Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 27 stycznia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 27.01.2023 r., godz. 8:38 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 196.246 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
NUMER BIEŻĄCY 3 (1154) Z DNIA 20.01.2023
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 33 (968) z dnia 20.11.2017
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 33 (968) z dnia 20.11.2017
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Obowiązki w zakresie JPK, gdy podatnik prowadzi PKPiR w formie papierowej
Jak już wielokrotnie informowaliśmy na łamach naszego czasopisma, obowiązki w zakresie JPK mają jedynie podatnicy, którzy prowadzą księgi podatkowe w formie elektronicznej. Przy czym: 1) informację o ewidencji (...)
str. 4
2.
Odpowiedzi KIS na pytania naszego Wydawnictwa
2.1.
Prawo do odliczania VAT od wydatków na samochód prywatny wspólnika wykorzystywany na potrzeby spółki
Zgodnie z art. 86a ustawy o VAT, od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi podatnicy mogą odliczać 50% kwoty VAT (z wyjątkami). Przyjmuje się bowiem, że pojazdy te są (lub mogą (...)
str. 4
2.2.
Nagrody przekazane pracownikom kontrahenta a zwolnienie z PIT
Podmioty gospodarcze podejmują różnego rodzaju akcje reklamowe, np. organizują sprzedaż premiową, polegającą na przekazaniu nagród kontrahentom po spełnieniu określonych warunków (wynikających z ustalonego regulaminu, np. za (...)
str. 5
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
50% koszty uzyskania tylko dla twórców określonych w ustawie
Sejm na 50. posiedzeniu uchwalił ustawę z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy (...)
str. 7
2.
Planowane zmiany w wystawianiu faktur do paragonów w 2018 r.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach zakłada zmiany dotyczące m.in. wystawiania faktur do sprzedaży paragonowej. Zaproponowano w nim, aby (...)
str. 8
3.
Od 1 stycznia 2018 r. nie będzie zmian przy amortyzacji majątku dziedziczonego
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl) zamieszczono informację, iż po ponownej analizie projektu nowelizacji ustawy o PIT i CIT podjęte zostaną działania w celu przywrócenia dotychczasowych rozwiązań w zakresie (...)
str. 9
4.
Zmiany w CIT i PIT w zakresie podatkowego rozliczenia opłaty recyklingowej
W Dzienniku Ustaw z 7 listopada 2017 r., pod poz. 2056, opublikowano ustawę z dnia 12 października 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta (...)
str. 9
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Najem samochodu - podatki i ewidencja księgowa
Nie jest rzadkością, że podmioty gospodarcze wykorzystują na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej samochody, niestanowiące ich własności. Często są to samochody najmowane/wypożyczane od wyspecjalizowanych w tym zakresie (...)
str. 10
1.1.
Rozliczenie najmu samochodu na gruncie VAT
Prawo do odliczenia VAT Jeżeli wzięty przez podatnika w najem samochód będzie wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych, to (zgodnie z zasadą ogólną) podatnik będzie mógł odliczyć VAT (...)
str. 10
1.2.
Najem samochodu a podatek dochodowy
Ujęcie w kosztach uzyskania przychodów Jeżeli samochód wzięty w najem jest wykorzystywany na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, to wydatki związane z używaniem takiego pojazdu są kosztami poniesionymi w celu (...)
str. 12
1.3.
Ewidencja księgowa najmu samochodu
Wydatki na najem samochodu (niepodlegającego rozliczeniu na zasadach dotyczących leasingu finansowego) zaliczane są do kosztów działalności operacyjnej jednostki. Faktura za najem może zostać ujęta w księgach (...)
str. 14
2.
Przekształcenie spółki kapitałowej w osobową - wybrane zagadnienia
Podmioty gospodarcze dokonują różnego rodzaju przekształceń, np. spółka z o.o. zostaje przekształcona w spółkę osobową. W artykule tym poruszamy wybrane kwestie związane z takim przekształceniem, odnosząc się do sytuacji, (...)
str. 15
2.1.
Podstawa prawna przekształcenia spółki
Regulacje kodeksowe Kwestię przekształcenia spółek reguluje tytuł IV, dział III Kodeksu spółek handlowych. Z regulacji tam zawartych wynika m.in., że spółka z o.o. (spółka przekształcana) może być (...)
str. 15
2.2.
Zmiana formy prawnej a obowiązek wykazania VAT należnego
Na gruncie VAT opodatkowaniu podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów, import towarów na terytorium kraju, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za (...)
str. 16
2.3.
Przychód wspólników w związku z przekształceniem spółki
W przypadku przekształcenia spółki z o.o. w spółkę jawną/komandytową, u wspólników może powstać przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. W przypadku wspólnika będącego osobą fizyczną kwestię powstawania takiego przychodu reguluje (...)
str. 17
IV.
PODATEK VAT
1.
Rozliczanie VAT od leasingu - najnowszy wyrok TSUE
Umowa leasingu należy do umów cywilnoprawnych, zdefiniowanych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.). Przez umowę leasingu finansujący (...)
str. 20
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Rozpoczęcie działalności gospodarczej - zwolnienie z VAT i obowiązku posiadania kasy fiskalnej
Zamierzam rozpocząć działalność gospodarczą. Na jakich zasadach mogę korzystać ze zwolnienia z VAT oraz z kasy fiskalnej? Prawo do zwolnienia z VAT oraz z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą (...)
str. 22
2.2.
Sprzedaż wierzytelności objętej ulgą na złe długi
Zamierzam sprzedać wierzytelność, w stosunku do której skorzystałem już z ulgi na złe długi. Czy będę miał obowiązek dokonania "powrotnej" korekty podatku należnego? Jeśli tak - to (...)
str. 24
2.3.
Aport prywatnej nieruchomości a VAT
Do spółki komandytowej przystąpił nowy wspólnik. Wniósł on do tej spółki aportem grunt, który wcześniej nabył do majątku prywatnego. Czy aport ten podlega opodatkowaniu VAT, (...)
str. 27
2.4.
Jakie usługi budowlane podlegają rozliczeniu w ramach odwrotnego obciążenia?
Podatnik wykonuje usługę budowlaną na rzecz gminy, polegającą na wybudowaniu boiska typu ORLIK. W czasie budowy korzysta z usługi geodezyjnej, badania zagęszczenia gruntu, cynkowania i cięcia laserem elementów (...)
str. 28
2.5.
Korekta VAT od niezapłaconych faktur, gdy podatnik odlicza VAT według wskaźnika proporcji
W 2016 r. wykonywałem czynności mieszane i do odliczenia VAT stosowałem wstępny wskaźnik proporcji. Po zakończeniu roku skorygowałem odliczony VAT, uwzględniając rzeczywisty wskaźnik proporcji. Czy w związku z nieuregulowaniem należności (...)
str. 30
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Ostrzeżenie MF przed optymalizacją podatkową w zakresie zwolnienia podatkowego dotyczącego dywidend
Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej (www.mf.gov.pl) zamieściło kolejne ostrzeżenie przed optymalizacją podatkową, tym razem w zakresie nadużywania zwolnienia podatkowego dotyczącego dywidend. W ostrzeżeniu tym MF odniosło (...)
str. 32
2.
Wydatki na zorganizowanie siłowni dla pracowników a koszty uzyskania przychodów - interpretacja KIS
Wydatki poniesione na zorganizowanie w firmie siłowni dla pracowników, w celu zintegrowania pracowników ze sobą oraz z pracodawcą, a także pozyskania nowych pracowników, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania (...)
str. 33
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Strata ze sprzedaży przedawnionej wierzytelności a koszty podatkowe
Czy strata ze sprzedaży przedawnionej wierzytelności może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów? Kwestia ujmowania w kosztach uzyskania przychodów straty ze sprzedaży przedawnionej wierzytelności jest sporna. (...)
str. 34
3.2.
Obowiązki informacyjne podmiotu wchodzącego w skład grupy kapitałowej
Podmiot polski należy do grupy kapitałowej. Nie jest jednostką dominującą (jednostką dominującą jest spółka w Norwegii), a właścicielem spółki dominującej jest fundusz inwestycyjny w Szwecji. Grupa kapitałowa osiąga (...)
str. 36
4.
Relacja z dyżuru telefonicznego
4.1.
Opłaty za przejazdy autostradą oraz za parkingi w podróży służbowej pracownika a koszty podatkowe pracodawcy
Pracownicy spółki z o.o. odbywają podróże służbowe swoimi prywatnymi samochodami osobowymi. W trakcie tych podróży korzystają z płatnych parkingów oraz autostrad. Czy opłaty za te parkingi/autostrady spółka może (...)
str. 37
4.2.
Korekta kosztów uzyskania przychodów w związku z otrzymanym rabatem
Spółka otrzymała rabat cenowy dotyczący towarów kupionych w sierpniu br. (wartość towarów objętych przedmiotowym rabatem zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów w październiku br.). Kontrahent wystawił fakturę korygującą (...)
str. 38
4.3.
Moment powstania przychodu z tytułu odszkodowania za zerwanie umowy najmu
Spółka z o.o. wynajmowała kontrahentowi lokal użytkowy. Przed upływem okresu, na jaki zawarto umowę najmu, kontrahent (najemca) ją zerwał. W związku z tym spółka otrzymała od niego odszkodowanie. (...)
str. 39
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Zasądzone odszkodowanie z odsetkami a przychód i koszty jego uzyskania - interpretacja KIS
Pomimo, że odszkodowanie czy zadośćuczynienie może korzystać ze zwolnienia z opodatkowania, to ustawodawca w katalogu zwolnień przedmiotowych nie przewidział zwolnienia dla odsetek od zadośćuczynienia (czy odszkodowania). To (...)
str. 40
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Rozliczenie kosztów przelotu samolotem w podróży służbowej właściciela firmy
Przedsiębiorca w związku z zagraniczną podróżą służbową poniósł wydatek na przelot samolotem. Faktura za przelot została zapłacona firmową kartą kredytową. Jaki kurs przyjąć do przeliczenia tej faktury (...)
str. 42
2.2.
Przejście z podatkowej księgi na księgi rachunkowe a możliwość odpisywania w koszty materiałów z chwilą zakupu
Od nowego roku podatnik prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów będzie zobowiązany, ze względu na przekroczenie limitu przychodów, do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Czy dla celów PIT (...)
str. 43
2.3.
Ubezpieczenie grupowe uprawniające do świadczeń medycznych a przychód u pracowników i koszty uzyskania firmy
Spółka dla swoich pracowników wykupiła w towarzystwie ubezpieczeniowym grupowe ubezpieczenie zdrowotne zapewniające dostęp do opieki medycznej. W polisie nie są imiennie wymienieni pracownicy, ale jest lista pracowników (...)
str. 44
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Amortyzacja wyposażenia wynajmowanego mieszkania - interpretacja KIS
Jeżeli elementy wyposażenia wynajmowanego mieszkania zostaną wprowadzone do ewidencji środków trwałych, to kosztem uzyskania przychodów będą mogły być jedynie odpisy amortyzacyjne (w tym jednorazowe), naliczane od (...)
str. 47
2.
Wejście w życie KŚT 2016 a nowelizacja wykazu stawek amortyzacyjnych
Od 1 stycznia 2018 r., zacznie obowiązywać "nowa" KŚT 2016. Czy w związku z tym zostanie zaktualizowany Wykaz stawek amortyzacyjnych stanowiący załącznik nr 1 do ustaw o podatku dochodowym? Czy (...)
str. 47
3.
Wartość początkowa nieruchomości wniesionej aportem do spółki osobowej
Do spółki komandytowej przystąpił nowy komandytariusz, wnosząc wkład niepieniężny w postaci gruntów wycenionych przez rzeczoznawcę. Ich wartość uwzględniona w akcie notarialnym (umowie spółki) jest znacznie wyższa niż (...)
str. 48
4.
Dwa samochody osobowe w jednoosobowej działalności gospodarczej
Czy osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniająca pracowników, może kupić do działalności dwa samochody osobowe? Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wprowadzają (...)
str. 50
VIII.
PORADY DLA FIRM
1.
Ujmowanie sprzedaży w JPK_VAT
Przedsiębiorcy prowadzący księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych zostali objęci obowiązkiem przekazywania informacji o ewidencji VAT w formie elektronicznej, w postaci JPK_VAT. Obowiązek ten wynika z art. 82 § 1b ustawy (...)
str. 51
2.
Zatrudnienie wspólnika w jednoosobowej spółce z o.o.
Spółkę z o.o. założyło 25 wspólników. Jeden z nich został prezesem spółki i jest nim do chwili obecnej. Zarząd był i nadal jest jednoosobowy. Prezes miał zawartą umowę o pracę, (...)
str. 52
IX.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Uznanie umów zleceń za umowy o pracę - korekta dokumentów ubezpieczeniowych w ZUS
W czasie przeprowadzanej kontroli ZUS zakwestionował zawarte przez nas dwie umowy zlecenia. Uznał je za umowy o pracę. W jaki sposób należy obecnie skorygować dokumenty ubezpieczeniowe przekazane za (...)
str. 55
2.
Składki ZUS od zwrotu kosztów odwołania pracownika z urlopu
Pracownikowi odwołanemu z urlopu wypoczynkowego zwróciliśmy część kosztów poniesionych przez niego na zakup wczasów oraz pokryliśmy koszty jego powrotu z tego urlopu do miejsca zamieszkania. Czy od (...)
str. 57
3.
Liczba ubezpieczonych na dzień 30 listopada 2017 r. decyduje o uprawnieniach pracodawcy do wypłaty zasiłków w 2018 r.
Od dwóch lat prowadzę działalność gospodarczą i zatrudniam kilkanaście osób. W ciągu roku liczba ubezpieczonych osób ulegała częstym zmianom. Jak mam ustalić, czy w 2018 r. będę zobowiązany do (...)
str. 58
X.
PRAWO PRACY
1.
Umowa zlecenia z inspektorem nadzoru budowlanego
1) Jesteśmy spółką z o.o., zajmujemy się prowadzeniem nadzorów inwestycyjnych. W ramach jednej z naszych inwestycji chcemy, aby nadzór prowadziła osoba, która jest emerytem i prowadzi własną działalność gospodarczą. (...)
str. 60
2.
Skuteczność wyłączenia w umowie szkoleniowej prawa do zwolnienia z całości lub części dnia pracy
Chcemy skierować jednego z pracowników na studia zaoczne. Czy możemy tak skonstruować umowę szkoleniową, aby przyznać mu prawo tylko do urlopu szkoleniowego w wymiarze ustawowym, ale z wyłączeniem (...)
str. 61
3.
Pomoc z ZFŚS z uwzględnieniem kryterium socjalnego
Przy wypłacaniu w firmie świadczeń z ZFŚS brana jest pod uwagę sytuacja życiowa, rodzinna i materialna osoby uprawnionej. Czy można, na zasadzie wyjątku, ze względu na niewielką kwotę (...)
str. 62
XI.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Ewidencja i rozliczenie wyników inwentaryzacji zapasów za 2017 rok
Czynności inwentaryzacyjne stanowią pierwszy etap prac bilansowych, których uwieńczeniem jest sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego. Jak co roku - od 1 października - jednostki, których rok (...)
str. 64
2.
"Porządkowanie" rozrachunków w wyniku ich weryfikacji
W księgach rachunkowych naszej jednostki figurują nierozliczone rozrachunki, zarówno po stronie należności, jak i zobowiązań. Brak zapłat jest spowodowany różnymi przyczynami, np. niezgodnością rozrachunków albo brakiem współpracy (...)
str. 69
3.
Zakup drobnych artykułów spożywczych w ewidencji księgowej
Spółka kupuje artykuły spożywcze (woda, ciasto, kawa, słodycze), zużywane podczas kilkugodzinnych narad pracowniczych w siedzibie firmy. Czy wydatki na te produkty należy ujmować na koncie jako (...)
str. 71
4.
Faktura korygująca w związku z otrzymaniem rabatu za rok ubiegły
Jednostka po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego otrzymała fakturę korygującą przyznającą rabat do zakupu towaru dokonanego w roku ubiegłym. Również w roku ubiegłym towar ten został sprzedany. Jak zaksięgować (...)
str. 72
5.
Operacje na rachunku bankowym po bilansie kończącym likwidację spółki
Spółka z o.o. w likwidacji zakończyła likwidację z dniem 11.08.2017 r. i na ten dzień sporządzone zostało sprawozdanie finansowe. Rachunek bankowy spółki zamknięto dopiero po dacie likwidacji, tj. z dniem 21.08.2017 r. (...)
str. 73
6.
Ewidencja ulepszenia nieruchomości otrzymanych do nieodpłatnego użytkowania przez SP ZOZ
Jesteśmy samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej (SP ZOZ). Posiadamy budynek, który otrzymaliśmy od naszego organu założycielskiego do nieodpłatnego użytkowania na czas nieokreślony. W tym roku dokonaliśmy (...)
str. 74
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.