Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 7 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 6.02.2023 r., godz. 13:46 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 181.872 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 28 (999) z dnia 01.10.2018
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Prywatny samochód wspólnika wykorzystywany na rzecz spółki osobowej - w świetle odpowiedzi MF na pytania naszego Wydawnictwa
Na potrzeby działalności prowadzonej przez spółkę jawną, komandytową, cywilną (dalej: spółkę osobową) wykorzystywany jest często prywatny samochód osobowy wspólnika takiej spółki. Niekiedy następuje to na (...)
str. 4
2.
Konsekwencje wystawienia faktury wcześniej niż przewiduje ustawa o VAT - interpretacja KIS
Podatnik zobowiązany jest do zapłaty VAT z faktury wystawionej "przedwcześnie", jeżeli jej nie skoryguje. (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7 września 2018 r., (...)
str. 6
2.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Opublikowano wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2019 r.
W Dzienniku Ustaw z 19 września 2018 r., pod. poz. 1794, opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego (...)
str. 8
2.
Planowane rewolucyjne zmiany w zakresie rozliczania leasingu operacyjnego dla celów CIT/PIT
Opłaty leasingowe - ujęcie w kosztach podatkowych • Obecne regulacje Podatnik wykorzystujący na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej samochód osobowy na podstawie umowy leasingu operacyjnego może (...)
str. 8
3.
Nowelizacja rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów
W Dzienniku Ustaw z 14 września 2018 r., pod poz. 1779, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie (...)
str. 10
4.
Zaniechanie poboru PIT/CIT od niektórych dochodów
W Dzienniku Ustaw z 14 września 2018 r., pod poz. 1778, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zaniechania poboru (...)
str. 12
5.
Rejestracja w zakresie podatku akcyzowego - nowe wzory druków
W Dzienniku Ustaw z 17 września 2018 r., pod poz. 1783, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wzorów dokumentów (...)
str. 13
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Zakupy na potrzeby sekretariatu - podatki i ewidencja księgowa
Podmioty prowadzące działalność gospodarczą, w celu zapewnienia odpowiedniego funkcjonowania firmy, nabywają do sekretariatu różnego rodzaju artykuły spożywcze (np. wodę, kawę, herbatę, cukier, mleko, itp.). Artykuły (...)
str. 13
1.1.
Rozliczenie VAT od zakupu artykułów spożywczych
Ogólne zasady odliczania VAT Zgodnie z zasadą ogólną, wyrażoną w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, podatnicy mogą odliczyć VAT naliczony od nabytych towarów (...)
str. 14
1.2.
Wydatki na zakup artykułów na potrzeby biura w kosztach podatkowych pracodawcy
Do kosztów uzyskania przychodów zalicza się takie wydatki, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów i nie zostały wyłączone (...)
str. 16
1.3.
Ewidencja księgowa wydatków poniesionych na zakup artykułów spożywczych
Wydatki na zakup artykułów spożywczych (tj. kawy, herbaty, wody, cukru, itp.) dla pracowników lub kontrahentów obciążają koszty działalności operacyjnej jednostki. Wydatki te mogą zostać ujęte (...)
str. 18
2.
Brak faktury dokumentującej poniesiony wydatek - wybrane zagadnienia
Niejednokrotnie dochodzi do sytuacji, w której podmiot gospodarczy nie otrzymuje faktury dokumentującej poniesiony wydatek lub otrzymuje ją z dużym opóźnieniem (po zamknięciu roku/miesiąca, którego dana (...)
str. 18
2.1.
Rozliczenie VAT, gdy nabywca nie otrzymał faktury
Faktura jako dokument będący podstawą odliczenia VAT Faktura jest podstawowym dokumentem potwierdzającym dokonanie sprzedaży/zakupu. Na podstawie otrzymanej faktury, nabywca dokonuje odliczenia VAT (o ile są (...)
str. 19
2.2.
Ujęcie wydatku w kosztach w przypadku braku faktury - u prowadzących księgi rachunkowe
Podatnicy prowadzący księgi rachunkowe "dzielą" koszty uzyskania przychodów na bezpośrednio związane z przychodami i koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami (tzw. koszty pośrednie). Pierwsze (...)
str. 20
2.3.
Brak faktury a ujęcie wydatku w podatkowej księdze przychodów i rozchodów
W przypadku podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów (PKPiR), za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów uważa się dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu (...)
str. 23
IV.
PODATEK VAT
1.
Wykreślenie podatnika z rejestru VAT a prawo do odliczania podatku - wyrok TSUE
Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują znowelizowane przepisy ustawy o VAT w zakresie wykreślania podatników z rejestru VAT. Budzą one wiele kontrowersji zarówno po stronie (...)
str. 23
2.
VAT od dotacji unijnych - wyjaśnienie MF
Kwestia opodatkowania VAT dotacji unijnych została poruszona w zapytaniu poselskim nr 7801. Udzielając na nie odpowiedzi, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów (dalej: MF) podkreślił, że (...)
str. 25
3.
Wynajęcie mieszkania podatnikowi na cele mieszkaniowe jego pracowników - opodatkowanie VAT
Uregulowania ustawowe Opodatkowaniu VAT podlega odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Co do zasady, najem stanowi usługę podlegającą opodatkowaniu VAT. W (...)
str. 26
4.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
4.1.
Zapłata za kilka faktur a podzielona płatność w VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Stosuję mechanizm podzielonej płatności do większości zakupów. Czy w przypadku dokonywania zakupów od jednego kontrahenta mogę zastosować ten mechanizm, płacąc jednym (...)
str. 27
4.2.
Ujęcie w JPK_VAT zakupu rozliczanego w ramach odwrotnego obciążenia
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Nabywam towary/usługi objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia VAT. Czy w polach "DataWystawienia" (w ewidencji sprzedaży JPK_VAT) i "DataZakupu" (w ewidencji zakupu JPK_VAT) (...)
str. 28
4.3.
Sposób potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Wystawiłem korektę faktury z uwagi na zwrot towarów przez kontrahenta. W jaki sposób powinienem potwierdzić odbiór faktury korygującej, aby uzyskać prawo (...)
str. 29
4.4.
Dokumenty potwierdzające WDT na potrzeby zastosowania stawki VAT 0%
Jestem czynnym podatnikiem VAT zarejestrowanym do transakcji unijnych. Sprzedaję towary (części samochodowe) w ramach WDT. Czy dla zastosowania stawki VAT w wysokość 0% mogę posiadać (...)
str. 31
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Możliwość ujęcia w kosztach podatkowych wydatków poniesionych z winy podatnika - interpretacja KIS
Wydatek z tytułu regresu ubezpieczeniowego, którym spółka została obciążona na skutek zawinionych przez nią działań, nie stanowi kosztu uzyskania przychodów w spółce. (interpretacja indywidualna Krajowej (...)
str. 33
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Umorzenie lub uznanie za nieściągalną wierzytelności nabytej uprzednio od innego podmiotu
Spółka z o.o. posiada wierzytelność, którą nabyła od innego podmiotu gospodarczego. Obecnie zamierza wierzytelność tę umorzyć. Czy w takim przypadku wartość tej wierzytelności spółka będzie (...)
str. 35
2.2.
Odsetki od pożyczki udzielonej spółce komandytowej a koszty podatkowe u wspólnika
Spółka z o.o. udzieliła pożyczki spółce komandytowej, której jest wspólnikiem. Czy spółka z o.o. - w ramach udziału w spółce komandytowej - może zaliczyć do (...)
str. 37
3.
Relacja z dyżuru telefonicznego
3.1.
Podatek od budynku handlowo-usługowego wykorzystywanego w części do własnych celów, a w części - wynajmowanego
Spółka z o.o. nabyła środek trwały w postaci budynku handlowo-usługowego (o wartości początkowej przekraczającej 10.000.000 zł), który zamierza wykorzystywać głównie na własne potrzeby. Czy w (...)
str. 38
3.2.
Wycena kosztu poniesionego w walucie obcej w trakcie podróży służbowej pracownika
Pracownik naszej spółki pojechał w zagraniczną podróż służbową, na poczet której otrzymał zaliczkę. Pracownik przedstawił fakturę za nocleg w trakcie tej podróży, wystawioną na spółkę (...)
str. 39
3.3.
Wydatki na ustanowienie służebności gruntowej na czas nieokreślony
Spółka z o.o. poniosła wydatki na ustanowienie służebności gruntowej, o wartości przekraczającej 10.000 zł, na czas nieokreślony. Czy wydatki te spółka może zaliczyć do kosztów (...)
str. 40
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
50% koszty uzyskania przychodów a wyodrębnienie w umowie o pracę wysokości honorarium - wyrok WSA
Żaden przepis ustawy o PDOF ani prawa autorskiego nie wymaga, aby - na potrzeby stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów - w umowie o pracę wyodrębniono (...)
str. 41
2.
Opodatkowanie świadczeń otrzymywanych w ramach programu "Mobilność Plus" - stanowisko Ministra Finansów
Program "Mobilność Plus" został ustanowiony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 27 kwietnia 2012 r. Komunikat o ustanowieniu tego programu został opublikowany w Monitorze Polskim (...)
str. 43
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Wycofanie części wkładu ze spółki jawnej - skutki w PIT
Wspólnik spółki jawnej zamierza wycofać na własne potrzeby część wkładu z tej spółki. Wkładem do spółki była zorganizowana część przedsiębiorstwa. Jakie skutki w PIT wywoła (...)
str. 44
3.2.
Usługowe prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów w ramach działalności nierejestrowej
Czy jest możliwe prowadzenie dla klienta podatkowej księgi przychodów i rozchodów w ramach działalności nierejestrowej? Nie jest możliwe powierzenie usługowego prowadzenia podatkowej księgi przychodów i (...)
str. 46
3.3.
Odszkodowania za szkody w transporcie
Jako osoba fizyczna prowadzę działalność transportowo-spedycyjną. W trakcie przewozu towarów, który wykonywał dla mojej firmy podwykonawca, został uszkodzony przewożony towar. Kontrahent zlecający transport obciążył moją (...)
str. 48
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Remont środka trwałego przed oddaniem do używania - interpretacja KIS
Wartość początkową nabytego, uszkodzonego samochodu należy ustalić w oparciu o cenę jego zakupu powiększoną o udokumentowane koszty związane z jego naprawą naliczone do dnia przekazania (...)
str. 49
2.
Korekta błędnego grupowania KŚT w ewidencji środków trwałych
Dokonując zmian przy scalaniu niektórych rodzajów środków trwałych oraz przekodowaniu podgrup w związku ze zmianami wprowadzonymi przez KŚT 2016 ujawniono błędy popełnione przy klasyfikowaniu, dotyczące (...)
str. 51
3.
Ulepszenie wartości niematerialnej i prawnej powstałej w wyniku prac rozwojowych
W wyniku prowadzonych prac rozwojowych powstał prototyp innowacyjnej linii technologicznej przyjęty do ewidencji jako wartość niematerialna i prawna podlegająca amortyzacji przez okres 5 lat. Czy (...)
str. 52
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Umowa zlecenia w czasie ulgi na start a ubezpieczenia w ZUS
Wykonywanie umowy zlecenia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, której przedmiot jest taki sam jak tej działalności powoduje, iż umowa ta (zlecenia) nie stanowi odrębnego tytułu (...)
str. 54
2.
Składka na Fundusz Pracy za zleceniobiorcę zatrudnionego na etacie
Dnia 21 września 2018 r. zawarliśmy umowę zlecenia z osobą, która jest zatrudniona w innej firmie na podstawie umowy o pracę. Zleceniobiorca poinformował nas (w (...)
str. 56
3.
Obliczanie zasiłku chorobowego dla zleceniobiorcy w pierwszym miesiącu ubezpieczenia wypadkowego
Zleceniobiorca w pierwszym miesiącu ubezpieczenia stał się niezdolny do pracy wskutek wypadku przy wykonywaniu umowy zlecenia. W jaki sposób obliczyć wysokość zasiłku, jeżeli odpłatność za (...)
str. 57
IX.
PRAWO PRACY
1.
Przechowywanie w aktach osobowych danych, do pobierania których nie ma już podstawy
W aktach osobowych pracowników znajdują się kwestionariusze zawierające nazwisko rodowe matki i miejsce urodzenia pracownika. Podawania tych danych nie przewiduje już żaden przepis prawa. Czy (...)
str. 58
2.
Ustalanie kwoty wolnej od potrąceń przy umowie zlecenia
Zatrudniamy zleceniobiorcę, którego wynagrodzenie zostało zajęte na poczet należności niealimentacyjnych. Wynagrodzenie z umowy zlecenia, określone stałą stawką miesięczną, jest jedynym źródłem dochodów tego zleceniobiorcy. Czy (...)
str. 60
3.
Rozwiązanie umowy z powodu choroby z pracownikiem posiadającym krótki staż zakładowy
1) W kwietniu 2018 r. zatrudniliśmy pracownika na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres dwóch lat. Od 2 lipca br. pracownik zaczął (...)
str. 62
4.
Zasady ustalania odprawy wynikającej z ustawy o zwolnieniach grupowych
Pracodawca rozwiązał z pracownikiem stosunek pracy na mocy porozumienia stron z powodu likwidacji jego stanowiska pracy. Przysługuje mu 3-miesięczna odprawa pieniężna (pracodawca podlega ustawie o (...)
str. 63
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Elektroniczne wersje sprawozdań oraz podpisów obowiązują już od 1 października 2018 r.
W poprzednim numerze BI omówiliśmy zmiany obowiązujące od 1 października 2018 r. w zakresie obowiązku sporządzania, składania oraz podpisywania elektronicznych wersji sprawozdań finansowych. Przypomnijmy, że (...)
str. 65
2.
Od 1 października 2018 r. można rozpocząć czynności inwentaryzacyjne
Jednostki prowadzące księgi rachunkowe mogą rozpocząć prace związane z roczną inwentaryzacją określonych składników aktywów już od 1 października 2018 r. Zakończenie takich prac powinno nastąpić (...)
str. 67
3.
Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za 2018 r. a wartość nierozliczonych prac rozwojowych
We wrześniu br. zarząd spółki z o.o. podjął decyzję o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy dla wspólników będących krajowymi osobami fizycznymi. Czy ustalając wartość zaliczki (...)
str. 71
4.
Koszty działalności produkcyjnej w jednostce ewidencjonującej koszty na kontach zespołu 4 i 5
Dotychczas prowadziliśmy działalność usługową i handlową. Obecnie zamierzamy uruchomić produkcję. W jaki sposób ewidencjonować koszty takiej działalności, zakładając prowadzenie kont zespołu 4 i 5? W (...)
str. 73
5.
W jakiej walucie należy sporządzać sprawozdania finansowe?
Jesteśmy polską spółką wchodzącą w skład zagranicznej grupy kapitałowej. Czy mając na uwadze porównywalność informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym, możemy je sporządzać w walucie obcej, (...)
str. 74
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.