Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 7 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 6.02.2023 r., godz. 13:46 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 181.872 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
Podatek VAT w wyjaśnieniach i orzecznictwie
Serwis Podatkowy nr 3 (255) z dnia 10.03.2017
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
Do artykułu 5-8 ustawy - zakres opodatkowania
1.
Prezenty o małej wartości przekazywane w opakowaniach zbiorczych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 3 stycznia 2017 r., nr 2461-IBPP1.4512.801.2016.1.AW) "(?) Spółka zajmuje się dystrybucją różnego rodzaju Produktów (karm dla psów oraz kotów) produkowanych przez (...)
str. 3
2.
Nieodpłatne przekazanie pracownikom odzieży służbowej w celach reklamowych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 23 stycznia 2017 r., nr 1462-IPPP2.4512.879.2016.1.DG) "(?) Wnioskodawca: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka) prowadzi działalność w zakresie produkcji i sprzedaży ubrań. Pracownicy oraz (...)
str. 5
3.
Przekazanie samochodu wykupionego z leasingu na cele prywatne oraz późniejsza jego darowizna a VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 31 stycznia 2017 r., nr 3063-ILPP2-1.4512.211.2016.1.SS) "(?) Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zainteresowany w (...) (...)
str. 7
4.
Zniesienie współwłasności poprzez podział rzeczy wspólnej a VAT
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 6 października 2016 r., sygn. akt I FSK 386/16 "(?) Strona opisała zdarzenie przyszłe, wskazując, iż jest współużytkownikiem wieczystym nieruchomości, której właścicielem jest (...)
str. 9
II.
Do artykułu 15-18 ustawy - podatnicy i płatnicy
1.
Darowizna udziału w spółce jawnej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 1 lutego 2017 r., nr 3063-ILPP2-1.4512.215.2016.1.AWa) "(?) Wnioskodawczyni (osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w Polsce) jest wspólnikiem Spółki jawnej (dalej: "SPJ"). Zainteresowana (...)
str. 11
III.
Do artykułu 19a-21 ustawy - obowiązek podatkowy
1.
Moment powstania obowiązku podatkowego przy usługach ciągłych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 20 stycznia 2017 r., nr 1061-IPTPP3.4512.642.2016.1.OS) "(?) Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą od 2014 r., sklasyfikowaną jako działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych (...)
str. 13
IV.
Do artykułu 29a-32 ustawy - podstawa opodatkowania
1.
Obniżenie podstawy opodatkowania o wartość zwróconych towarów
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 27 stycznia 2017 r., nr 3063-ILPP2-2.4512.256.2016.1.MR) "(?) Sp. z o.o. (dalej jako Wnioskodawca lub Spółka) jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Spółka (...)
str. 15
V.
Do artykułu 41-42 ustawy - stawki podatku
1.
Stawka VAT na montaż trwałej zabudowy meblowej
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 1 grudnia 2016 r., sygn. akt I FSK 587/15 "(?) spółka wskazała, że jest właścicielem budynków wielomieszkaniowych, a znajdujące się w tych budynkach lokale mieszkalne (...)
str. 17
2.
Interpretacja ogólna dotycząca stawki VAT na usługi rekreacyjne w zakresie wstępu
(interpretacja ogólna Ministra Rozwoju i Finansów z 13 stycznia 2017 r., nr PT1.8101.13.2016.KSB.680) "(?) Działając na podstawie art. 14a § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, w celu (...)
str. 19
3.
Opodatkowanie kompleksowej usługi organizacji imprezy okolicznościowej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 2 lutego 2017 r., nr 1462-IPPP1.4512.1083.2016.2.MP) "(?) Wnioskodawczyni prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, której przedmiotem (...)
str. 21
4.
Brak wywozu towaru a uznanie transakcji za WDT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 9 stycznia 2017 r., nr 1061-IPTPP2.4512.526.2016.2.KW) "(?) Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca w 2014 r. i 2015 r. dokonał sprzedaży form odlewniczych do wykonywania odlewów (...)
str. 23
VI.
Do artykułu 43 ustawy - zwolnienia od podatku
1.
Opłata za przedłużenie okresu spłaty pożyczki a VAT
(interpretacja indywidualna Ministra Rozwoju i Finansów z 1 lutego 2017 r., nr PT8.8101.152.2016.WCH.498) "(?) W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Sp. z o.o., zwana dalej "Wnioskodawcą", udziela krótkoterminowych pożyczek gotówkowych osobom fizycznym. (...)
str. 25
2.
Prowizje i opłaty rejestracyjne pobierane przez podmiot pośredniczący przy zawieraniu umów pożyczek
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 2 lutego 2017 r., nr 2461-IBPP2.4512.788.2016.3.WN) "(?) W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca zamierza prowadzić działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa finansowego przy zawieraniu umów pożyczek (...)
str. 26
3.
Sprzedaż nieruchomości po przeprowadzeniu prac remontowych a zwolnienie z VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 31 stycznia 2017 r., nr 2461-IBPP1.4512.948.2016.1.ES) "(?) Wnioskodawca (czynny podatnik VAT) kupuje na własność nieruchomości zabudowane budynkiem mieszkalnym bądź też poszczególne (...)
str. 28
4.
Przeniesienie prawa własności nieruchomości w zamian za odszkodowanie
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 9 lutego 2017 r., nr 0461-ITPP3.4512.807.2016.EB) "(?) W ramach prowadzonej działalności gospodarczej w (?) 2002 r. nabyła Pani nieruchomość zabudowaną położoną w miejscowości B. Nieruchomość (...)
str. 30
VII.
Do artykułu 86-89 ustawy - odliczenie i zwrot VAT
1.
Zakup usług noclegowych i gastronomicznych w związku z organizacją imprezy integracyjnej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 27 stycznia 2017 r., nr 1462-IPPP3.4512.801.2016.2.IG) "(?) Wnioskodawca prowadzi działalności gospodarczą w zakresie leasingu operacyjnego i finansowego w ramach grupy kapitałowej, zwanej dalej "Grupą", (...)
str. 31
2.
Odliczanie VAT od wydatków na samochody
2.1. Samochód osobowy wykorzystywany w działalności a jego potencjalne użycie do celów prywatnych (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 22 grudnia 2016 r., nr 2461-IBPP2.4512.832.2016.2.ICz) "(...) Wnioskodawca od 1 (...)
str. 33
3.
Części samochodowe nabyte jako towary handlowe, wykorzystane do naprawy własnych samochodów a VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 5 stycznia 2017 r., nr 1061-IPTPP3.4512.538.2016.2.ALN) "(?) Wnioskodawca jest Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce oraz posiadającą status podatnika (...)
str. 37
4.
Odliczanie VAT po utracie prawa do zwolnienia, przed dokonaniem zgłoszenia rejestracyjnego
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 3 lutego 2017 r., nr 2461-IBPP1.4512.985.2016.1.KJ) "(?) Od 1 kwietnia 2015 r. Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. (?) W 2015 r. Wnioskodawca korzystał ze (...)
str. 40
5.
VAT od produktów żywnościowych kupowanych pracownikom
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 5 stycznia 2017 r., nr 1462-IPPP2.4512.771.2016.2.RR) "(?) G. S.K.A. prowadzi działalność polegającą na świadczeniu usług prawnych. W tym celu zatrudnia kilkanaście osób. (...)
str. 43
6.
Wydatki na dojazdy do klientów a prawo do odliczania VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 12 stycznia 2017 r., nr 2461-IBPP2.4512.928.2016.2.AB) "(?) Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, między (...)
str. 45
7.
Prawo do odliczenia VAT z tytułu rat zapłaconych leasingodawcy po kradzieży pojazdu
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 30 stycznia 2017 r., nr 1462-IPPP1.4512.935.2016.2.AS) (?) Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, że Wnioskująca, zarejestrowany, czynny podatnik VAT, zawarła umowę leasingu operacyjnego (...)
str. 47
8.
Faktura od firmy leasingowej dotycząca opłaty za udzielenie informacji o użytkowniku pojazdu
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 31 stycznia 2017 r., nr 0461-ITPP2.4512.927.2016.1.RS) "(?) Prowadzi Pan działalność gospodarczą - usługi transportowe (transport towarów). W ramach prowadzonej działalności gospodarczej zawarł (...)
str. 48
9.
Zmiana formy prawnej prowadzonej działalności a sukcesja praw i zobowiązań z tytułu VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 1 lutego 2017 r., nr 1462-IPPP2/4512.999.2016.1.MT) "(?) Wnioskodawca zamierza rozdzielić prowadzone przez siebie obszary biznesowe (tj. biznes deweloperski i biznes cukierniczy) poprzez utworzenie (...)
str. 49
VIII.
Do artykułu 89a-89b ustawy - nieściągalne wierzytelności
1.
Zwolnienie z długu nie stanowi uregulowania należności w ramach ulgi w VAT
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO w Rzeszowie z 6 października 2016 r., sygn. akt I SA/Rz 581/16 - orzeczenie nieprawomocne "(?) spółka posiadała wobec "B" spółka z o.o. (?) zobowiązania, w tym (...)
str. 51
IX.
Do artykułu 90-91 ustawy - odliczanie częściowe oraz korekta podatku naliczonego
1.
Odliczanie VAT od wydatków na nieruchomość wykorzystywaną do celów mieszanych
(interpretacja indywidualna Ministra Rozwoju i Finansów z 24 listopada 2016 r., nr PT8.8101.726.2015.TKE) "(?) Spółka należy do grupy bankowo-finansowej (dalej: "Grupa"). Spółka jest wyspecjalizowanym podmiotem wydzielonym w celu zwiększenia efektywności (...)
str. 53
X.
Do artykułu 106-112c ustawy - dokumentacja
1.
Faktury wystawiane do paragonów w ewidencji VAT w 2017 r.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 24 listopada 2016 r., nr 1462-IPPP2.4512.689.2016.1.IZ) "(?) Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą od 2005 roku. Jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Deklaracje podatkowe (...)
str. 55
2.
Zmiana strony transakcji wskazanej na fakturze
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 5 stycznia 2017 r., nr 1462-IPPP3.4512.744.2016.1.ISK) "(?) Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą głównie na dystrybucji ekspresów do kawy (...), akcesoriów do (...)
str. 57
3.
Wystawienie faktury korygującej w przypadku umorzenia części wierzytelności
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 6 lutego 2017 r., nr 2461-IBPP2.4512.981.2016.1.BW) "(?) Wnioskodawca świadczył sprzedaż towarów i usług do Spółki K wystawiając faktury na kwotę łączną 1.505.376,17 zł (...)
str. 58
4.
Przeliczanie na złote wartości zbiorczych faktur korygujących
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 7 lutego 2017 r., nr 2461-IBPP4.4512.145.2016.2.LG) "(?) Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży aromatów, esencji, dodatków paszowych, barwników spożywczych, oraz innych (...)
str. 60
5.
Archiwizowanie i obieg dokumentów w formie elektronicznej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 31 stycznia 2017 r., nr 1462-IPPP3.4512.15.2017.1.JŻ) "(?) Wnioskodawca, w związku z prowadzoną działalnością, otrzymuje od kontrahentów znaczną ilość faktur. Część przedmiotowych faktur jest (...)
str. 61
XI.
Do artykułu 120 ustawy - szczególne procedury
1.
Zaliczka otrzymana na poczet usługi turystycznej a moment powstania obowiązku podatkowego
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGOz 19 grudnia 2016 r., sygn. akt I FSK 510/15 "(?) (Spółka - przyp. red.) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy usługi turystyki korzystając w związku z tym (...)
str. 63
2.
Sprzedaż samochodu w systemie VAT marża
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 18 listopada 2016 r., nr 3063-ILPP2-2.4512.147.2016.1.AD) "(?) Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą jako czynny podatnik podatku od towarów i usług. W roku 2014 został (...)
str. 66
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.