Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 27 stycznia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 27.01.2023 r., godz. 12:06 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 196.246 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
NUMER BIEŻĄCY 3 (1154) Z DNIA 20.01.2023
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 6 (941) z dnia 20.02.2017
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 6 (941) z dnia 20.02.2017
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące JPK
1.1. Obowiązki dotyczące JPK_VAT - komunikat MF W związku ze zbliżającym się terminem przesłania przez małych i średnich przedsiębiorców pierwszej informacji o ewidencji VAT w formie JPK, na stronie (...)
str. 4
2.
Odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytania naszego Wydawnictwa w zakresie PIT
2.1.
Czy obliczając zaliczkę za grudzień należy uwzględnić wartość spisu z natury na 31 grudnia?
Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie naszego Wydawnictwa nadesłanej 30 stycznia 2017 r. wyjaśniło, że przy obliczaniu zaliczki za grudzień podatnik może, ale nie musi (...)
str. 5
2.2.
Wynagrodzenie wypłacane po ustaniu zatrudnienia a stosowanie kwoty zmniejszającej podatek
Często w praktyce występuje sytuacja, gdy wynagrodzenie zwolnionym pracownikom za dany miesiąc jest wypłacane w następnym miesiącu. Tak jest nie tylko ze względu na terminy (...)
str. 6
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Opublikowano jednolity tekst Ordynacji podatkowej
W Dzienniku Ustaw z 1 lutego 2017 r., pod poz. 201, opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie (...)
str. 6
2.
Opublikowano rozporządzenia określające właściwość organów KAS
Organ upoważniony do prowadzenia Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych W Dzienniku Ustaw z 1 lutego 2017 r., pod poz. 200, opublikowano rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów (...)
str. 7
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Rola faktury w obrocie gospodarczym w 2017 r. - wybrane zagadnienia
Faktura jest podstawowym dokumentem wystawianym w celu potwierdzenia dokonania sprzedaży towaru (usługi). Faktury wystawia się głównie dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (a niekiedy także na (...)
str. 7
1.1.
Konsekwencje wystawienia lub otrzymania faktury dla celów VAT
Termin wystawienia faktury a obowiązek podatkowy w VAT Generalnie obowiązek podatkowy w VAT nie jest uzależniony od daty wystawienia faktury (powstaje on bowiem z reguły (...)
str. 8
1.2.
Wystawienie faktury a podatek dochodowy
Przychód u sprzedawcy towaru/usługi Zazwyczaj dokumentem, na podstawie którego sprzedawca wykazuje przychód z tytułu dostawy towarów/wykonania usługi, jest faktura. Z reguły samo wystawienie faktury nie (...)
str. 9
1.3.
Faktura jako dowód księgowy
Podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej. Są to m.in. dowody zewnętrzne obce. Elementy, jakie powinny zawierać takie dowody, określone (...)
str. 13
2.
Prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki jawnej - regulacje kodeksowe, podatkowe i rachunkowe
Popularną formą prowadzenia działalności gospodarczej jest spółka jawna. Jakie są skutki prowadzenia takiej spółki na gruncie podatku dochodowego i ustawy o rachunkowości? Kwestie te poruszamy (...)
str. 14
2.1.
Podstawa prawna funkcjonowania spółki jawnej
Spółka jawna jest spółką osobową prawa handlowego, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą. Regulacje dotyczące funkcjonowania takiej spółki zawarte zostały w art. 8-101 i art. (...)
str. 14
2.2.
Spółka jawna a podatek dochodowy i VAT
Podatek dochodowy Na gruncie podatku dochodowego podatnikiem nie jest spółka jawna, podatnikami są natomiast jej wspólnicy, będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi. Opodatkowując dochody z (...)
str. 16
2.3.
Prowadzenie przez spółkę jawną ksiąg podatkowych
Spółka jawna może prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowe. O tym, którą z tych ksiąg spółka jawna może prowadzić, decydują głównie dwa (...)
str. 18
IV.
PODATEK VAT
1.
Stawka VAT na usługi związane z rekreacją - interpretacja ogólna
Usługi rekreacyjne w zakresie wstępu podlegają opodatkowaniu według stawki VAT w wysokości 8%. (interpretacja ogólna Ministra Rozwoju i Finansów z 13 stycznia 2017 r., nr (...)
str. 20
2.
Nowe stanowisko MF w sprawie odliczania VAT od wydatków na nieruchomość wykorzystywaną do celów mieszanych
Co do zasady, podatnicy mogą odliczać VAT od wydatków związanych z czynnościami opodatkowanymi, natomiast VAT od wydatków związanych z czynnościami zwolnionymi z opodatkowania nie podlega (...)
str. 21
3.
Wybrane interpelacje poselskie w sprawie VAT
3.1.
Elektroniczna forma składania deklaracji VAT
Od 1 stycznia 2017 r. niektórzy czynni podatnicy VAT muszą składać deklaracje VAT wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Niezastosowanie się do tego obowiązku będzie (...)
str. 22
3.2.
Limity kwotowe prezentów o małej wartości
Ministerstwo Finansów nie planuje podwyższenia limitów kwotowych dla prezentów o małej wartości. (odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów z 13 grudnia 2016 r., nr PT3.054.9.2016.LBE.571, (...)
str. 23
4.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
4.1.
Sposób składania deklaracji VAT przez biura rachunkowe w 2017 r.
Prowadzę biuro rachunkowe. Czy od 1 stycznia 2017 r. muszę wysyłać deklaracje VAT moich klientów wyłącznie drogą elektroniczną? Tak. Od 1 stycznia 2017 r. biura (...)
str. 24
4.2.
Warunki stosowania kasowej metody rozliczania VAT w 2017 r.
Podatnik dotychczas rozliczał VAT metodą kasową. Czy w 2017 r. nadal może stosować tę metodę, skoro sprzedaje towary objęte odwrotnym obciążeniem lub tzw. towary wrażliwe? (...)
str. 25
4.3.
Faktura korygująca dotycząca importu usług - jak rozliczyć VAT?
Otrzymaliśmy credit note od kontrahenta zagranicznego. Dokument ten koryguje wartość dwóch usług (z września i listopada 2016 r.), które stanowiły u nas import usług. Jak (...)
str. 27
4.4.
Korekta VAT od wydatków związanych z zakupem gruntu
Kupiliśmy grunt, od zakupu odliczyliśmy VAT. Na tym gruncie budujemy budynek. Jak ustalić okres korekty dla tego gruntu na potrzeby przepisów o VAT dotyczących zmiany (...)
str. 28
4.5.
Dokumentowanie eksportu towarów
Jaki dokument należy przedstawić do odprawy celnej, jeżeli zaliczka pokrywa całą należność z tytułu przyszłego eksportu towaru? Nadmieniamy, że towar zostanie wywieziony w ramach kilku (...)
str. 29
4.6.
Usługi konserwacyjne i projektowe - rozliczenie VAT
Świadczę usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego (wymiana spalonych żarówek, opraw itp.), stawiania słupów i wykonywania projektów budowlanych architektonicznych oświetlenia ulicznego oraz najmu podnośnika. Czy (...)
str. 30
5.
Opłata reprograficzna a VAT - wyrok TSUE
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku C-37/16 z 18 stycznia 2017 r. odniósł się do kwestii opodatkowania VAT opłat reprograficznych pobieranych od producentów i importerów (...)
str. 31
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Kara umowna za opóźnienie w dostawie towarów a koszty uzyskania przychodów - interpretacja indywidualna
Kary umowne z tytułu opóźnień w dostawie towarów stanowią koszty uzyskania przychodów, jeśli opóźnienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od podatnika. Jeśli jednak opóźnienie w dostawie (...)
str. 32
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Straty z lat ubiegłych a możliwość ich odliczenia od dochodu w 2017 r.
Spółka z o.o. w latach 2015 i 2016 poniosła stratę podatkową. W 2017 r. spółka osiąga dochody. Czy straty te spółka może rozliczyć w 2017 r. już na etapie ustalania miesięcznych zaliczek (...)
str. 34
2.2.
Faktura w walucie obcej a podatkowe różnice kursowe
Spółka z o.o. wystawia na rzecz kontrahentów krajowych faktury za usługi w walucie obcej. Kontrahenci wartość netto tych faktur regulują w walucie obcej, natomiast kwotę (...)
str. 35
3.
Relacja z dyżuru telefonicznego
3.1.
Zapłata gotówką za towar, którego wartość ujęto w kosztach podatkowych w 2016 r.
W grudniu 2016 r. spółka zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów wydatki na zakup towaru handlowego (w kwocie 18.000 zł). W lutym br. spółka zapłaciła kontrahentowi (...)
str. 37
3.2.
Nieoprocentowana pożyczka od wspólnika a przychód spółki
Spółka z o.o. otrzymała od jednego ze wspólników nieoprocentowaną pożyczkę. Czy w związku z tym w spółce powstanie przychód z nieodpłatnych świadczeń? Generalnie w praktyce (...)
str. 38
3.3.
Odsetki od nieterminowej zapłaty VAT a koszty podatkowe
W związku z nieterminową zapłatą VAT do urzędu skarbowego, spółka zobowiązana była do zapłaty odsetek za zwłokę. Czy prawdą jest, że wartości tych odsetek spółka (...)
str. 39
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Zapłata zaległych składek ZUS za pracowników nie powoduje u nich powstania przychodu - wyrok WSA
Płatnik składek ubezpieczeniowych, uiszczając zaległe składki w części należnej od wynagrodzenia lub innego świadczenia wypłacanego pracownikowi, nie dokonuje żadnego przysporzenia majątkowego, zwiększającego majątek pracownika (oni (...)
str. 39
2.
Złożenie PIT-2 przez pracownika prowadzącego działalność (pytanie z forum internetowego - www.forum.gofin.pl)
Pracownik złożył mi PIT-2 podając numer NIP, a jednocześnie wskazując nasz zakład pracy jako płatnika właściwego do stosowania ulgi podatkowej. Czy tak może być (pytanie (...)
str. 41
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Odstępne za przedterminowe zerwanie umowy - koszt podatkowy i moment jego ujęcia w księgach rachunkowych
Spółka jawna rozwiązała przed terminem umowę franczyzy, zawierając jednocześnie nową umowę (korzystniejszą) z innym dostawcą. Koszt był uzasadniony, gdyż został poniesiony w celu uzyskiwania wyższych (...)
str. 41
3.2.
Należności nieściągalne od kontrahenta zagranicznego
Dla kontrahenta z zagranicy (ze Szwecji) wykonana została usługa (w lipcu 2016 r.). Za wykonaną usługę kontrahent nie zapłacił, a z informacji otrzymanych od prawnika (...)
str. 43
3.3.
Koszty bezpośrednio związane z przychodem w PKPiR
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie usług spedycyjnych. Wystawiam faktury sprzedaży usług transportowych, które wcześniej nabywam od przewoźników. Przewoźnik wystawił fakturę w styczniu, ale otrzymałam (...)
str. 44
3.4.
Najem opodatkowany na zasadach ogólnych - przychody i koszty
Osoba fizyczna wynajmuje lokale mieszkalne (najem prywatny). Z podatku dochodowego rozlicza się na zasadach ogólnych według skali podatkowej. Najemcy, zgodnie z umową, oprócz czynszu ponoszą (...)
str. 46
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Wydatki na ochronę budowy a wartość początkowa środka trwałego - interpretacja indywidualna
Wydatki na ochronę budowy oraz ubezpieczenie ryzyk z nią związanych nie mają wpływu na koszt wytworzenia budowanego środka trwałego, lecz jako związane z całokształtem działalności podlegają zaliczeniu (...)
str. 47
2.
Nabycie części składowej do używanego środka trwałego
Do całkowicie zamortyzowanego specjalistycznego samochodu ciężarowego zakupiono dodatkowe urządzenie - część składową o wartości przekraczającej 3.500 zł. Czy będzie to odrębny środek trwały, czy należy (...)
str. 48
3.
Wartość niematerialna a jednorazowy odpis amortyzacyjny
W styczniu br. rozpoczęliśmy prowadzenie działalności gospodarczej. Zakupiliśmy licencję na specjalistyczny program komputerowy za kwotę przekraczającą 3.500 zł. Czy możemy wydatek taki odnieść w koszty (...)
str. 49
4.
Rozliczenie skutków pożaru hali magazynowej
W grudniu 2016 r. w wyniku pożaru została całkowicie zniszczona hala produkcyjna wraz ze znajdującymi się w niej maszynami. Właściciel firmy (osoba fizyczna) po oględzinach (...)
str. 50
VIII.
PORADY DLA FIRM
1.
Pytania Czytelników dotyczące JPK_VAT
Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2017 r. obowiązkiem przesyłania informacji o ewidencji VAT (dalej: JPK_VAT) zostali objęci średni i mali przedsiębiorcy. JPK_VAT muszą przesyłać czynni (...)
str. 52
1.1.
Kwartalne rozliczanie VAT a termin wysyłania JPK_VAT
Rozliczamy VAT kwartalnie. Czy w związku z tym JPK_VAT możemy także wysyłać za okresy kwartalne? Niestety nie. Bez względu na to, czy podatnik rozlicza VAT miesięcznie, czy (...)
str. 52
1.2.
Forma prowadzenia ewidencji VAT a obowiązki w zakresie JPK_VAT
Prowadzimy księgi rachunkowe ręcznie. Tylko ewidencję sprzedaży VAT prowadzimy komputerowo (ale ewidencję zakupów prowadzimy ręcznie). Czy w takim przypadku musimy przekazywać JPK_VAT? Obowiązki w zakresie (...)
str. 53
1.3.
Nazwa towaru w informacji o ewidencji VAT
Klienci naszego biura rachunkowego wystawiają faktury ręcznie lub przy użyciu arkusza kalkulacyjnego Excel. Do ewidencji VAT wprowadzamy każdą fakturę, wpisując wszystkie dane, z wyjątkiem nazwy (...)
str. 53
1.4.
Przesyłanie JPK_VAT w jednym pliku
Prowadzimy cząstkowe ewidencje VAT oraz ewidencję zbiorczą, do której przenosimy jedną kwotą podsumowania z rejestrów cząstkowych. Czy z takich względów JPK_VAT można przesyłać w kilku (...)
str. 55
IX.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Do końca lutego 2017 r. należy przekazać ubezpieczonym roczną informację o składkach
Każdy płatnik składek jest zobowiązany zgłosić zatrudnione osoby (np. pracowników, zleceniobiorców) do odpowiednich dla nich ubezpieczeń w ZUS. Ponadto za każdy miesiąc kalendarzowy ma on (...)
str. 55
2.
Składki od wynagrodzenia rozliczonego po śmierci pracownika
Rozwiązaliśmy z pracownikiem umowę o pracę z dniem 27 stycznia 2017 r. Na koniec tego miesiąca przekazaliśmy tej osobie wynagrodzenie należne za styczeń br. i rozliczyliśmy je w dokumentach rozliczeniowych (ZUS (...)
str. 58
3.
Uwzględnianie w podstawie zasiłku wynagrodzenia za miesiąc, w którym wystąpiły różne absencje w pracy
W jednym z miesięcy, za które wynagrodzenie należy uwzględnić w podstawie wymiaru zasiłku opiekuńczego, pracownik korzystał z urlopu wypoczynkowego, bezpłatnego oraz kilka dni chorował. Czy (...)
str. 58
X.
PRAWO PRACY
1.
Odpracowanie wyjścia prywatnego przez pracownicę w ciąży i pracownika niepełnosprawnego
Zatrudniamy pracowników niepełnosprawnych i pracownice w ciąży. W naszym zakładzie praktykowane jest odpracowywanie wyjść prywatnych, najczęściej w innych dniach niż dzień, w którym miało miejsce (...)
str. 60
2.
Wynagrodzenie za zwolnienia od pracy a podstawa wymiaru trzynastki
Pracownik zatrudniony w jednostce sfery budżetowej otrzymuje tylko stałe miesięczne wynagrodzenie. W listopadzie 2016 r. wykorzystał 2 dni urlopu okolicznościowego z tytułu urodzenia się dziecka oraz korzystał z 16 godzin (...)
str. 61
3.
Obowiązki pracodawcy wobec pracownika powołanego do Obrony Terytorialnej
Zatrudniamy pracowników i mieliśmy już przypadki, że byli oni powoływani na ćwiczenia wojskowe albo do zasadniczej służby wojskowej. Obecnie powstała Obrona Terytorialna. Czy pracownicy w (...)
str. 63
XI.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Koszty wytworzenia oraz sprzedaż programów komputerowych
Wytwarzamy programy komputerowe z przeznaczeniem do sprzedaży. Jak rozliczać poniesione wydatki, jeżeli w chwili rozpoczęcia sprzedaży nie jest znana liczba licencji na użytkowanie programów, które (...)
str. 64
2.
Kiedy można utworzyć ogólny odpis aktualizujący należności?
Jako jednostka zajmująca się sprzedażą wysyłkową (sprzedaż ratalna) posiadamy wiele niezapłaconych należności. Sprzedaż realizujemy głównie dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Czy w ramach aktualizacji (...)
str. 66
3.
Przychody i koszty finansowe - ujęcie w rachunku zysków i strat
Koszty i przychody z tytułu operacji finansowych podlegają wykazaniu w odrębnych wierszach rachunku zysków i strat, zgodnie z ich ewidencją księgową. Inaczej, jako "per saldo" (...)
str. 67
4.
Zaangażowanie w kapitale jako obowiązkowa pozycja w sprawozdaniach finansowych za 2016 r.
Ustawa o rachunkowości po nowelizacji z 2015 r. definiuje pojęcie "zaangażowania w kapitale" jednostki. Prosimy o wyjaśnienie, kiedy ono występuje i jakich jednostek dotyczy oraz (...)
str. 70
5.
Wcześniejsze zamknięcie umowy zabezpieczającej spłatę kredytu
Firma, w związku z zaciągniętym kredytem inwestycyjnym, planuje zamknięcie umowy IRS z 36-miesięcznym wyprzedzeniem, spłacając zobowiązanie jednorazowo. Zapłata spowoduje koszt podatkowy jednorazowo. Czy dla obrony (...)
str. 72
6.
Wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa a moment zamknięcia i otwarcia ksiąg rachunkowych
W grudniu 2016 r. została notarialnie zawarta umowa spółki komandytowej. Komandytariusz (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) wniósł do tej spółki aport w postaci zorganizowanej części (...)
str. 73
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.