Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 27 stycznia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 27.01.2023 r., godz. 12:06 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 196.246 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
NUMER BIEŻĄCY 3 (1154) Z DNIA 20.01.2023
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 30 (965) z dnia 20.10.2017
Transakcje z podmiotami powiązanymi - VAT, podatek dochodowy i ewidencja bilansowa
Dodatek nr 29
do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30
z dnia 20.10.2017
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI - OBOWIĄZKI DOKUMENTACYJNE WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW CIT I PIT
1.
Obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej w CIT i PIT
Obowiązek szczególnego dokumentowania niektórych transakcji zawieranych przez podatników CIT i PIT wynika z art. 9a ustawy o PDOP oraz art. 25a ustawy o PDOF. Obowiązkiem tym objęte są generalnie te realizowane (...)
str. 3
1.1.
Podmioty powiązane w świetle przepisów o podatku dochodowym
Na gruncie przepisów o podatku dochodowym (CIT i PIT) podmioty powiązane zostały określone w art. 11 ust. 1 i 4-6 ustawy o PDOP oraz art. 25 ust. 1 pkt 4-6 ustawy o PDOF. W świetle tych przepisów (...)
str. 3
1.2.
Podmioty powiązane zobowiązane do sporządzania dokumentacji podatkowej
Jak wynika z art. 9a ust. 1 pkt 1 ustawy o PDOP oraz odpowiednio art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy o PDOF (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2017 r.), podmiotami obowiązanymi do sporządzenia dokumentacji (...)
str. 4
1.3.
Transakcje lub inne zdarzenia mające istotny wpływ na wysokość dochodu (straty)
Obowiązkiem dokumentacyjnym objęte zostały m.in. transakcje lub inne zdarzenia z podmiotami powiązanymi mające istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika. Za transakcje lub inne zdarzenia mające (...)
str. 6
1.4.
Co obejmuje dokumentacja podatkowa?
W zależności od wielkości przychodów lub kosztów osiągniętych w poprzednim roku podatkowym, podatnicy są zobligowani do tworzenia: dokumentacji na poziomie lokalnym (local file) - gdy przychody lub (...)
str. 7
1.5.
Rozporządzenia w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej
W Dzienniku Ustaw z 18 września 2017 r. opublikowano rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 września 2017 r.: pod poz. 1753 - w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego (...)
str. 9
1.6.
Obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej za 2017 r.
Podatnik, którego przychody lub koszty w rozumieniu przepisów o rachunkowości nie przekroczyły w 2016 r. równowartości 2 mln euro, nie musi sporządzać dokumentacji podatkowej za 2017 r. (o ile nie spełnia innych (...)
str. 9
2.
Dokumentacja cen transferowych - czy wartość usług należy sumować?
Czy dokumentacji cen transferowych podlegają wszystkie transakcje z podmiotem powiązanym, nawet te poniżej progu 50 tys. euro i także w przypadku, gdy wszystkie transakcje powyżej 50 tys. euro są zwolnione z obowiązku dokumentacyjnego, (...)
str. 11
3.
Określenie wartości transakcji w przypadku pożyczki od podmiotu powiązanego
Spółka z o.o. zaciągnęła pożyczkę od podmiotu powiązanego. Czy do limitu, o którym mowa w przepisach o dokumentowaniu cen transferowych, należy wliczać całą kwotę pożyczki, czy tylko odsetki od (...)
str. 13
4.
Zawarcie przez podmioty powiązane umowy spółki osobowej
Zawarta została umowa spółki komandytowej, w której wspólnikami są: osoba fizyczna i spółka z o.o., w której jedynym udziałowcem i zarazem prezesem jest ww. osoba fizyczna. Czy w związku z zawarciem takiej (...)
str. 14
5.
Umowa konsorcjum - czy wystąpi obowiązek dokumentacyjny cen transferowych?
Czy zawarcie przez działające w formie spółki z o.o. komunalne przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji (KPWiK) umowy konsorcjum (celem przystąpienia do oferty w przetargu na odbiór odpadów komunalnych) podlega przepisom (...)
str. 16
6.
Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale spółki powiązanej a dokumentacja podatkowa
Objęcie udziałów (akcji) w podwyższonym kapitale podmiotu powiązanego za środki pieniężne, w tym także w formie potrącenia wzajemnych wierzytelności, czy też za wkład niepieniężny (aport) podlega obowiązkowi sporządzania (...)
str. 18
7.
Określenie obowiązku dokumentacyjnego dla transakcji i innych zdarzeń realizowanych przez "małżeńską" spółkę z o.o.
Jeżeli podatnik będzie realizował z danym podmiotem powiązanym transakcje lub ujmował w księgach rachunkowych w danym roku inne zdarzenia jednego rodzaju, których wartość będzie przekraczać limit wskazany w art. 9a (...)
str. 20
II.
JEDNOSTKI POWIĄZANE I ICH OBOWIĄZKI SPRAWOZDAWCZE W ŚWIETLE USTAWY O RACHUNKOWOŚCI
1.
Definicja jednostek powiązanych według prawa bilansowego
W świetle art. 3 ust. 1 pkt 43 ustawy o rachunkowości, przez jednostki powiązane rozumie się dwie lub więcej jednostek wchodzących w skład danej grupy kapitałowej. Natomiast grupę kapitałową - w myśl (...)
str. 23
2.
Zaangażowanie w kapitale - prezentacja w sprawozdaniu finansowym
Pojęcie "zaangażowania w kapitale" wprowadziła wraz z nowelizacją załączników do ustawy o rachunkowości zmiana tej ustawy z 2015 r. Nowe regulacje, choć mogły być już stosowane, na zasadzie dobrowolności w odniesieniu (...)
str. 25
3.
Prezentacja w bilansie transakcji z jednostką dominującą
Nasza spółka z o.o. została utworzona w Polsce i wpisana do KRS przez 100% właściciela - niemiecki podmiot (100% udziałów), będący spółką giełdową w Niemczech. Sporządzamy sprawozdanie finansowe zgodnie (...)
str. 26
4.
Powiązania jednostek poprzez osoby fizyczne a szczególne obowiązki prezentacji w sprawozdaniu finansowym
Jesteśmy sp. z o.o. Nasi udziałowcy (osoby fizyczne) są również wspólnikami innych spółek (w tym sp. z o.o. i sp. cywilnej), z którymi współpracujemy i mamy wspólne należności i zobowiązania. Żadna z tych (...)
str. 27
5.
Przedsiębiorstwa prowadzone przez małżonków oraz "małżeńska" spółka z o.o. a jednostki powiązane
Małżonkowie prowadzą odrębne działalności gospodarcze i jednocześnie są wspólnikami w spółce z o.o. Czy w sprawozdaniu finansowym spółki z o.o., sporządzanym według uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych, skutki transakcji zawartych (...)
str. 29
6.
Badanie sprawozdań finansowych jednostek zależnych
Jesteśmy spółką dominującą, w skład której wchodzą dwie zagraniczne spółki zależne. Według przepisów państw, w których spółki mają swoją siedzibę, ich sprawozdania finansowe nie podlegają badaniu przez (...)
str. 30
III.
TRANSAKCJE POWIĄZANE A VAT - WYBRANE ZAGADNIENIA
1.
Podmioty powiązane w rozumieniu ustawy o VAT
Mówiąc o podmiotach powiązanych w świetle przepisów ustawy o VAT, w ustawie tej wskazano powiązania o charakterze rodzinnym lub z tytułu przysposobienia, kapitałowym, majątkowym lub wynikające ze stosunku pracy między kontrahentami (...)
str. 31
2.
Świadczenie usług na rzecz członka rodziny a VAT
Osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą, świadczą niekiedy usługi na rzecz członków swoich rodzin (np. usługi księgowe czy budowlane). Poniżej poruszamy kwestie, jak na gruncie VAT (...)
str. 33
3.
Rozliczanie VAT od świadczeń dla pracowników
Podatnik, który kupuje ze środków obrotowych usługę, a następnie ją odsprzedaje pracownikowi np. za połowę ceny, musi zapłacić VAT od wartości rynkowej usługi (a nie wyłącznie (...)
str. 35
4.
Korekta wartości transakcji dokonanej między podmiotami powiązanymi
Jesteśmy spółką z o.o. Naszym udziałowcem jest duńska spółka produkcyjna. Jesteśmy podmiotami powiązanymi. Między naszymi podmiotami dochodzi m.in. do sprzedaży wyrobów gotowych (wykazujemy WDT). Ustaliliśmy politykę (...)
str. 37
5.
Korekta VAT należnego w sytuacji istnienia powiązań między wierzycielem a dłużnikiem
W stanie prawnym obowiązującym przed 1 lipca 2015 r. wierzyciel nie miał prawa do skorygowania VAT należnego w sytuacji powiązań między nim a dłużnikiem, zarówno gdy występowały one w czasie (...)
str. 38
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.