Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 27 stycznia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 27.01.2023 r., godz. 8:38 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 196.246 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
NUMER BIEŻĄCY 3 (1154) Z DNIA 20.01.2023
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 2 (937) z dnia 10.01.2017
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 2 (937) z dnia 10.01.2017
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Ustalenie statusu przedsiębiorcy na potrzeby JPK - odpowiedź MF na pytania naszego Wydawnictwa
JPK_VAT - podstawowe informacje Jak wielokrotnie informowaliśmy na łamach naszego czasopisma, z dniem 1 stycznia 2017 r. mali i średni przedsiębiorcy, prowadzący księgi podatkowe przy (...)
str. 4
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Zmiany podwyższające limit do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz opodatkowania ryczałtem - opublikowane
W Dzienniku Ustaw z 30 grudnia 2016 r., pod poz. 2255, opublikowano ustawę z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu (...)
str. 5
2.
Nowe wzory deklaracji, informacji, zgłoszeń i wniosków dla celów VAT
Wzory deklaracji VAT W Dzienniku Ustaw z 30 grudnia 2016 r., pod poz. 2273, opublikowano rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 (...)
str. 6
3.
Zmiany w przepisach związane z centralizacją jednostek samorządu terytorialnego
W Dzienniku Ustaw z 30 grudnia 2016 r., pod poz. 2302, opublikowano rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie (...)
str. 7
4.
Opublikowano rozporządzenie w sprawie zwolnień z kas rejestrujących
W Dzienniku Ustaw z 28 grudnia 2016 r., pod poz. 2177, opublikowano rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie (...)
str. 8
5.
Nowy limit płatności gotówkowych a prowadzenie PKPiR
W Dzienniku Ustaw z 30 grudnia 2016 r., pod poz. 2280, opublikowano rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie (...)
str. 8
6.
Jednolity tekst ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym
W Dzienniku Ustaw z 28 grudnia 2016 r., pod poz. 2180, opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie (...)
str. 9
7.
Zaniechanie PIT od stypendiów z programu "Erasmus+"
W Dzienniku Ustaw z 28 grudnia 2016 r., pod poz. 2190, opublikowano rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie (...)
str. 9
8.
Ogólna kwota odliczeń wydatków mieszkaniowych w 2017 r.
W Monitorze Polskim z 28 grudnia 2016 r., pod poz. 1245, opublikowano obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie (...)
str. 9
9.
Nowy wzór świadectwa pracy
W Dzienniku Ustaw z 30 grudnia 2016 r., pod poz. 2292, opublikowano rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. (...)
str. 9
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Rozliczanie faktur korygujących w 2017 r. - VAT, podatki dochodowe i ewidencja księgowa
W prowadzonej działalności gospodarczej podmioty gospodarcze, które wystawiły na rzecz swoich kontrahentów faktury z tytułu sprzedaży towarów czy usług, są niekiedy zobowiązane do wystawiania faktur (...)
str. 10
1.1.
Faktury korygujące w świetle ustawy o VAT
W 2017 r. zasady korygowania sprzedaży (na gruncie VAT) oraz wystawiania faktur korygujących nie uległy zmianie. Zatem obecnie nadal podstawę opodatkowania obniża się generalnie o (...)
str. 10
1.2.
Korekta przychodu podatkowego w związku z korektą sprzedaży
W świetle obecnie obowiązujących przepisów, moment korekty przychodu ze sprzedaży towarów/usług na gruncie podatku dochodowego uzależniony jest od przyczyn, które spowodowały tę korektę. Dokonując przedmiotowej (...)
str. 12
1.3.
Ujęcie faktur korygujących w księgach rachunkowych sprzedawcy
Na gruncie ustawy o rachunkowości skutki dokonywania korekt sprzedaży należy rozpatrywać (analogicznie jak w latach poprzednich) przez pryzmat art. 42 ust. 2 ustawy o rachunkowości. (...)
str. 14
2.1.
Limit płatności gotówkowych - w świetle przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
Jak wynika z art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 ze zm.), (...)
str. 15
2.2.
Sposób zapłaty za transakcje a koszty uzyskania przychodów
Na podstawie art. 15d ust. 1 ustawy o PDOP i odpowiednio art. 22p ust. 1 ustawy o PDOF (obowiązujących od 1 stycznia 2017 r.), podatnicy (...)
str. 16
2.3.
Limit 15.000 zł a VAT
Limit w wysokości 15.000 zł został - z dniem 1 stycznia 2017 r. - wprowadzony również od ustawy o VAT (mocą ustawy z dnia 1 (...)
str. 20
IV.
PODATEK VAT
1.
Zmiany w VAT w 2017 r.
Ustawa nowelizująca z dnia 1 grudnia 2016 r. (Dz. U. poz. 2024) wprowadziła szereg zmian w VAT. W niniejszym artykule omówimy zmiany dotyczące kwartalnego rozliczania (...)
str. 21
1.1.
Kto w 2017 r. może składać kwartalne deklaracje VAT?
Od 1 stycznia 2017 r. kwartalne rozliczanie VAT przysługuje wyłącznie małym podatnikom (zarówno tym, którzy wybrali metodę kasową rozliczania VAT, jak i tym, którzy tej (...)
str. 21
1.2.
Faktura - "metoda kasowa"
W art. 106e ust. 1 pkt 16 ustawy o VAT ustawodawca wskazał przypadki, gdy faktura musi zawierać wyrazy "metoda kasowa". Do końca 2016 r. dotyczyło (...)
str. 22
2.
Zniesienie współwłasności rzeczy na gruncie ustawy o VAT - wyrok NSA
Umowne zniesienie współwłasności, polegające na podziale rzeczy wspólnej, ma charakter rozporządzenia tą rzeczą, prowadzącego do uzyskania przez każdego ze współwłaścicieli wyłącznego prawa własności do nowej (...)
str. 23
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Skrócona nazwa firmy na fakturze
Czy na fakturze można stosować skrót w nazwie firmy (typu FHU, PPHU)? Czy stosowanie takich skrótów może zostać zakwestionowane? Stosowanie na fakturach skrótu w nazwie (...)
str. 25
3.2.
Użyczenie mieszkania pracownikowi a VAT
Użyczam mieszkanie pracownikowi (na cele mieszkalne). Czy takie użyczenie powinienem wykazywać w deklaracji VAT jako świadczenie usług zwolnionych z VAT? Jeżeli z udostępnienia mieszkania pracownikowi korzyść uzyskuje głównie (...)
str. 26
3.3.
Dotacja na rozpoczęcie działalności - limit zwolnienia z VAT i z kasy fiskalnej
Czy dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej (otrzymana z urzędu pracy) ma wpływ na limit zwolnienia z VAT i limit zwolnienia z kasy fiskalnej? W limicie (...)
str. 29
3.4.
Usługi kierowcy - jaka stawka VAT?
W ramach działalności gospodarczej będę świadczył usługi kierowcy powierzonym pojazdem. Usługi będę wykonywał na rzecz podatników polskich. Jaką stawką VAT będzie należało opodatkować te usługi? (...)
str. 30
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Wydatki na najem mieszkania dla członka zarządu w kosztach podatkowych - interpretacja organu podatkowego
Wydatki na najem mieszkania dla członka zarządu w miejscowości siedziby spółki, ponoszone w celu umożliwienia jak najsprawniejszego wykonywania powierzonych mu funkcji zarządzających, stanowią dla spółki (...)
str. 31
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Przechowywanie dokumentów w formie elektronicznej a koszty uzyskania przychodów
Spółka z o.o. otrzymuje od kontrahentów dokumenty kosztowe w formie papierowej (faktury, paragony), które zamierza przechowywać w formie elektronicznej (przechowywanie tych dokumentów w formie papierowej (...)
str. 33
2.2.
Obowiązek dokumentacji cen transferowych w przypadku otrzymania aportu
Czy spółka z o.o. ze 100% udziałem gminy, otrzymując aportem od tej gminy grunty o wartości około 400 tys. zł, będzie musiała sporządzać dokumentację cen (...)
str. 34
3.
Relacja z dyżuru telefonicznego
3.1.
Kurs waluty obcej przyjęty do wyceny korekty kosztu podatkowego
Spółka z o.o. otrzymała fakturę korygującą w walucie obcej, z tytułu udzielonego jej przez sprzedawcę rabatu (dotyczącego towaru, którego wartość spółka ujęła już w kosztach (...)
str. 36
3.2.
Towary otrzymane w gratisie a przychód z nieodpłatnych świadczeń
Spółka z o.o. za zakup pewnej ilości towarów otrzymuje od ich sprzedawcy dodatkową ilość tych samych towarów, nie płacąc za nie. Czy wartość tych nieodpłatnie (...)
str. 37
3.3.
Ustalanie przychodu w momencie otrzymania zaliczki
Spółka zamierza od 1 stycznia 2017 r. ustalać przychód w momencie pobrania wpłat na poczet dostaw towarów (podlegających zarejestrowaniu w kasie rejestrującej), które zostaną wykonane (...)
str. 38
3.4.
Definicja "rzeczywistego właściciela" dla celów podatku dochodowego
Co należy rozumieć pod pojęciem "rzeczywisty właściciel" na potrzeby zwolnienia od podatku u źródła? Pojęcie rzeczywistego właściciela "pojawia" się w ustawie o PDOP w kontekście (...)
str. 39
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Stosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów a prowadzenie ewidencji prac twórczych - wyrok WSA
Jeżeli z umowy wynika, jaka część wynagrodzenia należna jest za pracę twórczą, to płatnik może stosować 50% koszty uzyskania przychodów bez konieczności ewidencji prac twórczych. (...)
str. 39
2.
Usługi podwykonawców - ujęcie w PKPiR
Zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów regulują przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i (...)
str. 41
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Kwartalne opłacanie zaliczek na PIT w 2017 r.
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. W 2017 roku chciałbym opłacać zaliczki na podatek dochodowy kwartalnie. Jakie warunki muszę spełnić, by skorzystać z takiej formy opłacania zaliczek? Zaliczki kwartalne (...)
str. 43
3.2.
Wypłata pracownikom premii pieniężnych a podatek dochodowy
Spółka planuje wypłacić premie świąteczne. Dla pracowników lepiej sytuowanych premia byłaby wypłacona ze środków obrotowych, a dla tych gorzej sytuowanych - z ZFŚS. Czy jest to prawidłowe? (...)
str. 44
3.3.
Wyłudzenie towaru - skutki w podatku dochodowym i VAT u sprzedawcy
Podatnik otrzymał drogą elektroniczną zamówienie na towar. Zamawiający okazał się jednak oszustem - podał fałszywy NIP i przesłał sfałszowane potwierdzenie zapłaty za towar. Przez pośpiech (...)
str. 45
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Zmiany w amortyzacji dokonywane z początkiem 2017 r.
Jak co roku, przed dokonaniem pierwszego odpisu amortyzacyjnego, podatnicy mogą wprowadzić zmiany w amortyzacji środków trwałych w zakresie obniżenia bądź podwyższenia stawek amortyzacyjnych, a także (...)
str. 47
2.
Amortyzacja budynku spółki osobowej uwzględniana w kosztach wspólnika - interpretacja organu podatkowego
Spółka kapitałowa będąca wspólnikiem spółki komandytowej jest uprawniona do uwzględnienia w kosztach uzyskania przychodów amortyzacji budynku administracyjnego spółki komandytowej naliczanej z wykorzystaniem stawek indywidualnych w (...)
str. 50
3.
Instalacje obsługujące nowo powstały budynek
Wybudowaliśmy magazyn z konstrukcji stalowej. Obsługujące go instalacje (elektryczna, sanitarna, wodociągowa, telekomunikacyjna, komputerowa czy przeciwpożarowa) zostały zainstalowane w korytkach, co oznacza, że nie są wbudowane (...)
str. 51
4.
Rozliczenie wspólnych nakładów na podnajmowanym obiekcie
Podnajmujemy lokale handlowe w dzierżawionym przez nas obiekcie. Podnajemca zaproponował, warunkując podpisaniem umowy, że sam przeprowadzi modernizację lokalu, a poniesionymi nakładami w 50% obciąży naszą (...)
str. 53
VIII.
PORADY DLA PRZEDSIĘBIORCY
1.
JPK w pytaniach Czytelników
1.1.
Księgowość prowadzona ręcznie a faktury wystawiane komputerowo - obowiązki w zakresie JPK
Czy podmiot prowadzący ręcznie księgi rachunkowe (lub PKPiR) i wystawiający w programie komputerowym faktury jest zobowiązany do przekazywania danych w postaci JPK? Jak już wielokrotnie (...)
str. 54
1.2.
Ujmowanie zakupów w JPK_VAT
Czy w JPK_VAT należy ujmować wszystkie dokonywane zakupy, tzn. również te, z tytułu których nie jest odliczany VAT? Czy czynny podatnik VAT dokonujący sporadycznie sprzedaży (...)
str. 55
1.3.
Sporządzanie JPK_VAT w przypadku prowadzenia rejestrów VAT w kilku programach
Rejestry sprzedaży VAT prowadzimy w kilku programach komputerowych. Czy dla celów JPK prawidłowym będzie przeksięgowanie podsumowania tych rejestrów notą do programu, z którego generowana jest (...)
str. 56
2.
Odsetki przy częściowej spłacie zaległości podatkowej
Nie zapłaciłem VAT za październik 2016 r. Czy powinienem naliczać odsetki, jeżeli zaległość będę regulował sukcesywnie i odsetki od poszczególnych wpłat nie przekroczą 8,70 zł? (...)
str. 56
IX.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Składka na FP za pracownika zatrudnionego na niepełnym etacie
Zatrudniłam pracownika w wieku 42 lat w niepełnym wymiarze czasu pracy, tj. na 3/5 etatu. Będę jemu wypłacać z tego tytułu miesięcznie wynagrodzenie w kwocie proporcjonalnie pomniejszonej do wymiaru (...)
str. 57
2.
Ubezpieczenie chorobowe przy wykonywaniu dwóch umów zlecenia
Zawarłam z osobą dwie umowy zlecenia. Z każdej z tych umów uzyskiwać ona będzie w danym miesiącu wynagrodzenie w kwocie niższej od minimalnego. Czy do (...)
str. 59
3.
Odsetki z tytułu opóźnienia wypłaty zasiłku chorobowego przez ZUS
Na początku grudnia 2016 r. przekazaliśmy do ZUS dokumenty do wypłaty zasiłku chorobowego dla pracownika (zwolnienie zostało wystawione na druku ZUS ZLA). Zasiłek został wypłacony (...)
str. 60
X.
PRAWO PRACY
1.
Podwyższenie progu zatrudnienia zobowiązującego do tworzenia ZFŚS
Jesteśmy spółką zatrudniającą 42 pracowników i od lat tworzymy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Czy w związku ze zmianą przepisów dotyczącą ZFŚS nadal musimy tworzyć Fundusz? Jeżeli nie, (...)
str. 61
2.
Wynagrodzenia z umów zleceń od 1 stycznia 2017 r.
Po 31 grudnia 2016 r. prawidłowe ustalenie wynagrodzenia z tytułu umów zleceń nabrało szczególnego znaczenia, ponieważ zdecydowana większość zleceniobiorców nie może otrzymać wynagrodzenia niższego od (...)
str. 62
XI.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Co wchodzi w skład sprawozdania finansowego za 2016 r.?
Sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, stosując określone w rozdziale 4 ustawy o rachunkowości zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku (...)
str. 66
2.
Dobrowolne prowadzenie ksiąg rachunkowych począwszy od 1 stycznia 2017 r.
W wyniku nowelizacji ustawy o rachunkowości ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. (...)
str. 68
3.
Środki pieniężne w walucie obcej - wycena na dzień bilansowy inny niż koniec roku kalendarzowego
W spółce z o.o. rok bilansowy trwał od 01.12.2015 r. do 30.11.2016 r. Czy środki pieniężne w walutach obcych znajdujące się na rachunku walutowym należało (...)
str. 69
4.
Wycena bilansowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
Czy dla potrzeb sporządzenia rocznego bilansu konieczne jest dokonywanie wyceny bilansowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uwzględniającej trwałą utratę ich wartości, czy wystarczające (...)
str. 71
5.
Faktury wystawiane w PLN, a zapłacone w walucie obcej
Spółka z o.o. dla klienta z UE wystawia faktury w złotówkach. Natomiast wpłaty wpływają na jej rachunek walutowy w euro. Z tytułu tych zapłat, po (...)
str. 73
6.
Wykup przedmiotu leasingu w ewidencji księgowej
Po zakończeniu umowy leasingu mamy możliwość wykupu przedmiotu umowy. W jaki sposób rozliczyć zapłaconą kwotę w księgach rachunkowych? Sposób rozliczenia kwoty wykupu uzależniony jest od (...)
str. 75
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.