Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 9 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 9.02.2023 r., godz. 9:34 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 184.099 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 7 (942) z dnia 01.03.2017
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące limitu płatności gotówkowych
Od 1 stycznia 2017 r. wprowadzono obowiązek regulowania płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą za pośrednictwem rachunku płatniczego, w przypadku gdy jednorazowa wartość transakcji przekracza (...)
str. 4
1.1.
Definicje pojęć "transakcja" i "jednorazowa wartość transakcji" - odpowiedź na interpelację poselską
Obszerne wyjaśnienie wymienionych wyżej pojęć zawiera odpowiedź na interpelację poselską (nr 9279) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów z 8 lutego 2017 r., nr DD6.054.5.2017. Zgodnie (...)
str. 4
1.2.
Transakcje przekraczające 15.000 zł dokonywane z podmiotem zagranicznym - odpowiedź MF na pytanie naszego Wydawnictwa
Na łamach naszego czasopisma, w Biuletynie Informacyjnym nr 3 z 20 stycznia 2017 r., w artykule pt. "Limit płatności gotówkowych w transakcjach z podmiotami zagranicznymi (...)
str. 5
2.
Komunikaty Ministerstwa Finansów dotyczące JPK_VAT
2.1. Błędne numery faktur w przesyłanych plikach JPK_VAT Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl) zamieszczono komunikat dotyczący JPK_VAT. Ministerstwo Finansów (dalej: MF) poinformowało, że w (...)
str. 6
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Sejm uchwalił ustawę o systemie monitorowania przewozu towarów
W dniu 10 lutego 2017 r. Sejm uchwalił ustawę o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Dotyczyć ona będzie m.in. przewozu paliw płynnych, substancji zawierających alkohol (...)
str. 7
2.
Zmiany w wydawaniu interpretacji indywidualnych
Z dniem 1 marca 2017 r. zaczęła działać Krajowa Administracja Skarbowa, tzw. KAS. Reforma administracji celno-skarbowej została uregulowana w ustawie z dnia 16 listopada 2016 (...)
str. 8
3.
Opublikowano rozporządzenie określające wzór zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym
W Dzienniku Ustaw z 15 lutego 2017 r., pod poz. 257, opublikowano rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie (...)
str. 9
4.
Opublikowano rozporządzenie określające właściwość organów KAS
W Dzienniku Ustaw z 15 lutego 2017 r., pod poz. 258, opublikowano rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie (...)
str. 9
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Opłaty za parkingi/autostrady w podróży służbowej - rozliczenie podatkowe, ZUS i ewidencja księgowa
Pracownicy odbywający podróż służbową często w trakcie tej podróży korzystają z płatnych parkingów lub autostrad. Jak rozliczyć opłaty za parkingi/autostrady na gruncie podatku dochodowego, ZUS, (...)
str. 10
1.1.
Obowiązek zwrotu pracownikom opłat za parkingi/autostrady
Pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów (...)
str. 10
1.2.
Zwrot opłaty za parking/autostradę a przychód pracownika i składki ZUS
Przychód pracownika Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy o PDOF, wolne od podatku dochodowego są diety i inne należności za (...)
str. 11
1.3.
Prawo do odliczania VAT od opłat za autostrady/parkingi
W ustawie o VAT nie zawarto przepisów, które w sposób szczególny odnosiłyby się do odliczania VAT od opłat za przejazdy autostradą czy za parkingi, ponoszonych (...)
str. 12
1.4.
Opłata za parkingi/przejazdy autostradą a koszty uzyskania przychodów pracodawcy
Zasadniczo wydatki na parkingi czy autostrady, ponoszone w związku z podróżami służbowymi pracowników, wykazują związek z przychodami pracodawcy. Celem poniesienia tych wydatków jest bowiem z (...)
str. 13
1.5.
Ujęcie opłat za parkingi/przejazdy autostradą w księgach rachunkowych pracodawcy
Na potrzeby ustawy o rachunkowości opłaty za parkingi czy za przejazdy autostradami, ponoszone w związku z podróżami służbowymi pracowników (odbywanymi ich prywatnymi samochodami), podlegają zaliczeniu (...)
str. 14
2.
Wniesienie aportu do spółki z o.o. w 2017 r. - podatki i ewidencja księgowa u wnoszącego aport
Jeżeli wkładem do spółki z o.o. w celu pokrycia udziału ma być w całości albo w części wkład niepieniężny (aport), umowa spółki powinna szczegółowo określać przedmiot tego wkładu oraz (...)
str. 14
2.1.
Wniesienie aportu a VAT należny
Zasadą jest, że opodatkowaniu VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów, za którą uważa się generalnie przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Na potrzeby VAT (...)
str. 14
2.2.
Przychód i koszt podatkowy z tytułu wniesienia aportu do spółki z o.o.
Przychód podatkowy Podmioty, które wnoszą do spółki kapitałowej aport w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, uzyskują z tego tytułu przychód podatkowy. Od (...)
str. 16
2.3.
Ewidencja księgowa wniesienia aportu/objęcia udziałów w spółce z o.o.
U wnoszącego, udziały objęte w zamian za aport do spółki z o.o. są zaliczane do aktywów finansowych (z reguły są to długoterminowe aktywa finansowe). Są (...)
str. 18
IV.
PODATEK VAT
1.
Stawka VAT dla opłaty pobieranej za wydłużenie okresu spłaty pożyczki - interpretacja zmieniająca
Opłata prolongacyjna pobierana za wydłużenie czasu spłaty pożyczki podlega zwolnieniu z VAT. (interpretacja indywidualna Ministra Rozwoju i Finansów z 2 lutego 2017 r., nr PT8.8101.153.2016.WCH.499) (...)
str. 19
2.
TSUE rozstrzygnie, czy zaliczki otrzymane na poczet usługi turystyki są opodatkowane VAT
Opodatkowanie zaliczek otrzymanych na poczet usługi turystyki - rozliczanej na zasadzie VAT-marży - to temat, który wywołuje od dłuższego czasu wiele kontrowersji. Stanowisko organów podatkowych (...)
str. 21
3.
Dodatkowe oznaczenia faktury - zasady stosowania
Faktura to jeden z podstawowych dokumentów potwierdzających dokonanie sprzedaży towaru lub świadczenie usługi (obok paragonu fiskalnego). Generalnie faktury wystawia się dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, (...)
str. 23
4.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
4.1.
Prawo do podmiotowego zwolnienia z VAT w 2017 r.
Korzystam z podmiotowego zwolnienia z VAT. Zamierzam rozszerzyć działalność o usługi polegające na porządkowaniu dokumentacji, pism i deklaracji. Nie będę świadczył usług doradztwa. Czy nadal (...)
str. 25
4.2.
Sprzedaż wysyłkowa a zwolnienie z kasy rejestrującej w 2017 r.
Sprzedajemy towar przez internet, w ramach sprzedaży wysyłkowej. Płatność dokonywana jest za pobraniem, a kurier wpłaca pobrane pieniądze na nasz rachunek bankowy. Czy taka sprzedaż (...)
str. 26
4.3.
Odliczenie VAT od hurtowego zakupu paliwa
Firma transportowa kupuje w kraju paliwo do własnego zbiornika (dystrybutora). Paliwo tankowane jest generalnie do samochodów, w przypadku których przysługuje odliczenie 100% VAT. Od zakupu (...)
str. 27
4.4.
Stawka VAT w przypadku refakturowania usług
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Jaką stawkę VAT powinienem zastosować w przypadku refakturowania kosztu posiłków i transportu pracowników na rzecz kontrahenta? W sytuacji przedstawionej w pytaniu (...)
str. 29
4.5.
Rozliczenie importu usług, gdy na fakturze nie ma NIP-UE nabywcy
Jestem czynnym podatnikiem VAT, zarejestrowanym do transakcji unijnych. Czy nabycie od podatników z UE usługi spedycyjnej oraz usługi mycia cysterny powinienem uznać za import usług? (...)
str. 30
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Ujęcie w kosztach podatkowych premii rocznej dla pracowników - interpretacja indywidualna
Wydatki na wypłatę premii rocznej mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów pracodawcy w okresie, za który premia ta jest należna, o ile została ona (...)
str. 31
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Rozliczenie ubezpieczonej należności na gruncie CIT
Spółka z o.o. posiadała niezapłaconą należność (zarachowaną uprzednio do przychodów należnych), którą ubezpieczyła. W odniesieniu do tej należności spółka w grudniu 2016 r. otrzymała postanowienie (...)
str. 33
2.2.
Wstępna opłata leasingowa uregulowana w formie kompensaty a koszty podatkowe
W grudniu 2016 r. spółka wpłaciła gotówką zaliczkę na zakup samochodu (salon samochodowy wystawił fakturę zaliczkową). W styczniu br. spółka zrezygnowała z zakupu samochodu i (...)
str. 35
2.3.
Zakup lokalu w drodze licytacji komorniczej
Spółdzielnia mieszkaniowa zamierza nabyć spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Lokal ten jest już w zasobach spółdzielni. Lokal jest licytowany przez komornika w związku z (...)
str. 37
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Odliczenia od dochodu za 2016 r. - broszury Ministerstwa Finansów
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (sip.mf.gov.pl) zamieszczono broszury informacyjne, które w sposób jasny wyjaśniają podstawowe kwestie dotyczące rozliczenia podatku za 2016 r. Dotyczą one m.in. (...)
str. 38
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Wynajem lokalu użytkowego - forma opodatkowania
Właściciel wynajmuje na podstawie zawartej umowy garaż. Jak powinien rozliczać się z uzyskanego dochodu? Dochody (przychody) uzyskiwane z najmu lokalu użytkowego lub mieszkalnego (tu: garażu), (...)
str. 41
2.2.
Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki z o.o.
W 2017 r. wspólnik (osoba fizyczna - nierezydent z UE) obejmie udziały w spółce z o.o. o wartości nominalnej 10 tys. zł. W zamian za (...)
str. 42
2.3.
Opodatkowanie wynagrodzeń nierezydenta świadczącego pracę za granicą
Spółka z o.o. zarejestrowana w Polsce zatrudnia pracowników z Ukrainy i wysyła ich do pracy na terytorium Słowacji. Okres oddelegowania tych pracowników na Słowację nie (...)
str. 43
3.
Relacja z dyżuru telefonicznego
3.1.
Praca wykonywana za granicą a prawo do ulgi prorodzinnej
W 2016 r. pracowałem przez parę miesięcy w Niemczech. Wychowujemy jedno dziecko. Żona nie pracuje. Czy uzyskane za granicą wynagrodzenie powinienem doliczyć do dochodu uzyskanego (...)
str. 45
3.2.
Zysk bilansowy wypłacony wspólnikom spółki jawnej
Za 2016 r. spółka jawna osiągnęła zysk. Zysk ustalony według ustawy o rachunkowości jest wyższy od podatkowego (m.in. z powodu stosowania różnych stawek amortyzacyjnych - (...)
str. 46
3.3.
Składki zdrowotne zapłacone za granicą a wysokość ich odliczenia od podatku
Czy składkę zdrowotną zapłaconą za granicą mogę uwzględnić w rozliczeniu PIT za 2016 r.? Czy do tych składek też stosuje się limit odliczenia? Prawo do (...)
str. 46
3.4.
Złożenie przez pracownika PIT-2 w 2017 r.
Do ustawy o PDOF wprowadzono zmiany dotyczące stosowania kwoty wolnej od podatku. Czy w związku z tym wszyscy pracownicy powinni złożyć "nowe" PIT-2? Nie. Zmiany (...)
str. 47
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Połączenie użytkowanych oraz nowych urządzeń w jeden środek trwały - interpretacja organu podatkowego
Wartość początkową środka trwałego powstałego z dwóch nowych komputerów oraz wcześniej wykorzystywanych w działalności gospodarczej i amortyzowanych środków trwałych, należy ustalić jako sumę ceny nabycia (...)
str. 48
2.
Korekta wartości początkowej środka trwałego
Kilkanaście lat temu, przyjmując środek trwały do użytkowania, zawyżono jego wartość początkową o wydatki, które powinny zostać odniesione bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów. Jak dokonać (...)
str. 49
3.
Wzrost cen rynkowych a wartość początkowa budynku
Amortyzuję na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej budynek biurowy. Jego wartość początkową stanowiącą podstawę amortyzacji ustalono na podstawie aktu notarialnego dokumentującego jego nabycie. Czy uwzględniając zmiany (...)
str. 51
4.
Rozliczenie nakładów na uatrakcyjnienie gruntu
Spółka z o.o. poniosła nakłady na uatrakcyjnienie gruntu m.in. w celu zachęty potencjalnych klientów do wynajmu położonego na nim budynku. Wydatki dotyczyły prac geodezyjnych, równania (...)
str. 52
VIII.
PORADY DLA FIRM
1.
Faktury wystawiane do paragonów a JPK_VAT (pytanie z forum internetowego - www.forum.gofin.pl)
JPK_VAT to informacja o ewidencji VAT, którą czynni podatnicy VAT prowadzący księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych muszą przesyłać, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ministrowi (...)
str. 53
2.
Status przedsiębiorcy dla celów JPK w pytaniach Czytelników
Na temat prawidłowego ustalania statusu przedsiębiorcy na potrzeby JPK pisaliśmy wielokrotnie na łamach Biuletynu Informacyjnego, np. w BI nr 36 z 20 grudnia 2016 r. (...)
str. 54
IX.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Zaświadczenia z ZUS bez wniosku osoby ubiegającej się o ich wydanie - komunikat ZUS z dnia 15 lutego 2017 r.
Od połowy stycznia 2017 r. ZUS osobom zainteresowanym wydaje np. zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ubezpieczeniowych na podstawie dyspozycji ustnej złożonej na sali obsługi klienta. Nie trzeba (...)
str. 56
2.
Składka na FEP należna za niepełny miesiąc wykonywania tzw. pracy szczególnej
W styczniu 2017 r. zakład pracy zatrudnił pracownika. Zgłosił go z tego tytułu do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS. W połowie lutego br. (...)
str. 56
3.
Ulgi w opłacaniu składek na FP po przejęciu pracodawcy
Przejęliśmy inną firmę na zasadach określonych w art. 231 Kodeksu pracy wraz z zatrudnionymi w niej pracownikami. Czy przejdą na nas także zwolnienia z obowiązku (...)
str. 58
4.
Zasiłek chorobowy, gdy pracownik w czasie choroby przebywa poza miejscem zamieszkania
Czy możemy uznać, że pracownik prawidłowo wykorzystuje zwolnienie lekarskie, jeśli przesłał oświadczenie, że w czasie choroby przebywa u rodziców w innym mieście? Tak. Za nieprawidłowe wykorzystywanie zwolnienia można (...)
str. 59
X.
PRAWO PRACY
1.
Prowadzenie ewidencji przez zleceniobiorcę prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą
Prowadzę biuro rachunkowe i nie zatrudniam pracowników. Wykonuję pracę na podstawie umowy zlecenia zawartej na czas nieokreślony, w której ustalona jest stała kwota wynagrodzenia. Czy (...)
str. 60
2.
Jak ustalić czas pracy i wysokość wynagrodzenia dla pracownika zatrudnionego w trakcie miesiąca?
Z dniem 20 lutego 2017 r. zatrudniliśmy pracownika na 3/4 etatu z wynagrodzeniem wynoszącym 3.500 zł miesięcznie. Jak ustalić czas pracy pracownika i należne mu (...)
str. 61
3.
Zmniejszenie stopnia niepełnosprawności a prawo do urlopu dodatkowego
Pracownik zaliczony był do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Aktualnie dostarczył nam orzeczenie przyznające stopień lekki. Co w tej sytuacji z urlopem dodatkowym? Mimo zmiany stopnia niepełnosprawności pracownik zachowa (...)
str. 63
XI.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Wycena bilansowa materiałów, towarów i produktów gotowych
Bilansowej wyceny zapasów (materiałów, towarów i produktów gotowych) dokonuje się według cen nabycia, cen zakupu lub kosztów wytworzenia, nie wyższych od cen ich sprzedaży netto. (...)
str. 64
2.
Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych za 2016 r.
Ujawnione w toku inwentaryzacji różnice między stanem rzeczywistym a stanem wykazanym w księgach rachunkowych należy wyjaśnić i rozliczyć w księgach rachunkowych tego roku obrotowego, na (...)
str. 67
3.
Rachunek zysków i strat przewidziany dla jednostki mikro
Dotychczas jako spółka z o.o. sporządzaliśmy rachunek zysków i strat w wersji kalkulacyjnej. Obecnie podjęliśmy decyzję o stosowaniu uproszczeń przewidzianych dla jednostek mikro. Czy w (...)
str. 71
4.
Czy spółka komandytowa musi prowadzić księgi rachunkowe?
Zamierzamy rozpocząć prowadzenie działalności w formie spółki komandytowej. Czy w pierwszym roku obrotowym, gdy nasze przychody nie przekroczą 2 mln euro, możemy prowadzić ewidencję na (...)
str. 72
5.
Oddział spółki jawnej a jego rachunkowość
Jesteśmy spółką jawną prowadzącą głównie działalność transportową. Mamy zamiar otworzyć w innej gminie oddział spółki i przekazać mu majątek w postaci taboru samochodowego. Fakt ten (...)
str. 73
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.