Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 27 stycznia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 27.01.2023 r., godz. 12:06 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 196.246 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
Podatek dochodowy od osób fizycznych w wyjaśnieniach i orzecznictwie
Serwis Podatkowy nr 10 (262) z dnia 10.10.2017
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
Do artykułu 10 ustawy - źródła przychodów
1.
Opodatkowanie przychodów z dzierżawy nieruchomości wycofanych ze spółki do prywatnego majątku wspólników
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7 lipca 2017 r., nr 0111-KDIB2-2.4011.113.2017.1.MZA) "(?) Wspólnicy spółki jawnej mają zamiar wycofać z majątku spółki nieruchomość i prawo wieczystego użytkowania innej nieruchomości (...)
str. 3
2.
Kwalifikacja przychodów z najmu
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17 sierpnia 2017 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.121.2017.3.DJD) "(?) Wnioskodawca jest podatnikiem, osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Prowadzi wynajem budynków i pomieszczeń jako osoba (...)
str. 4
3.
Czy stratę z najmu prywatnego można rozliczyć w ramach działalności w zakresie wynajmu nieruchomości?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22 sierpnia 2017 r., nr 0111-KDIB1-1.4011.119.2017.1.BS) "(?) Wnioskodawczyni w latach 2014-2017 (do dnia 2 kwietnia 2017 r.) osiągała przychody z najmu lokali mieszkalnych w ramach (...)
str. 6
4.
Wypłata zysku z indywidualnej działalności po przekształceniu w spółkę kapitałową
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17 sierpnia 2017 r., nr 0113-KDIPT2-3.4011.140.2017.1.MS) "(?) Wnioskodawca wskazał, że zdarzenie przyszłe dotyczy wypłaty środków przez spółkę odpowiadających części zysku wypracowanego (...)
str. 8
5.
Czy wartość umorzonych odsetek od kredytu stanowi przychód podatkowy?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 29 sierpnia 2017 r., nr 0115-KDIT2-1.4011.143.2017.2.MN) "(?) W (?) 2006 r. mąż Wnioskodawczyni zaciągnął kredyt hipoteczny w banku (?). Mąż Wnioskodawczyni zmarł w (?) 2010 r., (...)
str. 9
II.
Do artykułu 11-12 ustawy - przychody z nieodpłatnych świadczeń - przychody ze stosunku pracy
1.
Koszty paliwa do samochodów służbowych używanych przez pracowników w celach prywatnych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11 sierpnia 2017 r., nr 0113-KDIPT2-3.4011.154.2017.1.IS) "(?) Wnioskodawca - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, umożliwia swoim pracownikom korzystanie z samochodów służbowych w czasie wolnym od (...)
str. 11
2.
Świadczenia medyczne dla członków rodzin pracowników
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17 sierpnia 2017 r., nr 0114-KDIP3-3.4011.313.2017.1.AK) "(?) Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka objęła opieką medyczną pracowników i ich rodziny. (...)
str. 13
3.
Udział pracowników i członków ich rodzin w wycieczce zakładowej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18 sierpnia 2017 r., nr 0113-KDIPT2-3.4011.189.2017.1.JŚ) "(?) Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca zorganizował czterodniową wycieczkę dla pracowników, (...)
str. 14
4.
Zakwaterowanie i transport zleceniobiorców
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO we Wrocławiu z 19 lipca 2017 r., sygn. akt I SA/Wr 440/17 - orzeczenie nieprawomocne "(?) Spór w niniejszej sprawie dotyczył skutków podatkowych poniesienia przez (...)
str. 16
5.
Zapłata zaległych składek ZUS za zleceniobiorcę
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO w Kielcach z 22 czerwca 2017 r., sygn. akt I SA/Ke 289/17 - orzeczenie nieprawomocne "(?) Spółka prowadzi działalność gospodarczą (?). Spółka w latach 2013-2015 zatrudniała (...)
str. 19
III.
Do artykułu 14 ustawy - przychody z działalności gospodarczej
1.
Wpłaty za poszczególne etapy wykonania umowy to przychód
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 29 sierpnia 2017 r., nr 0115-KDIT3.4011.194.2017.1.WM) "(?) Wnioskodawczyni planuje w niedalekiej przyszłości rozpoczęcie działalności gospodarczej polegającej na produkcji maszyn do obróbki metalu. (...)
str. 21
2.
Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne z PFRON
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11 września 2017 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.207.2017.1.KO) "(?) Wnioskodawczyni prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą (?). (?) Podatek dochodowy rozlicza na zasadach ogólnych (podatkowa księga (...)
str. 23
IV.
Do artykułu 21 ustawy - zwolnienia przedmiotowe
1.
Koszty wyżywienia ponad limit diety a zwolnienie z podatku
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 19 lipca 2017 r., sygn. akt II FSK 1678/15 "(?) Spółka zajmuje się sprzedażą hurtową sprzętu biurowego na terenie Polski oraz za (...)
str. 25
2.
Zwrot opłat za autostrady i parkingi pracownikom odbywającym podróże służbowe
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 28 lipca 2017 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.142.2017.1.RK) "(?) Wnioskodawca - (?) Spółka z o.o. - prowadzi działalność w zakresie produkcji płytek ceramicznych. W ramach wykonywania (...)
str. 28
3.
Dofinansowanie do wypoczynku urlopowego zorganizowanego przez pracownika we własnym zakresie
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30 sierpnia 2017 r., nr 0114-KDIP3-3.4011.285.2017.1.GF) "(?) Poziom zatrudnienia (...) obliguje Zarząd Spółki do tworzenia odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. (...)
str. 29
4.
Odszkodowanie za wypowiedzenie umowy o pracę
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 29 sierpnia 2017 r., nr 0114-KDIP3-3.4011.233.2017.2.MS1) "(?) Spółka (Wnioskodawca) wypowiedziała umowę o pracę na czas nieokreślony pracownicy, z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, (...)
str. 30
5.
Nagrody wydawane w konkursach organizowanych w ramach akcji promocyjnych
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO w Krakowie z 17 sierpnia 2017 r., sygn. akt I SA/Kr 556/17 - orzeczenie nieprawomocne "(?) Spółka we wniosku wskazała, że jest spółką produkcyjną należącą (...)
str. 32
V.
Do artykułu 22 i 23 ustawy - koszty uzyskania przychodów
1.
Diety i ryczałty za noclegi wypłacane kierowcom na podstawie przepisów zakładowych a koszty pracodawcy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18 sierpnia 2017 r., nr 0115-KDIT3.4011.185.2017.1.AK) "(?) Wnioskodawczyni (...) świadczy usługi transportowe i spedycyjne, zarówno w zakresie krajowym, jak i międzynarodowym. W celu realizacji ww. usług (...)
str. 35
2.
Wydatki na ochronę zdrowia pracowników
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 czerwca 2017 r., nr 0114-KDIP3-1.4011.110.2017.1.AM) "(?) Spółka prowadzi działalność gospodarczą w branży informatycznej, zajmując się przede wszystkim rozwojem produktów dotyczących działalności (...)
str. 36
3.
Czy nieściągalność każdej wierzytelności od tego samego dłużnika należy udokumentować odrębnie?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30 czerwca 2017 r., nr 0114-KDIP3-1.4011.103.2017.2.ES) "(?) Wnioskodawca prosi o wydanie opinii w sprawie wierzytelności od swojego kontrahenta, który uchyla się od spłaty (...)
str. 38
4.
Strata z tytułu braku płatności za zwrócony towar a koszty podatkowe
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 1 czerwca 2017 r., nr 0115-KDIT3.4011.62.2017.1.PSZ) "(?) Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie usług transportowych, usług kurierskich i handlu. W miesiącu wrześniu i listopadzie (...)
str. 40
5.
Strata w środkach obrotowych w wyniku kradzieży
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 1 września 2017 r., nr 0113-KDIPT3.4011.209.2017.1.MH) "(?) Wnioskodawca od ponad 24 lat jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych. Działalność gospodarczą polegającą (...)
str. 42
6.
Towary handlowe otrzymane z firmy małżonka w kosztach podatkowych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 29 sierpnia 2017 r., nr 0115-KDIT3.4011.195.2017.1.DP) "(?) Wnioskodawczyni prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie handlu, opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na (...)
str. 44
7.
Wynajmem mieszkania przez przedsiębiorcę w celu realizacji umowy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 6 września 2017 r., nr 0113-KDIPT3.4011.205.2017.2.KC) "(?) Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych i rozlicza się (...)
str. 46
8.
Wydatki na studia przedsiębiorcy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 25 sierpnia 2017 r., nr 0115-KDIT3.4011.167.2017.1.DW) "(?) Źródłem przychodów Wnioskodawcy jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Wnioskodawca zajmuje się sprzedażą w branży fotowoltaicznej (odnawialne (...)
str. 47
9.
Czy zwrot za studia po rozwiązaniu umowy o pracę może stanowić koszt w rozpoczętej działalności?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 1 września 2017 r., nr 0114-KDIP3-1.4011.212.2017.1.AM) "(?) Wnioskodawca (?) zawarł z Pracodawcą umowę o podnoszenie kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych. Na mocy tejże umowy: (...)
str. 49
10.
Możliwość zaliczenia do firmowych kosztów odsetek od kredytu przyznanego osobie prywatnej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 lipca 2017 r., nr 0111-KDIB1-1.4011.46.2017.1.BS) "(?) Wnioskodawca prowadzi Przedsiębiorstwo Usługowe, które zajmuje się świadczeniem usług rolniczych (?). Jest podatnikiem VAT (...)
str. 51
11.
Koszty uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 29 sierpnia 2017 r., nr 0115-KDIT2-1.4011.172.2017.1.JG) "(?) W roku 2011, wraz ze swoją ówczesną żoną, Wnioskodawca nabył do majątku objętego wspólnością ustawową (...)
str. 53
VI.
Do artykułu 22a-22o ustawy - środki trwałe
1.
Koszty sprzedaży niezamortyzowanego środka trwałego sfinansowanego dotacją
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18 kwietnia 2017 r., nr 1061-IPTPB1.4511.134.2017.1.RK) "(...) Wnioskodawca w 2013 r. rozpoczął powadzenie działalności gospodarczej. Na podjęcie działalności gospodarczej otrzymał środki z Powiatowego Urzędu (...)
str. 55
2.
Rozliczenie nakładów poniesionych na obcy środek trwały
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30 sierpnia 2017 r., nr 0461-ITPB1.4511.774.2016.5.WM, po ponownym rozpatrzeniu sprawy w związku z wyrokiem WSA w Rzeszowie z 21 marca 2017 r., sygn. akt I SA/Rz 103/17) "(?) (...)
str. 56
3.
Ustalenie wartości początkowej nieruchomości w drodze wyceny dokonanej przez podatnika
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 13 czerwca 2017 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.113.2017.1.KU) "(?) Kamienica mieszkalno-użytkowa, której Wnioskodawczyni jest właścicielką, została zakupiona w (?) 2009 r. (?). Ww. kamienicę Wnioskodawczyni (...)
str. 58
4.
Samochód specjalny wykorzystywany w działalności
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11 sierpnia 2017 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.107.2017.2.AG) "(?) Wnioskodawca od 1 czerwca 2001 r. prowadzi działalność gospodarczą (?). W styczniu 2017 r. Wnioskodawca zawarł z jednym (...)
str. 59
VII.
Do artykułu 24-25a ustawy - szczególne zasady ustalania dochodu
1.
Skutki podatkowe transakcji wymiany udziałów u podatników PIT
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGOwe Wrocławiu z 4 sierpnia 2017 r., sygn. akt I SA/Wr 464/17 - orzeczenie nieprawomocne "(?) R. Z. podał, że posiada udziały w spółkach kapitałowych z siedzibą (...)
str. 61
VIII.
Do artykułu 30 ustawy - pobór zryczałtowanego podatku
1.
Wypłata nagrody za udział w konkursie dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11 września 2017 r., nr 0113-KDIPT3.4011.234.2017.1.SK) "(?) W dniu 6 lutego 2017 r. na stronie internetowej (?) został ogłoszony przez Gminę (?) konkurs (...)
str. 63
IX.
Do artykułu 31-44 ustawy - pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników
1.
Wypłata wynagrodzenia za pracę i świadczeń z tytułu macierzyństwa a kwota zmniejszająca podatek
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17 sierpnia 2017 r., nr 0113-KDIPT2-3.4011.117.2017.1.JŚ) "(?) W instytucji kultury jest zatrudniona pracownica, która na podstawie złożonego wniosku, w okresie od dnia 21 (...)
str. 65
2.
Korekta zeznania podatkowego celem łącznego opodatkowania dochodów małżonków
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 1 września 2017 r., nr 0113-KDIPT2-2.4011.158.2017.3.KR) "(?) Wnioskodawczyni każdego roku rozliczała się wspólnie z małżonkiem składając zeznanie podatkowe PIT-36. Wnioskodawczyni była pewna, że (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.