Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 31 stycznia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 30.01.2023 r., godz. 12:15 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 185.664 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NOWY SERWIS dla Prenumeratorów - PLAN KONT z obszernym komentarzem i indeksem księgowań Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 32 (967) z dnia 10.11.2017
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.1.
Od grudnia 2017 r. uproszczenia w przesyłaniu JPK_VAT
Od 1 stycznia 2018 r. mikroprzedsiębiorcy zostaną objęci obowiązkiem przesyłania JPK_VAT, natomiast obowiązek przekazywania pozostałych struktur JPK (wyłącznie na żądanie organu podatkowego) będą mieli od 1 (...)
str. 4
1.2.
Szkolenia z JPK
Od 1 stycznia 2018 r. mikroprzedsiębiorcy będą objęci obowiązkiem przesyłania JPK_VAT, czyli informacji o ewidencji VAT, do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. W komunikacie z 31 października br. Ministerstwo Finansów (...)
str. 4
2.
Odpowiedzi KIS na pytania naszego Wydawnictwa
2.1.
Samochód osobowy wykorzystywany w działalności oraz sporadycznie do celów prywatnych może stanowić środek trwały
Jak informowaliśmy w poprzednim numerze BI z 1 listopada br., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 21 września 2017 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.157.2017.2.AG uznał, że samochód osobowy wykorzystywany dla (...)
str. 5
2.2.
Jednorazowa amortyzacja środka trwałego o wartości co najmniej 10.000 zł
Jak już wielokrotnie informowaliśmy na łamach naszego czasopisma, od 12 sierpnia br. podatnicy mają prawo dokonywać jednorazowych odpisów amortyzacyjnych fabrycznie nowych środków trwałych zaliczonych do (...)
str. 5
2.3.
Zabezpieczenie kredytu a wartość początkowa środka trwałego
Podatnicy ponoszą często koszt zabezpieczenia spłaty kredytu zaciągniętego na nabycie lub wytworzenie środka trwałego. Obowiązek zabezpieczenia spłaty stanowi w takich przypadkach podstawowy warunek uzyskania środków finansowych. (...)
str. 6
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją. Zgodnie z projektem, okres przechowywania dokumentacji płacowej i osobowej (...)
str. 7
2.
Bez rocznej granicy dla podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych
Składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe będą od 2018 roku opłacane do ZUS za daną osobę od całości uzyskanego przez nią przychodu, tak jak ma to obecnie (...)
str. 8
3.
Reforma odpraw celnych - komunikat Ministerstwa Finansów
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl) zamieszczono komunikat "KAS usprawni odprawy i kontrole celne". Ministerstwo Finansów (dalej: MF) informuje w nim, że elementem prac nad konsolidacją i centralizacją (...)
str. 9
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Sprzedaż samochodu (środka trwałego) - podatki i ewidencja księgowa
W praktyce niejednokrotnie zdarza się, że samochody, stanowiące dotychczas środki trwałe, są z różnych względów sprzedawane. Jak taką sprzedaż rozliczyć na gruncie VAT i podatku dochodowego oraz jak (...)
str. 10
1.1.
Rozliczenie sprzedaży samochodu dla celów VAT
VAT należny z tytułu sprzedaży samochodu W ustawie o VAT brak jest regulacji, które w sposób szczególny odnosiłyby się do rozliczenia sprzedaży samochodów, stanowiących dotychczas środki trwałe w firmie. Stosuje (...)
str. 10
1.2.
Sprzedaż samochodu w przychodach i kosztach podatkowych
Przychód ze sprzedaży samochodu Ustawodawca nie odniósł się w sposób szczególny do ustalania przychodu ze sprzedaży środka trwałego (tu: samochodu). Stosuje się zatem zasady ogólne. Przychodem (...)
str. 13
1.3.
Ewidencja księgowa sprzedaży samochodu (środka trwałego)
Na potrzeby ustawy o rachunkowości, przychód ze sprzedaży samochodu (środka trwałego) wiąże się w sposób pośredni z prowadzoną działalnością operacyjną, w związku z czym zaliczany jest do pozostałych przychodów operacyjnych (...)
str. 14
2.
Zagraniczne podróże służbowe pracowników - podatki i ewidencja księgowa
Podmioty gospodarcze często wysyłają swoich pracowników w podróże służbowe. Jak taką podróż rozliczyć na gruncie podatkowym i jak ją ująć w księgach rachunkowych pracodawcy? Kwestie te poruszamy w tym (...)
str. 15
2.1.
Należności z tytułu zagranicznej podróży służbowej pracownika - prawo pracy
Wysokość oraz warunki ustalania należności z tytułu podróży służbowej pracownika zatrudnionego w sektorze budżetowym określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących (...)
str. 15
2.2.
Wydatki na zagraniczną podróż służbową w kosztach podatkowych
Wydatki ponoszone w związku z podróżami służbowymi pracowników generalnie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów pracodawcy, wykazują one bowiem związek z jego przychodami i nie zostały wyłączone z kosztów (...)
str. 16
2.3.
Ewidencja księgowa kosztów zagranicznej podróży służbowej
Wydatki związane z zagranicznymi podróżami służbowymi pracowników to generalnie koszty związane bezpośrednio z działalnością operacyjną jednostki. Wypłatę pracownikowi zaliczki na niezbędne koszty zagranicznej podróży służbowej można zaksięgować: (...)
str. 18
IV.
PODATEK VAT
1.
Odliczanie VAT z faktury otrzymanej od podatnika wykreślonego z rejestru VAT - wyrok TSUE
Od 1 stycznia 2017 r. zmianie uległy przepisy dotyczące m.in. wykreślania podatników z rejestru VAT (patrz: art. 96 ust. 9-9i ustawy o VAT). Obowiązujące obecnie zasady wykreślania podatników z rejestru VAT (...)
str. 22
2.
Stawka VAT na towary sprzedawane placówkom oświatowym - odpowiedź na interpelację poselską
Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT, dostawa sprzętu komputerowego (wskazanego w załączniku nr 8 do ustawy o VAT) dokonywana dla placówek oświatowych, a także dla organizacji humanitarnych, charytatywnych lub (...)
str. 24
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Wynajem auta pracownikowi a prawo do pełnego odliczania VAT
W działalności gospodarczej wykorzystujemy samochody osobowe. Są one także wykorzystywane do celów prywatnych pracowników, za co pracownicy są obciążani (usługa najmu - świadczenie takich usług wpisaliśmy (...)
str. 25
3.2.
Błędna data sprzedaży na fakturze - dokument korygujący
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Wystawiłem fakturę, w której wskazałem błędną datę sprzedaży. Czy błąd ten muszę skorygować wystawiając fakturę korygującą, czy też może tego dokonać nabywca, (...)
str. 28
3.3.
Utrata prawa do rozliczania VAT metodą kasową
We wrześniu br. przekroczyłem limit obrotów właściwy dla małego podatnika. Utraciłem więc prawo do rozliczania VAT metodą kasową. W październiku br. otrzymałem od kontrahenta (czynnego podatnika (...)
str. 29
3.4.
Przejazd zagraniczną autostradą - czy trzeba wykazać import usług?
Podatnik poniósł koszty przejazdu czeską autostradą, co zostało udokumentowane paragonem. Czy takie przejazdy zobowiązują do wykazania importu usług lub WNT? Nie. Przejazd zagraniczną autostradą nie (...)
str. 30
3.5.
Drukowanie dobowego raportu z kasy fiskalnej przy braku sprzedaży
Sprzedaż na rzecz osób prywatnych ewidencjonuję w kasie fiskalnej. Czy jestem zobowiązany do drukowania dobowego raportu fiskalnego w dniu, w którym nie dokonałem żadnej sprzedaży dla ww. osób? (...)
str. 31
3.6.
Ulga na złe długi - obowiązki dłużnika
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Kupiłem towar handlowy. Jakie skutki w VAT wywoła nieuregulowanie należności wobec kontrahenta? Co do zasady, dłużnik zobowiązany jest do korekty VAT naliczonego (...)
str. 31
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Strata ze sprzedaży wierzytelności własnej a koszty uzyskania przychodów - interpretacja KIS
Sprzedaż wierzytelności własnej (zarachowanej uprzednio do przychodów należnych) powinna być rozliczona dla celów podatkowych wynikowo. Nie wykazuje się zatem przychodu ze sprzedaży wierzytelności własnej (wykazuje (...)
str. 32
2.
Podatkowe rozliczenie wynagrodzeń pracowników (pytanie z forum internetowego - www.gofin.forum.pl)
Spółka z o.o. zatrudnia pracowników na podstawie umowy o pracę. Wynagrodzenia za wrzesień 2017 r. zostały wypłacone 10 października 2017 r. Kiedy wynagrodzenia te stanowią (tzn. w którym miesiącu) koszty (...)
str. 34
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Limit płatności gotówkowych przy umowach zawartych na czas nieokreślony a koszty podatkowe
Spółka z o.o. zawarła umowę na usługi księgowe na czas nieokreślony. Faktury miesięczne wystawiane są na kwotę 400 zł. Czy skoro spółka opłaca te faktury gotówką, to (...)
str. 35
3.2.
Wycena faktury w walucie obcej otrzymanej od kontrahenta zagranicznego
Spółka z o.o. dokonuje zakupów od kontrahenta zagranicznego, który wystawia na spółkę faktury w walucie obcej (euro). Na fakturach tych wykazuje on kurs waluty obcej z dnia wystawienia (...)
str. 37
3.3.
Pożyczka od podmiotu powiązanego
W 2014 r. wspólnik X, posiadający wówczas 26% udziałów w spółce z o.o., udzielił tej spółce oprocentowanej pożyczki. W 2016 r. spółka zwróciła część kapitałową pożyczki, a w 2017 r. zapłaciła wspólnikowi odsetki (...)
str. 38
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Kary i odszkodowania za wadliwe wykonanie umowy - interpretacja KIS
Generalnie nie stanowią kosztu uzyskania przychodów kary umowne i odszkodowania związane z wadami towarów lub usług bądź zwłoką w usuwaniu tych wad. Wadliwie wykonana usługa to taka, która (...)
str. 40
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Podatkowa księga przychodów i rozchodów przy prowadzeniu działalności w kilku miejscach
Prowadzę działalność handlową i rozliczam się na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Czy przy prowadzeniu ww. działalności w dwóch różnych miejscach muszę prowadzić dwie oddzielne księgi? Czy (...)
str. 42
2.2.
Sprzedaż dla kontrahenta zagranicznego - czy przychodem jest kwota brutto, czy netto?
Podatnik zryczałtowanego podatku dochodowego świadczy usługi zarówno w Polsce, jak i za granicą (na terenie Niemiec). Za usługi wykonane na terenie Niemiec podatnik wystawia faktury z 19% podatkiem (...)
str. 43
2.3.
Moment uznania odpisu aktualizującego na należność z lat ubiegłych za koszt podatkowy
Podatnik nie utworzył w latach ubiegłych odpisu aktualizującego na należności od spółki postawionej w stan likwidacji. Czy w tym roku może wpisać taki odpis do podatkowej księgi przychodów (...)
str. 44
2.4.
Prowadzenie przedszkola niepublicznego a podział kosztów dotyczących działalności zwolnionej i opodatkowanej
Podatnik (jednoosobowa działalność gospodarcza rozliczana na podstawie PKPiR) prowadzi niepubliczny punkt przedszkolny. Z urzędu gminy otrzymuje na ten cel dotacje. Oprócz tego prowadzi z dziećmi dodatkowe zajęcia, (...)
str. 45
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Strata z likwidacji budynku oraz koszt jego rozbiórki a wartość początkowa inwestycji - interpretacja KIS
Strata powstała w związku z likwidacją środków trwałych, wskutek prowadzonej inwestycji, może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów. Natomiast wydatki na prace rozbiórkowe budynków, na miejscu których (...)
str. 46
2.
Jednorazowy odpis amortyzacyjny a środki trwałe nabyte w 2016 r.
Pod koniec 2016 r. nabyliśmy nowe środki trwałe (grupa 5 KŚT), które obecnie zostaną wprowadzone do ewidencji środków trwałych. Czy uwzględniając obowiązujące od sierpnia br. nowe (...)
str. 47
3.
Koszty eksploatacji i odliczanie VAT od wydatków związanych z używaniem samochodu osobowego
Jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą posiadam w ewidencji środków trwałych w 100% zamortyzowany poleasingowy samochód osobowy. Jest on wykorzystywany do celów mieszanych (tj. firmowych i prywatnych). Czy (...)
str. 49
4.
Zwiększenie użyteczności środka trwałego - nowy obiekt inwentarzowy, czy zmiana wartości początkowej?
Spółka zamierza zakupić - jako element wymienny ciągnika - pług odśnieżający. Ciągnik jest podlegającym amortyzacji środkiem trwałym. Czy zakup ww. pługu, którego wartość znacznie przewyższy (...)
str. 51
VIII.
PORADY DLA FIRM
1.
Najczęściej zadawane pytania w zakresie JPK_VAT
Przedsiębiorcy prowadzący księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych zostali objęci obowiązkiem przekazywania informacji o ewidencji VAT w formie elektronicznej, w postaci JPK_VAT. Obowiązek ten wynika z art. 82 § 1b ustawy (...)
str. 52
2.
Wznowienie postępowania sądowego, gdy wyrok TSUE został wydany w sprawie innego podmiotu - uchwała NSA
Można żądać wznowienia postępowania sądowego na postawie orzeczenia TSUE, wydanego w trybie pytania prejudycjalnego, nawet jeżeli strona wnosząca skargę o wznowienie postępowania nie była stroną w postępowaniu zakończonym (...)
str. 53
IX.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Składki ZUS od nagrody jubileuszowej wypłaconej w okresie krótszym niż co 5 lat
Składkom ubezpieczeniowym nie podlegają nagrody jubileuszowe (gratyfikacje), które według zasad określających warunki ich przyznawania (zgodnie z obowiązującym w zakładzie pracy regulaminem wynagradzania) przysługują pracownikom nie częściej niż (...)
str. 55
2.
Urlop pracownika a składki z tytułu wykonywanej umowy zlecenia
Trzy miesiące temu zawarliśmy z osobą umowę zlecenia. Z uwagi na to, że jest ona też zatrudniona na podstawie umowy o pracę w innej firmie (z wynagrodzeniem wyższym od minimalnego), (...)
str. 56
3.
Praca mechanika samochodowego nie jest pracą w szczególnych warunkach
Pracownik jest zatrudniony na stanowisku mechanika samochodowego. Czy praca ta może zostać zaliczona do pracy w szczególnych warunkach? Rodzaje prac w szczególnych warunkach i prac o szczególnym charakterze, których (...)
str. 58
X.
PRAWO PRACY
1.
Ustalanie wymiaru czasu pracy w 2018 r.
W zakładzie występuje zróżnicowana organizacja czasu pracy. Pracownicy biurowi wykonują pracę w systemie podstawowym od poniedziałku do piątku w trzymiesięcznych okresach rozliczeniowych. Z kolei pracownicy produkcyjni świadczą pracę w systemie (...)
str. 59
2.
Wyznaczenie dnia wolnego za święto przypadające w sobotę wolną od pracy
W naszej firmie obowiązuje 3-miesięczny okres rozliczeniowy i podstawowy system czasu pracy. Pracownicy świadczą pracę od poniedziałku do piątku po 8 godzin, a sobota jest dniem wolnym z tytułu (...)
str. 61
3.
Odpracowanie zwolnienia w celach prywatnych przez pracownicę w ciąży - stanowisko MRPiPS
Zatrudniamy kilka pracownic w ciąży. Zdarza się, że korzystają one ze zwolnień od pracy w celach prywatnych i potem odpracowują te zwolnienia w terminach ustalonych z pracodawcą. Czy odpracowanie wyjścia (...)
str. 62
XI.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Bilansowe i podatkowe rozliczenie strat poniesionych w latach ubiegłych
Spółka z o.o. w roku ubiegłym poniosła stratę podatkową oraz bilansową. W bieżącym roku osiąga zyski oraz wpłaca zaliczki na podatek dochodowy. W jaki sposób spółka może rozliczyć zeszłoroczną (...)
str. 63
2.
Dokumentowanie wydatków paragonem dla celów bilansowych i podatkowych
Spółka prowadzi księgi rachunkowe. W czasie podróży służbowych pracownicy, dokonując opłat np. za parkingi czy taksówki, otrzymują często tylko paragony. Paragony te nie zawierają NIP. Czy (...)
str. 67
3.
Obniżenie stawki amortyzacyjnej jako element kreacji wyniku finansowego
W ubiegłym roku spółka poniosła stratę. Zdaniem zarządu, aby w 2017 r. uzyskać lepszy wynik, należy obniżyć część stawek amortyzacyjnych. Czy zmianę należy wprowadzić do polityki rachunkowości, czy (...)
str. 68
4.
Certyfikaty inwestycyjne - ewidencja zakupu, wycena oraz umorzenie
Jesteśmy spółką z o.o., niemającą obowiązku badania sprawozdania przez biegłego rewidenta. Planujemy inwestować w fundusze inwestycyjne zamknięte. Będziemy nabywać i zbywać certyfikaty inwestycyjne. Czy musimy zawrzeć informację o tym (...)
str. 70
5.
Relacja z dyżuru telefonicznego
5.1.
Ewidencja księgowa kosztów reklamy
Na jakim koncie należy księgować koszty reklamy dotyczące np. zakupu ulotek reklamowych? Koszty reklamy, jako koszty działalności operacyjnej, najczęściej księguje się na koncie 40-6 "Pozostałe (...)
str. 73
5.2.
Odpisywanie wartości zakupionych towarów bezpośrednio w koszty a wymóg inwentaryzacji
Od przyszłego roku zamierzamy rozpocząć ewidencjonowanie towarów poprzez bezpośrednie odnoszenie ich wartości w koszty od razu po zakupie. Ponieważ zaliczki na podatek zamierzamy wpłacać sposobem uproszczonym, (...)
str. 73
5.3.
Wymagania stawiane osobom zamierzającym rozpocząć prowadzenie biur rachunkowych
Zamierzam otworzyć biuro, w którym będę usługowo prowadził księgi rachunkowe. Czy zgodnie z ustawą o rachunkowości, wymagane są jakieś dodatkowe uprawnienia? W obecnym stanie prawnym do usługowego prowadzenia ksiąg (...)
str. 74
5.4.
Obowiązek raportowania informacji niefinansowych - po raz pierwszy za 2017 r.
Od 2017 r. wprowadzono obowiązek raportowania informacji niefinansowych. Jakie podmioty będą zobowiązane do składania takich informacji i czego one dotyczą? Nowe obowiązki w zakresie raportowania informacji niefinansowych mają (...)
str. 75
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.