Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 31 stycznia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 30.01.2023 r., godz. 12:15 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 185.664 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NOWY SERWIS dla Prenumeratorów - PLAN KONT z obszernym komentarzem i indeksem księgowań Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 36 (1007) z dnia 20.12.2018
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
List do Czytelników
Szanowni Państwo Serdecznie dziękuję wszystkim Czytelnikom Biuletynu Informacyjnego za okazane nam zaufanie i współpracę w 2018 r. Zapewniamy, że tak jak dotychczas, również w nadchodzącym (...)
str. 4
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Nowe terminy i sposób przesyłania informacji o dochodach - komunikat Ministerstwa Finansów
Od 2019 r. zmieni się sposób przesyłania informacji o uzyskanych dochodach. Pisaliśmy o tym m.in. w BI nr 34 z 1 grudnia br. Przypomnijmy, że (...)
str. 5
2.
Rozliczenie dochodów uzyskanych za granicą - odpowiedź Ministerstwa Finansów na pytanie naszego Wydawnictwa
Osoby fizyczne, które mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Oznacza to, że opodatkowują one dochody zarówno uzyskiwane w (...)
str. 5
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Opublikowano nowe wzory druków dla celów PIT
W Dzienniku Ustaw z 30 listopada 2018 r. opublikowano rozporządzenia Ministra Finansów określające nowe wzory druków dla celów PIT: 1) pod poz. 2236 - rozporządzenie (...)
str. 6
2.
Ustawy zmieniające przepisy podatkowe i rachunkowe - opublikowane
Uproszczenia dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym W Dzienniku Ustaw z 30 listopada 2018 r., pod poz. 2244, opublikowano ustawę z dnia 9 listopada (...)
str. 8
3.
Zmiany w ustawie o ryczałcie ewidencjonowanym od 2019 r.
W poprzednim numerze BI (nr 35 z 10 grudnia br.) opisywaliśmy wiele zmian, które wprowadziła ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych (...)
str. 9
4.
Odszkodowanie za szkody w środku trwałym zwolnione z CIT/PIT
Mocą ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. (...)
str. 13
5.
Zwiększenie od 2020 r. limitu małego podatnika dla celów podatku dochodowego
Obecnie za małego podatnika uważa się podatnika, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w (...)
str. 13
6.
Planowane zmiany w zakresie VAT
Zbliża się koniec roku, a w 2019 r. ma być wprowadzonych wiele zmian w przepisach o VAT. W tym artykule przypominamy, jakie zmiany są planowane (...)
str. 14
7.
Zmiany (doprecyzowanie) przepisów dotyczących przekazywania sprawozdań finansowych do KRS
Sejm przyjął część poprawek Senatu do ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych, zawierającej m.in. przepisy, które mają usprawnić podpisywanie zgłoszeń (...)
str. 15
8.
Podatek od dochodów z niezrealizowanych zysków - exit tax
Istota podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków Ustawą z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o (...)
str. 16
9.
Ogłoszono stawki karty podatkowej na 2019 r.
W Monitorze Polskim z 30 listopada 2018 r., pod poz. 1172, opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie stawek karty (...)
str. 22
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Prezenty świąteczne sfinansowane z ZFŚS - podatki, składki ZUS i ewidencja księgowa
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia pracownicy (lub członkowie ich rodzin), a także byli pracownicy (emeryci/renciści) otrzymują różnego rodzaju świadczenia, np. paczki, bony, itp., sfinansowane ze (...)
str. 22
1.1.
Przychód pracownika otrzymującego prezent świąteczny sfinansowany z ZFŚS
Otrzymane świadczenie a przychód pracownika Pracownik, który otrzymuje od pracodawcy prezent świąteczny (w związku ze Świętami Bożego Narodzenia), generalnie uzyskuje z tego tytułu przysporzenie majątkowe, (...)
str. 22
1.2.
Oskładkowanie otrzymanego przez pracownika prezentu
Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi m.in. przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy (...)
str. 25
1.3.
Prezenty dla pracowników sfinansowane ze środków ZFŚS a VAT i koszty podatkowe pracodawcy
Rozliczenie przekazanych prezentów świątecznych dla celów VAT Od dłuższego już czasu organy podatkowe prezentują pogląd, zgodnie z którym pracodawca zobowiązany do utworzenia i administrowania ZFŚS, (...)
str. 26
1.4.
Ewidencja księgowa zakupu i wydania prezentu świątecznego pracownikowi
Ewidencja księgowa zakupu prezentów świątecznych, sfinansowanym ze środków ZFŚS, i przekazaniem ich pracownikom (członkom ich rodzin) lub byłym pracownikom (emerytom, rencistom) może wyglądać następująco: 1. (...)
str. 27
2.
Zakup wierzytelności - VAT, CIT i PIT - od 1 stycznia 2019 r.
Podmioty gospodarcze nabywają niekiedy od innych podmiotów wierzytelności sporne, trudne do odzyskania, o wątpliwej perspektywie spłaty (na temat rozliczenia takiego zakupu pisaliśmy m.in. na gruncie (...)
str. 27
2.1.
Zakup wierzytelności a VAT
Zgodnie z przyjętą praktyką, gdy podatnik nabywa wierzytelności "trudne" (czyli o wątpliwej perspektywie spłaty lub których prawdopodobieństwo odzyskania w całości jest niewielkie) po cenie niższej (...)
str. 27
2.2.
Rozliczenie zakupu wierzytelności - zmiany w CIT/PIT
W stanie prawnym obowiązującym do końca 2018 r. w ustawach o podatku dochodowym brak było regulacji, które wprost wskazywałyby, jak dla celów podatku dochodowego należy (...)
str. 28
2.3.
Zakup wierzytelności w ewidencji księgowej
Operacje związane z zakupem wierzytelności będą mogły w 2019 r. być ujmowane w księgach rachunkowych jednostki (nabywcy wierzytelności) na tych samych zasadach, jak obecnie. A (...)
str. 29
IV.
PODATEK VAT
1.
Dokonanie dostawy towaru na rzecz innego podmiotu niż na to wskazuje faktura a stawka VAT dla WDT - wyrok WSA
Zastosowanie stawki 0% VAT właściwej dla WDT możliwe jest jedynie wtedy, gdy podatnik dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy dokłada wszelkich starań, by upewnić się, że dokonywana przez (...)
str. 30
2.
Wykreślanie podatników z rejestru VAT - odpowiedź na interpelację poselską
Kwestia wykreślania podatników z rejestru VAT budzi wiele kontrowersji i została po raz kolejny poruszona, tym razem przez autora interpelacji poselskiej nr 26152. Zwrócił się (...)
str. 32
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Zmiana kwalifikacji zakupu a korekta deklaracji VAT
Spółka (czynny podatnik VAT) składa deklaracje VAT-7. Ponosi ona wydatki na wytworzenie składnika majątku. Zakupy z nim związane wykazuje w deklaracji jako zakup środków trwałych (...)
str. 33
3.2.
Wykupienie samochodu z leasingu i jego sprzedaż - skutki w VAT
Spółka jawna (czynny podatnik VAT) użytkuje samochód osobowy na podstawie umowy leasingu operacyjnego i odlicza 50% VAT z tego tytułu. Po zakończeniu umowy samochód zostanie (...)
str. 34
3.3.
Mechanizm podzielonej płatności - zgoda na przekazanie środków z rachunku VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Stosuję mechanizm podzielonej płatności. Na moim rachunku VAT zgromadziła się znaczna kwota. Czy mogę ją odzyskać? Jeżeli tak, to w jaki (...)
str. 35
3.4.
Nieodpłatne przekazanie towarów - opodatkowanie VAT i ewidencjonowanie w kasie fiskalnej
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Zakupiłem towary (kalendarze, pendrive, ładowarki samochodowe, głośniki bluetooth, powerbanki z logo firmy) i chcę podarować je klientom. Od ich zakupu odliczyłem (...)
str. 36
3.5.
Opodatkowanie usługi budowlanej na zasadach ogólnych zamiast zastosowania odwrotnego obciążenia - skutki u nabywcy
Zakupiłem usługę budowlaną. Otrzymałem fakturę z 23% VAT, chociaż zostały spełnione wszystkie ustawowe warunki do zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia. Sprzedawca nie chce wystawić faktury korygującej. (...)
str. 38
3.6.
Zakup usługi elektronicznej od kontrahenta zagranicznego - rozliczenie importu usług
Prowadzę działalność gospodarczą. Kupiłem program antywirusowy od kontrahenta zagranicznego (usługa elektroniczna). Sprzedawca naliczył VAT w ramach procedury MOSS. Czy jestem zobowiązany do rozliczenia importu usług? (...)
str. 39
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Kara za przekroczenie terminu wykonania umowy a koszty podatkowe - interpretacja KIS
Podatnik nie może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kar umownych/odszkodowań z tytułu przekroczenia terminu wykonania umowy, powstałego z przyczyn od niego zależnych. (interpretacja indywidualna Dyrektora (...)
str. 40
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Inwentaryzacja a zaliczka na podatek dochodowy za grudzień 2018 r.
Spółka z o.o. na koniec każdego roku kalendarzowego (będącego jednocześnie jej rokiem obrotowym/podatkowym) przeprowadza inwentaryzację towarów. Czy ustalając zaliczkę na podatek dochodowy za grudzień 2018 (...)
str. 42
2.2.
Zaliczka uiszczona w postępowaniu egzekucyjnym
W drodze postępowania egzekucyjnego zostały zajęte udziały jednego ze wspólników spółki z o.o. Spółka złożyła w trybie art. 185 K.s.h. wniosek do sądu w celu (...)
str. 43
2.3.
Podmioty powiązane - zastaw na udziałach
Spółka z o.o. (zastawnik) zawarła umowę zastawu rejestrowego i zastawu zwykłego na wszystkich udziałach zastawcy w spółce B, będącej również spółką z o.o. Czy przejęcie (...)
str. 45
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Zakup wyposażenia sfinansowanego dotacją z urzędu pracy a koszty podatkowe - interpretacja KIS
Wydatki poniesione na zakup składników majątku firmowego, niezaliczonych do środków trwałych, które zostały sfinansowane dotacją otrzymaną z urzędu pracy na podjęcie działalności gospodarczej, mogą stanowić (...)
str. 47
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Nieodpłatne przekazywanie kalendarzy - skutki w PIT
Stowarzyszenie zleca wykonanie kalendarzy reklamujących jego działalność, które zostaną przekazane osobom nieprowadzącym działalności gospodarczej. Jakie skutki w PIT wystąpią u osób otrzymujących te kalendarze? Jeżeli (...)
str. 49
2.2.
Rozliczanie faktur korygujących wystawionych po wniesieniu przedsiębiorstwa do spółki komandytowej
Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie handlu planuje wnieść w drodze aportu swoje przedsiębiorstwo do spółki komandytowej. Z aportu wyłączone zostaną nieruchomości, które pozostaną (...)
str. 50
2.3.
Wydatki poniesione na cele rehabilitacyjne w PIT-28
Prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Czy w zeznaniu PIT-28 składanym za 2018 r. będę mógł odliczyć wydatki poniesione na własne cele rehabilitacyjne (...)
str. 51
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Koszt wytworzenia środka trwałego a wartość usług niematerialnych - interpretacja KIS
Jeżeli na wartość początkową amortyzowanego środka trwałego składają się również koszty usług niematerialnych wymienione w art. 15e ustawy o PDOP, do kosztów uzyskania przychodów będą (...)
str. 52
2.
Samochód osobowy o małej wartości jako środek trwały
Spółka wykupiła z leasingu operacyjnego samochód osobowy. Wartość wykupu pojazdu wyniosła 600 zł, przy czym jego wartość rynkowa jest dużo wyższa. Czy możliwe jest jego (...)
str. 54
3.
Spłata kredytu inwestycyjnego innym kredytem
Jednostka zaciągnęła kredyt na budowę środka trwałego. Budowę zakończono, środek trwały przyjęto do używania i rozpoczęto jego amortyzację. Obecnie zaciągnięto nowy kredyt inwestycyjny na budowę (...)
str. 55
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Podstawa wymiaru składki zdrowotnej przedsiębiorcy - wyrok TK
Przepisy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, z których wynika, że osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą ma obowiązek opłacać składkę na ubezpieczenie zdrowotne również za okres, (...)
str. 57
2.
Składki ZUS od nagród rocznych wypłaconych pracownikom w grudniu 2018 r.
Pod koniec grudnia 2018 r. pracodawca wypłaci pracownikom nagrody roczne. Warunki ich wypłaty określa regulamin wynagradzania obowiązujący w naszej firmie. Wynika z niego m.in., że (...)
str. 58
3.
Wykazanie okresu opieki na dziecko w raportach ZUS
Zatrudnionej w firmie pracownicy udzieliłem w grudniu 2018 r. dwóch dni opieki na dziecko, przysługujących na podstawie przepisów Kodeksu pracy. Czy w składanym za nią (...)
str. 59
IX.
PRAWO PRACY
1.
Stosowanie kryterium socjalnego przy przyznawaniu świadczeń z ZFŚS
Spółka wypłaca zapomogi i świadczenia socjalne na podstawie regulaminu ZFŚS oraz złożonych przez pracowników oświadczeń o dochodach. Większość pracowników spełnia kryterium dochodowe uprawniające do wypłaty (...)
str. 60
2.
Wysokość kwot wolnych od potrąceń w 2019 r.
Zdarza się, że otrzymujemy zajęcia komornicze wynagrodzenia za pracę. Przy dokonywaniu potrąceń na podstawie tych zajęć obowiązuje pozostawienie pracownikowi kwoty wolnej (oprócz potrąceń alimentacyjnych). Ile (...)
str. 61
3.
Zaległy urlop wypoczynkowy a prawo do "wczasów pod gruszą"
Pracownik w styczniu 2019 r. będzie wykorzystywał 10 dni urlopu za bieżący rok (ponieważ nie będzie mógł go wykorzystać do końca 2018 r.). W związku (...)
str. 63
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Ujęcie w księgach rachunkowych niedoborów i nadwyżek stwierdzonych podczas inwentaryzacji
Od początku października br. dokonujemy prac inwentaryzacyjnych dotyczących spisu zapasów. W jaki sposób należy wprowadzać wyniki takich prac do ksiąg rachunkowych? Stwierdzone podczas prowadzonych prac (...)
str. 64
2.
Spółka z o.o. uznana za małą jednostkę a możliwość stosowania nowych uproszczeń - od 1 stycznia 2019 r.
Od 1 stycznia 2019 r. zostaną podwyższone progi umożliwiające zaliczenie podmiotu do jednostek małych. Czy w sytuacji, gdy podejmiemy decyzję o uznaniu naszej spółki z (...)
str. 69
3.
Faktura dotycząca nabycia usług wykonanych w poprzednich miesiącach
We wrześniu br. zapłaciliśmy zaliczkę i otrzymaliśmy fakturę zaliczkową dotyczącą usługi, która została wykonana w kolejnym miesiącu, tj. październiku br. W grudniu br., przed zamknięciem (...)
str. 71
4.
Rozwiązanie umowy o badanie sprawozdania finansowego za 2018 r.
Kierownik spółki, będący jednocześnie jej jedynym udziałowcem, ze względów ekonomicznych podjął decyzję o rozwiązaniu umowy o badanie sprawozdania finansowego za 2018 r. pomimo obowiązku przeprowadzenia (...)
str. 72
5.
Opłaty za usługi wodne w samorządowej spółce z o.o.
Prowadzimy działalność w formie samorządowej spółki z o.o. (komunalne przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne). Zgodnie z nowymi przepisami, deszczówka nie wchodzi już do taryfy wodno-kanalizacyjnej. W jaki sposób (...)
str. 74
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.