Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 9 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 9.02.2023 r., godz. 9:34 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 184.099 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
Uproszczenia w rozliczeniach podatkowych i bilansowych
Dodatek nr 25
do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24
z dnia 20.08.2018
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
UPROSZCZENIA W ROZLICZANIU PODATKU DOCHODOWEGO (PIT i CIT)
1.
Działalność nierejestrowa
W obecnym stanie prawnym osoby fizyczne prowadzące działalność na niewielką skalę mogą prowadzić tzw. działalność nierejestrową (zwaną też działalnością nieewidencjonowaną, działalnością na próbę), zwalniającą z (...)
str. 3
1.1.
Podstawa prawna prowadzenia działalności nierejestrowej
Kto może prowadzić działalność nierejestrową? Prowadzenie działalności nierejestrowej umożliwił osobom fizycznym art. 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. (...)
str. 3
1.2.
Działalność nierejestrowa a PIT
Przychody uzyskane z działalności nierejestrowej kwalifikowane są na potrzeby PIT do przychodów z innych źródeł (zob. art. 20 ust. 1ba ustawy o PDOF). Ministerstwo Finansów, (...)
str. 4
2.1.
Status małego podatnika dla celów CIT/PIT
Na gruncie podatku dochodowego status małego podatnika ma podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie (...)
str. 5
2.2.
Kwartalne zaliczki na podatek dochodowy
Kwestię opłacania kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy reguluje art. 25 ust. 1b-2 ustawy o PDOP i art. 44 ust. 3g-3i i 6 ustawy o PDOF. (...)
str. 6
2.3.
Jednorazowa amortyzacja
Kwestię jednorazowych odpisów amortyzacyjnych, do których dokonywania mają prawo tylko mali podatnicy (oraz podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej), uregulowano w art. 16k ust. 7-13 ustawy (...)
str. 7
3.
Uproszczone zaliczki na podatek dochodowy
Podatnicy CIT i PIT (opodatkowani według skali podatkowej lub podatkiem liniowym) mogą wybrać wpłacanie zaliczek na podatek dochodowy w uproszczonej formie (na zasadach określonych w (...)
str. 7
4.
Ulga we wpłacie zaliczki na podatek dochodowy
Od 1 stycznia 2018 r. podatnicy PIT i CIT mogą nie wpłacać zaliczki na podatek dochodowy, jeżeli podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku (...)
str. 8
5.
Uproszczone formy opodatkowania PIT
Niektórzy podatnicy mogą stosować uproszczone formy opodatkowania dochodów (przychodów) uzyskiwanych z prowadzonej działalności gospodarczej, tj. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych albo kartę podatkową. Jest to możliwe (...)
str. 9
II.
UPROSZCZENIA W VAT
1.
Drobni przedsiębiorcy nie muszą rozliczać VAT
Drobni przedsiębiorcy (tj. uzyskujący obroty do 200.000 zł rocznie) mogą korzystać z tzw. zwolnienia podmiotowego z VAT. Szczegółowe regulacje dotyczące tego zwolnienia zawiera art. 113 (...)
str. 11
1.1.
Ustalenie limitu zwolnienia z VAT
Prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego z VAT ustala się uwzględniając obroty z poprzedniego roku (dotyczy to podatników kontynuujących działalność gospodarczą). Jeżeli nie przekraczają one (...)
str. 11
1.2.
Kto nie może korzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT?
Nie wszyscy podatnicy (pomimo osiągania stosunkowo niewielkich obrotów) mogą korzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT. Tego zwolnienia nie stosuje się do podatników: 1) dokonujących dostaw: (...)
str. 12
1.3.
Ewidencja VAT i obowiązki w zakresie JPK podatników zwolnionych z VAT
Generalnie podatnicy muszą prowadzić szczegółową ewidencję zakupów i sprzedaży towarów (usług). Wykazują w niej m.in. dane kontrahenta (podatnika), w tym jego NIP. Ewidencja prowadzona dla (...)
str. 13
1.4.
Wystawianie faktur przez podatników zwolnionych z VAT
Podatnicy, którzy korzystają ze zwolnienia podmiotowego z VAT, w obrocie krajowym nie mają obowiązku wystawiania faktur. Fakturę muszą jedynie wystawić, gdy nabywca wystąpi z takim (...)
str. 13
1.5.
Transakcje zawierane z kontrahentami z UE przez drobnych przedsiębiorców
Transakcje towarowe Nie ma przeszkód, aby podatnik zwolniony podmiotowo z VAT sprzedawał towary kontrahentom z innych krajów UE lub kupował towary od takich podmiotów. Generalnie (...)
str. 14
2.1.
Status małego podatnika dla celów VAT
Na gruncie ustawy o VAT, mały podatnik to podatnik VAT: u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej (...)
str. 15
2.2.
Metoda kasowa rozliczania VAT
Mały podatnik może rozliczać VAT na zasadach ogólnych lub według metody kasowej. Jak wynika z art. 21 ustawy o VAT, mały podatnik może wybrać metodę (...)
str. 15
2.3.
Kwartalne rozliczanie podatku VAT
Mali podatnicy, którzy wybrali metodę kasową, składają w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy kwartalne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym (...)
str. 16
3.
Inne uproszczenia w VAT
Przepisy o VAT zawierają także inne uproszczenia związane z rozliczaniem VAT. Dotyczy to np. rozliczania VAT od: 1) dostaw realizowanych w ramach obrotu unijnego do (...)
str. 17
III.
UPROSZCZENIA W RACHUNKOWOŚCI
1.
Uproszczenia w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych
Prawo do stosowania uproszczeń w prowadzeniu ksiąg rachunkowych ustala się (niezależnie od statusu jednostki) na podstawie parametrów osiągniętych w poprzednim roku obrotowym. Nie ma przy (...)
str. 17
2.
Uproszczenia w zakresie sporządzania sprawozdań finansowych
2.1.
Uproszczenia przewidziane dla jednostek mikro i jednostek małych
Jakie jednostki można uznać za jednostki mikro lub jednostki małe, wskazuje odpowiednio art. 3 ust. 1a oraz art. 3 ust. 1c ustawy o rachunkowości. Ustawa (...)
str. 18
2.2.
Uproszczenia dla jednostek, których sprawozdania finansowe nie podlegają obowiązkowi badania
Jednostki, których sprawozdania finansowe nie podlegają obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta, nie mają obowiązku sporządzania zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych (por. (...)
str. 19
3.
E-sprawozdania finansowe od 1 października 2018 r.
Od 1 października 2018 r. nowe regulacje dotyczące sprawozdań finansowych zostaną wprowadzone do ustawy o rachunkowości, ustaw o podatkach dochodowych (od osób fizycznych i prawnych) (...)
str. 20
4.1.
Poziom istotności dla celów bilansowych
W jaki sposób określić poziom istotności w polityce rachunkowości spółki z o.o.? Jest to niezbędne ze względu na przyjęcie zasady rozliczania pewnych kosztów i przychodów (...)
str. 21
4.2.
Kiedy osoba fizyczna może być jednostką mikro?
Czy osoba fizyczna prowadząca księgi rachunkowe może przyjąć status jednostki mikro i sporządzić sprawozdanie finansowe za 2017 r., uwzględniając uproszczenia przewidziane dla takich jednostek? Począwszy (...)
str. 23
4.3.
Rezygnacja z tworzenia aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego
W ramach uproszczeń zamierzamy (jako sp. z o.o.) zrezygnować z tworzenia aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego. W jaki sposób wyksięgować utworzone w (...)
str. 23
4.4.
Uproszczenia przy rozliczaniu umów leasingu zawartych w latach ubiegłych
Nasza spółka z o.o. nie jest zobowiązana do badania sprawozdania finansowego. W związku z tym dla celów bilansowych chcielibyśmy stosować podatkowe zasady rozliczania umów leasingu. (...)
str. 24
4.5.
Jednorazowa amortyzacja podatkowa i bilansowa
Dokonałam jednorazowej amortyzacji środka trwałego w ramach limitu 100.000 zł. Czy również bilansowo można dokonać takiego jednorazowego odpisu? Ustawa o rachunkowości nie przewiduje możliwości uwzględniania (...)
str. 26
4.6.
Uproszczenia w zakresie ewidencji oraz wyceny zapasu towarów
Zgodnie z polityką rachunkowości, spółka sporządza na koniec każdego miesiąca spis towarów handlowych, których wartość po zakupie odnoszona jest bezpośrednio w koszty. Ich wyceny dokonuje (...)
str. 28
IV.
PROJEKTOWANE ZMIANY W SPRAWIE NOWYCH UPROSZCZEŃ
1.
Planowane zmiany w podatkach - informacja Ministerstwa Finansów
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl) zamieszczono informację o planowanych zmianach w podatkach, mających na celu wprowadzenie uproszczeń podatkowych w czterech obszarach: mniej biurokratycznych obowiązków (...)
str. 31
2.
Planowane uproszczenia w ustawie o rachunkowości
W trakcie prac legislacyjnych pozostają zmiany ustawy o rachunkowości, mające na celu wprowadzenie uproszczeń w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sprawozdawczości finansowej. Zgodnie z projektem (...)
str. 35
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.