Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 27 stycznia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 27.01.2023 r., godz. 12:06 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 196.246 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
NUMER BIEŻĄCY 3 (1154) Z DNIA 20.01.2023
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 16 (951) z dnia 01.06.2017
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 16 (951) z dnia 01.06.2017
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Komunikaty Ministerstwa Finansów
1.1.
Kolejna weryfikacja składanych plików JPK_VAT
W dniu 22 maja br. na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl) zamieszczono komunikat pt. "Kolejna weryfikacja składanych plików JPK_VAT". Ministerstwo Finansów (dalej: MF) poinformowało, że weryfikacja (...)
str. 4
1.2.
Konsekwencje wystawiania tzw. "pustych" faktur
W dniu 17 maja br. na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl) zamieszczono komunikat pt. "Konsekwencje wystawiania pustych faktur np. za paliwo". Komunikat ten pokazuje mechanizm (...)
str. 4
1.3.
Ulga na działalność badawczo-rozwojową
Podatnicy mogą korzystać z ulgi na działalność badawczo-rozwojową (na zasadach określonych w art. 18d-18e ustawy o PDOP i odpowiednio art. 26e-26g ustawy o PDOF). Za (...)
str. 5
1.4.
Ostrzeżenia Ministerstwa Finansów przed optymalizacją podatkową
Ministerstwo Finansów ostrzega: przed optymalizacją podatkową funduszy inwestycyjnych zamkniętych (FIZ) z wykorzystaniem obligacji, przed optymalizacją podatkową z wykorzystaniem wartości firmy. Treść tych ostrzeżeń zamieszczono na (...)
str. 9
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Zmiany przepisów o zatrudnianiu pracowników tymczasowych
Z dniem 1 czerwca 2017 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych (...)
str. 9
2.
Opublikowano nowe rozporządzenia w sprawie krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową
W Dzienniku Ustaw z 22 maja 2017 r. opublikowano dwa rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 maja 2017 r.: w sprawie określenia krajów (...)
str. 10
3.
Projektowane zmiany w ustawie o VAT - system podzielonej płatności
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl) zamieszczono projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z 12 maja br. Projekt ww. (...)
str. 10
4.
Zmiany dotyczące dofinansowania ZUS do składek za nianię
Na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (www.mpips.gov.pl) znajduje się projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (z dnia 27 kwietnia 2017 r.). Przewiduje (...)
str. 11
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Naprawa firmowego samochodu - aspekt podatkowy i ewidencja księgowa
Nie należą do rzadkości sytuacje, w których podmioty gospodarcze są zobowiązane ponosić wydatki na naprawę ich firmowych samochodów. Naprawy takie mogą mieć miejsce w kraju (...)
str. 11
1.1.
Rozliczenie dla celów VAT naprawy samochodu
Naprawa samochodu w kraju Podatnik, który ponosi wydatki na naprawę samochodu firmowego w kraju, może od tych wydatków odliczyć VAT naliczony na zasadach ogólnych. Jeśli (...)
str. 12
1.2.
Wydatki na naprawę samochodu (środka trwałego) a koszty uzyskania przychodów
Regułą jest, że kosztem uzyskania przychodów mogą być takie wydatki, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Ponadto wydatki (...)
str. 14
1.3.
Ewidencja księgowa wydatków na naprawę samochodu (środka trwałego)
Sposób ujęcia w księgach rachunkowych jednostki wydatków ponoszonych na naprawy/remonty firmowych samochodów powinien zostać określony w zasadach (polityce) rachunkowości jednostki. Ustalając sposób ujmowania tych wydatków (...)
str. 15
2.
Kary umowne i odszkodowania między kontrahentami - aspekt podatkowy i ewidencja księgowa
Kwestie związane z odszkodowaniami i karami umownymi uregulowane zostały w Kodeksie cywilnym. Z przepisów tam zawartych wynika m.in., że: można zastrzec w umowie, że naprawienie (...)
str. 16
2.1.
Kary/odszkodowania a przychody i koszty podatkowe
Ujęcie kary umownej (odszkodowania) w kosztach podatkowych płacącego Zgodnie z zasadą ogólną, kosztem uzyskania przychodów mogą być takie wydatki, które zostały poniesione w celu osiągnięcia (...)
str. 17
2.2.
Kary/odszkodowania a VAT
Opodatkowaniu VAT podlega generalnie odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów uważa się przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak (...)
str. 20
2.3.
Ewidencja księgowa kar/odszkodowań
Dla celów bilansowych kary umowne (odszkodowania) wiążą się pośrednio z działalnością operacyjną jednostki. Z tego względu są one ujmowane: na koncie pozostałych kosztów operacyjnych - (...)
str. 21
IV.
PODATEK VAT
1.
Wpływ treści faktury i zapisów umowy na prawo do odliczenia VAT - wyrok NSA
Treść faktury powinna być odczytywana w oparciu o okoliczności faktyczne danej sprawy, czyli z uwzględnieniem warunków umowy łączącej strony transakcji. (wyrok NSA z 8 marca (...)
str. 22
2.
Czy sprzedaż komercyjnych budynków podlega opodatkowaniu VAT?
Opodatkowanie sprzedaży komercyjnych budynków wzbudza wiele wątpliwości. Kwestią sporną jest bowiem, czy należy je uznawać za składniki majątku, czy też za zorganizowaną część przedsiębiorstwa. W (...)
str. 24
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Usługa budowlana świadczona na rzecz podatnika a obowiązek w VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT, prowadzę firmę budowlaną i świadczę usługi na rzecz podatników VAT. Jak prawidłowo ustalić moment powstania obowiązku podatkowego? Czy powinienem kierować się (...)
str. 27
3.2.
Procedura VAT-marża - ustalenie kwoty nabycia towaru
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Prowadzę komis samochodowy. Auta kupuję od osób fizycznych z krajów UE. W cenę zakupu wliczane są m.in. koszty wyrejestrowania i transportu (...)
str. 29
3.3.
Odliczenie VAT od zakupu, gdy sprzedawca nie jest czynnym podatnikiem VAT
W kwietniu br. kupiliśmy towar handlowy w drodze egzekucji komorniczej. Komornik wystawił fakturę, w której wskazał sprzedawcę i naliczył VAT. Sprawdziliśmy status sprzedawcy i okazało (...)
str. 31
3.4.
Darowizna artykułów spożywczych - prawo do odliczenia VAT
Zamierzam nieodpłatnie przekazywać artykuły spożywcze na rzecz organizacji pożytku publicznego. Czy będę miał prawo odliczyć VAT z tytułu ich zakupu? Jeżeli darowizna produktów spożywczych (z (...)
str. 34
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Zawiadomienie o zmianie roku podatkowego - interpretacja indywidualna
W wyniku zastosowania procedury "jednego okienka" naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla spółki został powiadomiony o wybraniu roku podatkowego, ponieważ otrzymał on zgodnie z obowiązującą procedurą (...)
str. 35
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Towary odpisywane w koszty na dzień ich zakupu a zaliczki na podatek dochodowy
Spółka z o.o. wartość kupionych towarów handlowych zalicza do kosztów bilansowych i podatkowych bezpośrednio na dzień ich zakupu. Czy spółka powinna co miesiąc sporządzać inwentaryzację (...)
str. 37
2.2.
Pożyczka od podmiotu powiązanego - jak określać wartość transakcji?
Spółka z o.o. zaciągnęła pożyczkę od podmiotu powiązanego. Czy do limitu, o którym mowa w przepisach o dokumentowaniu cen transferowych, należy wliczać całą kwotę pożyczki, (...)
str. 38
3.
Relacja z dyżuru telefonicznego
3.1.
Opłata za uczestnictwo w targach a koszty uzyskania przychodów
Spółka z o.o. otrzymała fakturę dotyczącą opłaty rejestracyjnej za uczestnictwo w targach branżowych, które odbędą się za kilka miesięcy. Czy opłata ta stanowi koszt podatkowy, (...)
str. 40
3.2.
Ujęcie w kosztach uzyskania przychodów biletów komunikacji miejskiej dotyczących przejazdów członka zarządu
Członek zarządu (wspólnik spółki z o.o.), pełniący swoją funkcję na podstawie powołania (niebędący pracownikiem), w ramach wykonywania powierzonych obowiązków odbywa podróże, w trakcie których korzysta (...)
str. 41
3.3.
Składki ZUS od nagród wypłaconych pracownikom z zysku netto a koszty podatkowe pracodawcy
Spółka z o.o. wypłaciła swoim pracownikom nagrody z zysku netto. Czy składki ZUS od tych wynagrodzeń, w części finansowanej przez pracodawcę, spółka może zaliczyć do (...)
str. 42
3.4.
Ubezpieczenie samochodu o wartości przekraczającej 20.000 euro wliczone w ratę leasingową
Spółka z o.o. zawarła umowę leasingu operacyjnego, której przedmiotem jest samochód osobowy o wartości przekraczającej 20.000 euro. W raty leasingowe wliczona jest składka na dobrowolne (...)
str. 42
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Sprzedaż odziedziczonej po współmałżonku nieruchomości a PIT - uchwała NSA
Dla celów opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy (...)
str. 43
2.
Towary otrzymane w darowiźnie mogą być kosztem podatkowym - nowe stanowisko organu podatkowego
Podatnik otrzymujący towary handlowe w formie darowizny powinien ich wartość ująć w remanencie początkowym, a następnie towary niesprzedane na koniec roku podatkowego - w remanencie (...)
str. 44
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Samochód w leasingu operacyjnym wykorzystywany przez przedsiębiorcę także prywatnie a koszty podatkowe
Samochód w leasingu operacyjnym jest częściowo wykorzystywany do działalności gospodarczej, a częściowo prywatnie (przez szefa - właściciela). Czy w związku z tym opłata inicjalna oraz (...)
str. 45
3.2.
Wydatki na kształcenie przedsiębiorcy
Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie indywidualnej praktyki lekarskiej. Podatek rozliczam na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. W 2017 r. podjąłem dalszą naukę na rocznych (...)
str. 47
3.3.
Opodatkowanie przychodów cudzoziemców zatrudnionych w Polsce na podstawie umowy o pracę
Nasza firma zamierza zatrudnić obywateli Białorusi i Ukrainy na podstawie umów o pracę. Osoby te przyjadą do Polski tylko w celach zarobkowych i prawdopodobnie wyjadą (...)
str. 48
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Prowizja, ubezpieczenie kredytu oraz odsetki a wartość początkowa środka trwałego - interpretacja indywidualna
Prowizja, obowiązkowe ubezpieczenie kredytu oraz odsetki poniesione przed oddaniem środka trwałego do używania nie mogą być zaliczone bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów, lecz zwiększają jego (...)
str. 51
2.
Od kiedy należy stosować nową KŚT 2016?
Czy KŚT 2016 obowiązuje od 1 stycznia 2017 r.? Jeżeli tak, to jakie konsekwencje niesie stosowanie dotychczas KŚT 2010? Od 1 stycznia 2017 r. weszło w życie rozporządzenie (...)
str. 52
3.
Ustalenie wartości początkowej warsztatu wybudowanego systemem gospodarczym
Osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą w budynku warsztatowym wybudowanym systemem gospodarczym w latach 90. Obiekt ten nie został wprowadzony do ewidencji środków trwałych. Czy mając (...)
str. 53
4.
Budowa domu z przeznaczeniem na sprzedaż wspólnikowi
Spółka (z o.o.) transportowa zakupiła grunt z zamiarem budowy bazy samochodowej. Następnie podjęto jednak decyzję, że w pierwszej kolejności powstanie budynek mieszkalny z przeznaczeniem na (...)
str. 55
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Składki ZUS pracownika w miesiącu rozwiązania z nim umowy o pracę
Na mocy porozumienia stron z dniem 26 maja br. uległ rozwiązaniu stosunek pracy osoby zatrudnionej w pełnym wymiarze czasu pracy. W jaki sposób ustalić podstawę (...)
str. 57
2.
Nagroda jubileuszowa dla pracowników wypłacana co 5 lat bez składek ZUS
Nagroda jubileuszowa przysługująca pracownikom w każdą piątą i wielokrotność piątej rocznicy zatrudnienia będzie podlegała wyłączeniu z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. (...)
str. 59
3.
Obliczanie wynagrodzenia chorobowego, gdy niezdolność do pracy powstanie w pierwszych miesiącach zatrudnienia
W kwietniu 2017 r. zatrudniliśmy pracownika, który zachorował jeszcze w tym samym miesiącu. Spełnia on warunek posiadania 30-dniowego okresu podlegania ubezpieczeniu chorobowemu, nabył więc prawo (...)
str. 60
4.
Zasiłek opiekuńczy, gdy opieka przypada w czasie wypowiedzenia umowy o pracę
Pracownik na okres dwutygodniowego wypowiedzenia z pracy złożył wniosek o udzielenie dwóch dni wolnego na poszukiwanie pracy oraz urlopu wypoczynkowego. Następnego dnia przedłożył zaświadczenie lekarskie (...)
str. 61
IX.
PRAWO PRACY
1.
Normy czasu pracy pracownika niepełnosprawnego zatrudnionego na część etatu
Zatrudniamy na pół etatu pracownika niepełnosprawnego w stopniu umiarkowanym. Osoba ta pracuje 3 dni w tygodniu, dwa dni po siedem, a jeden dzień po sześć (...)
str. 62
2.
Termin wydania świadectwa pracy za okresy zatrudnienia zakończone przed 1 stycznia 2017 r.
Zatrudniamy pracownika na podstawie umowy na czas określony, która została zawarta od 1 stycznia 2017 r. Wcześniej ten sam pracownik był u nas zatrudniony w (...)
str. 64
3.
Ubezpieczenie na życie a prawo do odprawy pośmiertnej
W wypadku samochodowym zginął jeden z naszych pracowników. Osoba ta miała wykupioną polisę na życie, w związku z czym wdowa otrzyma stosowne odszkodowanie. Czy w (...)
str. 65
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Ewidencja księgowa tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w 2017 r.
Zakładowy funduszu świadczeń socjalnych (dalej: ZFŚS) tworzy się i gospodaruje jego środkami na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 800 (...)
str. 67
2.
Złożenie do KRS sprawozdania finansowego jednostki mikro za 2016 r.
Nasza spółka (z o.o.), na podstawie decyzji organu zatwierdzającego, za 2016 r. sporządziła sprawozdanie finansowe przewidziane dla jednostek mikro. W związku z tym mamy wątpliwość, (...)
str. 69
3.
Nowy udziałowiec a zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok ubiegły
Na początku bieżącego roku nastąpiła zmiana składu naszych udziałowców (sp. z o.o.). Czy nowy udziałowiec powinien brać udział w zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2016 r., czy też powinni (...)
str. 70
4.
Przechowywanie a archiwizacja ksiąg rachunkowych
Biuro rachunkowe prowadzi księgi rachunkowe klientów i przechowuje je przez okres danego roku obrotowego. Potem księgi są najczęściej przekazywane jednostce i tam są dalej przechowywane (...)
str. 72
5.
Wkłady pieniężne do spółdzielni - prezentacja w bilansie
Spółdzielnia wniosła do drugiej spółdzielni, której jest członkiem, obowiązkowe wkłady pieniężne, które podlegają oprocentowaniu i zwrotowi w terminie do 30 czerwca 2017 r. Jak wykazać (...)
str. 73
6.
Środki publiczne na pokrycie kosztów kształcenia w SP ZOZ
Jesteśmy samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej (SP ZOZ), którego podmiotem tworzącym jest Skarb Państwa. Podpisaliśmy umowę ze Skarbem Państwa o przyznanie środków publicznych na pokrycie kosztów (...)
str. 74
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.