Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 27 stycznia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 27.01.2023 r., godz. 8:38 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 196.246 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
NUMER BIEŻĄCY 3 (1154) Z DNIA 20.01.2023
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 26 (961) z dnia 10.09.2017
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 26 (961) z dnia 10.09.2017
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Konsultacje podatkowe w sprawie należytej staranności w VAT - pierwszy etap zakończony
Ministerstwo Finansów zakończyło pierwszy etap konsultacji podatkowych dotyczących należytej staranności w podatku VAT. Dochowanie takiej staranności ma uchronić podatników od negatywnych skutków podatkowych w przypadku, (...)
str. 4
2.
Odliczanie VAT od zakupu usług gastronomicznych i noclegowych - korzystny wyrok NSA
Obowiązujący generalny zakaz odliczania VAT od wydatków na nabycie usług noclegowych i gastronomicznych nie ma zastosowania w przypadku nabycia tych usług w celu ich odsprzedaży. (...)
str. 4
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Mechanizm podzielonej płatności w VAT - dopiero od 1 kwietnia 2018 r.
Ministerstwo Finansów przedstawiło nowy projekt zmiany ustawy o VAT, który zakłada m.in. wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment (projekt z 1 sierpnia 2017 r.; (...)
str. 6
2.
Zaniechano poboru podatku od spadków i darowizn od podatników poszkodowanych w nawałnicy
W Dzienniku Ustaw z 24 sierpnia 2017 r., pod poz. 1574, opublikowano rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie (...)
str. 7
3.
Opublikowano jednolity tekst ustawy - Kodeks spółek handlowych
W Dzienniku Ustaw z 24 sierpnia 2017 r., pod poz. 1577, opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie (...)
str. 8
4.
Opublikowano "nową" ustawę o Prawie wodnym, nowelizującą m.in. ustawę CIT
W Dzienniku Ustaw z 23 sierpnia 2017 r., pod poz. 1566, opublikowana została ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Mocą tej ustawy (...)
str. 8
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Dywidenda przekazana w formie niepieniężnej - podatki i ewidencja księgowa
W sytuacji, gdy spółka kapitałowa (tj. spółka z o.o. czy akcyjna) osiągnęła za poprzedni rok obrotowy zysk, to ma ona prawo do jego podziału (podziałowi (...)
str. 9
1.1.
Podstawa prawna wypłaty dywidendy
Wspólnicy spółki z o.o. mają prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników. Umowa spółki może (...)
str. 9
1.2.
Przekazanie dywidendy niepieniężnej wspólnikowi a VAT należny
Na gruncie ustawy o VAT, opodatkowaniu podlega m.in. odpłatna dostawa towarów, przez którą rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. W wyniku przekazania (...)
str. 11
1.3.
Przychody i koszty podatkowe w spółce przekazującej dywidendę rzeczową
Jeżeli spółka kapitałowa (spółka z o.o./akcyjna) przekazuje wspólnikowi dywidendę w formie rzeczowej, to skutki takiego przekazania należy rozpatrywać przez pryzmat art. 14a ustawy o PDOP. (...)
str. 12
1.4.
Ewidencja księgowa "wypłaty" dywidendy rzeczowej
W ustawie o rachunkowości ustawodawca nie odniósł się wprost do sposobu ujmowania w księgach rachunkowych spółki kapitałowej przekazanej wspólnikom dywidendy rzeczowej. Naszym zdaniem, taka operacja (...)
str. 13
2.
Zakup strojów z logo firmy dla pracowników - skutki podatkowe i ewidencja księgowa
W praktyce mogą mieć miejsce sytuacje, w których pracodawcy kupują - ze środków obrotowych - stroje sportowe oznakowane logo firmy dla swoich pracowników, biorących udział (...)
str. 15
2.1.
Przekazanie odzieży pracownikom a ich przychód z nieodpłatnych świadczeń
Do przychodów pracownika ze stosunku pracy zalicza się nie tylko wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze, ale również m.in. wartość pieniężną (...)
str. 15
2.2.
Prawo do odliczenia VAT od wydatków na zakup strojów z logo firmy dla pracowników
Ustalając, czy pracodawca ma prawo do odliczenia VAT od wydatków na zakup strojów sportowych dla pracowników, należy zastosować zasady ogólne. Kwestia ta nie została bowiem (...)
str. 17
2.3.
Wydatki na stroje sportowe dla pracowników a koszty uzyskania przychodów pracodawcy
Wydatki na zakup strojów sportowych dla pracowników, opatrzonych logo firmy pracodawcy, podlegają zaliczeniu do jego kosztów uzyskania przychodów w oparciu o zasady ogólne. Mogą one (...)
str. 18
2.4.
Ewidencja księgowa zakupu strojów sportowych i ich przekazania pracownikom
Dla celów bilansowych wydatki, ponoszone przez pracodawcę na zakup strojów sportowych dla pracowników (z logo firmy), w celu reklamy firmy pracodawcy, ujmowane są w kosztach (...)
str. 19
IV.
PODATEK VAT
1.
Prawo do korzystania z ulgi na złe długi, gdy dłużnikiem jest osoba prywatna - wyrok NSA
Podatnik nie ma prawa korygować podstawy opodatkowania i kwoty VAT w ramach ulgi na złe długi, jeżeli dłużnikiem jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej. (wyrok (...)
str. 20
2.
Za opóźnienia w zwrocie VAT należą się odsetki - wyrok TSUE
Zgodnie z zasadą neutralności podatkowej, nadwyżkę VAT należy zwrócić w rozsądnym terminie. Jeżeli nie jest to możliwe, to straty finansowe powstałe w ten sposób powinny (...)
str. 22
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Sprzedaż nieruchomości a VAT - wybrane problemy
Sprzedaż budynku, budowli lub ich części może być zwolniona z VAT na podstawie np. art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Przepis ten (...)
str. 24
3.2.
Stawka VAT na dostawę eksportową, gdy na fakturze popełniono błąd
Spółka w sierpniu 2017 r. realizowała eksport towarów do USA. Pomyłkowo została wystawiona faktura na 80 USD zamiast na 18.000 USD. Pomyłka została zauważona już (...)
str. 25
3.3.
Zlecenie usługi naprawy a odwrotne obciążenie VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Wykonywałem usługę wymiany oświetlenia ulicy dla gminy. Ponieważ uszkodziłem kable sterujące tym oświetleniem, zleciłem ich naprawę kontrahentowi. Czy kontrahent prawidłowo opodatkował (...)
str. 27
3.4.
Prowadzenie szkoleń i przeprowadzanie egzaminów w ramach indywidualnej działalności gospodarczej
Osoba fizyczna wchodzi w skład komisji kwalifikacyjnej, która egzaminuje osoby ubiegające się o świadectwo kwalifikacyjne URE. Komisja działa przy Stowarzyszeniu Naukowo-Technicznym Inżynierów RP. Organizację szkoleń (...)
str. 28
4.
Relacja z dyżuru telefonicznego
4.1.
Jaką datę sprzedaży podać na fakturze zbiorczej?
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Za całą sprzedaż zrealizowaną dla danego klienta w miesiącu wystawiam zbiorczą fakturę. Czy jako datę sprzedaży powinienem wskazywać pierwszy, czy ostatni (...)
str. 29
4.2.
Rezygnacja z kasy fiskalnej założonej przez pomyłkę
Prowadzę sklep. Popełniłem błąd przy ustalaniu wartości sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej za 2016 r. i uznałem, że przekroczyłem limit zwolnienia z ewidencjonowania (20.000 zł). (...)
str. 31
4.3.
Zwrot VAT w terminie 60 dni a obowiązek uregulowania zobowiązań wobec kontrahentów
Zamierzam wystąpić o zwrot VAT. Czy muszę uregulować zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu wykazanych w deklaracji nabyć, aby otrzymać zwrot VAT w terminie 60 dni? (...)
str. 32
4.4.
Wystawienie faktury, gdy podatnik wykonuje czynności opodatkowane w różnej formie
Świadczę usługi budowlane objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia oraz sprzedaję towary opodatkowane na zasadach ogólnych. Czy mogę wystawiać jedną fakturę dla obu sprzedaży, podając odpowiednią stawkę (...)
str. 33
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Wybrane interpretacje KIS dotyczące podatników CIT
1.1.
Zwrot VAT od aportu stanowi przychód podatkowy
Otrzymane przez spółkę z o.o. środki pieniężne, w wysokości równowartości VAT należnego, wynikającego z faktury z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki komandytowej, nie są (...)
str. 34
1.2.
Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale spółki powiązanej a dokumentacja podatkowa
Objęcie udziałów (akcji) w podwyższonym kapitale podmiotu powiązanego za środki pieniężne, w tym także w formie potrącenia wzajemnych wierzytelności, czy też za wkład niepieniężny (aport) (...)
str. 35
2.
Data powstania przychodu z tytułu usługi budowlanej (pytanie z forum internetowego - www.gofin.forum.pl)
Spółka wykonuje usługi budowlane. Zgodnie z zawartą umową, termin zakończenia usługi budowlanej przypadał w dniu 28 lipca 2017 r. i w tym też dniu prace (...)
str. 37
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Zapłata gotówką za towar nabyty w poprzednim roku a koszty podatkowe
Spółka z o.o. w 2016 r. zawarła z dostawcą umowę, w której zobowiązała się do comiesięcznych zakupów towarów na określoną kwotę. W styczniu 2017 r. (...)
str. 39
3.2.
Zaliczka na poczet premii rocznej dla członka zarządu a moment ujęcia w kosztach podatkowych spółki
Członkowi zarządu (pełniącemu funkcję na podstawie kontraktu menedżerskiego) przysługuje, po spełnieniu określonych warunków, premia roczna, wypłacana po zakończeniu roku. Zgodnie z zawartym kontraktem, rada nadzorcza (...)
str. 42
3.3.
Podatkowe skutki umorzenia certyfikatów inwestycyjnych
Spółka z o.o. zakupiła certyfikaty inwestycyjne Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. Fundusz został zlikwidowany, w wyniku czego dokonał umorzenia certyfikatów. Środki pieniężne uzyskane ze zbycia aktywów, po (...)
str. 43
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania a prawo do ulgi mieszkaniowej - wyrok WSA
Przepis ustawy o PDOF dotyczący ulgi mieszkaniowej nie uzależnia możliwości zastosowania zwolnienia z podatku dochodowego od faktu dokonania nabycia nieruchomości w określonym czasie (w ciągu (...)
str. 44
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Odszkodowanie wypłacone dla menedżera po zakończeniu kontraktu - obowiązki płatnika
Spółka z o.o. zatrudniała menedżera na podstawie kontraktu. Oprócz tego była zawarła z tym menedżerem umowa o zakazie konkurencji. Na podstawie tej umowy, spółka przez (...)
str. 46
2.2.
Czy zakup towarów udokumentowany paragonem można ująć w PKPiR?
Prowadzę działalność gospodarczą (handlową). Rozliczam się na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (PKPiR). W trakcie przebywania za granicą dokonałem zakupu towarów handlowych. Jednak nie (...)
str. 47
2.3.
Czy informatykom przysługują 50% koszty uzyskania przychodów?
Pracownicy działu informatycznego (programiści) tworzą i rozbudowują (polepszają) działanie programów komputerowych. Programy te są tworzone w celu sprzedaży lub na wewnętrzne potrzeby pracodawcy, np. działu (...)
str. 48
2.4.
Wypłata udziałów członka spółdzielni jego spadkobiercy
Członek naszej spółdzielni pracy wskazał żonę, jako osobę upoważnioną do wypłaty udziałów po swojej śmierci. Niestety, oboje małżonkowie zginęli w wypadku. Spadek po rodzicach przypadł (...)
str. 50
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Rozliczenie nakładów na inwestycję w obcym środku trwałym - interpretacja KIS
Jeżeli zakończenie umowy dzierżawy w żaden sposób nie wiąże się z utratą przydatności gospodarczej dokonanych przez najemcę inwestycji w obcych środkach trwałych, czy też ze (...)
str. 51
2.
Zakup, montaż oraz jednorazowa amortyzacja urządzenia klimatyzującego
W kilku pokojach budynku biurowego spółki z o.o. zainstalowano klimatyzatory nawiewowe. Agregat schładzający posadowiony jest przy budynku. Wartość inwestycji przekracza 15.000 zł. Jak dokonać rozliczenia (...)
str. 53
3.
Wydatki na promocję prowadzonej inwestycji
W związku z realizowaną inwestycją (gruntowna modernizacja kompleksu budynków) jednostka (podatnik CIT) ponosi koszty jej promocji, takie jak zakup materiałów promocyjnych, kubków, breloków czy wydatki (...)
str. 54
4.
Niezamortyzowana wartość początkowa środka trwałego po likwidacji działalności
W bieżącym roku, jako osoba prowadząca działalność gospodarczą, zakupiłam samochód dostawczy, zaliczając go do środków trwałych. Jednak wskutek utraty rynków zbytu z końcem grudnia br. (...)
str. 56
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Wynagrodzenie członka zarządu bez składek ZUS
Gdy członek zarządu pełni swą funkcję wyłącznie na podstawie powołania, to po stronie spółki, jako płatnika składek ZUS, nie powstaje obowiązek naliczania składek ubezpieczeniowych od (...)
str. 57
2.
Ryczałt pieniężny za pranie odzieży roboczej pracowników - oskładkowany
Począwszy od października 2017 r. zatrudnionym w firmie pracownikom będziemy przekazywali odzież ochronną. Z uwagi na to, iż nie zapewnimy prania tej odzieży, będziemy im (...)
str. 58
3.
Podjęcie pracy w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego
1) Pracownica od połowy maja br. przebywa na urlopie macierzyńskim. Złożyła również wniosek o udzielenie jej urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze. Obecnie zamierza podjąć pracę (...)
str. 59
IX.
PRAWO PRACY
1.
Opinie MRPiPS udostępnione naszemu Wydawnictwu
1.1.
Wynagrodzenie urlopowe w razie zawarcia kolejnej umowy o pracę
Zatrudnialiśmy pracownika na podstawie 3-miesięcznej umowy na okres próbny, a następnie od 1 sierpnia br. zawarliśmy z nim umowę na czas określony. Czy do podstawy (...)
str. 60
1.2.
"Odpracowanie" szkody w wolną dla pracownika sobotę
Pracownik przez nieuwagę doprowadził do uszkodzenia sprzętu służbowego. Zgodził się na odpracowanie części tej szkody w soboty, które są dla niego wolne (pracowałby przez kilka (...)
str. 62
2.
Zwolnienie od pracy w celach prywatnych dla pracownika niepełnosprawnego - opinia GIP
Zatrudniamy kilku pracowników niepełnosprawnych. Czasami udzielamy im zwolnienia od pracy w celach prywatnych. Czy mogą oni odpracować to zwolnienie na takich samych zasadach jak inni (...)
str. 64
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Poziom istotności dla celów bilansowych
W jaki sposób określić poziom istotności w polityce rachunkowości spółki z o.o.? Jest to niezbędne ze względu na przyjęcie zasady rozliczania pewnych kosztów i przychodów (...)
str. 65
2.
Nota księgowa w formie elektronicznej
Czy nota księgowa może być wysłana w formie elektronicznej z podpisem cyfrowym? Czy w takiej sytuacji może ona być dowodem księgowym i zostać ujęta w (...)
str. 67
3.
Wydatki na zakup usług dotyczących okresu przekraczającego rok obrotowy
Na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej wynajęliśmy budynek magazynowy. Umowa została zawarta na 12 miesięcy i za taki okres otrzymaliśmy fakturę i dokonaliśmy zapłaty. Jak należy ująć ją (...)
str. 68
4.
Wniesienie do nowo powstałej spółki aportu w postaci przedsiębiorstwa a wartość firmy
Spółka z o.o. wniosła do nowej spółki z o.o. aportem przedsiębiorstwo. Kapitał zakładowy nowej spółki ustalono w niższej wartości od rynkowej wartości przedsiębiorstwa. Czy w (...)
str. 71
5.
Porozumienie trójstronne polegające na kompensacie wzajemnych należności i zobowiązań
Jak zaksięgować ujawnione w 2017 r. należności od odbiorcy i przychód, które powstały w 2015 r. na skutek porozumienia trójstronnego pomiędzy cedentem, dłużnikiem a naszą (...)
str. 73
6.
Odzyskiwanie części z remontowanych maszyn
Nasza działalność polega na remontowaniu, modernizacji i naprawie maszyn przemysłowych. Podczas prac wymieniamy części w tych maszynach. Wymontowane części zostają u nas jako odpady i (...)
str. 74
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.