ponieważ koszty gromadzimy wyłącznie na kontach zespołu 4, mamy wątpliwości, jak w takim układzie może przebiegać ewidencja kosztów (...)
str. 70
4.
Ewidencja i prezentacja w rachunku zysków i strat sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych
W najbliższym czasie zamierzamy sprzedać nie w pełni zamortyzowany środek trwały. Czy mając na uwadze konieczność wykazania w rachunku zysków i strat jedynie wyniku na jego sprzedaży również w księgach (...)
str. 73
5.
Księgowe ujęcie uczestnictwa w programie dla szkół
Spółka z o.o. uczestniczy w programie dla szkół. W ramach programu dostarczamy mleko, owoce oraz warzywa za darmo. Następnie występujemy z wnioskiem do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o zapłatę. Na (...)
str. 74
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.