Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 27 stycznia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 27.01.2023 r., godz. 8:38 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 196.246 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
NUMER BIEŻĄCY 3 (1154) Z DNIA 20.01.2023
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 21 (956) z dnia 20.07.2017
Rozliczanie umów leasingu - VAT, podatek dochodowy i ewidencja księgowa
Dodatek nr 21
do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21
z dnia 20.07.2017
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
UMOWY LEASINGU - ZAGADNIENIA OGÓLNE
1.1.
Kwalifikacja umów leasingu dla celów bilansowych
Dla celów bilansowych leasing jest regulowany przepisami ustawy o rachunkowości oraz postanowieniami Krajowego Standardu Rachunkowości nr 5 "Leasing, najem i dzierżawa". Ustawa o rachunkowości kwalifikacji umów leasingu dokonuje w art. 3 (...)
str. 3
1.2.
Kwalifikowanie umów leasingu według zasad określonych w przepisach podatkowych
Leasing finansowy Zgodnie z art. 17f ust. 1 ustawy o PDOP oraz art. 23f ustawy o PDOF, do przychodów finansującego i odpowiednio do kosztów uzyskania przychodów korzystającego nie zalicza się opłat, o których (...)
str. 6
2.1.
Wartość początkowa środków trwałych oddanych w leasing operacyjny
Przedmiotem umowy leasingowej są - co do zasady - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne stanowiące własność finansującego, oddane przez finansującego do używania innemu podmiotowi. (...)
str. 8
2.2.
Ustalenie wartości początkowej środków trwałych używanych w leasingu finansowym
W przypadku leasingu finansowego korzystający zalicza przedmiot umowy do środków trwałych i dokonuje jego amortyzacji. Musi zatem ustalić jego wartość początkową. Wątpliwości co do prawidłowego ustalenia wartości (...)
str. 9
3.
Rozliczanie rat leasingowych
Praktycznie nie ma przedsiębiorcy, który nie wykorzystywałby na cele prowadzonej działalności gospodarczej samochodu osobowego. Często takie samochody są użytkowane na podstawie zawartej umowy leasingu. Poniżej (...)
str. 9
3.1.
Prawo do odliczenia VAT z rat leasingowych
Ustawodawca dał podatnikom prawo do odliczenia VAT od nabytych usług (przypomnijmy, że dla celów VAT leasing operacyjny uznawany jest za świadczenie usługi) w takim zakresie, w jakim (...)
str. 10
3.2.
Rozliczenie raty leasingowej na gruncie podatku dochodowego
Przedsiębiorca, który wykorzystuje do celów prywatnych samochód osobowy, wzięty w leasing w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, nie uzyskuje z tego tytułu przychodu podatkowego (odmiennie, niż ma to miejsce (...)
str. 10
3.3.
Ujęcie raty leasingowej w księgach rachunkowych przedsiębiorcy
Dla celów bilansowych rozliczenie miesięcznej raty leasingowej, dotyczącej samochodu osobowego używanego zarówno do celów firmowych, jak i prywatnych przedsiębiorcy, uzależnione jest od tego, jakiego rodzaju jest (...)
str. 12
4.
Sprzedaż przedmiotu leasingu operacyjnego po jego wykupie
Obecnie nie należy do rzadkości, że podmioty gospodarcze w prowadzonej przez siebie działalności wykorzystują samochody osobowe na podstawie umowy leasingu operacyjnego. Po zakończeniu takiej umowy samochód (...)
str. 13
4.1.
Wykup przedmiotu z leasingu i jego sprzedaż a VAT
Prawo do odliczenia VAT z faktury dokumentującej wykup przedmiotu z leasingu operacyjnego (tu: samochodu osobowego) przysługuje podatnikowi na tych samych zasadach jak w przypadku "zwykłego" zakupu samochodu. Podatnik (...)
str. 14
4.2.
Przychód ze sprzedaży przedmiotu wykupionego z leasingu
Wykup do majątku prywatnego W sytuacji, gdy przedsiębiorca (osoba fizyczna) wykupuje samochód osobowy z leasingu operacyjnego do majątku prywatnego, wówczas wydatki poniesione na ten wykup nie stanowią (...)
str. 15
4.3.
Sprzedaż przedmiotu wykupionego z leasingu w ewidencji księgowej
Jak pisaliśmy w części dotyczącej podatku dochodowego, samochód osobowy, wykupiony z leasingu (także bilansowo) operacyjnego w ramach działalności gospodarczej, w celu odprzedaży, traktowany jest jak towar handlowy. Wydatki na (...)
str. 17
II.
ROZLICZANIE UMÓW LEASINGU W ODPOWIEDZIACH NA PYTANIA CZYTELNIKÓW
1.
Opłata wstępna oraz ograniczenie w wysokości 20.000 euro przy umowie leasingu operacyjnego
Podpisaliśmy umowę leasingu operacyjnego samochodu osobowego. W jaki sposób rozliczyć opłatę wstępną? Czy można w miesiącu otrzymania faktury zaksięgować jej wartość w koszty, czy też należy rozliczać ją (...)
str. 18
2.
Ubezpieczenie samochodu o wartości przekraczającej 20.000 euro wliczone w ratę leasingową
Spółka z o.o. zawarła umowę leasingu operacyjnego, której przedmiotem jest samochód osobowy o wartości przekraczającej 20.000 euro. W raty leasingowe wliczona jest składka na dobrowolne ubezpieczenie tego pojazdu (ubezpieczenie (...)
str. 20
3.
Moment ujęcia w kosztach podatkowych części odsetkowej raty leasingowej
Na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej spółka z o.o. użytkuje samochód ciężarowy w ramach leasingu finansowego (podatkowo i bilansowo). Spółka co miesiąc opłaca raty leasingowe, na które składa się (...)
str. 21
4.
Samochód w leasingu operacyjnym wykorzystywany przez przedsiębiorcę także prywatnie a koszty podatkowe
Samochód w leasingu operacyjnym jest częściowo wykorzystywany do działalności gospodarczej, a częściowo prywatnie (przez szefa - właściciela). Czy w związku z tym opłata inicjalna oraz poszczególne raty czynszu, a także (...)
str. 23
5.
Utrata przedmiotu leasingu a koszty i przychody podatkowe
Spółka z o.o. użytkowała samochód osobowy na podstawie umowy leasingu (podatkowo - operacyjnego, a bilansowo - finansowego). Samochód ten był objęty ubezpieczeniem AC i GAP. Na skutek wypadku (...)
str. 24
6.
Zastosowanie indywidualnej stawki amortyzacyjnej dla samochodu używanego w leasingu
Spółka z o.o. zakupiła od innej spółki samochód osobowy, który wcześniej był użytkowany i wykupiony z leasingu. Czy taki pojazd spełnia kryteria do uznania go za używany i tym (...)
str. 26
7.
Obciążenie leasingobiorcy opłatami za wykroczenie drogowe - faktura czy nota księgowa?
W przypadku, gdy leasingobiorca pojazdu samochodowego popełni wykroczenie drogowe (np. w związku z przekroczeniem prędkości), leasingodawca obciąża go kosztami mandatu drogowego oraz opłatą za udzielenie informacji o użytkowniku pojazdu. (...)
str. 27
8.
Wycofanie z działalności gospodarczej samochodu użytkowanego na podstawie umowy leasingu finansowego - skutki w VAT
Wykorzystywaliśmy w działalności gospodarczej i do celów prywatnych samochód osobowy na podstawie umowy leasingu finansowego. Po spłaceniu wszystkich rat samochód ten chcemy przekazać osobie fizycznej (synowi właściciela). (...)
str. 29
9.
Wykup przedmiotu leasingu w ewidencji księgowej
Po zakończeniu umowy leasingu mamy możliwość wykupu przedmiotu umowy. W jaki sposób rozliczyć zapłaconą kwotę w księgach rachunkowych? Sposób rozliczenia kwoty wykupu uzależniony jest od dotychczas stosowanego (...)
str. 31
III.
LEASING W WYJAŚNIENIACH ORGANÓW PODATKOWYCH
1.
Koszty uzyskania przychodów w przypadku zmiany strony umowy leasingu
"(...) Wnioskodawca od 2007 r. jest wspólnikiem spółki jawnej z siedzibą w Polsce, prowadzącej działalność gospodarczą na terenie Polski. W maju 2011 r. przez spółkę jawną została zawarta umowa leasingu (...)
str. 32
2.
Samochody w leasingu oddane do używania osobom trzecim
"(...) Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą (...). Jednym z głównych źródeł przychodu Wnioskodawcy jest wynajem samochodów osobowych oraz innych niż osobowe. (...) Ostatnio Wnioskodawca powiększył flotę o samochody (...)
str. 33
3.
Wcześniejsze rozwiązanie umowy leasingu a korekta kosztów podatkowych
"(...) Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zawarł w dniu 22 stycznia 2017 r. umowę leasingu operacyjnego na okres 3 lat. Przedmiotem leasingu jest naczepa - cysterna do (...)
str. 35
4.
Wydatki na spłatę zobowiązań wobec leasingodawcy po utracie (kradzieży) przedmiotu leasingu
"(...) W ramach prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa Wnioskodawca zawarł w dniu 20 listopada 2012 r. umowę leasingu finansowego (...) na okres 48 miesięcy. Przedmiotem leasingu był samochód osobowy (...)
str. 36
5.
Wartość początkowa środka trwałego używanego na podstawie umowy leasingu finansowego
"(...) Wnioskodawca - Sp. z o.o. jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, mającym siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Prowadzi działalność głównie w zakresie sprzedaży książek (...). (...)
str. 38
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.