Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 27 stycznia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 27.01.2023 r., godz. 8:38 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 196.246 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
NUMER BIEŻĄCY 3 (1154) Z DNIA 20.01.2023
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 12 (947) z dnia 20.04.2017
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 12 (947) z dnia 20.04.2017
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Rozliczanie nieistotnych kosztów pośrednich - odpowiedź Ministerstwa Finansów na pytanie naszego Wydawnictwa
Koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodem, dotyczące okresu przekraczającego rok podatkowy, jeżeli zostaną uznane za nieistotne, mogą być rozliczane na zasadzie uproszczenia przyjętego dla (...)
str. 4
2.
Zgoda UE na ograniczenie prawa do odliczania VAT od wydatków na samochody do końca 2019 r.
Na mocy decyzji wykonawczej Rady Unii Europejskiej 2013/805/UE Polska została upoważniona, do dnia 31 grudnia 2016 r., do ograniczenia do wysokości 50% prawa do odliczania (...)
str. 5
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Ujednolicone teksty rozporządzeń
1.1.
Rozporządzenie w sprawie PKPiR
W Dzienniku Ustaw z 6 kwietnia 2017 r., pod poz. 728, opublikowano obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie (...)
str. 5
1.2.
Rozporządzenie w sprawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych
W Dzienniku Ustaw z 29 marca 2017 r., pod poz. 676, opublikowano obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie (...)
str. 5
2.
Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów opublikowana
W Dzienniku Ustaw z 3 kwietnia 2017 r., pod poz. 708, opublikowano ustawę z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. W związku z jej podpisaniem przez Prezydenta i publikacją, na (...)
str. 5
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Ekwiwalenty pieniężne dla pracowników - podatki, składki ZUS i ewidencja księgowa
Pracodawcy mogą wypłacać swoim pracownikom różnego rodzaju ekwiwalenty, np. ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej i obuwia roboczego, za pranie odzieży roboczej, za wykorzystywanie narzędzi należących (...)
str. 6
1.1.
Podstawa prawna wypłaty ekwiwalentów
Używanie własnej odzieży roboczej i obuwia W pierwszej kolejności przypomnijmy, że pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Jest on zobowiązany chronić zdrowie i życie (...)
str. 6
1.2.
Przychód pracownika z tytułu otrzymanego ekwiwalentu
Otrzymując od pracodawcy ekwiwalenty za używanie własnej odzieży roboczej (czy obuwia roboczego), ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, a także ekwiwalent za używanie własnych narzędzi do celów (...)
str. 7
1.3.
Oskładkowanie ekwiwalentów pracowniczych
Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników stanowi, co do zasady, przychód uzyskiwany przez nich z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy (zob. art. 18 ust. 1 i art. 20 ust. 1 (...)
str. 10
1.4.
Ujęcie ekwiwalentów w kosztach uzyskania przychodów pracodawcy
W obu ustawach o podatku dochodowym ustawodawca nie odniósł się w sposób szczególny do ujmowania w kosztach uzyskania przychodów ekwiwalentów za używanie własnej odzieży roboczej (obuwia roboczego), za pranie (...)
str. 11
1.5.
Ewidencja księgowa ekwiwalentów pieniężnych
Ekwiwalenty pieniężne, które pracodawca wypłaca pracownikom zgodnie z przepisami prawa pracy: za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego, za pranie odzieży roboczej, za używanie własnych narzędzi, materiałów (...)
str. 11
2.
Wynagrodzenie członka rady nadzorczej - podatek dochodowy, składki ZUS i ewidencja księgowa
Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki (spółki z o.o./spółki akcyjnej) we wszystkich dziedzinach jej działalności. Członkiem rady nadzorczej może być tylko osoba fizyczna mająca (...)
str. 12
2.1.
Przychód członka rady nadzorczej z tytułu pełnionej funkcji
Członek rady nadzorczej, który otrzymuje wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji, uzyskuje przychód podatkowy. Jest to przychód z działalności wykonywanej osobiście. Jak bowiem wynika z art. 13 pkt 7 ustawy o PDOF, (...)
str. 12
2.2.
Oskładkowanie wynagrodzenia członka rady nadzorczej
Wynagrodzenie członka rady nadzorczej z tytułu pełnionej funkcji podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, co wprost wynika z art. 6 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń (...)
str. 14
2.3.
Wynagrodzenie członka rady nadzorczej w kosztach podatkowych
Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na rzecz osób wchodzących m.in. w skład rad nadzorczych, z wyjątkiem wynagrodzeń wypłacanych z tytułu pełnionych funkcji. Tak wynika z art. 16 (...)
str. 15
2.4.
Ujęcie wynagrodzenia członka rady nadzorczej w księgach rachunkowych spółki z o.o./akcyjnej
Wynagrodzenia członków rady nadzorczej z tytułu pełnionej funkcji w radzie, a także składki ZUS od tych wynagrodzeń, to dla spółki (z o.o./akcyjnej) koszty działalności operacyjnej. Podlegają one ujęciu w kosztach (...)
str. 16
IV.
PODATEK VAT
1.
Prawo do pełnego odliczania VAT w przypadku parkowania samochodu pod domem pracownika - korzystny wyrok NSA
Parkowanie samochodu poza siedzibą firmy nie oznacza automatycznie, że samochód nie jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej (pod warunkiem, że możliwość parkowania pojazdu poza siedzibą (...)
str. 17
2.
Deklarowanie transakcji opodatkowanych poza Polską
Generalnie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu VAT w Polsce. Jeżeli jednak transakcja dokonywana jest z kontrahentem zagranicznym (lub ma miejsce poza terytorium kraju), należy ustalić (...)
str. 20
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Faktury wystawione na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej a ewidencja VAT i JPK
Prowadzę stację paliw. Ustaliłem, że zdarzyły się przypadki niezaewidencjonowania w kasie fiskalnej sprzedaży dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, dla których wystawiono wyłącznie faktury (podały (...)
str. 23
3.2.
Wynajęcie sprzętu budowlanego - sposób rozliczenia VAT
Czy wynajęcie koparki z operatorem na zlecenie czynnego podatnika VAT, który jest kolejnym podwykonawcą lub generalnym wykonawcą usługi budowlanej, podlega "odwrotnemu obciążeniu" przy wystawianiu faktur VAT (...)
str. 24
3.3.
Wydanie towaru kontrahentowi w celu jego sprawdzenia - obowiązek podatkowy w VAT
Prowadzę sklep. Wprowadziłem możliwość otrzymania towaru przez klienta w celu jego sprawdzenia w warunkach domowych. Wystawiam wówczas dokument wydania towaru, zgodnie z którym w terminie 3 dni klient zobowiązany (...)
str. 25
3.4.
Nowe wzory deklaracji dla podatku akcyzowego - właściwy organ i termin stosowania
Do jakiego organu oraz na jakim druku (nowym, czy starym formularzu) powinienem był złożyć deklarację dla podatku akcyzowego za luty 2017 r.? Deklarację dla podatku akcyzowego (...)
str. 27
4.
Relacja z dyżuru telefonicznego
4.1.
Czy w ewidencji VAT należy wykazywać wszystkie pozycje faktury?
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Czy w związku ze zmianą przepisów dotyczących prowadzenia ewidencji VAT od 2017 r., powinienem w niej ujmować każdą pozycję z faktury sprzedaży/zakupu? Zmiana przepisów ustawy (...)
str. 28
4.2.
Podstawa opodatkowania WNT, gdy na fakturze kontrahent wykazał podatek
Kupiłem towar handlowy od kontrahenta z UE. Transakcja spełnia warunki do uznania jej za WNT. Kontrahent wystawił fakturę, naliczając podatek od wartości dodanej. Czy w tej sytuacji (...)
str. 29
4.3.
Odliczenie VAT od wydatków na używanie prywatnego samochodu wykorzystywanego w działalności gospodarczej
Czy mogę odliczać 50% VAT od wydatków związanych z wykorzystywaniem prywatnego samochodu osobowego w działalności gospodarczej (służy on także moim celom prywatnym)? Tak. Czytelnik ma prawo odliczyć (...)
str. 29
4.4.
Prywatne dane nabywcy na fakturze a prawo do odliczenia VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Otrzymałem od kontrahenta błędnie wystawioną fakturę za najem lokalu (sklepu) na moje dane jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, tj. bez (...)
str. 30
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Wynagrodzenie pracownicze wypłacone w gotówce a limit płatności gotówkowych - interpretacja indywidualna
Możliwość ujęcia w kosztach uzyskania przychodów wynagrodzeń pracowników i wynagrodzeń z tytułu stosunku powołania (w trybie K.s.h.) nie jest uzależniona od tego, czy wynagrodzenia te są wypłacane za pośrednictwem (...)
str. 31
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Wydatki na przejazdy podwykonawców ich samochodami firmowymi a koszty uzyskania przychodów
Spółka zajmująca się serwisowaniem urządzeń zleca wykonanie serwisów podwykonawcom. Na zlecenie spółki podwykonawcy jadą do miejsc serwisu swoimi firmowymi samochodami osobowymi. Następnie obciążają spółkę, zgodnie (...)
str. 33
2.2.
Usługa pośrednictwa w odzyskiwaniu zagranicznego VAT a podatek u źródła
Spółka z o.o., dokonująca zakupu paliwa za granicą, zleca zagranicznej firmie (nieposiadającej w Polsce oddziału) odzyskiwanie zagranicznego VAT. Firma zagraniczna za usługę pośrednictwa pobiera wynagrodzenie w formie prowizji. (...)
str. 34
2.3.
Niedostateczna kapitalizacja a zobowiązania wyrażone w walucie obcej
Spółka uzyskała pożyczkę od wspólnika z Wielkiej Brytanii. Odsetki od pożyczki naliczane były w GBP, lecz spłacane z rachunku bankowego w PLN, przeliczone na złote po kursie średnim NBP (...)
str. 36
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Przeznaczenie przychodów ze sprzedaży nieruchomości na własne cele mieszkaniowe
Odpłatne zbycie prywatnych nieruchomości (ich części lub udziału w nieruchomości), spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa (...)
str. 38
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Jednorazowa wartość transakcji przy kilku zamówieniach w miesiącu
Klient składa zamówienie na towar kilka razy w miesiącu. Każde z tych zamówień realizowane jest osobno i do każdego wystawiana jest osobna faktura, z których żadna nie przekracza 15.000 zł. (...)
str. 40
2.2.
Nieodpłatne świadczenie dla pracownika - skutki w PIT
Spółka z o.o. nabyła nieruchomość z budynkiem mieszkalnym, zamieszkałą przez dwie osoby - obecnie będące pracownikami tej spółki. Pracownicy ci mają prawo mieszkać w tej nieruchomości bez opłacania (...)
str. 41
2.3.
Właściwy identyfikator podatkowy w PIT-11 pracownika prowadzącego działalność
Zatrudniamy pracowników na umowę o pracę, a kilku z nich prowadzi dodatkowo działalność gospodarczą. Jaki identyfikator podatkowy powinniśmy wykazać w PIT-11 u takiego pracownika: NIP czy PESEL? W przypadku pracowników prowadzących (...)
str. 42
2.4.
Darowizna zorganizowanej części przedsiębiorstwa - skutki w PIT
Podatnik zamierza przekazać córce w darowiźnie zorganizowaną część przedsiębiorstwa, obejmującą pracowników, środki trwałe, wyposażenie, zapasy surowców do produkcji, cesję umowy leasingu, ale nie obejmuje ona (...)
str. 43
2.5.
Krótki okres najmu a prawo do ryczałtu ewidencjonowanego
Wynajmuję mieszkanie studentom, podpisując umowy na rok (zwykle do końca czerwca). Przez okres trzech miesięcy (lipiec - wrzesień) mieszkanie nie jest wynajmowane. W tym roku zamierzam (...)
str. 46
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Nie każdy wydatek ulepszeniowy może podlegać podatkowemu rozliczeniu - interpretacja indywidualna
Zwiększenie mocy silnika samochodu osobowego nie wykazuje związku z przychodami osiąganymi przez podatnika. Nie stanowi zatem ulepszenia w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji (...)
str. 47
2.
Skutki opóźnienia przy wprowadzeniu środka trwałego do ewidencji
Wprowadzenie środków trwałych (garaży) do ewidencji i rozpoczęcie amortyzacji nastąpiło kilka miesięcy po oddaniu ich do używania. Czy opóźnione w czasie rozliczenie nakładów na budowę przy wcześniejszym (...)
str. 48
3.
Zużycie gazu na potrzeby prób technologicznych budowanego środka trwałego
Podatnik prowadzi budowę suszarni zasilanej gazem ziemnym. Obecnie prowadzone są próby technologiczne, na potrzeby których zużywany jest gaz. Ponieważ w umowie z dostawcą gazu zadeklarowano jego duże (...)
str. 50
4.
Koszt ustanowienia gwarancji bankowej a wartość początkowa środka trwałego
Spółka z o.o. realizuje duże projekty inwestycyjne polegające na zakupie nowoczesnych linii technologicznych. Ponieważ płatności realizowane są w ratach, zobowiązani jesteśmy do dostarczenia kontrahentowi Bankowej Gwarancji Zapłaty. (...)
str. 51
VIII.
PORADY DLA FIRM
1.
Pytania Czytelników dotyczące JPK_VAT
1.1.
Sposób wykazywania zakupów w ewidencji VAT i JPK_VAT
W jaki sposób powinienem wykazać w JPK_VAT faktury zakupu towarów/usług zwolnionych z VAT? Czy w przypadku zakupu towarów/usług podlegających opodatkowaniu w ramach procedury odwrotnego obciążenia VAT w danych podmiotu i numerze dokumentu (...)
str. 53
1.2.
Mikroprzedsiębiorca a komputerowa ewidencja VAT i JPK_VAT
Jestem mikroprzedsiębiorcą i obecnie ewidencję VAT prowadzę ręcznie. Czy od 1 stycznia 2018 r. będę musiał ją prowadzić komputerowo i przesyłać JPK_VAT? Tak. Mikroprzedsiębiorcy będą musieli od 1 (...)
str. 54
2.
Zaliczenie zwrotu VAT na poczet zaległości podatkowych - wyrok NSA
Zaliczenie zwrotu VAT na poczet zaległości lub zobowiązań podatkowych jest możliwe dopiero po zakończeniu weryfikacji rozliczenia podatnika (pod warunkiem, że zwrot będzie zasadny). (wyrok NSA (...)
str. 55
IX.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Wyrejestrowanie z ubezpieczeń w ZUS pracowników przejmowanych
W maju 2017 r. jedna firma zostanie przejęta w całości przez inny podmiot. Przejęci zostaną też zatrudnieni w niej wszyscy pracownicy. Nastąpi to na mocy art. 231 K.p. Czy w tej (...)
str. 57
2.
Pracodawca musi uzupełnić składki na FEP za pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy
Z uwagi na to, że pracownik wykonujący przez cały 2015 r. pracę szczególną, zatrudniony był na 1/4 etatu, nie opłacaliśmy za niego składek na FEP, co zakwestionowała (...)
str. 58
3.
Wliczanie ryczałtów do podstawy wymiaru wynagrodzenia za czas choroby
Pracownik otrzymuje wynagrodzenie w stałej miesięcznej wysokości oraz ryczałt za pranie odzieży w kwocie 40 zł miesięcznie. Czy ryczałt należy wliczać do podstawy wynagrodzenia za czas choroby? Tak, (...)
str. 60
X.
PRAWO PRACY
1.
Rekompensowanie nadgodzin w dni powszednie i w dzień wolny z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy
Zatrudniamy pracownika od poniedziałku do piątku przez 8 godzin dziennie. W dwóch pierwszych tygodniach kwietnia br. zostawał po godzinach, w dni powszednie i w wolną sobotę. Jakie dodatki należy (...)
str. 61
2.
Data rozpoczęcia ochrony przedemerytalnej
Zatrudniamy pracownicę (ur. 19 maja 1961 r.) na czas nieokreślony. Według aktualnych przepisów, uzyska ona wiek emerytalny 19 marca 2024 r. Według nowych przepisów, które wejdą w życie (...)
str. 62
3.
Obowiązki formalne przy rezygnacji z wypłacania regulaminowej premii miesięcznej
Z uwagi na kłopoty finansowe chcemy zrezygnować z premii miesięcznej wypłacanej w firmie (w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego). Czy w takiej sytuacji wystarczy, że zmienimy regulamin wynagradzania, czy też powinniśmy (...)
str. 64
XI.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Jak można "czyścić" zapisy na kontach księgowych?
W naszych księgach rachunkowych, na kontach rozrachunkowych, występują salda, wskazujące na nieuregulowane należności czy zobowiązania. Część z nich została już zapłacona, ale widnieją jako nieuregulowane; zdarzają się (...)
str. 65
2.
Terminy ewidencji faktur kosztowych
Jesteśmy spółką jawną. Prowadzimy księgi rachunkowe. W zakładowym planie kont widnieje zapis, że w bieżącym miesiącu rozliczamy faktury, które wpłyną do firmy do ostatniego dnia tego miesiąca, (...)
str. 68
3.
Pożyczki dla pracowników ze środków ZFŚS
Tworzymy ZFŚS, z którego zamierzamy udzielać pożyczek dla pracowników na cele mieszkaniowe. Jak należy ewidencjonować udzielenie i spłatę takiej pożyczki? Czy odsetki naliczane od pożyczek rozliczać wynikowo, (...)
str. 69
4.
Czy koszt dotyczący 12 miesięcy musi być rozliczany za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów?
Czy roczna opłata za wydanie kodu LEI oraz wpłata na rzecz GLEIF (około 80 zł) może być zaksięgowana jednorazowo w koszty w momencie dokonania opłaty, czy musi (...)
str. 71
5.
Przychody i koszty w sp. z o.o. będącej wspólnikiem sp. komandytowej
Spółka z o.o. posiada 1% udziału w spółce komandytowej. Należny zysk wypłacony zostanie po zatwierdzeniu bilansu w spółce komandytowej. Jedynym przychodem spółki z o.o. jest przychód z tytułu prowadzenia spraw (...)
str. 73
6.
Opłaty wnoszone na rzecz wspólnoty mieszkaniowej
Posiadam własnościowy lokal w kamienicy, zarządzaniem której zajmuje się wspólnota mieszkaniowa. Rozliczenie opłat wnoszonych na rzecz wspólnoty odbywa się dwa razy w roku, według stanu (...)
str. 74
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.