Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 27 stycznia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 27.01.2023 r., godz. 12:06 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 196.246 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
NUMER BIEŻĄCY 3 (1154) Z DNIA 20.01.2023
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 19 (954) z dnia 01.07.2017
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 19 (954) z dnia 01.07.2017
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Stosowanie przez płatników kwoty zmniejszającej podatek - odpowiedź MF na pytanie naszego Wydawnictwa
Zakłady pracy, na podstawie art. 32 ust. 3 ustawy o PDOF, zaliczkę na podatek dochodowy pomniejszają o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (czyli rocznie (...)
str. 4
2.
Aktualizacja aplikacji JPK - komunikat Ministerstwa Finansów
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl) umieszczono komunikaty związane z aktualizacją aplikacji JPK 2.0. W komunikacie pt. "Aktualizacja aplikacji JPK 2.0 - zmiany w wersji (...)
str. 4
3.
Kolejne ostrzeżenie MF przed optymalizacją podatkową
Ministerstwo Finansów (dalej: MF) na swojej stronie internetowej (www.mf.gov.pl) zamieściło ostrzeżenie przed stosowaniem schematów agresywnej optymalizacji podatkowej polegających na nadużywaniu podmiotów - głównie spółek kapitałowych (...)
str. 5
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Założenie spółki z o.o. w trybie S24 bez zwykłego e-podpisu
W Dzienniku Ustaw z 12 czerwca 2017 r., pod poz. 1133, opublikowano ustawę z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek (...)
str. 6
2.
Projektowane zmiany w ustawie o VAT
Na stronie internetowej Sejmu (www.sejm.gov.pl) zamieszczono projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druk nr 1564). Projekt ustawy zmieniającej przewiduje zmiany (...)
str. 7
3.
Rozporządzenie w sprawie danych przekazywanych w informacji o grupie podmiotów
W Dzienniku Ustaw z 21 czerwca 2017 r., pod poz. 1176, opublikowano rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie (...)
str. 7
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Dofinansowanie do wakacji pracownika (i jego rodziny) - podatki, składki ZUS i ewidencja księgowa
W okresie letnim pracownicy otrzymują dofinansowanie do wypoczynku swojego, a także członków ich rodzin. Dofinansowanie to może być pokryte ze środków ZFŚS lub też ze (...)
str. 8
1.1.
Dofinansowanie do letniego wypoczynku a przychód pracownika
Zasadą jest, że gdy pracownik uzyskuje od pracodawcy świadczenie, to uzyskuje on przychód ze stosunku pracy. Dotyczy to także dofinansowania do letniego wypoczynku zarówno samego (...)
str. 8
1.2.
Oskładkowanie dofinansowania do wypoczynku pracownika
Zasadniczo przychody pracownika ze stosunku pracy stanowią podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Niekiedy jednak mogą być one wyłączone z oskładkowania. Jak (...)
str. 12
1.3.
Dofinansowanie do wypoczynku pracownika a VAT i koszty podatkowe pracodawcy
VAT należny Działalność socjalna wykonywana przez pracodawcę, jako administratora ZFŚS, nie podlega opodatkowaniu VAT. Jak stwierdził m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej (...)
str. 12
1.4.
Ujęcie w księgach rachunkowych pracodawcy dofinansowania do wczasów pracowników
Ewidencja księgowa dofinansowania do wypoczynku pracowników (członków jego rodziny) uzależniona jest od tego, z jakiego źródła pochodzi to dofinansowanie, tj. ze środków ZFŚS, czy ze (...)
str. 13
2.
Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego - podatki i ewidencja księgowa
Podmioty gospodarcze mogą ubiegać się m.in. o refundację kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. Refundacja ta może dotyczyć wydatków na wyposażenie lub doposażenie stanowiska (...)
str. 14
2.1.
Podstawa prawna refundacji
Starosta może z Funduszu Pracy zrefundować podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wysokości określonej w umowie, nie (...)
str. 14
2.2.
Odliczanie VAT od wydatków objętych refundacją
Ustawodawca nie odniósł się w sposób szczególny do odliczania VAT od wydatków, które zostaną podatnikowi zrefundowane. Prawo do odliczenia tego podatku nie zostało także uzależnione (...)
str. 15
2.3.
Rozliczenie refundacji dla celów podatku dochodowego
Otrzymanie refundacji a przychód podatkowy W przypadku podatników CIT otrzymanie refundacji wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy skierowanego bezrobotnego stanowi przychód podatkowy. Jeśli jednak refundacja dotyczy zakupu środków (...)
str. 15
2.4.
Ewidencja księgowa wydatków objętych refundacją
Wydatki na zakup składników majątku objętych refundacją Wydatki na zakup składników majątku na potrzeby wyposażenia stanowiska pracy dla zatrudnionego bezrobotnego ujmowane są w księgach rachunkowych (...)
str. 17
IV.
PODATEK VAT
1.
Odliczanie VAT z faktury otrzymanej od podatnika wykreślonego z rejestru VAT - opinia rzecznika TSUE
Od 1 stycznia 2017 r. zmianie uległy przepisy dotyczące m.in. wykreślania podatników z rejestru VAT (patrz: art. 96 ust. 9-9i ustawy o VAT). UWAGA! Szykują (...)
str. 19
2.
Obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu dla celów VAT - wybrane wyroki NSA
Podatnik może, co do zasady, odliczać 50% VAT od wydatków na pojazdy samochodowe (tj. pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony). Jeżeli jednak pojazdy (...)
str. 20
3.
Likwidacja zwolnienia z VAT dla usług pomocniczych do usług ubezpieczeniowych i finansowych - od 1 lipca 2017 r.
Z dniem 1 lipca 2017 r. - w wyniku nowelizacji ustawy o VAT - uchylone zostały przepisy pozwalające na zastosowanie zwolnienia z VAT przewidzianego dla (...)
str. 22
4.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
4.1.
Dokumenty sprzedaży w ewidencji VAT i JPK_VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Sporadycznie dokonuję sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Przyjąłem zasadę, że wszystkim klientom wystawiam faktury (także klientom nieprowadzącym działalności (...)
str. 23
4.2.
Odwrotne obciążenie VAT usług budowlanych
Znaczna część usług budowlanych objęta jest mechanizmem odwrotnego obciążenia VAT (patrz: poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy o VAT). Usługi te podlegają rozliczeniu na (...)
str. 24
4.3.
Kiedy podatnik może ubiegać się o zwrot zagranicznego podatku?
Otrzymaliśmy fakturę za najem magazynu w Niemczech, która zawiera zagraniczny podatek. Czy ta faktura jest prawidłowa? A jeżeli tak - czy możemy ubiegać się o (...)
str. 26
4.4.
Usługi marketingowe świadczone dla firm zagranicznych a VAT
Polski podatnik świadczy usługi marketingowe na rzecz zagranicznych firm (z UE i krajów trzecich). Usługi są rozliczane w cyklu miesięcznym. W jaki sposób należy rozliczyć (...)
str. 28
4.5.
Opodatkowanie czynności wykonywanych przez wspólnotę mieszkaniową
Czy wspólnota mieszkaniowa utworzona dla samoistnych właścicieli lokali letniskowych (apartamentowiec nad morzem) jest podatnikiem VAT? Jeśli tak - jaką stawkę VAT należy stosować do otrzymywanych (...)
str. 29
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.1.
Przychód ze sprzedaży towarów po symbolicznej cenie
Przychodem ze sprzedaży towarów jest ustalona w ramach przyjętej strategii marketingowej cena promocyjna, tj. cena sprzedaży netto tych towarów. Tak jest także wtedy, gdy promocyjna (...)
str. 31
1.2.
Wydatki na zakup towarów sprzedawanych po promocyjnej cenie
Wydatki ponoszone na nabycie towaru oferowanego następnie klientom po promocyjnej cenie, w ramach prowadzonej strategii marketingowej, stanowią koszty uzyskania przychodów. (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji (...)
str. 32
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Dokumentacja darowizny otrzymanej przez spółkę z o.o.
Spółka kapitałowa otrzymała darowiznę pieniężną. Do księgowości wpłynął raport kasowy, z którego wynika fakt otrzymania środków pieniężnych. Jak prawidłowo powinna wyglądać dokumentacja takiej darowizny? Darowizna (...)
str. 33
2.2.
Przychody wspólnoty mieszkaniowej z wynajmu pomieszczeń
Wspólnota mieszkaniowa wynajęła niektórym mieszkańcom (członkom wspólnoty) części wspólne budynku mieszkalnego (piwnice, suszarnie, pralnie, itp.), wchodzącego w skład zasobów mieszkaniowych wspólnoty. Czy uzyskane z tego (...)
str. 34
3.
Relacja z dyżuru telefonicznego
3.1.
Wydatki na noclegi zleceniobiorców w kosztach podatkowych
Spółka z o.o. zawarła ze swoimi zleceniobiorcami umowy, na podstawie których zobowiązana jest ponosić wydatki na ich noclegi w miejscowościach, w których wykonują oni usługi (...)
str. 35
3.2.
Moment ujęcia w kosztach podatkowych wynagrodzenia pracowniczego wypłaconego po terminie
Zgodnie z regulaminem wynagradzania, spółka z o.o. wypłaca swoim pracownikom wynagrodzenia do 10-go następnego miesiąca. Wynagrodzenia za maj 2017 r. wypłaciła pracownikom (postawiła do ich dyspozycji) w dniu 13 (...)
str. 36
3.3.
Kurs waluty obcej stosowany przy kompensacie zobowiązań z należnościami
Spółka z o.o. zamierza skompensować zobowiązanie w walucie obcej (euro) z należnością w walucie obcej (euro) od kontrahenta zagranicznego. Jaki kurs waluty obcej spółka powinna przyjąć do wyceny kompensaty, (...)
str. 37
3.4.
Błąd rachunkowy na fakturze a korekta kosztów podatkowych
Spółka z o.o. otrzymała w czerwcu 2017 r. fakturę korygującą do faktury zakupu. Przyczyną wystawienia tej korekty była błędna cena towaru na fakturze pierwotnej. Towar, (...)
str. 38
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Zakwaterowanie i dojazd do pracy finansowane zleceniobiorcy bez PIT - wyrok WSA
Skorzystanie przez zleceniobiorcę ze świadczenia w postaci zakwaterowania oraz transportu z miejsca zakwaterowania do miejsca wykonywania obowiązków wynikających z umowy zlecenia nie jest świadczeniem spełnionym (...)
str. 39
2.
Kilka zakładów pracy a limit zwolnienia z PIT świadczeń z ZFŚS (pytanie z forum internetowego - www.forum.gofin.pl)
Wypłacam wczasy pod gruszą pracownikowi, który jednocześnie pracuje w innym zakładzie pracy. Czy limit 380 zł stosuję dopiero po uzyskaniu informacji, czy w innych zakładach otrzymał on świadczenie (...)
str. 40
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Częstotliwość wykorzystywania samochodu a możliwość zaliczenia raty leasingu do kosztów podatkowych
Przedsiębiorca, zamieszkały za granicą (w USA) prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w Polsce. Przedsiębiorca ten nabył samochód do firmy na podstawie umowy leasingu. Przyjeżdżając do Polski (...)
str. 41
3.2.
Zakupy gotówkowe od rolników przekraczające limit 15.000 zł
Spółka jawna dokonuje zakupów owoców i warzyw na giełdzie, płacąc gotówką. Czy w sytuacji, gdy wartość transakcji przekroczy 15.000 zł, spółka będzie miała obowiązek wyksięgować (...)
str. 43
3.3.
Przelew środków z konta walutowego na cele prywatne a konsekwencje w PIT i ewidencja księgowa
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (i księgi rachunkowe) z firmowego konta walutowego dokonuje zapłaty w walucie obcej za prywatne wydatki. Jakie skutki w podatku dochodowym (...)
str. 44
3.4.
Umowy zlecenia z obywatelami innego kraju UE
Nasza spółka zamierza zawrzeć umowy zlecenia z dwoma obywatelami Hiszpanii (jednym z nich jest student, który nie ukończył 26 lat). Jakie dokumenty powinniśmy otrzymać od (...)
str. 45
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Przeróbka budynku mieszkalnego na użytkowy a stawka amortyzacyjna - interpretacja indywidualna
W sytuacji dokonania zmiany przeznaczenia budynku z mieszkalnego na użytkowy konieczna jest zmiana stosowanej dotychczas indywidualnej stawki amortyzacyjnej dla budynków mieszkalnych na indywidualną stawkę amortyzacyjną, przewidzianą dla (...)
str. 49
2.
Prace dostosowujące wynajmowany lokal do użytkowania
W maju br. podpisaliśmy umowę najmu lokalu użytkowego. Wymaga on przeprowadzenia prac dostosowujących do naszych potrzeb. Jak rozliczyć poniesione wydatki? Czy można zaliczyć je bezpośrednio (...)
str. 50
3.
Korekta zawyżonej amortyzacji środka trwałego
W połowie ubiegłego roku rozpoczęliśmy amortyzację nabytego środka trwałego. Obecnie ustalono, że błędnie zawyżono stawkę amortyzacyjną. Ponieważ w 2016 r. ponieśliśmy stratę, mamy wątpliwość, czy (...)
str. 51
4.
Matryca wykonana na potrzeby świadczenia usług przez zleceniobiorcę
Dostawca, w celu realizacji naszego zlecenia, wykonał na nasz koszt matrycę do produkcji profili. Matryca będzie naszą własnością, lecz pozostanie w depozycie u dostawcy i (...)
str. 52
VIII.
PORADY DLA FIRM
1.
Niesłusznie wypłacona dywidenda powinna być zwrócona
Spółka z o.o. wypracowany w 2014 r. zysk przeznaczyła na pokrycie straty za 2013 r., a reszta została wypłacona udziałowcom tytułem dywidendy. Wypłata ta nie (...)
str. 53
2.
Czy i kiedy wprowadzić zmiany do uchwały w sprawie podziału zysku?
Zgromadzenie wspólników, zatwierdzając bilans spółki za 2015 rok, zdecydowało o przeznaczeniu zysku na rozwój spółki. W chwili obecnej większościowy udziałowiec (99% udziałów) chciałby odsprzedać swoje (...)
str. 55
IX.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Indywidualne rachunki dla płatników składek od 1 stycznia 2018 r.
W poprzednim numerze Biuletynu Informacyjnego (nr 18 z br.) opisaliśmy zmiany wprowadzone do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych ustawą zmieniającą z dnia 11 maja 2017 (...)
str. 57
2.
Składki ZUS od zlecenia ze studentem po ukończeniu przez niego 26 lat
Od maja br. pracę w naszej firmie na podstawie umowy zlecenia wykonuje student. Wynagrodzenia są u nas płatne 10-go dnia następnego miesiąca. Wynagrodzenie za maj (...)
str. 58
3.
Nagroda roczna w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych
Z końcem kwietnia każdego roku wypłacaliśmy pracownikom nagrodę roczną. W przepisach płacowych jest zapisane, że wypłata nagrody zależy od sytuacji ekonomicznej zakładu i posiadania środków (...)
str. 59
X.
PRAWO PRACY
1.
Przedłużenie umowy do dnia porodu a limity "33 i 3"
Zatrudniamy pracownicę na podstawie umowy na czas określony, która pierwotnie została zawarta na okres od 1 stycznia do 31 sierpnia 2017 r. Jest to już (...)
str. 60
2.
Zmiana terminów na wydanie świadectwa pracy w sytuacjach szczególnych
1) Pracownik wniósł powództwo o sprostowanie świadectwa pracy i sąd je uwzględnił. Musimy wydać pracownikowi nowe świadectwo, o skorygowanej treści. Czy termin trzech dni na (...)
str. 61
3.
Rozliczenie podróży służbowej pracownika - wybrane problemy
1) Czy druk polecenia wyjazdu służbowego (tzw. delegacja) musi zawierać potwierdzenie jej odbycia w miejscu docelowym przez przystawienie pieczątki instytucji czy firmy, do której delegowany (...)
str. 63
4.
Wymiar urlopu wypoczynkowego po powrocie z bezpłatnego urlopu dla związkowca
Na stanowisko pracy wrócił pracownik korzystający z 10-miesięcznego urlopu bezpłatnego udzielonego w związku z powołaniem tej osoby do pełnienia funkcji związkowej. Jak ustalić wymiar urlopu (...)
str. 64
XI.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Rabat przyznany na towary sprzedane w roku ubiegłym
W czerwcu br., przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za 2016 r., otrzymaliśmy rabat potwierdzony fakturą korygującą do zakupu towaru sprzedanego w 2016 r. W ocenie jednostki, rabat stanowił istotną kwotę. Czy (...)
str. 66
2.
Rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale w jednostce małej podlegającej badaniu
Jesteśmy jednostką małą, lecz podlegamy obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta; czy mimo to możemy nie sporządzać sprawozdania z przepływów pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale (...)
str. 68
3.
Sprawozdanie z działalności w jednostce spełniającej kryteria dla mikro
Spółka akcyjna spełnia limity jako jednostka mikro, ale nie została podjęła uchwała dotycząca sporządzenia sprawozdania finansowego w wersji uproszczonej. Za 2016 rok sporządzamy jednak sprawozdanie (...)
str. 69
4.
Ewidencja księgowa w kantorze wymiany walut
Jestem osobą fizyczną i prowadzę kantor wymiany walut. Prowadzę podatkową księgę przychodów i rozchodów. Podczas kontroli skarbowej poinformowano mnie, że powinienem - ze względu na (...)
str. 71
5.
Dokumentacja skupu makulatury od ludności
Jesteśmy przedsiębiorstwem prowadzącym księgi rachunkowe i zajmujemy się skupem makulatury od ludności. Na skupioną makulaturę wystawiamy w programie magazynowym przyjęcia zewnętrzne, które zawierają dane nabywcy (...)
str. 72
6.
Kapitał zapasowy i jego wykorzystanie w spółce z o.o.
Wspólnicy spółki z o.o. podjęli uchwałę o przeznaczeniu części zysku netto na nagrody dla pracowników oraz o przeznaczeniu pozostałej części zysku na kapitał zapasowy z (...)
str. 73
7.
Rezerwy na urlopy pracownicze w fundacji
Nasza fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej ani odpłatnej działalności statutowej. Prowadzona jest tylko nieodpłatna działalność statutowa. Celem fundacji jest działalność na rzecz dobra publicznego w (...)
str. 74
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.