Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 27 stycznia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 27.01.2023 r., godz. 12:06 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 196.246 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
NUMER BIEŻĄCY 3 (1154) Z DNIA 20.01.2023
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 18 (953) z dnia 20.06.2017
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 18 (953) z dnia 20.06.2017
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Nowe stanowisko organu podatkowego w sprawie korekty amortyzacji w związku z otrzymaniem dotacji
Korekty odpisów amortyzacyjnych w związku z uzyskaniem dotacji na zakupione środki trwałe należy dokonać bieżąco (nie "wstecz"). Korekta ta powinna zostać ujęta w okresie rozliczeniowym, (...)
str. 4
2.
Moment poniesienia kosztu na potrzeby ulgi B + R - odpowiedź Ministerstwa Finansów na pytanie naszego Wydawnictwa
Podatnicy CIT i PIT mogą korzystać z ulgi na działalność badawczo-rozwojową (B + R), zgodnie z regulacjami zawartymi w art. 18d-18e ustawy o PDOP i (...)
str. 5
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Ustawa o biegłych rewidentach opublikowana
W Dzienniku Ustaw z 6 czerwca 2017 r., pod poz. 1089, opublikowano ustawę z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz (...)
str. 6
2.
Opublikowano nowe wzory dokumentów dotyczących działalności agencji zatrudnienia
W Dzienniku Ustaw z 31 maja 2017 r., pod poz. 1064, opublikowano rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 maja 2017 r. (...)
str. 7
3.
Ogłoszono jednolite teksty aktów prawnych
W Dzienniku Ustaw z 31 maja 2017 r., pod poz. 1065, opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie (...)
str. 7
4.
Rządowy projekt korzystnych zmian w amortyzacji środków trwałych
Jak poinformowano na stronie internetowej Prezesa Rady Ministrów (www.premier.gov.pl), w dniu 30 maja br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym (...)
str. 7
5.
Podpisano Konwencję przeciwdziałającą ukrywaniu dochodów przed opodatkowaniem
Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej (www.mf.gov.pl) poinformowało, że w dniu 7 czerwca 2017 r. podpisano Konwencję przeciwdziałającą ukrywaniu dochodów przed opodatkowaniem. Zdaniem Ministerstwa Finansów, (...)
str. 8
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Zakup samochodu za granicą - podatki i ewidencja księgowa
Regułą jest, że podmioty gospodarcze na potrzeby prowadzonej działalności kupują samochody, także za granicą. Jak taki zakup rozliczyć dla celów VAT i podatku dochodowego oraz (...)
str. 8
1.1.
Rozliczenie zakupu samochodu dla celów VAT
Obowiązek wykazania VAT należnego Zakup przez przedsiębiorcę samochodu z innego kraju UE stanowi z reguły wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT), co wiąże się z koniecznością rozliczenia (...)
str. 8
1.2.
Ujęcie w kosztach podatkowych wydatków na zakup samochodu
Wydatki na zakup samochodów od kontrahentów unijnych ujmuje się w kosztach uzyskania przychodów na tych samych zasadach, jak w przypadku samochodów nabywanych na terytorium kraju. (...)
str. 12
1.3.
Ewidencja księgowa wydatków na zakup samochodu
Również dla celów bilansowych ustawodawca nie przewidział szczególnych zasad rozliczania wydatków na zakup samochodów za granicą. Stosuje się tu zatem takie same zasady, jak w (...)
str. 14
2.
Darowizna udziałów spółki osobowej
W praktyce zdarza się, że wspólnik spółki osobowej (np. jawnej) przekazuje w formie darowizny wszystkie swoje udziały w tej spółce (np. członkowi rodziny). Czy umowa (...)
str. 15
2.1.
Kodeksowe regulacje dotyczące darowizny udziałów spółki osobowej
Przeniesienie ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej według K.s.h. Na podstawie art. 10 Kodeksu spółek handlowych, ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej może (...)
str. 15
2.2.
Darowizna udziałów spółki osobowej - rozliczenie podatkowe u darczyńcy
Obowiązki wynikające z ustawy o PDOF W świetle ustawy o PDOF, podatnikiem podatku dochodowego jest osoba fizyczna będąca wspólnikiem spółki jawnej, a nie ta spółka. (...)
str. 16
2.3.
Skutki podatkowe u otrzymującego udziały w darowiźnie
Darowizny podlegają podatkowi od spadków i darowizn, stosownie do art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od (...)
str. 18
IV.
PODATEK VAT
1.
Sprzedaż posiłków i dań przez placówki gastronomiczne a VAT - komunikat Ministerstwa Finansów
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl) w dniu 5 czerwca br. zamieszczono komunikat pt. "Stosowanie VAT przy sprzedaży posiłków i dań przez placówki gastronomiczne". Ministerstwo (...)
str. 19
2.
Niższa stawka VAT na e-booki - zgoda Parlamentu Europejskiego
Parlament Europejski wyraził zgodę na obniżenie stawki VAT na e-booki przez państwa członkowskie. Przypomnijmy, że w Polsce stawka VAT na e-booki wynosi 23% (jak na (...)
str. 20
3.
Czy organ podatkowy powinien dokonywać oceny klasyfikacji PKWiU? - wyrok WSA
Jeżeli możliwość zastosowania obniżonej stawki VAT zależy od klasyfikacji towaru (usługi), wydając interpretację, organ podatkowy powinien dokonać oceny, w jakim grupowaniu PKWiU mieszczą się dane (...)
str. 20
4.
Interpelacje poselskie w sprawie VAT
4.1.
System zwrotu VAT podróżnym - TAX FREE
W interpelacji poselskiej nr 11634 poruszono kwestie dotyczące m.in. zasadności kontroli dokumentów TAX FREE. Autora tej interpelacji zaniepokoiło bowiem, że niepotrzebne czynności podejmowane przez służby (...)
str. 22
4.2.
Dokumentowanie transakcji, w której uczestniczy JST
W odpowiedzi z 4 kwietnia 2017 r., nr PT10.054.8.2017.WLI.201E na interpelację poselską nr 11036, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów (dalej: MF) wypowiedział się m.in. na (...)
str. 24
5.
Obowiązek podpisywania faktur
Faktura to jeden z podstawowych dokumentów potwierdzających dokonanie sprzedaży towaru lub świadczenie usługi (obok paragonu fiskalnego). Generalnie faktury wystawia się dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, (...)
str. 24
6.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
6.1.
Moment otrzymania faktury - termin odliczenia VAT
Spółka kupiła towar handlowy. Data sprzedaży i wystawienia faktury to maj br., ale fakturę otrzymano w czerwcu br. Kiedy najwcześniej można odliczyć VAT z tej (...)
str. 26
6.2.
Wznowienie zawieszonej działalności a VAT
Zawiesiłem wykonywanie działalności gospodarczej na rok. Z tego powodu zostałem z urzędu wykreślony z rejestru jako podatnik VAT. Czy będę musiał dokonać zgłoszenia rejestracyjnego w (...)
str. 27
6.3.
Kompensata należności a prawo do przyspieszonego zwrotu VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Czy kompensując należności (w wysokości 5.000 zł) z kontrahentem będę miał prawo do otrzymania zwrotu VAT w terminie 25 dni? W (...)
str. 28
6.4.
Odwrotne obciążenie usług budowlanych
Dokonuję sprzedaży piasku i żwiru wraz z załadunkiem na rzecz generalnego wykonawcy usługi budowlanej. Sprzedany towar służy do budowy autostrad. Zarówno ja, jak i generalny (...)
str. 29
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Podatek u źródła zapłacony za kontrahenta zagranicznego a koszty uzyskania przychodów - interpretacja indywidualna
Jeśli płatnik ponosi za kontrahenta ciężar podatku u źródła (poprzez ubruttowienie należności) w sytuacji, gdy obowiązek pokrycia przez niego tego podatku wynika z postanowień umowy (...)
str. 30
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Zaliczki kwartalne, gdy rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy
Spółka z o.o. zmieniła swój rok podatkowy, który obecnie trwa od 1 czerwca danego roku do 31 maja roku następnego. Z uwagi na to, że (...)
str. 32
2.2.
Umorzenie należności - koszty i przychody podatkowe
Spółka z o.o. posiada nieprzedawnioną należność (zarachowaną do przychodów należnych) od kontrahenta krajowego, na którą utworzyła odpis aktualizujący. Wartości tego odpisu spółka nie zaliczyła do (...)
str. 33
2.3.
Przychód podatnika CIT ze sprzedaży mieszkania
Spółka z o.o. zamierza sprzedać mieszkanie, stanowiące jej środek trwały, które dotychczas wykorzystywała na cele biurowe. Czy od przychodu ze sprzedaży tego mieszkania spółka może (...)
str. 35
2.4.
Jakie zdarzenia z udziałem podmiotów powiązanych objęte są obowiązkiem dokumentacyjnym?
Przepisy o dokumentowaniu cen transferowych określają limit wartości transakcji oraz innych zdarzeń z udziałem podmiotów powiązanych, po przekroczeniu których powstaje obowiązek dokumentacyjny z nimi związany. (...)
str. 36
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Zaliczki na PIT za ostatni miesiąc (kwartał) wpłacone po terminie - wyrok WSA
Upływ terminu określonego do wpłaty zaliczki za ostatni miesiąc (kwartał) roku podatkowego, tak jak i za pozostałe miesiące (kwartały) roku, nie kończy bytu prawnego zaliczek (...)
str. 37
2.
Przychody z działalności wykonywanej osobiście czy z działalności gospodarczej - interpretacja indywidualna
Miejsce prowadzenia wykonywanych przez korepetytora zadań (własne mieszkanie lub miejsce zamieszkania ucznia), brak bezpośredniego kierownictwa i nadzoru oraz zakres ciążącej odpowiedzialności (sam będzie ponosić odpowiedzialność (...)
str. 39
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Ujęcie kosztów wyposażenia w PKPiR
Program komputerowy nie jest wyposażeniem Czy kupiony program komputerowy, którego wartość przekracza 1.500 zł, ale nie przekracza 3.500 zł, powinien być wpisany do ewidencji wyposażenia? (...)
str. 41
3.2.
Sfinansowanie szkolenia kontrahentowi - skutki w PIT
Spółka z o.o. zawarła umowę o świadczenie usług marketingowych z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (przedsiębiorcą). Jednocześnie spółka zobowiązała się do pokrycia kosztów szkoleń tej (...)
str. 43
3.3.
Koszty uzyskania przychodów z najmu wykonywanego w ramach działalności gospodarczej
Osoba prowadząca działalność gospodarczą zaczęła wynajmować prywatne mieszkanie w ramach tej działalności. Za czynsz i za zwrot wydatków za media wystawiana jest faktura. Z kolei (...)
str. 44
3.4.
Powstanie utworu warunkiem stosowania 50% kosztów podatkowych
Czy z autorami (najczęściej autorami książek), z którymi organizujemy spotkania autorskie, może być zawarta umowa o dzieło z zastosowaniem 50% kosztów uzyskania przychodów? Zaznaczam, że (...)
str. 45
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Amortyzacja podczas remontu środka trwałego
Zamierzamy rozpocząć remont naszego budynku biurowego. Czy w okresie prowadzenia przedmiotowych prac należy zaprzestać naliczania odpisów amortyzacyjnych? Przerwa w użytkowaniu środka trwałego spowodowana jego remontem (...)
str. 46
2.
Zakup i montaż klimatyzatora samochodowego
Zakupiłam klimatyzator postojowy do samochodu ciężarowego stanowiącego środek trwały. Wartość urządzenia przekracza 3.500 zł. Czy mogę zamortyzować go jednorazowo, czy też muszę zrobić to metodą (...)
str. 47
3.
Część budowlana urządzenia technicznego - amortyzacja łączna, czy odrębna?
Czy dla potrzeb klasyfikacji i amortyzacji urządzeń wchodzących w skład farm wiatrowych należy stosować począwszy od 1 stycznia 2017 r. definicje zawarte w ustawie o (...)
str. 48
VIII.
PORADY DLA FIRM
1.
Interpelacje poselskie dotyczące ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i Ordynacji podatkowej
1.1.
Zakaz ponownego wszczęcia kontroli podatkowej
Z dniem 1 stycznia br. - w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców - wprowadzono m.in. zakaz przeprowadzania ponownej kontroli, gdy ma ona dotyczyć zakresu objętego (...)
str. 49
1.2.
Klauzula rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatników
Z dniem 1 stycznia 2016 r. wszedł w życie art. 2a Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa (...)
str. 50
2.
Prowadzenie działalności w ramach spółki cywilnej
Spółka cywilna jest drugą po spółce z o.o. najpopularniejszą formą prowadzenia działalności. W rejestrze REGON na koniec 2016 r. zarejestrowanych było ich 288.209 (dane GUS, (...)
str. 51
3.
Czy wzrost zatrudnienia w 2017 r. ma wpływ na obowiązek przesyłania JPK_VAT?
Prowadzę biuro rachunkowe. Jeden z klientów prowadzi działalność gospodarczą od kilku lat i miał dotychczas status mikroprzedsiębiorcy. W maju 2017 r. jego zatrudnienie przekroczyło jednak (...)
str. 55
IX.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Zmiany w składkach ZUS obowiązujące od czerwca 2017 r.
W Dzienniku Ustaw z 29 maja 2017 r., pod poz. 1027, opublikowana została ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy - Kodeks (...)
str. 56
2.
Urlop bezpłatny w ZUS RSA
Pracownik przebywał na urlopie bezpłatnym w okresie od 9 do 13 czerwca 2017 r. Wynagrodzenie za czerwiec br. zostanie mu wypłacone w lipcu br. W (...)
str. 58
3.
Obliczanie świadczenia chorobowego, gdy pracownik w okresach absencji zachowuje prawo do dodatku
Pracownik zatrudniony na pełny etat otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1.900 zł, dodatek stażowy w kwocie 100 zł oraz zmienną premię miesięczną. Zgodnie z regulaminem wynagradzania, (...)
str. 59
X.
PRAWO PRACY
1.
Wynagrodzenie dla członków rady nadzorczej na zwolnieniu lekarskim
1) Kilku członków rady nadzorczej spółki z o.o. przebywa obecnie na zwolnieniach lekarskich. Są oni zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w różnych zakładach. W (...)
str. 60
2.
Nabywanie prawa do pierwszego urlopu wypoczynkowego przez młodocianego
Młodociany rozpoczął naukę zawodu w zakładzie rzemieślniczym z dniem 21 listopada 2016 r. Była to jego pierwsza praca, która trwała tylko do 30 kwietnia 2017 (...)
str. 61
3.
Przerwanie urlopu przez chorobę a prawo do wypłaconej dopłaty urlopowej
Zgodnie z regulaminem zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, pracownikom wypłacane jest dofinansowanie do wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie, tzw. wczasy pod gruszą. Dopłata taka przysługuje pod (...)
str. 62
XI.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Rozliczenie w 2017 r. wyniku finansowego osiągniętego za 2016 r.
Podział wyniku finansowego za rok ubiegły (tj. 2016) może być dokonany dopiero po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za ten rok. Rozliczenia wyniku dokonuje się z wykorzystaniem (...)
str. 63
2.
Zakup w ramach WNT w księgach rachunkowych
W czerwcu po raz pierwszy dokonamy WNT. Ustaliliśmy, że wraz z wydaniem towaru, od naszego kontrahenta zagranicznego otrzymamy fakturę. Jak należy rozliczyć taki zakup w (...)
str. 66
3.
Zatwierdzanie sprawozdania finansowego spółki z o.o.
Spółka z o.o. miała trzech wspólników. W maju 2017 r., tj. jeszcze przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za 2016 r., jeden ze wspólników sprzedał swoje udziały (...)
str. 68
4.
Odsetki od pożyczek na budowę mieszkań na sprzedaż
Deweloper (spółka z o.o.) buduje blok mieszkalny na sprzedaż. Budowę finansuje głównie z pożyczek od wspólników. Termin zwrotu pożyczek nie jest określony (nastąpi to w (...)
str. 69
5.
Konwersja pożyczki od wspólnika na kapitał zapasowy spółki z o.o.
W roku ubiegłym spółka z o.o. (A) udzieliła pożyczki innej spółce z o.o. (B). W tym roku wspólnicy podjęli uchwałę o konwersji tej pożyczki na (...)
str. 70
6.
Relacja z dyżuru telefonicznego
6.1.
Odzyskanie w 2017 r. należności objętej odpisem aktualizującym
Na dzień bilansowy 2016 r. utworzyliśmy odpis aktualizujący na należność krajową. Odpis ten nie został zaliczony do kosztów uzyskania przychodów. W wyniku negocjacji z kontrahentem obecnie, jeszcze przed (...)
str. 72
6.2.
Czy stowarzyszenia nieprowadzące działalności gospodarczej muszą składać sprawozdania finansowe do KRS?
Czy stowarzyszenie nieprowadzące działalności gospodarczej - jako podmiot zarejestrowany w KRS - ma obowiązek składania do sądu sprawozdania finansowego? Kwestię poruszoną w pytaniu reguluje art. (...)
str. 73
6.3.
Ujemne saldo na rachunku bieżącym
W ramach rachunku złotówkowego uruchomiliśmy kredyt odnawialny. Jak powinna przebiegać jego ewidencja księgowa w przypadku, gdy rozpoczniemy jego wykorzystywanie? Jeżeli będziemy na "-", gdzie należy (...)
str. 73
6.4.
Otrzymanie dywidendy za 2016 r.
Nasza spółka, jako udziałowiec innej spółki z o.o., po raz pierwszy otrzymała dywidendę. Jak zaewidencjonować takie przychody? Należne dywidendy zalicza się do przychodów finansowych w (...)
str. 74
6.5.
Zapłata zobowiązania w walucie obcej z rachunku złotówkowego
Krajowy dostawca zrealizował nasze zamówienie i zażądał zapłaty w euro. Ponieważ nie posiadamy rachunku walutowego, zapłaty dokonamy z rachunku złotówkowego. Czy w związku z tym (...)
str. 75
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.