Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 27 stycznia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 27.01.2023 r., godz. 8:38 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 196.246 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
NUMER BIEŻĄCY 3 (1154) Z DNIA 20.01.2023
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI SERWISU PODATKOWEGO NUMER 2 (254) z dnia 10.02.2017
Podatek dochodowy od osób prawnych w wyjaśnieniach i orzecznictwie
Serwis Podatkowy nr 2 (254) z dnia 10.02.2017
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
Do artykułu 12-14a ustawy - przychody
1.
Poręczenie spółce umowy leasingu przez jej wspólnika a przychód z nieodpłatnych świadczeń
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 13 października 2016 r., nr 2461-IBPB-1-3.4510.768.2016.1.NAPO) "(?) Wnioskodawca zawarł w latach 2014-2015 umowy leasingów operacyjnych, których spłata (...)
str. 3
2.
Pełnienie funkcji członka zarządu spółki bez wynagrodzenia
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 5 stycznia 2017 r., nr 2461-IBPB-1-1.4510.341.2016.1.AT) "(?) Wnioskodawca, będący spółką akcyjną (zwany dalej: Spółką A), jest spółką (...)
str. 5
3.
Data powstania przychodu z tytułu kary umownej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 8 listopada 2016 r., nr 2461-IBPB-1-2.4510.793.2016.2.MM) "(?) W firmie Wnioskodawcy obowiązują Ogólne warunki sprzedaży regulujące zasady sprzedaży (...)
str. 7
4.
Moment powstania przychodu z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminową wpłatę podatków
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 19 grudnia 2016 r., nr 2461-IBPB-1-3.4510.908.2016.2.AB) "(?) Czy zryczałtowane wynagrodzenie, o którym mowa w art. 28 § (...)
str. 8
5.
Kurs waluty obcej stosowany do przeliczenia na złote korekty przychodu
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 31 października 2016 r., nr 2461-IBPB-1-3.4510.762.2016.1.AKT) "(?) Czy w przypadku, gdy zgodnie z obowiązującym od dnia 1 (...)
str. 11
II.
Do artykułu 15 ustawy - koszty uzyskania przychodów
1.
Regulowanie zobowiązań poprzez kompensatę lub przy pomocy karty płatniczej a koszty podatkowe w 2017 r.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 25 października 2016 r., nr 2461-IBPB-1-2.4510.803.2016.1.MW) "(?) Spółka jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. W ramach (...)
str. 13
2.
Wydatki na stypendia dla przyszłych pracowników
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 5 stycznia 2017 r., nr 2461-IBPB-1-2.4510.1043.2016.2.AP) "(?) Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terytorium (...)
str. 15
3.
Koszty wynajęcia obiektów sportowych dla pracowników
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 30 grudnia 2016 r., nr 2641-IBPB-1-2.4510.985.2016.1.BKD) "(?) Spółka zamierza ponosić wydatki na wynajem hali sportowej, czyli tzw. (...)
str. 17
4.
Dofinansowanie do pracowniczych karnetów w ramach programu MultiSport
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 18 listopada 2016 r., nr 2461-IBPB-1-3.4510.876.2016.1.AW) "(?) Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca mając (...)
str. 19
5.
Wydatki poniesione na zorganizowanie pikniku dla pracowników i ich rodzin
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 9 stycznia 2017 r., nr 2461-IBPB-1-2.4510.1004.2016.1.BD) "(?) Wnioskodawca (dalej również: "Spółka") jest producentem szerokiego asortymentu komponentów dla (...)
str. 21
6.
Koszty organizacji uroczystości otwarcia zakładu
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 15 grudnia 2016 r., nr 2461-IBPB-1-1.4510.348.2016.1.NL) "(?) Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. (?) W ostatnich latach (...)
str. 22
7.
Moment zaliczenia do kosztów podatku od nieruchomości
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 6 października 2016 r., nr 2461-IBPB-1-3.4510.827.2016.1.KB) "(?) Spółka jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych i prowadzi (...)
str. 24
8.
Moment ujęcia w kosztach faktur korygujących wystawionych w związku z przyznanym bonusem
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 26 października 2016 r., nr IBPB-1-2/4510-694/16-2/MM) "(?) Spółka to podmiot gospodarczy mający siedzibę na terytorium Polski. Spółka (...)
str. 26
9.
Wydatki poniesione na przygotowanie wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 21 października 2016 r., nr 1462-IPPB6.4510.493.2016.1.AG) "(?) Wnioskodawca jest aktualnie na etapie prac przygotowawczych związanych z realizacją (...)
str. 28
10.
Odsetki od kredytu zaciągniętego na wypłatę wynagrodzenia za wykupione akcje
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 4 sierpnia 2016 r., sygn. akt II FSK 1921/14 "(?) Punktem wyjścia dla prawnopodatkowej kwalifikacji wydatku z tytułu odsetek od (...)
str. 29
11.
Koszty przyłącza jako koszty bezpośrednio związane z przychodami
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 30 września 2016 r., nr 2461-IBPB-1-2.4510.784.2016.1.ANK) "(?) Spółka z o.o. (dalej także: "Spółka", "Wnioskodawca") świadczy usługi telekomunikacyjne (...)
str. 31
12.
Opłata na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za niespełnienie obowiązku zawarcia umowy OC
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 5 stycznia 2017 r., nr 2461-IBPB-1-1.4510.351.2016.2.AT) "(?) Wnioskodawca jest spółką kapitałową z siedzibą w Polsce, podlegającą w (...)
str. 32
13.
Kary umowne a koszty uzyskania przychodów
13.1. Kara za niewykonanie umowy (dokonanie zakupów produktów kontrahenta w ilości mniejszej niż wynikająca z umowy) (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 2 (...)
str. 35
14.
Dowód księgowy bez wskazania podmiotu ponoszącego koszt nie stanowi podstawy ujęcia wydatku w rachunku podatkowym
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 22 września 2016 r., nr IBPB-1-2/4510-637/16-1/AnK) "(?) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: "Wnioskodawca" lub "Spółka") z dniem (...)
str. 38
III.
Do artykułu 16 ustawy - wydatki niestanowiące kosztów
1.
Wydatki na usługi gastronomiczne związane z organizacją konferencji i spotkań biznesowych
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 10 listopada 2016 r., sygn. akt II FSK 2577/14 "(?) Z ustaleń (?) wynika, że skarżąca w badanym roku podatkowym (...)
str. 41
2.
Koszty najmu mieszkania dla członka zarządu poniesione przez spółkę
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 8 grudnia 2016 r., nr 2461-IBPB-1-2.4510.982.2016.1.AP) "(?) Wnioskodawca (dalej: "Spółka") jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością działającą w (...)
str. 43
3.
Dodatkowy odpis na ZFŚS w kosztach pracodawcy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 5 grudnia 2016 r., nr 2461-IBPB-1-3.4510.904.2016.2.SK) "(?) Spółka jest zobowiązana zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy (...)
str. 44
4.
Odpis na fundusz remontowy naliczony od lokali użytkowych w kosztach spółdzielni
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 2 stycznia 2017 r., nr 3063-ILPB2.4510.162.2016.1.PS) "(?) Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada w swoich zasobach budynki, w których znajdują (...)
str. 46
5.
Wartość dyskonta od obligacji w kosztach uzyskania przychodów
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 10 stycznia 2017 r., nr 2461-IBPB-1-3.4510.1017.2016.1.AKT) "(?) Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (...)
str. 48
6.
Postanowienie o nieściągalności dotyczące tylko jednej z kilku wierzytelności
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 6 grudnia 2016 r., nr 2461-IBPB-1-3.4510.892.2016.1.IZ) "(?) Wnioskodawca (dalej: "Spółka") jest osobą prawną - spółką akcyjną, polskim (...)
str. 49
7.
Strata ze sprzedaży wierzytelności przedawnionej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 20 września 2016 r., nr 2461-IBPB-1-2.4510.764.2016.1.MM) "(?) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: "Wnioskodawca", "Spółka") prowadziła działalność gospodarczą (...)
str. 52
8.
Sprzedaż wierzytelności z tytułu kar umownych, odszkodowań i odsetek
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO 23 sierpnia 2016 r., sygn. akt II FSK 1476/15 "(?) Sedno sporu w rozpatrywanej sprawie sprowadza się do przesądzenia, czy w (...)
str. 55
IV.
Do artykułu 16a-16m ustawy - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
1.
Wydatki poniesione na prace budowlane w hali produkcyjnej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 9 stycznia 2017 r., nr 2461-IBPB-1-3.4510.944.2016.3.KB) "(?) Wnioskodawca na potrzeby prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej wykorzystuje posiadane (...)
str. 57
2.
Wartość początkowa środka trwałego używanego na podstawie umowy leasingu finansowego
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 19 grudnia 2016 r., nr 2461-IBPB-1-1.4510.346.2016.1.ZK) "(?) Wnioskodawca - Sp. z o.o. jest podatnikiem podatku dochodowego od (...)
str. 59
3.
Koszty zaniechanej modernizacji budynku
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 9 grudnia 2016 r., nr 2461-IBPB-1-2.4510.971.2016.1.MS) "(?) Spółka zakupiła istniejącą stację narciarską oraz zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie (...)
str. 61
4.
Podwyższenie stawek amortyzacyjnych maszyn i urządzeń poddanych szybkiemu postępowi technicznemu
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 28 grudnia 2016 r., nr 2461-IBPB-1-3.4510.1039.2016.1.MST) "(?) Spółka akcyjna (dalej: "Wnioskodawca", "Spółka") prowadzi działalność gospodarczą w sektorze (...)
str. 62
5.
Pozwolenie na użytkowanie części budynku a amortyzacja
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 13 grudnia 2016 r., nr 2461- 2461-IBPB-1-3.4510.946.2016.2.IZ) "(?) Spółka z o.o. (dalej: "Spółka") wystąpiła z wnioskiem o (...)
str. 64
6.
Zmiana przyjętej stawki amortyzacyjnej
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO w Opolu z 7 września 2016 r., sygn. akt I SA/Op 224/16 "(?) spór w sprawie sprowadza się do rozstrzygnięcia, czy (...)
str. 66
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.