Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 27 stycznia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 27.01.2023 r., godz. 12:06 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 196.246 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
Podatek dochodowy od osób fizycznych w wyjaśnieniach i orzecznictwie
Serwis Podatkowy nr 4 (268) z dnia 10.04.2018
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
Do artykułu 1-9a ustawy - podmiot i przedmiot opodatkowania
1.
Opłaty administracyjne/za media ponoszone przez najemcę a przychód wynajmującego
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 marca 2018 r., nr 0115-KDIT3.4011.56.2018.1.AK) "(…) Wnioskodawca wspólnie z żoną są właścicielami dwóch lokali mieszkalnych. (…) Dodatkowo (...)
str. 3
2.
Świadczenie usług na rzecz byłego pracodawcy a opodatkowanie dochodów podatkiem liniowym
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 9 marca 2018 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.25.2018.1.KU) "(…) Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w postaci indywidualnej praktyki lekarskiej, która (...)
str. 5
II.
Do artykułu 10 ustawy - źródła przychodów
1.
Opodatkowanie przychodów z najmu budynku po likwidacji działalności gospodarczej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20 lutego 2018 r., nr 0114-KDIP3-1.4011.477.2017.2.KS) "(…) Wnioskodawca jest osobą prowadzącą działalność gospodarczą od roku 1979. Do roku (...)
str. 7
2.
Sprzedaż nieruchomości uprzednio włączonej do majątku wspólnego małżonków
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 23 lutego 2018 r., nr 0115-KDIT2-3.4011.26.2018.1.KP) "(…) W dniu 8 listopada 2017 r. - nastąpiło odpłatne zbycie nieruchomości (...)
str. 9
III.
Do artykułu 11-12 ustawy - przychody z nieodpłatnych świadczeń - przychody ze stosunku pracy
1.
Zwrot za przejazd prywatnym samochodem w jazdach lokalnych nie stanowi przychodu pracownika
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO w Warszawie z 12 stycznia 2018 r., sygn. akt III SA/Wa 74/17 - orzeczenie nieprawomocne "(…) Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w (...)
str. 11
2.
Koszty paliwa do samochodów służbowych używanych prywatnie przez pracowników, poniesione przez pracodawcę
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO w Gliwicach z 27 lutego 2018 r., sygn. akt I SA/Gl 1064/17 - orzeczenie nieprawomocne "(…) Istota sporu pomiędzy Spółką a (...)
str. 14
3.
Zapewnienie noclegów pracownikom mobilnym
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20 lutego 2018 r., nr 0112-KDIL3-1.4011.65.2018.1.AMN) "(…) Wnioskodawca zatrudnia na podstawie umów o pracę przedstawicieli medycznych i handlowych (...)
str. 16
4.
Bezpłatny przejazd i zakwaterowanie pracowników oddelegowanych do pracy za granicę
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO w Gliwicach z 20 lutego 2018 r., sygn. akt I SA/Gl 1228/17 - orzeczenie nieprawomocne "(…) Spór w sprawie sprowadza się (...)
str. 18
5.
Udział pracowników w wycieczce zakładowej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 marca 2018 r., nr 0115-KDIT2-2.4011.15.2018.1.MD) "(…) Wnioskodawca planuje zorganizować dla wszystkich pracowników, członków ich rodzin oraz emerytów (...)
str. 20
6.
Przekazanie pracownikom zegarków z okazji jubileuszu firmy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 9 marca 2018 r., nr 0112-KDIL3-1.4011.23.2018.2.AA) "(…) Spółka prowadzi zakład produkcyjny w Polsce (…). W roku 2019 Spółka (...)
str. 22
7.
Objęcie pracowników programem pomocowo-doradczym
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 23 lutego 2018 r., nr 0114-KDIP3-3.4011.547.2017.1.IM) "(…) Sp. z o.o. (dalej: "Spółka" lub "Wnioskodawca") jest jedną z firm (...)
str. 25
IV.
Do artykułu 14 ustawy - przychody z działalności gospodarczej
1.
Podatek od wartości dodanej w przychodzie ze sprzedaży towarów
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22 lutego 2018 r., nr 0112-KDIL3-3.4011.44.2018.1.MM) "(…) Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie sprzedaży wysyłkowej towarów poza granicami Rzeczypospolitej (...)
str. 27
2.
Sprzedaż nieruchomości wykorzystywanej w działalności niewprowadzonej do ewidencji środków trwałych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 1 marca 2018 r., nr 0115-KDIT3.4011.15.2018.2.WR) "(…) W (...) 2009 r. Wnioskodawczyni i Jej mąż nabyli do majątku (...)
str. 28
3.
Środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki komandytowej tytułem wystąpienia z tej spółki
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 8 marca 2018 r., nr 0115-KDIT3.4011.37.2018.1.WR) "(…) Wnioskodawca jest wspólnikiem w spółce komandytowej powstałej wskutek przekształcenia spółki z (...)
str. 31
4.
Sprzedaż waluty wirtualnej wniesionej do firmy z majątku prywatnego przedsiębiorcy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 marca 2018 r., nr 0115-KDIT3.4011.1.2018.2.MPŁ) "(…) Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą od 1 września 2017 r. jednoosobową (...)
str. 33
V.
Do artykułu 21 ustawy - zwolnienia przedmiotowe
1.
Zwrot kosztów dojazdu/zakwaterowania członkom rady nadzorczej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21 lutego 2018 r., nr 0115-KDIT2-2.4011.14.2018.1.MM) "(…) Członkowie Rady Nadzorczej Spółki pełnią swoje funkcje na podstawie powołania (Spółki (...)
str. 35
2.
Opodatkowanie diet zagranicznych zleceniobiorców z tytułu wyjazdu do miejsca realizacji zlecenia
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7 grudnia 2017 r., nr 0115-KDIT2-2.4011.315.2017.2.ENB) "(…) Wnioskodawca do świadczenia usług zatrudnia osoby w oparciu o umowy o (...)
str. 37
VI.
Do artykułu 22 i 23 ustawy - koszty uzyskania przychodów
1.
Odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy nie stanowi kosztu podatkowego pracodawcy
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 12 grudnia 2017 r., sygn. akt II FSK 3304/15 "(…) wnioskodawca wystąpił o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od (...)
str. 39
2.
Darowizna towarów handlowych a koszty u obdarowanego i darczyńcy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21 grudnia 2017 r., nr 0115-KDIT3.4011.388.2017.1.PSZ) "(…) Ojciec Wnioskodawczyni prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. (…) Ojciec Wnioskodawczyni zamierza przekazać (...)
str. 41
3.
Koszty działalności prowadzonej w mieszkaniu
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21 grudnia 2017 r., nr 0114-KDIP3-1.4011.361.2017.1.ES) "(…) Wnioskodawca na dzień złożenia niniejszego wniosku jest w trakcie nabywania lokalu (...)
str. 43
4.
Moment zaliczenia do kosztów podatku od nieruchomości za lata ubiegłe
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16 lutego 2018 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.508.2017.1.MGR) "(…) Wnioskodawczyni prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów metodą zaliczania w koszty (...)
str. 45
5.
Diety przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie turystyki
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 23 lutego 2018 r., nr 0115-KDIT3.4011.55.2018.1.AK) "(…) Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą (…). Świadczy usługi tłumacza języka francuskiego (...)
str. 47
6.
Koszty usług świadczonych przez wspólnika spółki cywilnej w ramach indywidualnej działalności na rzecz tej spółki
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 13 marca 2018 r., nr 0115-KDIT3.4011.416.2017.1.PSZ) "(…) Prowadzi Pan działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, w której jest (...)
str. 49
7.
Koszty remontu powypadkowego samochodu przy szkodzie całkowitej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 3 stycznia 2018 r., nr 0113-KDIPT2-3.4011.376.2017.1.SJ) "(…) W (…) 2017 r. doszło do zdarzenia, w wyniku którego uległ (...)
str. 51
8.
Wydatki związane z wyjazdami rodzinnymi a koszty działalności agroturystycznej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 grudnia 2017 r., nr 0114-KDIP3-1.4011.327.2017.2.ES) "(…) Podatnik (…) prowadzi działalność gospodarczą, w ramach której świadczy usługi poligraficzne (...)
str. 52
9.
Konwersja wierzytelności pożyczkowych na akcje a koszty uzyskania przychodów
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 28 lutego 2018 r., nr 0115-KDIT2-1.4011.3.2018.1.MST) "(…) Wnioskodawca jest osobą fizyczną, jednym z pięciu wspólników spółki jawnej, która (...)
str. 54
VII.
Do artykułu 22a-22o ustawy - środki trwałe
1.
Rozliczenie kosztów zakupu składników majątku sfinansowanych ze środków Funduszu Pracy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 marca 2018 r., nr 0112-KDIL3-1.4011.70.2018.1.GM) "(…) Wnioskodawca jako osoba fizyczna w dniu 4 stycznia 2018 r. założył (...)
str. 57
2.
Ustalenie wartości początkowej poszczególnych składników nieruchomości
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 23 lutego 2018 r., nr 0115-KDIT3.4011.57.2018.1.PSZ) "(…) Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w formie spółki jawnej nabył (...)
str. 59
3.
Indywidualna stawka amortyzacyjna przy zmianie tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 15 grudnia 2017 r., nr 0115-KDIT3.4011.409.2017.1.AK) "(…) Wnioskodawca jako osoba fizyczna (...) nieprowadząca pozarolniczej działalności gospodarczej, odpłatnie nabył (...)
str. 61
VIII.
Do artykułu 26-30f ustawy - podstawa obliczenia i wysokość podatku
1.
Ustalenie dochodu uczącego się dziecka do celów ulgi prorodzinnej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 10 stycznia 2018 r., nr 0113-KDIPT2-2.4011.350.2017.3.SŻ) "(…) Wnioskodawca wspólnie z małżonką złożyli roczne rozliczenie podatku dochodowego od osób (...)
str. 63
IX.
Do artykułu 31-44 ustawy - pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników
1.
Opodatkowanie umowy zlecenia zawartej z obywatelem Ukrainy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 6 marca 2018 r., nr 0115-KDIT2-1.4011.5.2018.2.AS) "(…) Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą i w dniu 6 grudnia 2017 r. (...)
str. 65
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.