Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 27 stycznia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 27.01.2023 r., godz. 12:06 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 196.246 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
NUMER BIEŻĄCY 3 (1154) Z DNIA 20.01.2023
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 21 (956) z dnia 20.07.2017
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 21 (956) z dnia 20.07.2017
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Weryfikacja plików JPK_VAT za kwiecień i maj 2017 r. - komunikat MF
W dniu 6 lipca br. na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl) zamieszczono komunikat pt. "Weryfikacja plików JPK_VAT za kwiecień i maj 2017 r.". Poinformowano w (...)
str. 4
2.
Spis z natury a zaliczka za ostatni miesiąc działalności - odpowiedź MF na pytanie naszego Wydawnictwa
Wydawnictwo nasze wystąpiło z pytaniem do Ministerstwa Finansów, czy podatnik prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów, który likwiduje działalność w trakcie roku podatkowego, ma obowiązek (...)
str. 4
3.
Korekta amortyzacji jednak w momencie otrzymania dotacji - zmiana interpretacji KIS
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 13 czerwca 2017 r., nr 1462-IPPB6.4510.37.2017.2.AG, dokonał zmiany stanowiska wyrażonego w swojej wcześniejszej interpretacji z 21 kwietnia (...)
str. 5
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Dane największych podatników CIT będą podawane do publicznej wiadomości - projekt nowelizacji CIT
Ministerstwo Finansów przygotowało projekt nowelizacji ustawy o PDOP, w myśl którego minister właściwy do spraw finansów publicznych uzyska możliwość podawania do publicznej wiadomości indywidualnych danych: (...)
str. 5
2.
Określono nowy wzór certyfikatu rezydencji (CFR-1)
W Dzienniku Ustaw z 4 lipca 2017 r., pod poz. 1315, opublikowano rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie (...)
str. 6
3.
Zmiany dotyczące rejestru zastawów skarbowych - od 1 lipca 2017 r.
Do 30 czerwca br. rejestry zastawów skarbowych były prowadzone przez naczelników urzędów skarbowych. Natomiast Szef Krajowej Administracji Skarbowej (dalej: Szef KAS) prowadził Centralny Rejestr Zastawów (...)
str. 6
4.
Opublikowano jednolite teksty rozporządzeń dotyczących portalu podatkowego
W Dzienniku Ustaw z 5 lipca 2017 r., pod poz. 1323, opublikowano obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie (...)
str. 7
5.
Zmiany w odpowiedzialności współwłaścicieli za zapłatę podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
W Dzienniku Ustaw z 29 czerwca 2017 r., pod poz. 1282, opublikowano ustawę z dnia 25 maja 2017 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym. (...)
str. 8
6.
Zaniechanie poboru CIT od niektórych dochodów osiągniętych w ramach wsparcia z BFG
W Dzienniku Ustaw z 29 czerwca 2017 r., pod poz. 1281, opublikowano rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie (...)
str. 8
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Świadczenia urlopowe - podatki, składki ZUS i ewidencja księgowa
Pracownicy wybierający się na letni wypoczynek otrzymują różnego rodzaju dofinansowania do wczasów. Niekiedy pracodawcy wypłacają im świadczenia urlopowe, ze swoich środków obrotowych. Czy wartość otrzymanego (...)
str. 9
1.1.
Podstawa prawna wypłaty świadczeń urlopowych
Kwestie związane z wypłatą świadczeń urlopowych określone zostały w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Z regulacji tam zawartych wynika m.in., że ZFŚS tworzą pracodawcy (...)
str. 9
1.2.
Opodatkowanie i oskładkowanie świadczenia urlopowego
Przychód z tytułu świadczenia urlopowego Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o PDOF, za przychody m.in. ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty (...)
str. 10
1.3.
Wypłata świadczeń urlopowych - VAT i koszty podatkowe pracodawcy
Skutki w VAT Zasadą jest, że opodatkowaniu VAT podlega odpłatna dostawa i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Niekiedy za taką dostawę/świadczenie usług uważa się (...)
str. 12
1.4.
Ewidencja księgowa świadczeń urlopowych
Wartość świadczeń urlopowych jednostka (pracodawca) ujmuje w swoich księgach rachunkowych na koncie kosztów działalności operacyjnej. Ewidencja księgowa świadczenia urlopowego, wypłaconego pracownikowi, może wyglądać następująco (na (...)
str. 13
2.
Błędne dane nabywcy na fakturze - skutki podatkowe i rachunkowe
Faktura jest dokumentem odzwierciedlającym rzeczywisty przebieg zdarzenia gospodarczego, zarówno pod względem przedmiotu transakcji, jak i podmiotów biorących w niej udział. Faktury są dokumentem o charakterze (...)
str. 14
2.1.
Korygowanie błędnych danych nabywcy na gruncie VAT
Faktury/noty korygujące jako dokumenty "poprawiające" dane nabywcy Podstawowym dokumentem korygującym jest faktura korygująca. Taką fakturę wystawia się także w przypadku wykazania na fakturze błędnych danych (...)
str. 15
2.2.
Korekta JPK_VAT w świetle odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytanie naszego Wydawnictwa
Dane wykazane na fakturze (w tym m.in. dane kontrahenta-nabywcy) wykazuje się w ewidencji prowadzonej dla celów VAT i w konsekwencji - w JPK_VAT. Skorygowanie tych (...)
str. 17
2.3.
Ujęcie w kosztach podatkowych wydatków udokumentowanych fakturami zawierającymi błędy
Jednym z warunków zaliczenia danego kosztu do kosztów uzyskania przychodów jest jego prawidłowe udokumentowanie. Na konieczność spełnienia tego wymogu wskazują także organy podatkowe, czego przykładem (...)
str. 19
2.4.
Faktury zawierającej błędne dane w księgach rachunkowych
Z ustawy o rachunkowości wynika, że podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej, m.in. dowody zewnętrzne własne i obce. Elementy, (...)
str. 20
IV.
PODATEK VAT
1.
Prawo do odliczenia VAT z faktur wystawionych przez podmiot niezarejestrowany - interpretacja KIS
Faktury otrzymane od kontrahenta, który nie jest zarejestrowany na potrzeby VAT, nie uprawniają do odliczenia podatku naliczonego. (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14 (...)
str. 21
2.
Odwrotne obciążenie VAT usług budowlanych - objaśnienia MF
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.finanse.mf.gov.pl) w dniu 3 lipca br. zamieszczono broszurę pt. "Objaśnienia podatkowe - najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi w zakresie odwróconego (...)
str. 23
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Obciążenie pośrednika kosztami, gdy usługa nie doszła do skutku
Spółka świadczy usługi opieki na terenie UE (głównie na rzecz klientów niemieckich) nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi oraz w podeszłym wieku. W celu pozyskania klientów (...)
str. 27
3.2.
Dopłaty na wyżywienie dziecka otrzymywane przez przedszkole
Czy prawidłowe jest dokumentowanie fakturą dopłat przekazywanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS) na rzecz przedszkola niepublicznego na żywienie dzieci? Z dopłat korzystają tylko niektóre dzieci, (...)
str. 28
4.
Relacja z dyżuru telefonicznego
4.1.
Ewidencja VAT u podatników zwolnionych podmiotowo z VAT
Prowadzę działalność gospodarczą (sklep obuwniczy) od kilku lat. Korzystam ze zwolnienia z VAT z uwagi na niskie obroty. Czy powinienem prowadzić ewidencję VAT? Podatnicy korzystający (...)
str. 29
4.2.
Kurs waluty obcej a podstawa opodatkowania VAT
Czy w przypadku importu usług mogę dla celów VAT zastosować kurs waluty obcej wynegocjowany z bankiem? Nie. Podatnicy nie mogą stosować innego kursu waluty do (...)
str. 30
4.3.
Zmiana daty sprzedaży a ewidencja VAT i JPK_VAT
Jestem czynnym podatnikiem, VAT rozliczam miesięcznie. Otrzymałem korektę faktury z tytułu zakupu towaru handlowego, w której kontrahent dokonał zmiany daty sprzedaży z 21 na 25 (...)
str. 30
4.4.
Stosowanie skróconej nazwy sprzedawcy na fakturze
Nazwa spółki jest bardzo długa. Czy na fakturach sprzedaży można stosować nazwę skróconą? Podatnik może na fakturach sprzedaży umieszczać nazwę skróconą, jeżeli posługuje się nią (...)
str. 31
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Uniknięcie prowizji bankowej a przychód podatkowy - interpretacja KIS
Jeżeli w celu uniknięcia prowizji bankowej spółka przekaże prezesowi zarządu (będącemu jednocześnie jej wspólnikiem) pieniądze z kasy firmowej, aby ten wpłacił je na swoje konto (...)
str. 32
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Zapłata gotówkowa za towar nabyty w 2016 r.
Spółka z o.o. w 2016 r. nabyła towary od kontrahenta krajowego; wartość transakcji wyniosła 24.600 zł. Wydatki na zakup tych towarów spółka zaliczyła do kosztów (...)
str. 33
2.2.
Czy różnice kursowe ustalane tzw. metodą podatkową można wykazywać "per saldo"?
Spółka z o.o. ustala podatkowe różnice kursowe tzw. metodą podatkową. Czy różnice te może wykazywać w rachunku podatkowym "per saldo", tj. czy różnicę między sumą (...)
str. 34
2.3.
Wydatki na wyżywienie pracowników w podróży służbowej przekraczające wysokość diet w kosztach pracodawcy
Zgodnie z regulaminem wynagradzania, spółka z o.o. zwraca swoim pracownikom wydatki na wyżywienie w trakcie podróży służbowych, w wysokości faktycznie przez nich poniesionej (faktury dokumentujące (...)
str. 36
2.4.
Zawarcie przez podmioty powiązane umowy spółki osobowej
Zawarta została umowa spółki komandytowej, w której wspólnikami są: osoba fizyczna i spółka z o.o., w której jedynym udziałowcem i zarazem prezesem jest ww. osoba (...)
str. 37
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Składki ZUS zapłacone za zleceniobiorcę w wyniku kontroli ZUS - interpretacja KIS
Płatnik, który zapłacił z własnych środków składki ZUS za byłych zleceniobiorców (w wyniku przekwalifikowania umów o dzieło w umowy zlecenia), nie dokonuje korekty deklaracji PIT-4R (...)
str. 39
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Koszty w okresie zawieszenia działalności gospodarczej
Czy w okresie zawieszenia działalności gospodarczej mogę wpisać do podatkowej księgi przychodów i rozchodów obowiązkową składkę OC związaną z wykonywanym zawodem w ramach tej działalności? (...)
str. 41
2.2.
Koszty bezpośrednie u prowadzących PKPiR metodą uproszczoną
Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży nieruchomości. Nabyłem budynek mieszkalny, który został ujęty jako towar, gdyż po dokonaniu jego remontu będzie on sprzedany. W którym (...)
str. 41
2.3.
Wycieczka sfinansowana pracownikowi a składki i podatek
Pracodawca sfinansował pracownikowi wycieczkę. Czy od tego dofinansowania należy z wynagrodzenia pracownika potrącić składki ZUS i podatek? Dla pracownika będzie to duża kwota. Jeśli świadczenie, (...)
str. 42
2.4.
Wynagrodzenia za udział w posiedzeniach organów stanowiących
Rejonowy Związek Spółek Wodnych wypłaca delegatom za udział w walnym zgromadzeniu dietę w wysokości 50 zł. Także dla zarządu za udział w posiedzeniach wypłacana jest (...)
str. 43
2.5.
Podatek od nieruchomości za lata ubiegłe jako koszt
W 2017 r. urząd gminy wydał decyzje dotyczące podatku od nieruchomości za lata ubiegłe (2014-2016). Od 2014 r. trwało postępowanie podatkowe celem ustalenia zmian w wymiarze tego podatku. Do (...)
str. 45
VII.
INNE PODATKI I OPŁATY
1.
Spółka jawna na potrzeby PCC jest spółką osobową - uchwała NSA
Z art. 1a pkt 1 ustawy z 9 września 2000 o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1150), dalej: ustawy o (...)
str. 46
2.
Czy wzrośnie limit zwolnienia z PCC?
Zgodnie z art. 9 pkt 6 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1150), (...)
str. 47
3.
Podatek od nieruchomości - odpowiedzi na pytania Czytelników
Jesteśmy spółką ze 100% udziałem gminy. W swojej działalności wykorzystujemy majątek gminy przekazany nam w formie umowy dzierżawy. Płacimy od otrzymanego majątku podatek od nieruchomości. (...)
str. 48
VIII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Amortyzacja środków trwałych sfinansowanych z ZFRON
Nie istnieje możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów amortyzacji środków trwałych sfinansowanych z ZFRON, w części pochodzącej z ulg z zaliczek na podatek dochodowy od (...)
str. 49
2.
Wartości niematerialne i prawne związane z prowadzeniem działalności podstawowej
Jako spółka z o.o., zaliczana do małych przedsiębiorców, prowadzimy działalność w zakresie dostaw technologii oczyszczania ścieków. Technologia jest chroniona patentami. Ponosimy koszty związane z uzyskaniem (...)
str. 50
3.
Ulepszenie środka trwałego zamortyzowanego jednorazowo
Jesteśmy małym podatnikiem. Obecnie dokonujemy ulepszenia maszyny, która w 2016 r. została nabyta i zamortyzowana jednorazowo. Czy poniesione na ulepszenie wydatki możemy rozliczyć w ramach (...)
str. 52
4.
Wydatki na zakup znaku towarowego oraz jego ochronę
Spółka zakupiła znak towarowy (logo firmowe) zarejestrowany na terenie Unii Europejskiej. Czy wydatek na zakup znaku stanowi wartość niematerialną i prawną i podlega amortyzacji (podatkowej (...)
str. 53
IX.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Ulga w składkach na FP i FGŚP za pracownika w wieku 50+ ponownie zatrudnionego - wyjaśnienie MRPiPS
W listopadzie 2015 r. zatrudniliśmy pracownicę w wieku 52 lat, która przed podjęciem tej pracy była przez okres dwóch miesięcy zarejestrowana w urzędzie pracy jako (...)
str. 54
2.
Pracownika na miesięcznym urlopie bezpłatnym nie wlicza się do liczby ubezpieczonych
W okresie od 1 do 31 lipca 2017 r. udzieliłem pracownikowi urlopu bezpłatnego. Przerwę spowodowaną tym urlopem wykażę w imiennym raporcie ZUS RSA sporządzonym za (...)
str. 56
3.
Wysokość zasiłku chorobowego po zmianie tytułu ubezpieczeń w ZUS
Osoba prowadząca działalność gospodarczą ponad rok, wykonywała jednocześnie umowę zlecenia i z tego tytułu do końca maja br. podlegała ubezpieczeniom społecznym, w tym chorobowemu (z (...)
str. 58
X.
PRAWO PRACY
1.
Wymiar urlopu pracownika niepełnoetatowego o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
Od kilku lat zatrudniamy pracownika z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, na początku na pełny etat, a od 1 stycznia 2017 r. na 1/4 etatu. Pracownik ten (...)
str. 59
2.
Obowiązek tworzenia ZFŚS u dużego pracodawcy i możliwość rezygnacji z Funduszu
W 2016 r. zatrudnialiśmy 190 osób. W 2017 r. nie utworzyliśmy żadnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Czy nasza firma ma obowiązek tworzenia ZFŚS od 1 stycznia br.? (...)
str. 60
3.
Zatrudnienie absolwenta do prac sezonowych
Jesteśmy firmą prywatną i w okresie sezonu letniego potrzebujemy więcej pracowników. Nie chcemy się jednak wiązać dłuższymi umowami. Czy możemy np. zatrudnić absolwentów na praktykę, (...)
str. 62
XI.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Obowiązki po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2016 r.
W czerwcu br. zostało zatwierdzone sprawozdanie finansowe naszej spółki z o.o. Jakie mamy w związku z tym obowiązki? Jakie dokumenty musimy przekazać do KRS, a jakie do urzędu skarbowego? W związku (...)
str. 64
2.
Wstępne i ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2016 r.
Co należy rozumieć przez zamknięcie ksiąg rachunkowych? Czym różni się zamknięcie wstępne i ostateczne, i kiedy powinny one następować? Wstępnego zamknięcia ksiąg rachunkowych dokonuje się (...)
str. 65
3.
Zapłata kartą płatniczą za zobowiązania wyrażone w walucie obcej
Pracownicy podczas podróży służbowych opłacają drobne wydatki firmową kartą płatniczą wydaną do rachunku złotowego. Nie posiadamy konta walutowego. W wyciągu bankowym operacje te zostają przeliczone (...)
str. 67
4.
Utrata prawa do stosowania uproszczeń przy rozliczaniu umów leasingu
Dotychczas koszty wynikające z umowy leasingu ujmowaliśmy w księgach rachunkowych na zasadach podatkowych. Wraz z przewidywanym wzrostem sprzedaży, od przyszłego roku może wystąpić konieczność stosowania (...)
str. 68
5.
Przekazanie materiałów na środki trwałe w budowie
Firma prowadząca działalność produkcyjną ewidencjonuje koszty w układzie rodzajowym na kontach zespołu 4. Nabywane materiały odpisuje bezpośrednio w koszty z chwilą zakupu. Jak zaksięgować przekwalifikowanie (...)
str. 71
6.
Sprawozdania finansowe stowarzyszeń - wybrane zagadnienia
6.1. Kto powinien podjąć decyzję o zakresie sporządzania sprawozdania finansowego przez organizację pozarządową? Jesteśmy stowarzyszeniem i prowadzimy dość szeroką działalność w zakresie ochrony zdrowia i (...)
str. 72
7.
Nabycie udziałów spółki z o.o. - wycena i ewidencja księgowa
Spółka z o.o. nabyła udziały w innej spółce z o.o. Jak ująć w księgach rachunkowych to nabycie? Gdzie zaksięgować koszty związane z nabyciem tych udziałów? (...)
str. 74
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.